Jump to content

Sunnfjord

Medlemmer
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Sunnfjord

  1. Hva er det du ikkje skjønner og hva er det du trenger hjelp med? Det er ingen som kommer til å gjøre oppgaven for deg, så her må du nesten definere hva du ikke forstår og hva du trenger hjelp til. Skjønner ikkje korleis eg skal sette opp dei ulike kontaktorane/bryterane i forhold til kvarandre bl.a.
  2. Hei! Har ei oppgåve som eg ikkje helt skjøna, skal programmeres i eit PLS-program, men aner ikkje heilt korleis. På inngangene til PLSèn har vi ei vanleg tilkopling til ein PLS med start og stopp samt motorvern. I tillegg har vi kopla inn to hjelpekontakta frå kontaktorane våre, dette kallar vi tilbakemeldingar frå kontaktorane, (FeedBack frå Q1 og Q2). Det betyr at når vi aktiverer kontaktorane våre med utgangen til PLSèn, slår kontaktorane seg på og hovud- og hjelpekontaktane blir aktiverte på kontaktoren. Då sler motoren etc seg på, men samstundes vil og hjelpekontaktane bli aktiverte. Dette vil då fortelje PLSèn ( programmet) at kontaktoren(ane) faktisk har slått seg på eller av. Får vi ikkje denne tilbakemeldinga må det være noko feil og ein alarm må bli akiverte og vi må sette (køyre) anlegget vårt i sikker posisjon med eit naudprogram. Takk på forhand
  3. Tegneprogram for EL-energi? Enkelt program kor du finne bryter/stikkontakt/lyspære osv?
  4. Tegneprogram for EL-energi? Enkelt program kor du finne bryter/stikkontakt/lyspære osv?

×
×
  • Create New...