Jump to content

9dorull9

Medlemmer
  • Content Count

    15
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

3 :)
  1. Hei. Mannen min tok over fellesperioden for foreldrepenger da jeg begynte å jobbe igjen etter fødsel. Jeg fikk engangsstønad. Han har inntil nå hatt gradert uttak, 40% permisjon og 60% jobb da jeg har jobbet 40% i eget foretak. Dette ble vanskelig for vår felles økonomi og jeg fikk derfor en ny jobb i 100% stilling. Mannen min har 9 uker igjen av permisjonen og vi ønsket da å øke hans permisjon fra 40-100% da jeg skal ut i jobb og vi fortsatt har baby hjemme. Snakket med nav og de sa det bare var å søke om ytterligere foreldrepenger. Vi forstår at dette kommer brått på arbeidsgiver, men vi har holdt oss innenfor fristen for varsling (senest 1 uke før permisjonsstart ved permisjon over 2 uker og under 12). Arbeidsgiver godtok ikke dette og sier at avtalen de har nå om 40% permisjon og 60% jobb ikke kan brytes. Så nå begynner vi å tvile på at det nav sier kan være riktig. Kommer vi til å få innvilget 100% foreldrepenger selv om mor er i full jobb? Kan sjefen nekte min mann ytterligere permisjon? Vanskelig situasjon for alle, men vi kan ikke la denne jobbe gå ifra meg. Det har ikke vært for å være vanskelige, men det var umulig å søke om ytterligere permisjon tidligere, da jeg trengte arbeidskontrakt for å kunne gjøre det. Har noen vært i lignende situasjon?
×
×
  • Create New...