Jump to content

9dorull9

Medlemmer
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

3 :)
 1. Hei. Mannen min tok over fellesperioden for foreldrepenger da jeg begynte å jobbe igjen etter fødsel. Jeg fikk engangsstønad. Han har inntil nå hatt gradert uttak, 40% permisjon og 60% jobb da jeg har jobbet 40% i eget foretak. Dette ble vanskelig for vår felles økonomi og jeg fikk derfor en ny jobb i 100% stilling. Mannen min har 9 uker igjen av permisjonen og vi ønsket da å øke hans permisjon fra 40-100% da jeg skal ut i jobb og vi fortsatt har baby hjemme. Snakket med nav og de sa det bare var å søke om ytterligere foreldrepenger. Vi forstår at dette kommer brått på arbeidsgiver, men vi har holdt oss innenfor fristen for varsling (senest 1 uke før permisjonsstart ved permisjon over 2 uker og under 12). Arbeidsgiver godtok ikke dette og sier at avtalen de har nå om 40% permisjon og 60% jobb ikke kan brytes. Så nå begynner vi å tvile på at det nav sier kan være riktig. Kommer vi til å få innvilget 100% foreldrepenger selv om mor er i full jobb? Kan sjefen nekte min mann ytterligere permisjon? Vanskelig situasjon for alle, men vi kan ikke la denne jobbe gå ifra meg. Det har ikke vært for å være vanskelige, men det var umulig å søke om ytterligere permisjon tidligere, da jeg trengte arbeidskontrakt for å kunne gjøre det. Har noen vært i lignende situasjon?
 2. Kontrakten sier ingenting om dette. Kontrakten omfatter egentlig veldig lite. Det står: kontrakten kan gjensidig skriftlig sies opp med 3 mnd. Oppsigelsestid er løpende fra oppsigelsesdato. Minimum leieperiode er satt til 1 år og 3 måneder. Leiligheten kan derfor tidligst sies opp etter 1 år. Dette står altså i en kontrakt vi aldri har sett eller signert. Det eneste vi har sett er en tekstmelding som sier «minimum 1 års leie». Kontrakten sier ingenting om den er tidsbestemt eller tidsubestemt.
 3. Mye snakk om begrepet «minstetid» her. Jeg visste ikke at bruken av ordet skulle bety så mye. Jeg skrev det nok litt fort uten å skrive ordrett hva utleier nevnte i SMS før vi overtok leiligheten. Utleier skriver ordrett «minimum 1 års leie» i SMS om dette skulle utgjøre noen forskjell.
 4. Grunnen til at vi ikke var klarere her var fordi vi ikke visste hvordan vi skulle gå fram og formulere en oppsigelse på en kontrakt som ikke eksisterer. Vi hadde funnet leilighet og formålet vårt med meldingen var å formidle at vi ønsker oss ut av leieforholdet. Dette forklarte jeg også for forbrukerrådet og hun mener det er godt nok som "oppsigelse" av en kontrakt som ikke er signert eller sett. Igjen var vi nok litt for snille og forsiktige fordi dette var mennesker vi så på som "venner" og vi ønsket at vi alle skulle komme ut av det på best mulig måte. Vi trodde den gang at minstetiden var satt til 1 år (som ifølge sms i starten av leieforholdet) og at vi da var godt innenfor med det vi ville formulere som en "oppsigelse" etter nesten 11 mnd leie og 3 mnd påfølgene oppsigelse. Altså oppsigelse i mai, og så juni, juli og august som oppsigelsesmnd. Tilsammen leie 14 mnd, godt over minstekravet på 1 år. Håper dette var forståelig.
 5. Ja, denne traff virkelig spikeren på hodet. Etter å ha snakket med Forbrukerrådet er det akkurat det vi kommer til å gjøre. De har en veldig svak sak. Er nok ferdig med å være tålmodige og vennlige med dem. Vi har holdt en saklig, høflig og moden tone hele veien, men nå tror jeg de trenger å høre hva som er rett her. Takk for alle innspill! Kommunikasjonen kommer heretter til å gå via Mail, da det viser seg at det er umulig å komme igjennom på telefon uten å bli totalt overkjørt og trøkket ned.
 6. Vi har faktisk aldri pratet muntlig om leie av leiligheten. Det hele ble avtalt gjennom sms med utleiers kontaktperson for leiligheten, altså utleiers datter. Dermed er vel aldri forelagt noen muntlig avtale for leie? Kun en svak skriftlig avtale igjennom sms. Har akkurat snakket med forbrukerrådet og de sa det samme. Utleier kan ikke kreve at vi skal leie 1 år og 3 mnd fordi vi aldri har sett eller signert noen kontrakt som sier dette. Om vi skulle være bundet av 1 års leie ifølge sms vi mottok, så er det 1 år inkludert oppsigelse som da uansett hart vært oppnådd. Det er ikke sikkert det er bindende heller i og med at det kun har vært skrevet over sms og ikke signert i en kontrakt. Siden leieforholdet har bestått av en løs og usammenhengende kommunikasjon så vil melding ang flytting sendt 20. mai være god nok som oppsigelse. Oppsigelsestid blir da juni, juli og august. Når det aldri har forelagt en kontrakt med vilkår og bestemmelser, gjelder husleieloven, altså 3 mnd oppsigelse.
 7. Dette er tomannsbolig. Ifølge husleieloven har jeg forstått det slik at utleier plikter å vedlikeholde uteområde og byggfasade om ikke annet er avtalt i kontrakten.
 8. Lurer også på hva som skal til for at en kontrakt skal automatisk være "muntlig" når det ikke har blitt signert noen skriftlig kontrakt. Finnes ikke no muntlig med dette leieforholdet. Har kun snakket med dem på telefon én gang. De møtte jo ikke opp på overrekkelse av leiligheten så noe muntlig "vi har en deal" har aldri skjedd.
 9. Om den første sms angående flytting teller som oppsigelse, er oppsigelsen gitt 20. mai og ikke 20. juni. Dermed er siste måned vi betaler august om ikke utleier blir tvunget til å handle pga tapsbegrensningsplikten og får inn nye tidligere, som jeg ikke tror kommer til å skje. Skal høre med forbrukerrådet. Takk for tips!
 10. Som sagt, dette er en vanskelig sak da det har blitt blandet business med privatliv og bekjentskap. Det skulle nok vært slått hardere ned på fra vår side fra starten av, men det har ikke vært så lett når man skal kunne bevare et bekjentskap/vennskap med utleierne. De er tross alt venner av mine foreldre. Vet dette ikke er relevant informasjon her, men det har vært ganske avgjørende for oss. Vi har jo til enhver tid visst hva de har stritt med av personlige problemer osv da dette er noe de har brukt mye som unnskyldninger for å ikke ha møtt opp, svart på meldinger, telefoner og generelt alt en utleier plikter til. Vi er også ganske ferske i leiemarkedet og har ikke visst fra starten av hva som er våre rettigheter. Vi har også leid hos dem tidligere hvor det også var store mangler som aldri ble rettet på tross klager. Ble derfor ganske umotiverte og slitne av å aldri bli hørt. Hadde jeg visst at dette skulle skape problemer for oss hadde jeg aldri tillat noe som helst tull, men som sagt, ikke bland business med privatliv. Vi har jo hatt et tillitsforhold hvor de fra starten av skulle "se på ditt og datt etterhvert" noe vi da godtok i og med at vi faktisk er bekjente. Vi fikk barn i høst også, så etterhvert blir det andre ting som var litt viktigere enn lister, panel og manglende isolasjon. Det var først da vi oppdaget at taket var farlig at vi reagerte ordentlig. Vi ville først prøve å komme oss unna uten å blande oss for mye inn i problemene her. Syns det kunne falle på utleier som har opptrådt uprofesjonelt og useriøst helt fra starten av. Vi hadde en muntlig avtale på at minstetid var 1 år. Det står på sms fra utleier før vi flyttet inn. Vi sendte en type oppsigelse i mai da vi trodde at minstetiden var på 1 år, noe som utleier hadde opplyst om. Da vil oppsigelse etter husleieloven gå over juni, juli og ut august. Vet ikke om denne meldingen kan tolkes som en oppsigelse da vi gikk litt forsiktig fram med tanke på at vi ikke har kontrakt. Den hørtes ut noe som dette: 20. mai: VI har noe vi vil snakke med dere om. Vi ser på andre leiligheter for tiden. Vi trenger litt større plass enn det vi har nå og har derfor tenkt til å flytte. Nå har vi fått tilbudt en leilighet i ****** men den er innflytningsklar allerede i midten av Juli. Vi har aldri fått kontrakt på leiligheten så vi er litt usikre her. Vet du om noen som isådall kunne tatt over? Håper vi kan finne en løsning her. Først etter dette kom utleier med kontrakt som ikke var signert sendt over sms. Der står det at leietiden er 1 år + 3 mnd og at vi ikke får si opp før i juli hvor kontrakten er signert, til tross for at vi faktisk har bevis for at vi tok over 30. juni. Vil tro da at 1 år + 3 mnd som er ifølge usignert kontrakt er ugyldig og at vi kan forholde oss til 1 år som vi fikk vite over sms før vi flyttet inn? At vi da kan tolke det som at vi sendte oppsigelse i mai, og at juni, juli og august blir oppsigelsesmnd? Vi holdt oss litt tilbake igjen etter at vi fikk sendt over kontrakten som sa noe annet enn vi hadde trodd da vi var usikre på vi ble bundet av denne. Vi kom derfor med enda en oppsigelse i starten av juli og skal ifølge kontrakten betale oppsigelsestid ut september. Vi tenkte det skulle ordne seg uansett da vi gjerne ville stille opp med å hjelpe til å finne nye leietakere og har helt siden mai jobbet for det, men uten hjelp fra utleier. De ser de ikke har mulighet før langt ut i august og sier at det er vår skyld at vi har valgt å flytte i ferien. Dette kommer altså fra et "profesjonelt" utleiefirma med flere eiendommer. Da vi har prøvd å holde en fortløpende kommunikasjon med utleier om hva de mener med "ta det etter ferien", da vi trenger å holde ny utleier oppdatert på hvor vi står, nekter de å ta telefoner og svare på sms. Vi mener at de som utleiefirma faktisk må være profesjonelle nok til å stille opp og svare på telefoner i en sånn prosess. Vi ønsker jo ikke å skape problemer. Det kom tydelig fram på telefon at de med vilje ikke har svart på henvendelsene våre. En ting er at de har sagt de ikke har tid til å lete etter nye leietakere i ferien, men vi syns de må kunne svare på meldinger og holde en toveis kommunikasjon med oss. Her har de svikta totalt og snor og vender seg unna spørsmål vi har, svarer bare på det de ønsker og med vilje misforstår spørsmålene. Som f.eks at vi har spurt 4 ganger om hva de mener med "etter ferien" da dette er et ganske vidt begrep. Igjen og igjen har vi kommet tilbake med dette spørsmålet da vi trenger stabilitet, men de nekter å gi konkrete og ordentlige svar. Når vi endelig kommer igjennom på telefon får vi ikke snakke med hovedutleier men medeier som ikke kjenner saken i det hele tatt. Han kommer kun med usaklige argumenter og bortforklarer når vi konfronterer dem med at de er nødt til å forbedre kommunikasjonen deres. Når vi kommer med kritikk kommer de med svar som "dette for for teit dere". De bruker hersketeknikk og totalt overkjører oss. Drar også opp et faktum at vi er "venner", at de gjør det beste de kan. Dette er vi ikke enige i da vi ikke har sett noe samarbeidsvilje fra deres side. Vi vet at vi må la dem få tid på seg, men de har tross alt visst at vi skal flytte nå i over 2 mnd allerede og de sier de ikke har tid pga personlige årsaker å gjøre noe aktivt for å se etter nye utleier før slutten av august. Her mener vi utleier bryter lojalitetsplikten totalt. Det virker som om de går inn for å være vanskelige. Hadde vi ikke vært kjentfolk hadde de ikke kunnet behandle oss på denne måten. TS
 11. Nei, vi har ikke betalt depositum. Utleier er som sagt bekjente så det har nok vært et «slapt» leieforhold hele veien. Vi har leid av dem tidligere også og har heller da ikke hatt depositum selv om vi har skrevet kontrakt.
 12. Ops... skrivefeil. Skulle stå 2018
 13. Vil også opplyse om at utleier er utleiefirma.. Så de opptrer ganske uprofesjonelt ved å ignorer meldinger og telefoner. TS
 14. Lurer på noen som har kjennskap til husleieloven og husleiekontrakter kan hjelpe meg med en vanskelig sak. Jeg og mannen min begynte å leie en leilighet 30.juni 2018. Dette ble avtalt igjennom bekjente og vi møtte aldri utleiere. Fikk kun på sms beskjed om at leiekontrakten var satt til 1 år minstetid. Vi møtte opp og fikk nøkler av tidligere leietakere da dette også var kjentfolk. Kontaktperson for utleieenheten skulle møte opp på adressen samme dag og sjekke at leiligheten var i orden og ferdig vasket over og komme med kontrakt. Kontaktperson møtte aldri opp med kontrakt og sjekket aldri over leiligheten samt at den var vasket. Vi sendte bildebevis på hvor skittent det var og fikk som svar at vi burde kreve penger av de tidligere leietakerne. Allerede her stusset vi og syntes dette helt klart ikke var vår jobb, men noe utleier selv burde tatt tak i. Dumme som vi var gjorde vi ikke noe mer med dette da utleiere er bekjente av oss og vi tenkte det ikke kunne skade å ta en ekstra husvask. Har forstått senere at ifølge husleieloven så er forskjellige mangler som fuktskaden i kjøkkenbenken, manglende panel i gangen, defekt dusjdør og lister som mangler her og der var noe vi "godtok" i det vi tok over leiligheten uten å si noe på det der og da, så det er en annen sak. Noe vi derimot ikke visste var at taksteinen på huset er eldgammelt og en dag falt det ned en stor takstein på 40x25 cm rett i gulvet ute på verandaen hvor babyen vår på 6 mnd har pleid å ligge og sove i vogn på dagen. Bare flaks at ikke taksteinen hadde rast over vogna og kunne drept han. Loftet over leiligheten er ikke isolert i det hele tatt, kun gamle treplanker rett ut. Det blir maks 17 grader inne i leiligheten om vinteren, selv med alle varmeovnene på. Gangen og trappen opp til leiligheten er ikke isolert og vannrør på vaskekottet vårt fryser om vinteren. Uteområde ser ikke ut. Det er en halvmeter med ugress over plenen, råtne hekker, og høye planter og meter-høyt ugess som stikker opp her og der. Inngangsdøren er 80 år gammel og går i vranglås og kan lett sparkes opp selv om den er låst. Panelovn i stua fungerer ikke, det finnes ikke ventilasjonsluker noe sted i bygget, som gir utrolig dårlig luftkvalitet inne og utrolig varmt om sommeren. Må ha vinduene åpne om vinteren for å få frisk luft. Vi får ekstremt høye strømregninger om vinteren da leiligheten er så dårlig isolert og vi sliter med å holde varmen over 17 grader. Vasken på kjøkkenet har ikke et slikt rør som fører vann bort fra vasken om det blir for mye vann. Det renner derfor bare rett ned på gulvet. Dette oppdaget vi heldigvis i tide en gang det kunne oppstått fuktskade i hele gulvet. Vi har nå bestemt oss for å flytte, men har støtt på en del problemer med utleier. Hvor bindene er en kontrakt som aldri har blitt signert av leietaker? Utleier møtte aldri opp, gikk aldri over leiligheten, har ikke vedlikeholdt uteområder eller byggfasaden. Den største mangelen må vel være at takstein faller ned og kan ta livet av folk. Dette er utleiers plikt så langt jeg har forstått? Utleier står på sitt ved at vi har 1 års leiekontrakt + 3 mnd oppsigelse ifølge kontrakten som vi hverken har sett eller signert. Allerede i skrivende stund har 1 måned av oppsigelsestiden gått, men utleier svarer ikke på telefoner eller meldinger (hvis de svarer er det ofte etter 1 uke), er ikke samarbeidsvillige når det kommer til å annonsere leiligheten for å finne nye leietakere og sier de ikke har tid eller kapasitet til å finne nye leietakere i sommer, selv om vi allerede i mai gav beskjed om at vi skal flytte ila sommeren. Vil også si at vi heller aldri har hatt noen muntlig kontrakt/avtale, da vi aldri har snakket med utleier face to face eller på telefon. Vi har jobbet iherdig helt fra mai for å finne nye leietakere for å ta over leiligheten slik at vi kan flytte inn i ny leilighet 1. august, men utleier er umulig å få tak i, vil ikke samarbeide, svarer som sagt ikke på telefoner og skylder på at han ikke har tid til å gjøre noe med saken i sommer. Ifølge leieboerforeningen har utleier tapsbegrensningsplikt som innebærer at utleier plikter å bruke sine muligheter til å finne nye leietakere så fort som mulig for å begrense tidligere leietakers tap. Vi har også gjort vårt for å finne nye leietakere til å ta over, men som utleier av usaklig grunn ikke har godkjent. Link til hva som står om tapsbegrensingsplikt finner du her: https://www.leieboerforeningen.no/Hjelp/Husleierett.aspx I bunn og grunn lurer jeg på... Kan virkelig utleier kreve at vi må betale 1 år og 3 mnd oppsigelse ifølge en kontrakt som ikke er sett eller signert? Blir ikke utleier ifølge tapsbegrensingsplikten pliktig til å være samarbeidsvillige og få ut annonse og skaffe nye leietakere så fort som mulig? Er alle manglene jeg listet opp tidligere nok til å heve "leiekontrakten" vi ikke har? Hvem står sterkest her? Kan vi evt kreve avslag i leien pga såpass store mangler?
 15. Håper noen som har peiling på dette kan hjelpe meg! Jeg har enkeltmannsforetak. Ønsker å selge kunst og illustrasjoner gjennom en amerikansk nettbutikk som heter society6.com. Kort fortalt er det en felles plattform for kunstnere og illustratører over hele verden som har brukere på nettbutikken og selger kunst som nettbutikken videre produserer, pakker og frakter. Som selger eier du rettighetene til bildene dine og får betalt en del av salgssummen én gang i måneden til paypalkonto. Hvordan blir det med skattebetaling av dette? Regnes det som hobby? Hvordan føres det opp og hvordan er der med mva? Er der noen spesielle regler for inntekt gjennom utenlandske nettbutikker? Takker for svar!
×
×
 • Create New...