Jump to content

Engelund

Medlemmer
  • Content Count

    13
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Jeg har en problemstilling og prøver å lære meg litt mer avansert excel. Kan hende dette er enklere med VBA enn med en HVIS kommando. Har en arkfane som inneholder data som blir lagt inn manuelt med navn, adresse, og flere type varer. Ønsker og kunne krysse av i en kolonne med en "x" og trykke på en knapp for å kopiere dataen fra aktuell rad til arkfanene bilag og inn i respektive felt for å så kunne lagres eller skrives ut. Se vedlagt excel ark som viser litt av problem stillingen. Kan hende at HVIS er feil funksjon og bruke i dette tilfellet også . Håper på noen gode tips eller en enkel løsning som jeg kan leke litt med 🙂 test bilag.xlsx
  2. Ønsker ikke å bruke pivot, da det er andre som skal bruke det og det skal være enkelt for de som skal bruke det. Jeg har nå endret litt. jeg har en lang liste med produkter på ark1 og skal bare ha ut navn. nr og antall på neste ark som har verid større enn 0. Skal da kunne kjøre med å trykke på en knapp på toppen av arket.
  3. Hei, Jeg er ute etter å kunne bruke arkfane 1 som en summering av antallet på produktnavnet med verdi over 1 i de forskjellige arkfanene som kan kalles "handlelister". Ønskelig at summerer seg ut på arkfane 1 som den endelige "handlelisten" de forskjellige "handlelistene" kan inneholde mange linjer, og noen produkter av samme art kan forekomme på flere "handle lister" dette må sjekkes opp og antallet summeres i arkfane 1 på 1 linje med produktnavn, varenr og antall. Se eksempel som jeg har lagt ved. Håper på noen smarte svar :-) eksempel.xlsx
×
×
  • Create New...