Jump to content

Hysas

Medlemmer
  • Content Count

    11
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

20 :)
  1. Jeg hadde kanskje øynet et håp om at man kunne fått den før jul om ikke de hadde referert til bestillingsnummeret mitt i mail teksten om at jeg mest sansynlig ikke får den før 2021... 😭
  2. Savner å se litt bedre fordeling android mot IOs apper da markedsandelen mellom de 2 i norge er paraktisk talt identisk. Etter å ha gjort et raskt søk på 3 artikler om månedens beste mobilspill fant jeg at alle 3 artiklene så var 10/10 spill støttet på IOs, med varierende grad av android støtte. Dette er et mønster jeg har sett lenge og skulle ønske at man kanskje prøvde å finne litt mer til android også, eller kanskje veksle da litt mellom hvilke spill man trakk frem om problemet er at enkelte android titler ikke støttes på IOs.
  3. Problemet her er at høyesterett har lagt til rette for et monopol i stedet for å legge til rette for gratis og enkel bruk. Hvis jeg ber om et dokument så har jeg rett til det gratis og dokumentene må evt. anonymiseres av domstolen, men hvis man systematisk vil hente ut informasjonen så blir det for mye manuelt arbeid og de har valgt å la en ekstern aktør ta seg av det mot betaling. Dette ansvaret burde ligge på domstolen for å fasitlitere tilgjengelighet av offentlig informasjon, ikke bare dytte jobben over på andre for å spare den kostnaden. De bare dytter rundt på problemet i stedet for å finne en god nok løsning. Jeg vil også sitere noe fra en artikkel publisert av M24 i fjor: https://www.medier24.no/artikler/skal-offentlige-dokumenter-og-rettspraksis-kun-forbeholdes-dem-som-har-rad-til-a-betale-slipp-dommene-fri/438846 "Det er fritt frem å gjengi rettsavgjørelser offentlig – med mindre retten har bestemt noe annet. Det er derfor det på de fleste domsutskrifter står, nederst på første side, «Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse». Prinsippet ble sist testet i Borgarting lagmannsrett (LB-2016-152373), som igjen viste til Høyesterett (Rt-2007-518 avsnitt 10): «Det følger av domstolsloven § 124 første ledd at rettsavgjørelser kan gjengis offentlig hvis ikke annet er bestemt i lov eller av retten i medhold av lov. Dette er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp..». Datatilsynets rådgiver, Tobias Judin, går til verket med anonymisering som utgangspunkt og hevder at informasjonshensynet og personvernhensynet er like størrelser. Problemet er at på rettsområdet har vi for lengst bestemt at personvernet må vike for informasjonsbehovet i de fleste sammenhenger. Det er derfor det er mulig for publikum å møte opp i rettsmøter og overvære vitneforklaringer om temaer som ellers ofte ville vært underlagt personvernregler. Det er derfor rettslige kjennelser som i mange tilfeller omtaler ellers private ting, merkes «Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse». Poenget er at man må legge de særlige og ikke de alminnelige prinsipper til grunn." Jeg sier igjen at det Lovdata gjør og nettsidene deres er veldig bra, men jeg mener at det lages uforholdsmessige mange hinder for andre aktører som vil tilgjengelig gjøre denne typen dokumentasjon gratis. Det gjøres til og med på en måte som det virker bare er til fordel for de som vil tjene penger på det. Derfor mener jeg at det at rettspraksis utfordrer legaliteten av måten det i dag håndteres av Lovdata på er riktig. At Lovdata gjør en jobb som de skal kunne tjene penger på en noe helt annet hvis det at de tjener penger på dette er feil til å begynne med og at derfor opphavsretten derfor ikke bør gjelde.
  4. Jeg synes det er merkelig at vi i dagen digitale tidsalder ikke kan tilgjengelig gjøre denne typen informasjon for alle. Greit nok at Lovdata gjør en stor jobb med å strukturere og standardisere informasjonen, men rådata burde det gå an å gjøre tilgjengelig for en relativt lav kost. Siden rettspraksis har vist interesse for å gjøre dette kan man ikke lenger bruke unnskyldninger som at Lovdata gjør tilgjengeligheten av informasjon for staten. Jeg synes Lovdata er en utrolig bra side, men jeg liker ikke prisnivået jeg som enkelt person er nødt til å betale for å få tilgang til offentlig informasjon... Samtidig stiller jeg meg også skeptisk til habilitet av norsk rett til å behandle uenigheter rundt Høyesterett sin praksis for behandling av slike dokumenter, så jeg håper dette havner i Den europeiske menneskerettsdomstolen da det vil være interessant å se hva de mener.
×
×
  • Create New...