Jump to content

MartenAndre

Medlemmer
  • Content Count

    75
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

10 :)
  1. Dette er utrolig viktig for meg å forstå, håper jeg kan få svar så fort som mulig! a) Figuren viser masse per nukleon som funksjon av nukleontallet for atomene. Bruk figuren til å forklare hvorfor det blir frigjort energi når lette atomkjerner fusjonerer og når tyngre atomkjerner fisjonerer. b) Hvordan måtte figuren ha sett ut dersom ingen kjernereaksjoner skulle kunne frigjøre energi? Lag en skisse. c) Her er to kjernereaksjoner. Finn ut om de kan frigjøre energi eller ikke. Forklar avgjørelsene dine. Lag gjerne en figur. i. Et Thorium-atom fisjonerer. Hver kjerne deler seg i to omtrent like store biter. ii. He-atomer fusjonerer til karbon (flere fusjoner som til slutt gir karbon). d) Vi tenker oss nå at Pu-240 deler seg i to like store deler. Bruk figuren og gi et overslag over hvor mye energi som blir frigjort Tuse ntakk for svar, dersom du ikke har tidtil å svare på alle setter jeg stor pris på det selv om du bare svarer på en! Treenger dette innen 6 timer!!
×
×
  • Create New...