Jump to content

Foreverhere

Medlemmer
  • Content Count

    19
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

1 :)
  1. Reelle salgstall vil vel avgjøre behovet, for om alle vil ha de og kjøper de så er det vel heller ikke noe problem og gulrøtter trengs ikke
  2. For å utbedre busspassasjerers situasjon med raskere fremkomst så kan jeg foreslå at elbiler som er registrerte nybiler i lovverket kan påføres å lovlig få kjøre i kollektivfelt et sted mellom 1 og 5 år. Dette vil stimulere til at folk kjøper nye elbiler om det er ønskelig med en politisk gulrot her. Det vil fjerne endel trafikk med elbil i kollektivfeltene dersom dette også er politisk ønskelig. Algoritmen i datasystemet kan potensielt også settes opp med at denne tiden gjelder frem til eierskifte. Forhold jeg kan se for meg er at elbilene da kanskje faller mer i bruktbilpris enn de ellers ville ha gjor da andregangskjøper ikke får samme gulroten og pengene til å dekke bomringer kanskje dels trekkes fra verdien på bilen i så måte. Men på den annen side er det de som kjøper nybiler som har god råd og de får jo avgiftslette for elbil innbakt i nybilkjøpet. Så det kan passe godt inn dette både for å utjevne forskjeller og å stimulerere til flere nykjøp av elbiler.
×
×
  • Create New...