Jump to content

Trulzzz

Medlemmer
  • Content Count

    22
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

22 :)
  1. Er det ikke legitimt å betvile utredningen? Den er utført av et enkeltmannsforetak, én tidligere ruteplanlegger i NSB. Burde ikke den faglige tyngden til den tidligere planleggingsavdelingen i Jernbaneverket (Nå en del av Jernbanedirektoratet), Ruter, og Statens Vegvesen veie tyngst? Ny tunell i sentrum anbefales i KVU Oslo Navet. Jeg er helt for at Flytoget burde integreres i det øvrige togtilbudet, dette er veldig logisk, men samtidig er det ikke ubegrenset plass ombord der heller. Det hender faktisk de har avganger med ståplasser i rushtiden de også. Så, kanskje man klarer å utsette tunellen med noen år, men den må komme før eller siden. Ikke glem at en ny tunell gjennom Oslo også er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn Intercity-triangelet. Under sommerstengingene ser man ofte at punktligheten på togene som fortsatt går er svært god, dette er nok et symptom på at vi presser infrastrukturen for hardt i dag, vi kjører mer tog enn det egentlig er rom for. Stans på et tog i rushtiden forplanter seg til hele nettverket, det er ikke nok «Luft» mellom avgangene. Jeg er dypt skuffet over Arbeiderpartiet her, dette standpunktet holder ikke mål. Fokuser heller på å få stoppet denne jernbanereformen, som virkelig er en rasering av jernbanen, men for guds skyld, ikke stopp alt det positive som foregår også.
×
×
  • Create New...