Jump to content

ITS

Medlemmer
  • Content Count

    10
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

3 :)
  1. Du har nok glemt en regel: Hold god avstand til nyttetrafikk. Lystfartøy og åpne båter som drives frem med årer, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde. Ref. https://www.sdir.no/fritidsbat/regelverk-for-fritidsbat/Sjoveisreglene/
  2. Apropos "venne oss til at gater stenger for trafikk når vi trenger en trygg flomvei til fjorden": https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_Tunnel
  3. Det blir mye avfall dersom et vannkraftverk skal fjernes helt, men det aller meste kan resirkuleres (til en viss kostnad). Størst volum utgjør steinmasser, betong, asfalt osv. fra demninger, men selve kraftverkene utgjør også en god del tonn/kubikkmeter avfall. Det normale er imidlertid at vannkraftverk oppgraderes i stedet for å fjernes, noe som selvsagt reduserer avfallsmengden enormt. Det finnes en del bygg (turbin- og generatorhaller som ikke lenger er i produksjon fordi turbiner og generatorer er flyttet inn i fjellhaller. De fleste bygninger er gjenbrukt og/eller fredet. De aller fleste rørgatene er ikke lenger i bruk til kraftproduksjon, men noe er fredet. Kostnader til konvertering av bygninger til andre formål og utgifter til vedlikehold av fredede objekter er en direkte følge av vannkraftproduksjon og bør følgelig tas med i totalkostnadene (uavhengig av hvem som betaler).
×
×
  • Create New...