Jump to content

Yamarin415

Medlemmer
 • Content Count

  328
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

133 :)
 1. Kunne man hatt prosessen i en oksygenfri atmosfære? Eller ville det kommet til andre urenheter også?
 2. I'll just leave this here: https://www.youtube.com/watch?v=n17B_uFF4cA Det her kan jo livsfarlig, folk kommer til å døp på seg av latter!
 3. For mange er alternativet sofaen og potetgull fremfor studio. I så tilfelle er det genialt å senke terskelen for å trene litt. sjekk: https://www.nrk.no/livsstil/latskap-eller-trening-med-elsykkel_-1.14090457
 4. #emneknaggene for artikkelen er:Elon Musk Falcon Heavy SpaceX Dessverre blir det vel litt for "nerdete" for tek.no med LightSail2.. Savner litt mer dybde artikler ja. Hva med en serie artikler om de forskjellige prosjektene som ble sendt opp i forkant av utskytningen og hva det vil si for "tek" området? Da har man jo forsåvidt TU og forskning da. Andre gode sider?
 5. Historisk ser man at det ved modernisering ofte skapes langt fler jobber enn det var fordi produksjon og etterspørsel øker. Flere er er bekymret for at det ikke er nok denne gangen, da vi ser dette skje så mange steder i så mange sektorer samtidig. Det blir spennende å se hva som er fasit. Personlig tenker jeg at i tilfeller som transportsektoren vil sjåfører enten miste jobben (kodak moment) eller de tilpasser seg nye roller som "flåte styrere" / konsulenter innen transport (når du jobber som sjåfør kan du MYE mer enn å snurre på ei kringe og røre i tanken. Alle jobber vil ikke erstattes, mange jobber vil det være umulig å erstatte i lang tid enda, og noen jobber vil det ikke nødvendigvis være insentiv til å erstatte selv om man kan. For eksempel underholdning, kunst og håndverksyrker. Tenk iboende egenverdi, youtubers, forumtroll etc....Når noe som er tungt og kjedelig å gjøre blir automatisert / robotisert vil det skape muligheter for folk til å gjøre mer interessante oppgaver. Flere mennesker = større behov for flere bedre og høyere diversitet av tjenester = flere jobber, IKKE færre. En annen trend vi ser er at jobber ikke lenger varer livet ut. Endringsvilje blir mer og mer viktig i jobbmarkedet. Det er mange andre ting å gjøre dersom du ikke jobber enn å bli kriminell, bruk fantasien en smule. Ja det er en belastning å bli arbeidsledig, i Norge har vi sikkerhetsnett for slikt, det heter NAV. Til forskjell fra hva mange tror (å NAVE) er det ikke sidestilt med å ta et friår på sofaen. Å være arbeidssøker er hardt arbeid i seg selv. Dersom vi hadde borgerlønn ville veien tilbake til arbeid bli enklere da man vil kunne stå friere til å velge sin egen vei selv. For eksempel kan man ikke studere når man mottar dagpenger i dag, (for mange umuliggjør det å studere dersom de har en familie å forsørge) det kan man med borgerlønn....
 6. Å kunne slå av er ikke godt nok, man burde kunne velge kriteriene for hvilke innlegg man får se selv.
 7. De rollene du beskriver skal ta mindre tiden din. Du trenger ikke være sjåfør selv. Du trenger ikke hente, du bestiller det fra et transportsystem som gjør det (er barna for små må du sette av tid til å være med selv). Du og barnet er hjemme samtidig, du slipper levere på aktiviteter (men du kan selvsagt vise interesse og være med), du trenger ikke handle lenger (vi har allerede flere kjeder som leverer varene på døren), det å komme seg på jobb bestiller du i forkant så blir du hentet og levert til riktig tidspunkt. Systemene vil regne ut når du må hentes for å rekke jobb og anpasse dette etter estimert trafikk, målt trafikk og antall bestillinger. I en overgangsperiode (nå), vil det være nødvendig å teste og utvikle og endre lovgivning for å åpne for full funksjonalitet. Den kommer etterhvert
 8. litt gammel artikkel men ifølge en EU domstolsdom fra 2012 har du full rett til å selge gamle spill og de kan ikke hindre deg. https://www.gamer.no/artikler/eu-du-kan-selge-brukte-nedlastbare-spill/110758
 9. Kilden henviser til Wikipedia og der finner jeg ikke igjen 9600 kg. Han linker til stackexchange, fortsatt bare en gjeng nerder som synser, men kildene de benytter igjen kan jo være solide, så prøv igjen
 10. Mener problemstillingen allerede er løst i form av "Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)" og "Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)" Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven): "§ 6. Fartsregler. Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret. Føreren skal alltid ha fullt herredømme over kjøretøyet." Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler): Flere steder nevnes det at kjøretøyet skal kunne stanse. Spesielt: "§ 13.Særlige bestemmelser om kjørefarten 1. Kjørende må kunne stanse på den vegstrekning som den kjørende har oversikt over, og foran enhver påregnelig hindring." Ergo. Dukker det opp en situasjon hvor noe kan tenkes å komme til hindring eller man ikke lenger har oversikt tilsvarende og lengre enn bilens bremselendge SKAL man senke farten tilsvarende slik at man til enhver tid kan stanse = problem løst. At det da i noen tilfeller i norges langstrakte svingete land kan oppstå steder hvor trafikken flyter sakte kan godt tenkes. Da må man tilsvarende heve veistandarden, sikt, og begrense tilgang til veien for myke trafikkanter dersom man vil øke hastigheten. Mest sannsynlig vil et autonomt kjøretøy med radar etc. ha bedre sikt enn de fleste andre sjåfører som vil kunne resultere i at de vil kunne opprettholde en høyere hastighet enn et menneske og fortsatt være innenfor kravet i forskriften. Samtidig vil kjøretøet kunne kalkulere (ikke anta!) til enhver tid avstand til begrensning av sikt og tilsvarende optimal fart. Dette i tillegg til smarte veier og kjøretøy vil etterhvert eliminere faremomentene helt. Noe man ikke tilsvarende kan si om mange sjåfører i dag som blindt ligger på eller over fartsgrensen uavhengig av sikt og forhold. Tilsvarende har trafikkreglene dekket forbikjøring og plassering i veibanen. Det er kanskje ikke glamorøst og spennende. Men senking av fart og evne til å stanse er det som skal til. IKKE etablering av et komplekst system hvor en maskin må ta verdivurderinger den IKKE har forutsetninger for å kunne utføre.
 11. Er man seriøs venter man vel til man har fått låne et eksemplar til skikkelig testing hvor man ofte benytter samme rigg/måleutstyr, samme låter ved siden av sine egne ører i egnede omgivelser? Vil tro det på en slik "launch" er litt mer støy en i en test setting. Da blir det vanskelig å si noe mer, enn "det høres greit ut"?
 12. Ideellt sett bør slike systemer tilstrebes å være 100% sikre. Det vil være umulig da man ikke kan ta høyde for alle mulige scenarioer, men man kan begrense sansynligheten for de intreffer til et akseptabelt nivå. Samtidig er det direkte umoralsk å ikke implementere teknologien fortløpende dersom statistikken tilsier at systemet totalt sett fører til mindre ulykker. Selv om man individuellt skulle ha kvaler. Selv om man vet at systemet i sære situasjoner kan føre til feil/uhell og i verste fall fatale ulykker bør det implementeres dersom antall dødsfall og uhell i trafikken totalt sett går ned. Ihvertfall om man tenker at man skal tilstrebe minst mulig lidelse for flest mulig, som i negativ utilitarisme. -edit: trykkleifer-
 13. Hva mener du med ikke symmetrisk? Ser man de tre kameralinsene er det jo en likesidet trekant, ser man de fem apperaturene (i mangel på en bedre samlebeskrivelse) i modulen samlet er det jo en horisontal akse hvor de er arrangert symmertrisk rundt. Det eneste asymmetriske jeg kan se er vel at hele modulen er på en side av baksiden, men det er nesten samtlige andre telefoner om dagen også?
 14. Haha! Ja det forklarer det jo, og det er egentlig litt skremmende
×
×
 • Create New...