Jump to content

Josteinzg

Medlemmer
 • Content Count

  20
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 :)
 1. Nå ser eg ingen spørsmål å svara på, men eg bruke transistorar som skal kunna takla litt høgare strømmar fordi - den kretsen eg har som transistorane fungerte i men så ikkje fungerte i av uvist grunn - vil av og til ha høgare strømmar. Du legger til kapasitans som grunnlag til Resistor verdi som, om ikkje fulgt kan vera eit problem. I så fall, vil det problemet ressultera i at transistoren blir skada? og korleis kan det gjenkjennast om har skjedd? Om det kan forklarast at krets design kan skada transistorar på målbare måtar som ikkje er kotrsluttning, så kan det vera ein mulig grunn til å gå inn i krets design her. Litt utikker på kva du vil ha svar på i innlegget ditt med tanke på at du i stor grad beskrive detaljer om ein spesifikk krets design med ein spesifikk transistor - når eg allerede har forklart at det er det samma med forskjellige transistorar og kretsar.
 2. La meg prøva igjen å gjera det så klart som eg kan kva problemet er (og ikkje svar uten å ha lest tidligare innlegg, det er bortkasta). Problemet eg har har INGENTING med krets design å gjera Bruk kva krets du vil der transistoren fungere som ein signal forsterkar eller brytar. Problemet er med transistoren i seg sjøl. Det vil sei eg lure på om nokon har ein ide om kva som er feil / har skjedd med tanke på at "normalt" sett så er feilen på transistorar målbaar via ein kortsluttning mellom BE, BC eller CE. Men det måle eg i detta tilfellet ikkje. Problemet at UANSETT korleis eg koble kretsen - så vil IKKJE transistoran forsterka signalet eller "skru på spenninga". DVS Basis signal trigge ikkje signal gjennom CE. Så Kva har du skjedd med transistoren. Detta er tilfelle med forskjellige typar NPN effekt transistorar som kan koblast kjøleblock på.
 3. Det er mildt sagt en smule vanskelig å hjelpe deg når du ikke kan bekrefte/avkrefte om jeg (eller noen andre) har forstått deg rett... Ummm.... I min forigge post trudde eg at eg var veldig klar i at eg avkrefta(men ikkje med det direkte ordet) at nokon her virke til å ha forstått problemet. Som er gennerellt at komponenten ikkje fungera uansett krets design. Men eg veit ikkje kva som faktisk er galt med transistorane si nokon ikkje ein gong har vore i krets før - før eg testa dei for samme problematikken eg fekk. Normallt sett så er feilen på ein transistor målbar via at du måle kortslutting mellom BE eller BC eller CE. Men det måle eg ikkje eg ikkje. Secundert derimot om/når me finne ut at det - kjem krets design.
 4. Var vist vanskelig for folk detta. Utgangspunkt problemet er at i ein standard test krets for å demonstrera av/på eller forsterkar effekt av ein transistor så ::::: vil ikkje dei eg har skru på lysset / forsterka :::: Som er hovud problematikken her. Og eg lure på med det utgangspunktet kva som er galt med transistoren når eg ikkje måle kortsluttning på dei i nokon rettning. Sekundert om/når me finne ut av det så kjem krets design. Fordi eg har hatt ein fungerande krets med dei transistorane eg har, men så ville ingen av dei fungera lenger i den same kretsen som før fungerte. ERGO - det er - ::ikkje:: - krets design som gjere at dei ikkje fungere.
 5. Krets nokk til å testa det eg ser er ein basic transistor test krets med sei 20V på collector og ein sei 100k resistor til jord/ negative på emitter og ein puls frekvens på 0-9V inn på basis på 100KHz. Det eg ser skjer er at ut av emitter er det tilsvarande signal som på basis og om du måle med occiliscop så ser du små "støy pulsar" på collector spenninga også. Før ting ikkje ville fungera så ville eg då hatt ein 100KHz puls frekvens på ca 20 ut på emitter i den kretsen. Men det skjer ikkje. Tilsvarande om eg har samme krets men gir basis 4 eller 9 V så har eg då 4 eller 9 ut på emitter. Som ikkje er det som av det eg veit skal skje. Det det samma med alle transistorane eg har som eiin av er NTE54 NPN HF Forsterkar transistor.
 6. @Geir Trur ikkje du forstår spørsmålet heilt. Fin kva som helst basic transistor diagram som vise funksjonen av ein transistor som brytar. Problemet er at dei eg har ikkje "slår på lyset" Uten at eg veit heilt kva som er feilen med transistorane si ingen av rettningane er kortslutta.
 7. Så eg drive å testa litt der eg trenge ein puls occilator med ein forsterkar krets. occilatoren har eg (kunne vore meir stabil men fungere) og har eit basic forsterkar ledd design, men mitt i når eg testa så slutta den å forsterka signalet frå occilatoren. HAr testa litt og fant at det er ingen kortslutta rettningar i transistorane virke rett og slett som at Basis ikkje vil opna for collector-emitter. som er heile jobben til ein transistor. Så signalet frå basis går rett gjennom til både emitter og collector. Nokon her som har ein ide om kva som har skjedd her? eller ein enkel måte å måla kva som er feilen på dei i forhal til fungerande transistorar? For det merklega er at alle transistorane eg har oppføre seg likt sjøl dei eg ikkje har hatt i krets før.
 8. Uten å ha spurd 100+ folk så har eg ein teori på at eit stort fleirtal ikkje veit kva pengar er, korleis dei blir laga og kva som gir pengar verdi. Nokon eg har snakka med meine at alle veit detta. Eg vil hen-visa til ein dokument som er utgjeven av The Federal Reserve Bank of Chicago som heiter Modern Money Mechanics der det står at pengar er og blir laga ifrå lån \ gjeld. Og at pengar har verdi berre om me akseptere den som verdi, så i utgangspunktet så er me ikkje tvungne til å bruka pengar. Tar eg feil eller stemme detta ?
 9. Berre for å ta teknologien som folk her tydelegvis ikkje trur er der for å utføra det som TVP presentere. Straum: Vindmøller har me i fleire format, vatn kraftverk er stort i Noreg, bølgjekraft har store potensiale, solcelle paneler har STOR forbetrings potensiale i solrike land og best av alt, geotermisk kraftverk. Det er store mengder varme i jorda som kan hentast opp i nærleiken av vulkanske landområder. Automatikk: Me har i dag robotar som kan laga pizza, pølser, burgarar og automatiske betalings system-er. Så robot teknologien er der for å automatisera det mesta. Dei har blant anna i Japan heil automatiserte resturanagar. Der finnest robotar som kan reinsa kloakk anlegg. Det er heler ingen problem å laga eit anlegg for å transportera vekk avfall. Teknologien til å gjera detta har me hatt ei stond faktisk. At folk ikkje vil klara å finna ting å gjera, at die blir late om me avskaffe mykje arbeidsplassar eg berre fordi me får fantasien og viljen vår øydelagt av kjedelege arbeid og stress for å få nedbetalt rekningar, og anna som i eit TVP system er unødig. Det me vil ha som motivasjon er viljen til å vera ein del av samfunnet, arbeida opp ein navn, bli kjent, nysgjerrig og glede. Eg er sikker på at ein del av dykk veit om folk som er med på dugnad dei ikkje får betalt for. Og er det noko som ikkje fungere som fil bruka ofta så vil jo alle nytta av å få den til å fungera igjen. Om me får ein sånt system opp og går så vil det berre trenga 6% av verds befolkninga for å holda det gåande, kanskje mindre og... Resten vil forska, utvikla, hjelpa andre, eller driva med fritidsaktivitetar generelt. Problemet er berre vegen der til. For det er mykje arbeid som må gjerast for å komme så langt. Om dykk har lest ein del om TVP så veit dykk av store deler av produksjonen vil vera heil automatisert og at me skal laga nokk av ting til at alle som vil ha det får det, og at kvalitet er prioritert framføre alt. Så handel vil ikkje vera nødvendig i utgangspunktet, or ting skal vara så lenge at reparasjon er nesten ikkje gjeldande. Det kan sjå ut som utopi, men det er det ikkje, for utopi vil sei at det er perfekt, noko det ikkje er. Det er berre mykje betre enn det me i dag har. For som Jacque Fresco seie: "We can never acheave perfection"
 10. Nå har eg ikkje sitt på linkane endo, men lest litt i bibelen fram til 2. mosebok. Og det at gud ropte på adam står ikkje der, så det har dei tydelegvis fjerna i det nyaste eksemplaret. Men det er framlesi ulogiske deler der som ikkje gir bra meining. eksempelvis: -Adam og eva fekk 2 sønner; Kain og Able. Kain slo ihjel Abel fordi han var missuneleg, så for han ut og fant seg ei kona... Men kor kom hu fra? -1. mosebok, kapitel 1 vers 26. Då sa gud: <<lat oss skapa mennesket i vår bilete, i vår likning!>> Oss? Er det ikkje berre 1 Gud? Eg er sikker på at om du lese gjennom både gamla og nya testamentet så vil du finne deler i historien som strir mot kvar og ein av dei 10 bud. Det er faktisk mogleg å motbevisa fleire deler av kristendommen, men ikkje alle. Relegion er uansett ikkje ein uting om den berre hadde blitt brukt rett og ikkje missbrukt som den blir i dag. Problemet er berre at om me basere alt på religionen så hindre me kvarandre i å faktisk finna sanninga si me då bestemme oss for at religions historien er sånn det skjedde. Men levereglane er veldigt gode. Her er ein video serie av ein som eigentleg er kristen som har sitt på kristendomen med vitenskapelege auger: Why I am no longer a Christian. Eg tykjer denna er veldig bra. Den kan gi nokon svar på korleis folk framlesi trur, men tar avstand til deler av pakken.
 11. Kjekt å sjå så mykje positiv respons til TVP Som Fleire her skrive så er det veldig inspirerande å sjå og lesa om TVP og kvifor me bør gjera noko med dagens samfunn. Pengane er hoved grunnen til at systemet er som det er i dag. Men å fjerna pengane er ikkje tilstrekkeleg for å laga ein betre system i dag. For Systemet som det er har satt for stort spor i oss. Så før det skjer så må me jobba for å endra haldningane våre. Eg vil også Anbefala alle å sjå dokumentaren: Zeitgeist Addendum. om dykk er interesserte i den her typen informasjon for å få inntak av kunnskap om korleis samfunnet faktisk fungere i dag og kva som kan gjerast. Det finnest mykje andre dokumentar-ar om detta temaet og som kan sjåast gratis på nettet på youtube.com, truththeory.org, topdocumentaryfilms.com, og sikkert ande plassar også. @LilleLol: Om du vil hjelpa til så kan du registrera deg på den norska forum sida: Zeitgeistbevegelsen Det er eit problem det at alt for mykje "unødvendig arbeid" tar opp så mykje av tida vår at me ikkje har nokk energi igjen til å "forska" på det me eigentleg vil. For storparten av jobbane me utføre i dag er eigentleg unødvendige om me hadde fokusert på samfunns og teknologi utvikling i staden for pengar. Fom i ein samfunn som TVP presentere så hadde berre mindre enn 10% av verda si befolkninga vore nødvendig få å halda systemet gåande. Resten kunne ha frivillig inntak av kunnskap seg og forska på det dei ville. Den blei litt feil. Blei meir rett med at: Måten dagens samfunn er bygd opp på sette ei bremsa på den teknologiske utviklinga. Det er samfunnet som hindre vidare teknologisk utvikling, ikkje teknologien som hindre vidare samfunns utvikling.
 12. @ J@cob: Det er åpenlyst at du har noko imot meg eller berre er ute etter å provosera fram ein krangle her. Om du forstår så lite av det eg srkrive så er det ditt problem, virke ikkje som at det er eit problem for resten her. Eg er fult klar øve at eg ikkje er så go i rettskriving, men eg prøve.. Det er fult mogleg at eg har dysleksi og i så fall så er det direkte mobbing det du skrive her, *hint, hint* Regardless... Er det nokon her som kjenne til The Venus Project? Dei har ein veldig bra måte dei meine vil gjera verden mykje betre på. Nå er tanken deira velig radikal, men eg synest det er det besta pressentert til nå. Ein ting eg meine er viktigt for å koma vidare er eit bra skulesystem med ei brei opplering der du lere nokk om alt til å veta korleis samfunnet fungere i det stora bildet. Ein ting eg høyrde i ein presentasjon ein gong var at dagens skulesystem er satt opp til å laga borbrukerar av oss.
 13. @Stulle: Det er akurat den haldningen me ikkje må ha, det er den haldninga som har ført til mykje av problema me har i verden i dag. Om alle hadde tenkt sånn "eg vil ha, eg skal ha, mit, mit MIT!" så hadde ingenting fungert. Me hadde kriga verre enn verst. Så den er eg totalt uenige i. Quote fra ringenes herre: "my, myown , my presious!!" Tanke: Hadde det nødvendiga vore tilgjengelig for alle med litt ekstra så har me ingen grunn til å stjela, og ingen grunn til å kriga si krig ikkje er noko anna enn ein kamp om ressurser til å laga ting. Men om alle vil ha og vil ha så er detta umuligt. For alle kan ikkje ha kvar sitt personelege slott.
 14. Kjekt å sjå at folk sette ord i munnen på andre her i form av sin eigen tolkning på det som er skreve. @herz: For det fyrsta så snakka han om "onde jødar" etter at eg skreiv det innlegget. For det andra så meine eg framleis "les informasjonen" for det er alt for mykje egne tolkningar av det som står skreve her. Eksempelvis skrive eg at det er 2 personar som eige alle dei store media selskapo i USA. Og at det er ein del rike sionist jødar i USA. Men er er iikkje det samma som at det er sionist jødar som eige dei store media selskapo i USA. Korleis klare du å dra ut at det pk2010 skrive on jødar til å bli at eg synest det er kritik mot meg? for å gjera det samma som du gjere: "du skrive mykje uten å faktisk sei noko" Du må veta at ingen kan veta kva du tenke på når du skrive det du skrive så du må skriva det og. Men det blei litt "off topic" nå. Er enige i at 9\11 commision report er mykje tull. Men 9\11 har ingne direkte samenheng med evnet her, det var berre eit eksempel som blei dratt for mykje ut i ittekant som ikkje hadde noko hensikt å bevise 9\11 i noko grad. note: kan nokon linka til den tråden der 9\11 er diskutert? fant den ikkje.
×
×
 • Create New...