Jump to content

CptNacho

Medlemmer
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

11 :)
 1. Du må gjennom prosessen for å begjære tvangsdekning, ja. I noen tilfeller kan det dog være at den som skylder deg penger nå vil gå med på å frivillig betale, ettersom kravet ditt nå er sikret, og det vil legges på enda flere gebyrer dersom Namsmannen må gjennomføre tvangsdekning. 3,1R - som du må betale og kreve av skyldner. Hvordan er det sperrede beløpet på kontoen du har fått pant i sett opp mot det du krevde i begjæringen om utlegg? Det er vanlig at Namsmann også setter av en sikkerhet til at også kostnadene ved tvangsdekning er sikret.
 2. Pengene kommer ikke før du eventuelt sender en begjæring om anvisning til innkreving. Du har p.t kun fått etablert tvangsgrunnlag med sikkerhet kontoen. Politiet har her skjema du kan bruke både for å varsle skyldner samt å sende begjæring til Namsmann: https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/tvangsdekning/begjare/ NB: Sjekk hvilken type konto du har fått pant i også, hender man får pant i konti der midlene ikke nødvendigvis kan utbetales med det første, eks depositumskontoer mv.
 3. Jeg er sameier i et garasjeanlegg. Det har i lengre tid vært videokameraer satt opp inne i hele garasjeanlegget, samt utenfor garasjeporten. Sameiet har en ordensregel som i korte trekk sier "Alle plikter å bli stående ved port/dør til den er lukket. Ved innkjøring i garasjen må ingen passere portområdet før grønt lys tennes. Brudd på plikten kan medføre utkobling av adgangsbrikke, og varsel om fravikelse ved gjentagelser." Regelen, samt videoovervåkningen, er innført som følge av at det har vært registrert rundt 1 innbrudd i garasjeanlegget i året. I forbindelse med at jeg har fått en advarsel fra styret om at jeg ikke har overholdt regelen om å vente til porten er helt lukket, ved å stå på fortauet og således blokkere gående og syklende, så er det åpenbart at styret i sameiet sitter med løpende monitorering og overvåkning av passeringer som gjøres gjennom porten - uten at det er noen foranledning til å kontrollere video ut over å se om sameiere overholder ordensregelen. Jeg mener dette er langt ut over hva styret kan overvåke, da de gjennom slik monitorering kan spore mine daglige bevegelser, gjennom både video og bruk av personlig adgangsbrikke for å åpne garasjeporten - slik styret opptrer vet de om jeg er hjemme eller borte fra min egen bolig. Formålet med videoovervåkningen er å virke preventivt mot innbrudd/uvedkomne, samt dokumentasjon av eventuelle lovbrudd - og jeg kan ikke se at styret skal kunne ha anledning til å overvåke sameierene slik de gjør. De spørsmål jeg har stilt meg er følgende: 1: Har styret lov til å overvåke om hvorvidt denne "stoppeplikten" gjennomføres? Jeg mener nei, videopptakene slik jeg ser det kan skal kun brukes for å innhente informasjon dersom en hendelse har skjedd - ikke som et kontroll- og overvåkningstiltak for å se om den arbitrære stopplikten overholdes på daglig basis. 2: Styret truer med å stenge tilgangen til garasjen, for deretter å eventuelt "iverksette tvangssalg". Jeg er eier av parkeringsplassen, og vil dersom tilgangen sperres miste råderett over min parkeringsplass samt mine kjøretøy, uten dom eller rettergang. Dette virker som et alt for stort inngripen i eiendomsretten til at jeg kan skjønne at styret kan gjøre dette gjennom å etter eget forgodtbefinnende sperre tilgangen, uten en eventuell fravikelse i forkant. Er det noen som kjenner til noen lignende saker som har vært innenfor rettsapparatet tidligere? Det er jo litt det samme som å låse en person ute av sin egen bolig som følge av at man holdt oppe døren for noen andre i lobbyen, om man skal ta en analogi. 3: Tvangssalg av garasjeplassen som følge av at porten muligens har vært litt åpen (dvs under 1 meter glippe) i det jeg kjører videre, og jeg ser at ingen har gått inn eller ut -> Langt utenfor hva jeg kan se som et rimelig tiltak, all den tid det ikke på noen som helst måe kan være skjedd noen skade eller ulempe for de øvrige sameierene, og vil bli avvist i retten. Synspunkter? For ordens skyld presiserer jeg at det aldri har gått eller kjørt uvedkommende inn eller ut av garasjen i formbindelse med "mine" åpninger av porten. Jeg er ganske lei fremferden til styret det er snakk om, og vurderer om jeg skal gjøre det til en prinsippsak både med overvåkningen og truslene om tvangssalg, men vil gjerne ha innspill på hvorvidt jeg har rett - eller om jeg tar feil og sameiet kan ture frem slik som de gjør. Jeg har ved flere anledninger bedt styret om å redegjøre for deres juridiske holdepunkter for at de kan dette, men de nekter å svare (Og jeg blir antagelig sett på som en plageånd som skal "tas").
 4. Hva står det i aksjonæravtalen?
 5. CptNacho

  Nabo skadet bil

  Det lot seg ikke gjøre å anmelde..?
 6. Hei, har en Multicom KHLB2, som jeg bruker en del til å streame video med. Problemet er at jeg virkelig ikke greier å få den til å sende 5.1-kanals lyd via HDMI, har forsøkt en hel del løsninger fra andre forum der folk opplever det samme problemet med ATI-kort og HDMI-audio. Er det noen her inne som har fått dette til å fungere, slik at jeg kan få noe annet enn stusselig 2-kanalslyd? Har forsøkt flere mediespillere, ac3filter, spdifer osv, men intet hell. Spm 2: Jeg vurderer rett og slett å kjøpe meg et USB-lydkort, og fikse problemet på den enkle måten, noen som har et bra forslag til lydkort? Det eneste jeg trenger er digital pass-through til recieveren, så det trenger jo strengt tatt ikke være noe fancy greier. Dette vil vel uansett fungere, selv om maskinen nekter å sende 5.1 via HDMI?
×
×
 • Create New...