Jump to content

Vannlinjen

Medlemmer
 • Content Count

  1789
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

943 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Tusen takk for svar:) Veldig vanskeleg å finna info om flugefiske på nett - so fyrstehandserfaring set eg god pris på! Då trur eg at eg skal satsa på Lamson som du lenka til.
 2. LHR strupar gjensalsverdien. Sjølv om eg berre speler spel ville eg aldri kjøpt eit LHR-kort.
 3. Eg har ikkje lyst til å nytta so mykje meir enn 1500kr på detta. Eg har i hovudsak sett på desse to: 1. Scierra Traxion 3 LW Fly Reel #4/6 Titanium finish - Skitt Fiske 2. Orvis Clearwater Large Arbor II 2019-modell - #4/6 - Skitt Fiske Ser at Scierraen har vatntett bremsesystem - det må vel vera ein fordel i saltvann? Evt. kva snelle av desse to burde eg gå for eller burde eg sjå på noko anna?
 4. Skjer ikkje at ein får noko brukbart til spel til den prisen ved mindre ein kjøper ferdigbygd på Finn. Viss du vil byggja frå botn av må du ut med meir.
 5. Ikkje installer Armory Crate - det er eit makkverk av eit program som krev nyinstallering av Windows for å verta kvitt.
 6. Tusen takk for innspel, folkens! Det vart ein Segway Max G30D på meg. Gidd ikkje stø svindlarar type Stayclassy. Høyrt mykje tvilsamt om E-wheels au. Bydue verka svært gode, men valte Segway mest pga. litt betre rekkevidde til lågare pris.
 7. Har i hovudsak sett på desse to: ClassyWalk® S200 N Lovlig EL-sparkesykkel – Stayclassy.no E-Wheels E2S V2 MAX | Lovlig el sparkesykkel Evt. kva andre modellar burde eg vurdera og kva modell av desse to er best?
 8. Statistikk utan kontekst er ganske farleg som du gjer her (i tillegg har det ingenting å seia for denne saka kven som drep kven eller kor mange som drep kvarandre). Ein må ALLTID spyrja seg sjølv: KVIFOR er det slik? Historisk og systematisert rasisme sit utruleg djupt i USA og det er ein feil å tru at ikkje politiet ogso er ein del av dette. Sterke ulikskapsstrukturar skaper fattigdom og elende særleg for Afro-amerikanarar og andre minoritetar. Det er forska mykje på forholdet mellom vald, fattigdom og ulikskap - og her er samfunnsvitskapen ganske klar på at desse prosessane heng saman. Politidrap er eit symptom på eit mykje større problem som diverre er ganske usynleg for det blotte auge - og det er nettopp difor politidrap gjer seg gjeldande med tanke på kor synleg det er og tydeleg rasistisk motivert i svært mange tilfelle. Politidrap viser kor urettferdig det amerikanske samfunnet er. Poenget er berre at det eigentleg ikkje er so veldig rart at folk nyttar desse drapa som ein uttrykksmåte (sjølv om drapa kan verta tolka som rettferdigjorte).
 9. Ikkje noko gale med kortet. Folk er berre fanboys som heller kjøper 3080 til 18k på Finn enn 6800 XT til 11k ny i butikk (låg ogso ute i fleire timar). 6700 XT er vel generelt eit betre kjøp enn 3060 Ti/3070 i desse dagar.
 10. Sjølv om eg ikkje direkte er i mot å laga ein discord-tenar, so trur eg ein skal vera litt varsam med å i større grad organisera skjermkortvarsling fordi det kan få uheldige fylgjer mtp. der eit fåtal i større grad kjøper opp alle skjermkorta. Det kan vera kjipt for kvar enkelt nordmann i sin heilskap. Sjølvsagt kan ein argumentera for at det vert lettare på nokre vis ogso, men berre ein tanke.
 11. "Ordren vil bli levert i løpet av perioden 23.04.2021 - 30.04.2021"
×
×
 • Create New...