Jump to content

hunus

Medlemmer
  • Content Count

    112
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

11 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Grannegjerdeloven spesifiserer ikke en makshøyde på gjerde eller hekk. Det blir derfor en konkret vurdering i det enkelte tilfelle hvor høy hekken kan være. Hensynet til skjerming mot innsyn mot at en høy hekk stjeler utsikt og lys. Det finnes eksempler i rettspraksis på at en hekk måtte klippes til en høyde på maks 2 meter
  2. Det følger av grannegjerdelova § 14 at det er jordskifteretten som avgjør tvister om gjerdehold. Hvis hekken også er et grannegjerde er det denne loven som gjelder. En sak for jordskifteretten om dett vil følge reglene for rettslige skjønn i skjønnsprosessloven. Siden det er grannegjerdeloven som regulerer høyden på hekken og ikke naboloven, gjelder ikke 1/3 regelen i naboloven for høyden på hekken.
  3. Det er tvisteloven § 19-8 som gjelder retting. Det er kun avgjørelser og ikke rettsbøker som kan rettes.
  4. Hvis du mener det har skjedd feil som har påvirket resultatet av dommen er det bare en ting du kan gjøre - anke domnen.
×
×
  • Create New...