Jump to content

Rexmentula

Medlemmer
 • Content Count

  115
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

60 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. PlanB anerkjenner også at Stock-to-flow modellen en gang vil feile. Min målpris ligger på omkring $200k for denne bullsyklusen - antageligvis i Q2 2022. Jeg har ikke noen tro på 80% korreksjon denne gangen slik det har utartet seg historisk ==> Med institusjonelle investorer reduseres volatiliteten betraktelig. Også usikker på om de 4-års markedssyklusene vil fortsette fremover. Nå skal det sies at vi går inn i en tid med høy inflasjon (devaluering av valutaer), noe som kan bidra til at Bitcoin går til de prisene PlanB legger frem.
 2. Takker & bukker. Håper på en re-test sub $40k og kanskje til og med ned til mitt worst-case scenario mål omkring $37-38k. Har gave å kjøpe.
 3. Ser ut til at det blir noen gode måneder foran oss nå ja. Veldig gode.
 4. Jeg antar nå en noe stillere periode fremover der markedet kjøles ned litt. September har historisk vært svak ROI-messig for Bitcoin. Antageligvis vil vi se alle bjørnene dukke opp igjen og kalle denne oppgangen vi har hatt de siste ukene for en dead cat bounce, og 10k, 20k, 25k etc. vil atter en gang bli slengt ut når og hvis det begynner å butte litt imot. Personlig har jeg en målpris (worst case scenario) omkring 37-38k før vi vil se en ytterligere dramatisk oppgang. Prisen trenger naturligvis ikke å gå så dypt. Vi får se hvor godt denne posten "eldes". 🙂
 5. For aksjer gjelder 30 dagers-regelen i USA - altså at en ikke kan føre fradrag på tap dersom en har kjøpt inn "samme beholdning" innen 30 dager etter at en har solgt. I Norge er man ikke så strenge, mener jeg - kun snakk om noen få dager og/eller at risikoen er høy for at en ikke kan tilegne seg samme beholdning som før. Intensjonen skal med andre ord ikke være å drive med innhøsting av skattetap. Men nå er som sagt ikke kryptovaluta aksjer heller. Tror nok ikke det spiller noen rolle om når på året en gjør dette. Inngangsverdier bryr seg ikke om kalenderår og strekker seg helt til du har solgt. For aksjer er vel FIFO lovpålagt, mens for krypto kan en selv velge hvilke coins (med tilhørende inngangsverdier) en ønsker å selge. Selv er jeg en fordømt racer på Excel (brag), så jeg har "to the penny" oversikt over hvor mange enheter av hver kryptovaluta jeg kan selge med tap samt hvor stort tapet vil bli slik at jeg kan maksimere skattetapene. Det eneste som stopper meg er egentlig uklarhetene omkring regelverket her.
 6. Skal være forsiktig med å hevde dette (med mindre du har fått dette bekreftet av Skatteetaten?). Jeg vet at iht Amerikansk lovgivning, så er dette fullt lovlig fordi kryptovaluta blir karakterisert som "commodities" eller handelsvare, og wash sale-reglene gjelder dermed ikke. Usikker på hvordan norske Skatteetaten forholder seg til dette.
 7. For 4-5 år siden utspilte den samme kampen seg i det amerikanske finansmiljøet. De samme, gamle (og utdaterte) argumentene som ble brukt den gang blir nå brukt her i Norge - her av Jan Ludvig Andreassen. Mange av de amerikanske kritiske røster den gang har i dag snudd 180 grader, og vi vil også se det samme skiftet her i Norge. Hvorvidt Andreassen vil være en ny Nouriel Roubini får vi nå se på. Cluet er kunnskap. En frykter det en ikke forstår. Andreassen sitt blogginnlegg om kryptovaluta bekrefter på mange måter hans begrensninger, og relevansen kunne nok vært innenfor dersom året var 2013. Det er også viktig å huske på at den eldre generasjonen har store deler av sin formue i de tradisjonelle finansmarkedene, og det foreligger et økonomisk beskyttelsesbehov her. De som kanskje har < 20+ gode år igjen å leve ønsker ikke å lære noe nytt på oppløpsiden av livet sitt ==> vanskelig å lære en gammel hund nye triks. Kryptovaluta blir derfor mer en trussel enn en mulighet for de eldre. Et fremvoksende marked som potensielt kan stjele signifikante markedsandeler i årene som kommer er ikke godt nytt for disse. Det er rimelig å tro at dette også er mye av årsaken til at kryptovaluta ikke har tatt "helt av" ennå, da det foreligger sterk motstand fra den eldre garde, altså de som styrer verden. Adopsjonskurven vil trolig skyte fart i takt med at millenniums-generasjonen tar over spakene. "– Folk må få slå seg litt løs, men det er ikke en debatt jeg har lyst til å delta i." Ender opp i et monologisk ekkokammer. Fremstår som feig og uten ryggrad.
 8. $42-43k =111dma, ja. Hadde redigert denne inn i opprinnelige innlegg, men siden det av en eller annen merksnodig grunn ikke er mulig å slette sine innlegg her inne, så får denne stå. Litt for enkelt å trykke på "Quote" istedenfor "Edit"
 9. Dette er nok starten på neste fase av bullsyklusen (kall det et vendepunkt i korreksjonen), men personlig forventer jeg mer langtekkelig konsolidering og ingen umiddelbar og euforisk press mot oppsiden. Ca $42-43k er målet. En higher low er vel neste etter det.
 10. Les det en gang til - du har ikke forstått meningen med innlegget. Ingen spådommer om krakk blir luftet, og ingen vet når et eventuelt krakk vil skje. De som setter en nøyaktig dato for deflasjon, hyperinflasjon eller hva nå enn det skal være lyver. Det eneste innlegget er ment å belyse er det pengepolitiske spillet som har foregått i flere tiår og hvilke konsekvenser det har hatt (data vi sitter på i dag), og hva trenden sannsynligvis vil være veien videre.
 11. Jeg er økonom og har min utdannelse fra NHH. Således trenger jeg ikke å lese meg opp da jeg allerede vet hvordan det (teoretisk) fungerer - eller er meningen at det skal fungere. Problemet er bare at jo mer du graver i tingenes tilstand til vår stadig mer skakkjørte verdensøkonomi, desto mer skremt blir du over realitetene. Således sender jeg kommentaren din tilbake til deg, og ber deg om å lære om de underliggende problemene verdensøkonomien har i dag og hvordan pengetrykkingen til verdens sentralbanker er og ikke minst har vært kjernen til problemene i mange tiår. Pengetrykking uten verdiskaping bak er ikke markedsøkonomi. Det er en måte for sentralbankene å stjele tiden (tid er penger) til befolkningen da dette skaper devaluering av valutaen og du må dermed jobbe mer for å opprettholde levestandarden. Jeg kan godt kickstarte deg litt, selv om jeg ikke forstår hvorfor jeg gidder å skrive dette på et forum på internett, men: Det vi er vitne til er mest sannsynlig enden på visa av den langsiktige gjeldsyklusen. Disse syklusene har en varighet på 70-80 år. Når FED selger obligasjoner til markedet og det ikke er nok etterspørsel etter obligasjoner, fører dette til at prisen på obligasjoner går ned mens rentene fyker opp. Det gir altså en negativ avkastning på obligasjonene relativt til inflasjonen, og det er det vi ser og har sett i det siste ==> de lange rentene skyter til værs. Sentralbankene står derfor overfor et dilemma de vil ha store vanskeligheter med å løse: 1) Enten må rentene gå opp mye eller 2) sentralbanken må printe penger for å kjøpe obligasjoner (skape "kunstig" etterspørsel). Yield Curve Control. 1) vil være katastrofe for aksjer, fond (og dermed pensjoner) etc da det vil skape deflasjon. Investorer vil flykte fra mer risikofulle investeringer og plassere seg mindre risikofullt. Fra lavest til høyest risiko: Bankinnskudd ==> Obligasjoner ==> Aksjer ==> Kryptovaluta. 2) vil øke prisene på obligasjoner, men samtidig devaluere dollaren og skape inflasjonspress. Det er grunn til å tro at FED vil velge vei nr 2 fremfor 1 da FED ønsker å unngå deflasjon for enhver pris - altså å beskytte finansmarkedene, fond, pensjoner osv. Et krakk her, og veien til sosial uro og i verste fall borgerkrig vil være kort. Deflasjon vil også være krise for en verden med rekordhøy offentlig gjeld som de ikke klarer å betjene (ish) uten å trykke mer penger. En gjeld/bnp rate på 90% er "taket" for en sunn økonomi. Gjeld/bnp < 90% ==> Lån og bruk 1 dollar og få >1 dollar i BNP (verdiskaping). Gjeld/bnp > 90% ==> Lån og bruk 1 dollar og få <1 dollar i BNP. USA har i dag en gjeld/bnp rate på 130-140%. Dette kalles for Dødens spiral og kan ses i sammenheng med enden på den langsiktige gjeldsyklusen. USA vil sannsynligvis miste hegemoniet som supermakt #1 og Kina vil, om ikke ta over makten i verden, i det minste ha mye mer innflytelse i verdensøkonomien enn tidligere. De (tidligere?) vestlige demokratier vil også adoptere deler av det autoritære "grepet" som det kinesiske kommunistpartiet har, og vi ser allerede tendenser til det i dag med sensureringer, kanselleringer, mindre ytringsfrihet og nye lover under pandemien som innskrenker individets frihet. Dette dilemmaet er ene og alene skapt av sentralbankene etter at de har manipulert markedene (og dermed pris-signaler) grovt i mange år. Finansmarkeder og boligmarkeder verden over er ikke i en boble, men det er i disse markedene "nytrykkede" penger ender opp slik at prispresset blir stort - altså høy inflasjon noe vi kommer til å se mer av i tiden fremover. Dette kommer i tillegg til de lave rentene som skaper høy etterspørsel etter kreditt - kreditt som for det meste blir brukt til aksjespekulasjon og boliginvestering og svært lite til verdiskapning og oppstartsbedrifter. Dette har igjen ført til at de som eier noe (aksjer, bolig, eiendom for all del krypto) har blitt rikere, mens de som ikke eier noe (spesielt de yngre generasjoner) blir fattigere og sliter med å komme inn i boligmarkedet. I 1950 tok det gjennomsnittlig 2-3 år å kjøpe bolig, mens det i dag tar omtrent 7-8 år (ref. tid som blir frastjålet). I USA blir for eksempel boligmarkedet nå kjøpt opp i stor skala av Blackrock med gratis penger "subsidiert" av FED og Treasury - noe som fører til enormt prispress i boligmarkedet slik at "vanlige" folk prises ut (mer tid frastjålet). Fremtiden er mer sentralisering og sentralplanlegging, mindre markedsøkonomi, mindre individuell eierskap og mindre frihet ==> Føydalisme. For å si det litt flåsete: Hele verdensøkonomien har utviklet seg til å bli et eneste stort ponzi-scheme med sentralbankene som "dommere". Hvorfor Bitcoin ble til spør du? Det er en opt out av et sykelig finansielt og økonomisk system, og for de som kun ser på kryptovaluta og spesielt Bitcoin som et investeringsobjekt uten reell verdi har ikke gjort hjemmeleksen sin.
 12. Det klassiske argumentet om å "beskytte konsumentene" som i realiteten betyr å beskytte seg selv og sine egne.
 13. Det er jo litt ironisk at Tether har trykket USDT "ut av løse luften" uten å være backet av USD som er trykket ut av løse luften. Forøvrig er revolusjonen her eierskap til egne penger, individuell suverenitet og en opt out av et finansielt system som er pillråttent. Tether ER shady, men prøv å ha et nyansert syn på det da virkeligheten vanligvis ikke er så ille som sensasjonsmedier skal ha det til. La oss sammenlikne USDT og USDC - USDT er utgitt av Tether, er uregulert, mangler tilstrekkelig med audit og virker generelt shady og lite transparente. USDC er utgitt av Circle, er regulerte, har audits i orden og er transparente osv. De er med andre ord på hver sin side av skalaen. Økning i markedsverdi det siste året: USDT: Fra $10B til $62B (+$52B & +520%) USDC: Fra $1.1B til $27B (+$26B & +2355%) Regulerte USDC har hatt en økningsrate på 4.5 ganger mer enn USDT det siste året. Å tro at Tether utelukkende har trykket USDT ut av løse luften UTEN at det er en viss etterspørsel som ligger bak er så dumt at jeg har ikke ord når en benchmarker med USDC. USDC har i dag samme markedsverdi som USDT hadde for 5 måneder siden. Og igjen, virkeligheten ER ikke så ille som sensasjonsmedier skal ha det til. Selv om Coffeezilla sier ditten og datten, så lever han til syvende og sist av antall klikk han får på videoene sine - og doom & gloom selger alltid best. Og da er det ikke rom for nyansering som kan betvile den opprinnelige intensjonen med videoen. Pensjonsfond, Hedgefond, investeringsfond, globale og lokale selskaper, familieselskaper, banker, high net worth's etc. investerer i Bitcoin og har gjort det de siste årene. Tror du ikke at deres risikoanalyser ville ha fanget opp USDT og dens enorme risiko? Eller kan det kanskje ha seg slik at de sitter inne med mer informasjon enn offentligheten og anser risikoen som lav? Disse enhetene ville ALDRI ha rørt Bitcoin dersom de trodde at prisen på Bitcoin hadde blitt pumpet opp av USDT. Aldri. Det er forøvrig også svært interessant at det børsnoterte selskapet Coinbase (=gjennomregulert) har listet USDT. Hvorfor vil et børsnotert selskap liste USDT dersom det var knyttet høy risiko til Tether? Igjen, vet disse selskapene noe som offentligheten ikke vet? Dette er mer et retorisk spørsmål, men det håper jeg du forstår.
×
×
 • Create New...