Jump to content

Kamelot

Medlemmer
  • Content Count

    226
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

2 :)
  1. Jeg stemmer Demokratene. Jeg er for norsk selvråderett og er i mot overnasjonalitet(Nei til EØS, EU, Marrakech-avtalen, Paris-avtalen mm). Jeg er for hyppige og bindende folkeavstemninger - direkte demokrati, for styrking av borgerrettigheter, nei til vindkraft- og monopolprofitt på strøm, nei til klimahysteri og vil erklere Islam som politisk idesystem. Jeg vil også styrke velferdsstaten ved at vann, strøm, veier, jernbane, post, medisiner og helsetjenester skal kontrolleres av staten. Kommersielle aktører skal holdes unna disse viktige områdene. Jeg er nalsjonalkonservativ og antiglobalist. Jeg vil at Norge skal prioriteres av våre politikkere. Andre land har sine egne politikkere. Og en liten påpekning til pollen her. Alle partiene som deltar i Stortingsvalget 2021 bør være med på listen over alternativ. De bør ikke sluses inn under "Andre".
×
×
  • Create New...