Jump to content

Xqtor

Medlemmer
 • Content Count

  274
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Hvordan kan man evt. sjekke status for andre MSN-kontakter (f.eks. fra en medlemsdatabase med flere brukere), slik det gjøres her? : http://www.pindionline.com/checkstatus.htm
 2. Kort innpå: Kan det ikke være litt risikabelt å bruke IP-adresse for å hente ut produktene fra tabellen tempcart? Hva hvis to brukere fra samme nettverk gjør en bestilling samtidig, og disse sitter bak en brannmur? Da vil de mest sannsynlig ha den samme IP-adressen? Vil det ikke være bedre å identifisere hver kunde med noe (mer) unikt?
 3. Jeg skal lage en enkel 'bug-database' hvor man kan registrere ulike typer feilemldinger. Hva slags datatype bør jeg velge på feltet som skal inneholde selve feilmeldingen? Dette kan fort bli mye tekst. BLOB kan lagre store mengder, men jeg er usikker på hvor enkelt det er å søke gjennom tekst i et BLOB-felt?
 4. Jeg har et script som tar backup av en Oracle-database. Problemet er at én av databasefilene er større en 8 GB, og blir ikke inkludert i backup'en. Scriptet gjør følgende: tar cvf - /u0?/oradata/myapp/* | gzip -c > /backup/myapp_db_22022007.tar.gz Noen tips til hvordan jeg kan løse det? (Jeg vurderte å krympe datafilen, men det er brukt mer enn 8 GB i filen, så det viste seg å ikke være noen løsning)
 5. Her er det som måtte til: Opprett et temporært UNDO tablespace: SQL> CREATE UNDO TABLESPACE 2 "UNDO_TMP" 3 DATAFILE '/u01/oradata/myapp/undo_tmp01.dbf' SIZE 100M REUSE 4; Tablespace created. Pék ut det temporære tablespace'et: SQL> alter system set undo_tablespace = UNDO_TMP 2; System altered. Slett det opprinnelige undo tablespace'et: SQL> DROP TABLESPACE UNDO INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES 2; Tablespace dropped. Opprett et nytt UNDO tablespace: SQL> CREATE UNDO TABLESPACE 2 "UNDO" 3 DATAFILE '/u02/oradata/myapp/undo01.dbf' SIZE 100M REUSE; Tablespace created. Pék ut det nye UNDO tablespace'et: SQL> alter system set undo_tablespace = UNDO 2; System altered. Slett det midlertidige UNDO tablespace'et: SQL> DROP TABLESPACE UNDO_TMP INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES 2; Tablespace dropped. Syntaxen for opprettelsen av datafilene må selvsagt justeres etter ønske/behov (les: om du ønsker å bruke AUTOEXTEND etc.) Endring av TMP-tablespace'et ble gjort ved bruk av alter database backup controlfile to trace; og endring av trace-filen.
 6. Jeg har en Oracle-base med UNDO og TMP på 10 GB hver - men det er ikke mer enn hhv. 0,53 og 12 % som er i bruk. For å krympe disse, er den enkleste måten da å regenerere control-filene: alter database backup controlfile to trace; og deretter editere trace-filen til å inneholde mindre (og færre) UNDO- og TMP-filer?
 7. Jeg brukte 'Modelator' da jeg studerte - tror faktisk student-lisensen var gratis. Vet ikke hva en vanlig lisens koster, men ser for meg at det er rimeligere enn noe annet. Sjekk http://www.metodedata.no/
 8. Jeg tenkte jeg skulle lage et lite timeregistrerings-program, som gir oversikt over timeforbruk på ulike prosjekter. Ved registrering av timer må man (selvsagt) registrere dato, og jeg vil gjerne ha en kalender hvor man kan 'plukke' datoen. What to do?
 9. But of course! Her er et lite eksempel jeg hadde liggende. Det er cut-and-paste fra en egen fil, og jeg har ikke editert den i forhold til det du har i din database - men håper det kan hjelpe deg litt på vei: $viewnews = "SELECT artID, heading, main_txt, DATE_FORMAT(date,'%d.%m.%Y') AS new_date, userID FROM news ORDER BY artID DESC LIMIT 0,10;"; $art_pub = mysql_query($viewnews); while ($art = mysql_fetch_array($art_pub)) { $artID = $art['artID']; $heading = $art['heading']; $main_txt = $art['main_txt']; $dato = $art['new_date']; $klokkeslett = $art['klokkeslett']; $bruker = $art['userID']; $selectauthor = "SELECT * FROM news_user WHERE userID = '$bruker';"; $getauthor = mysql_query($selectauthor); while ($viewauthor = mysql_fetch_array($getauthor)) { $brukernavn = $viewauthor['user_name']; $brukerepost = $viewauthor['user_email']; } //Viser teksten begrenset til maks 100 tegn $main_txt = substr("$main_txt", 0, 100); //Skriver ut nyhetene med link for å lese hver enkelt/hele meldingen echo "<h3>- ", $heading, "</h3><h4><b> (", $dato, " - ", $klokkeslett, ")</b> av <a href='mailto:", $brukerepost, "' title='Send e-post'>", $brukernavn, "</a>"; echo "<br>"; echo $main_txt, "... <br><i><a href='?t=artichle&AID=", $artID, "' title='Les hele meldingen'>Les hele meldingen...</a></i></h4>"; echo "<br>"; } ?> <br> " ?t=artichle " henviser til siden som viser hele nyheten i sin helhet, siden koden over kun viser en liste av nyheter, med bl.a overskrift og deler av selve teksten.
 10. Variablene du bruker for å hente ut nyheter fra databasen kan hete $BOB eller $KAARE - det spiller i utgangspunktet ingen rolle. Det du bør begynne med er kanskje hva du vil ha med i databasen? : - Nyhets-ID (primærnøkkel) - Overskrift - Tekst (selve nyheten) - Dato for når nyheten er publisert - Evt. hvem som har publisert nyheten (hvis flere har tilgang til å gjøre dette) Og strengt tatt passer denne kanskje bedre i PHP-forumet?
 11. Ja, det får man si - her fikk man virkelig snøballen til å rulle! Men interessant og nyttig med med all input. Jeg bør kanskje spesifisere litt nærmere hva jeg har planer om å snekre sammen: - En enkel bug-database - altså med andre ord noe som ikke er virksomhetskritisk på noen som helst måte - Bruk av MySQL-database (Oracle, MS SQL, DB2 etc. skal ikke brukes) - Vedleggene (.doc - og .pdf-filene) som vil bli lagret vil etter all sannsynlighet ikke være store ( < 1 MB) - 'Applikasjonen' skal være web-basert Hovedgrunnen til at jeg tenkte det enkleste vil være å lagre vedleggene i databasen, er at jeg er usikker på hvordan man best kan håndtere muligheten for at vedleggene som lagres faktisk har like navn (i.e. flere vedlegg heter Doc.1) Hvis alle vedlegg lagres i samme mappe er det ikke noe problem å håndtere muligheten for flytting/endring av stien til denne mappen - i allefall så lenge man ikke hardkoder denne flere steder i koden. Hva backup angår: Dette bør ikke være kriteriet for hvordan man velger å lagre vedleggene; løsningen vil uansett bestå av både database og eksterne filer/kode, så man vil uansett være prisgitt at backup av begge deler blir tatt hånd om og koordinert.
 12. Jeg holder på å lage en enkel bug-database og tenkte jeg skulle ha med mulighet for å kunne lagre vedlegg, i tillegg til bare beskrivelse av en feil. Er det noe som tilsier at man ikke burde lagre disse filene i en MySQL-database?
×
×
 • Create New...