Jump to content

roveras

Medlemmer
  • Content Count

    13
  • Joined

Everything posted by roveras

  1. For at en sonar skal være effektiv, må mannskapet jevnlig trene på å bruke denne. Det betyr økt driftsbudsjett. Dagens politikere er IKKE villig til åbevilge nok penger til Forsvaret, noe som i praksis betyr at mannskapet ikke får tilstrekkelig trening. Se på Forsvarets siste fagmilitære råd, hvor Forsvarssjefen (FSJ) la frem 4 forslag for Forsvarets «fremtid». Alternativ A, B, C og D, hvor forslag A var dyrest (men helt nødvendig satsing på Forsvaret i dagens sikkerhetspolitiske situasjon), og forslag D var rimeligst (men fører til en svekkelse av Forsvaret). Hva valgte så sittende regjering? Jo, de valgte D- (altså dårligere enn det dårligste FSJ la frem. Heldigvis nektet opposisjonen å godta dette, og Høyre og co fikk ompuss, og skal legge frem en ny langtidsplan for Forsvaret i høst/før jul. Derfor: kjekt med nye ting til Forsvaret, men det hjelper ingenting dersom mannskapet ikke er tilstrekkeig trent. Jeg snakker av erfaring, etter å ha jobbet i Forsvaret siden 1986. Min avdeling har i 20 år ikke hatt nok penger til å delta på nok øvelser. Så med mindre dagens sentrale politikere tar inn over seg virkeligheten, så er det bortkastet å få nye «ting» i Forsvaret. Dessverre.
×
×
  • Create New...