Jump to content

Danko

Medlemmer
 • Content Count

  850
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

44 :)
 1. Danko

  Tour de France 2011

  En hundrings på at Schleks hadde kjøpt flere "treningsråd" av dr. Fuentes forigårs
 2. Danko

  Tour de France 2011

  Veldig synd med Evans :/
 3. Danko

  Tour de France 2011

  Om det er noen trøst; Schlek hadde vel tapt betydelig mer på etappen inn til Spa i fjor dersom Cancellara ikke hadde klart å nøytralisere den.
 4. Danko

  Tour de France 2011

  I second. Man kan (desverre) si mye om Vino, men angrepsvillig var han hvertfall.
 5. Danko

  Tour de France 2011

  Misliker at Leopard går opp i feltet å begynner å kjøre etter det har vært velt med stygge utfall. *bytte ut Andy fra tourmanagerlaget*
 6. En evnt. sak i Domstolen vil ikke skje før loven er trådt i kraft.
 7. Ingen foreslo noe lignende før EU. Ja jo nei tja + det er vel der hele problematikken ligger. Det har kommet mange forskjellige forslag i.l.a. de siste årene, men få som gjør det pliktig å lagre trafikkdata. Selv PST har jo uttalt at DLD i seg selv ikke er så intresant, kun norsk trafikkdata. Det har hele tiden eksistert en slags kollektiv enighet om at Politiet må sikres tilgang til data, men summa sumraum er den eneste muligheten for å sikre at Politiet får tilgang til data.. er å innføre en plikt om lagring.
 8. Forslag; Hva med å faktisk heller bruke litt tid på å lese gjennom Prop 49L? Dersom du ikke gidder, eller ikke ønsker å se den norske tolkningen, kan jeg sitere for deg: Hva skal lagres Ved e-post: avsender og mottakers e-postadresse og IP-adresser abonnentinformasjon og registrert brukerinformasjon dato og tidspunkt for plogging og avlogging til e-posttjenesten Departementet er kjent med at det finnes flere muligheter for å unngå lagring av data ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Ved benyttelse av applikasjoner som ikke er definert som offentlige ekomtjenester vil data i tilknytning til kommunikasjonen ikke bli lagret. Eksempler på dette er sosiale nettverk og bruk av web-baserte e-posttjenester. Hva om du holder deg til den faktiske lovendringen og ikke den svada politikerne kommer med for å forsvare den http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-49-l-20102011/19.html?id=627969 Du forholder deg kun til endringene i lovparagrafene? I såfall har jeg full forståelse på hvorfor du tror som du tror. I lovparagrafene står det heller f.eks. ikke noe om s.k. dobbeltlagring. Når dette ikke er nedfelt i en paragraf, vil det da bety at data i visse tilfeller vil bli firedoblet lagret - til tross for at Regjeringen har informert Stortinget om at dobbeltlagring skal unngås om mulig. Det står heller ikke noe om at man kun skal lagre kun på sin egen kundemasse - til tross for at Regjeringen har informert Strotinget om dette. Det er heller ingen definisjon på "Trafikkdata", så dette må vel da i prinsippet bety alt, også innold, skal lagres? Det står heller ikke at det er forbudt å lagre innhold (ref. din "om det ikke er forbudt er det tillatt"-teori). Det står heller ingenting om at Politiet ikke har lov til å innstalere sin egen server hos ISP som det lagres på slik at de dermed har fri tilgang, så hva hindrer de fra å gjøre dette? (ref. din "om det ikke er forbudt er det tillatt"-teori). Ja, la oss holde oss forholde kun til lovparagrafene. Vet du i hele tatt hva det engelske ordet "origin/ator" betyr ? Hvis ikke, så har det allerede blitt oversatt til norsk. Se Prop 49L. Faktisk forstår jeg det litt for godt. Les lovendringen[/Quote] Du forstår det litt for godt? Det gjør ikke jeg. Kan du forklare for meg? Jeg har alltid hatt den oppfatning at dette betyr "opprinnelse/opphav/o.l". Kan du utdype, og vise til hvilken lovparagraf, som gjør at du mener dette også inkluderer endested/sluttpunkt/o.l.? Heh, det var en artig vri.. I denne forbindelse, finnes det forskjellige lovverk og forskrifter som definerer og regulerer hva ISP får lov til å gjøre. (Det finnes f.eks. intet lovverk som direkte forbyr ISP å selge informasjon om kundene sine på E-bay. Dermed er jo dette tillatt i følge din tolkning) Der eksistere ett påbud om å slette informasjon, som nå har blitt ett påbud om å lagre informasjon. Om det ikke hadde vært forbudt å selg informasjon på Ebay, hadde det faktisk vært lovlig. Merkelig nok så har politikerne 2 modus operandi: 1. Forbud: Du kan ikke gjøre A 2. Påbud: Du må gjøre A Om de aldri har nevnt A, kan du gjøre A om du vil. Med andre ord mener du det altså er fritt frem for tilbydere og også lagre innholdet i kommunikasjonen (epost, websider man besøker, hva man sier når man snakker i telefonen, etc). Skal de få Domstolens rettslige kjennelse til å kunne pålegge ISP å lagre innholdsdata, må det forankres i en lov. Det er selvsagt godt mulig det finnes lovhjemmel for dette i dag, det var derfor jeg ba deg påpeke hvilken. Beklager trodde det var retorisk http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2009/nou-2009-15/33/1.html?id=569761 Les 216, de andre er også relevante For det første, Dette er NOU. Er dette implementert i norsk rett enda? Vi snakker nåtid/fortid, ikke noe som kanskje kommer en gang i fjern fremtid. Lovteksten i seg selv er svært upresis.
 9. Det har jeg ikke sagt. Jeg sa at det er ikke noen automatikk i at det skal lagres mer jo flere som tas. Et slik lovverk må hele tiden harmonisere med gjeldene rett til personliv lover etc. Flertallet har kommet frem til at de mener DLD implementeringen vil gjøre dette (som sikkert vil bli etterprøvd av Domstolen etterhvert), og det er ikke tvil om at den i beste fall balanserer helt på grensen. Dersom DLD utvides til å lagre mer, er det ikke noen automatikk i at den nye loven vil harmonisere med det annet gjeldene lovverk på det tidspunktet. Men for all del, om 100 år fra nå antar jeg vi er kommet til det punktet hvor vi knapt behøver å eksistere i fysisk form, men i kun digital form.. ;o
 10. Forslag; Hva med å faktisk heller bruke litt tid på å lese gjennom Prop 49L? Dersom du ikke gidder, eller ikke ønsker å se den norske tolkningen, kan jeg sitere for deg: Hva skal lagres Ved e-post: avsender og mottakers e-postadresse og IP-adresser abonnentinformasjon og registrert brukerinformasjon dato og tidspunkt for plogging og avlogging til e-posttjenesten Departementet er kjent med at det finnes flere muligheter for å unngå lagring av data ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Ved benyttelse av applikasjoner som ikke er definert som offentlige ekomtjenester vil data i tilknytning til kommunikasjonen ikke bli lagret. Eksempler på dette er sosiale nettverk og bruk av web-baserte e-posttjenester. Vet du i hele tatt hva det engelske ordet "origin/ator" betyr ? Hvis ikke, så har det allerede blitt oversatt til norsk. Se Prop 49L. Korrekt. Denne tolking er allerede gjort og nedfelt. Gjett i hvilken proposisjon? Heh, det var en artig vri.. I denne forbindelse, finnes det forskjellige lovverk og forskrifter som definerer og regulerer hva ISP får lov til å gjøre. (Det finnes f.eks. intet lovverk som direkte forbyr ISP å selge informasjon om kundene sine på E-bay. Dermed er jo dette tillatt i følge din tolkning) Transport- og kommunikasjonskomiteen innstilling 275L f.eks. Neinei, hvis du f.eks. laster ned overgrepsbilder til pc'n din for å "hjelpe politiet" blir man rikelig belønnet. Hva i all verden har gjeldende norsk rettspraksis for bevisinnhenting med DLD å gjøre ?? Tåpelig. Skal de få Domstolens rettslige kjennelse til å kunne pålegge ISP å lagre innholdsdata, må det forankres i en lov. Det er selvsagt godt mulig det finnes lovhjemmel for dette i dag, det var derfor jeg ba deg påpeke hvilken. Mao. tolker jeg det dithen da at du er under den oppfatning at Prop 49L bare er noe som kommer til å eksistere på papiret, mens realiteten kommer til å være en helt annen.
 11. Jeg vet ikke hva de svenske politikerne har argumentert for/mot med.. Dette er tall hentet fra SOU (Svensk Offentlig Utredning). (Og DLD er vel strengt tatt ikke forkastet i Sverige, men utsatt inntill det det blir nedfelt at lagring skal skje på svensk jord.. afaik!)
 12. Det er ikke noen automatikk i dette (foruten "mye vil ha mer og faen vil ha fler"). Ta f.eks. Bankenes lagringsplikt som fakker mange kriminelle, men alikevel ikke er blitt utvidet i den grad at den faktisk kunne tatt enda fler. Verdifult og løst er ikke det samme. Verdifult kan bety mangt. Kanskje det f.eks. førte til at 40% færre uskyldige ble dømt(for å leke litt med tall)? Eller at 40% ble sjekket ut av saker de ikke hadde noe med å gjøre? Og tilstanden i Polen er forøvrig helt horribel (både før og etter DLD).
 13. Jeg baserer mine opplysninger på fakta. Du baserer dine på uhm jeg vet ikke..egne tolkninger? Hvordan du i hele tatt er i stand til å komme frem til dette ut fra det som står i Prop 49 er for meg en eneste stor gåte, men du må gjerne utdype. Jeg snakker forøvrig også om internettaksess. For operatørbasert epost, skal også destinasjon lagres Det er lov å trykke på linken til EU-direktivet for å se hva jeg baserer meg på Ok, jeg har klikket. Jeg klarer ikke se det. Kan du være så vennelig å fremheve punktene, evnt copypaste, hva i direktivet du baserer deg på? (Forøvrig synes jeg det ligger litt i ordlyden også.. internettaksess. Aksess. Tilgang. Internett tilgang. Ikke Internettbruk). Endringen i Personopplysningsforskriften §7-1: Konsesjonsplikt for behandling av personopplysningeri ekomsektoren. Hva Staten krever kommer jo klinkende klart frem i Prop 49L. Det er betydelig større sjangse for at de blir "saksøkt av staten", eller noe andre, dersom de går utover sine konsesjoner. Norsk rettspraksis. Kan du referere til hvilken lovhjemmel som gir Politiet/Staten muligheten for pålegge tilbyder å lagre innholdet i kommunikasjonen til en kunde? Skal du ha en teori bør den hvertfall bygge på litt mer enn abstrakt synsing. Absolutt. Men er du ikke da enig at folk også bør få servert fakta og ikke bare missvisende feilaktig informasjon? Det er ikke lenger enn 9-10 mnder siden så en spørreundersøkelse hvor over halvparten trodde at hvilke sider man besøker på internett skal lagres. Senest på mandag, under behandlingen av loven i Stortinget, var det fortsatt en FRP-politiker som stod på talerstolen å trodde hvilke websider man besøker skal lagres..
×
×
 • Create New...