Jump to content
Sign in to follow this  
Ellen Viseth

DNV-GL: Utslippstoppen er bak oss – men vi når likevel ikke Paris-målet [Ekstra]

Recommended Posts

DNV GLs rapport Energy Transition Outlook 2020, som denne artikkelen er basert på, inneholder mange tvilsomme prognoser og påstander. F. eks. spådommen om at variabel strøm fra sol og vind skal gjennomsnittlig stå for over 60% av global kraftforsyning om 30 år (2050), er en illusjon, både når det gjelder fysisk gjennomføring og ikke minst ut fra kravene til å kunne å kunne opprettholde en stabil strømforsyning. Blant forutsetningene som er lagt til grunn, at hydrogen, batterier og verdens bilpark skal bidra til å stabilisere svingningene, er kun å anse som en dråpe i havet. Gitt samtidig at en stor del av dagens fossilkraft skal avvikles, vil det oppstå et stort behov for ny karbonfri strøm, dersom utslippsmålene skal nås, og dette gapet er det bare ny kjernekraft som realistisk sett kan dekke.

Kjernekraft er imidlertid ikke spådd noen fremtid av DNV GL, knapt nok at dagens 10% andel av global strømforsyning blir opprettholdt. Det er selvsagt pr. idag politisk korrekt i vår del av verden (Frankrike og Finland blant hederlige unntak), å fremstille kjernekraften slik, men særdeles naivt. Ikke minst også på bakgrunn av utviklingen av neste generasjon av kjernekraft som pågår for fullt, men som ikke er omtalt i rapporten. Det er i denne forbindelse også grunn til å merke seg at DNV GL velger å overse FN klimapanelets anbefaling, at verdens kjernekraft bør mangedobles fram mot 2050.

DNV GL er i sin "outlook" også innom behovet for økt energiutnyttelse " ..... in effect our

greatest resource.", som det står i rapporten (dvs. mer korrekt: "hidden resource"), men avslører i teksten et diffust forhold til begrepet virkningsgrad. Stort sett kommersielt vinklet, ut fra termodynamikkens 1. lov, som i mange sammenhenger uttrykker det vi kan kalle økonomisk (eller kommersiell), virkningsgrad. For å kunne bedømme hvor godt energi reelt utnyttes, kommer en ikke utenom begrep som energikvalitet, eller utnyttelse av energiens eksergi. Dette er imidlertid totalt fraværende, ved at det f.eks. settes likhetstegn mellom energiformene el og varme, dvs. 1 TWh el = 1 TWh varme, som er totalt misvisende.

Rapporten er også innom levetidskostnad (LCOE), for fossil og fornybar kraft. Her er sol og vind fremstilt som langt billigere enn f.eks. vannkraft, men det er en sannhet med store modifikasjoner, når en tar hensyn til fundamentale forskjeller mellom disse alternativene.

Kjernekraft er (forutsigbart nok), ikke verdiget plass i LCOE-sammenlikningen av kraftalternativer.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...