Jump to content

Flipper

Medlemmer
 • Content Count

  38
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

22 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Mitt inntrykk er at kvinner er mer avhengi av å få tilbakemeldinger / anerkjennelse i hverdagen en menn. Det å kunne få positive tilbakemeldinger på noe ein gjør i hverdagen er noe som vi alle trenger engang iblandt . Spørsmålet er hvordan du som kvinne velger å gji utrykk for følelser overfor din samboer / ektefelle når han har utført eit arbeid. ? Er du mann /kvinne flink til å gjir ros eller ris i kvardagen. ? Eller er du en av dem som aldri føler deg tilfreds, og klager og syter over det meste, og negativ holdning . ?
 2. Tidligere så fekk ein aldri lånetilsagn i en bank utan personleg oppmøte, og bankfunksjonæren ønskte helt å se kunden i øyene. Det er de ferreste bedrifter som ansetter folk utan personlig oppmøte. På 60 tallet var det de ferreste som hadde tlf. og all kommunikasjon gjekk pr. post. Skulle ein ringe til ein venn eller slektning i USA måttte samtalen bestilles , og tellerskrittene var høye. Folk flest er mer mobile, reiser mye mer en før, og der har det blitt kortere avstander med den eletroniske hverdagen. Nei, eg har ikkje gjitt opp men prøver helder å tilpasse meg. Den elektroniske nyvinning har synt seg å komt godt med nå under pandemien, og nye måter å kommunisere med legen, slekt og venner. og på den politiske arena. Problemet idag er at vi blir alle nysgjerring, og hekta på denne elektroniske nyvinning, og som en virusinfeksjon. Spørsmålet er bare hva som er alternativet den dagen den elektroniske hverdagen bryter saman. ?
 3. Koronaviruset har mutert, og vart først påvist England i slutten av september blir det hevdet. Men, undres på om ikkje tilsvarende virus også vart påvist i Trondhem omlag samme tid. Forskere jobber nå på høygear verden over for å finne mer utav denne nye virusvarianten som er 70 % mer smittefarleg. Forskere i Italia hevder at vaksinen ikkje er imun mot den nye varianten av koronaviruset som har mutert, og kanskje vil det bety at vaksinen må endres. Mange har nå etterhvert hatt forventninger til at Vaksinen som nå endeleg er klar etterhvert kunne bidra til at vi omsider får kvardagen tilbake. Dersom det no har oppstått en ny variant av koronaviruset, og vaksinen ikkje er imun mot dette så er det å "Rykke tilbake til start ", og dårleg nyhet å få rett før Jul, og ved inngangen til år 2021.
 4. Er bekymra for at det om noen år er bare eliten som får råd til inngangsbillett til egen bolig, en kraftig prisøkning kan føre til mindre etterspørsel etter boliger, og dermed vil prisene etterhvert flate ut. Så spørs det hvor mange nye boliger som etterhvert bygges, og kanskje burde det vera muleg å sjå litt på byggekostnadene til bygging av nye boliger. Kanskje burde myndighetene senke på noen krav, og dei fleste vet at eit flisbelagt bad er dyrere en andre alternative byggematrialer, og gulvbelegg er langt rimligere en parkett. Bygger man enebolig så får ein oftest mer disponibelt areal en i leililgheter.
 5. Kravene til effektivitet har endret seg , og noe som blir fokusert på daglig innenfor de fleste bransjer. Effektivitet handler ofte ikkje om å springe fortere / stresse mer, men jobbe smartere. Pandemien har ført til at mange bedrifter har mistet livsgrunnlaget sitt over natten, og mange ansatte oppsagt / permitert. Mange av de som er blitt oppsagt / permitert må kanskje belage seg på å finne seg på en omstilling / jobbskifte. De meste attraktive arbeidstagerne er de som kan litt om alt, og er lett omstillingsdyktige. Bilmekanikere er ofte attraktive på arbeidsmarkede ettersom de har en fagkompetanse som mange kan dra nytte av. Norge vil m.a. få bruk for mange tusen yrkessjåfører etterkvart som mange av de eldre fratrer på grunn av oppnådd aldergrense. Mange yrkesgrupper har idag en overreprensetasjon av eldre arbeidstagere som står ved tærskelen til pensjonistbølgen.
 6. Spørsmålet er om ikkje NAV-systemet også koster noe vanvittigt. Idag har vi en rekke velferdsordninger som er så attraktive at det motiverer mange til heller å utnytte dem, en sørge for å få seg en betalt jobb. Før eller sidan vil troleg pengesekken måtte igjennsnøres, og omdisponeres.
 7. I 2011 vart pensjonsystemet endret til at sliterne kunne gå av med pensjon ved 62 år 10-100 %, og samtidig kan de jobbe 100% i kombinasjon med pensjonsuttak. Hensikten med denne gulloroten var å motivere eldre arbeidstagere å stå lenger i jobb, det har vist seg å vera vellykket satsing. Mange som har jobbet 40 år begynner etterhvert å føle seg utslitte, men ønsker forsatt å jobbe lenger om det blei lagt tilrette for det. Det er viktig å huske på at alder er bare eit tall, og fortel ingenting om ein person sin fysiske / psykiske helsetilstand. Det er idag mange eldre som er vel så spreke som mange yngre. Borgerlønn er slik eg har forstått ein minstesum til alle uavhengi om ein har jobb eller ikkje, og ein tjener under 300.000.. Ein inntekt folk utan jobb kan ha å leve av, og med ein minstelønn vil det motivere folk å få seg også en betalt jobb i tillegg til borgarlønnen, det hele blir regulert igjennom skatteseddeelen. https://www.dagbladet.no/tema/denne-sveitsiske-landsbyen-innforer-borgerlonn-pa-21-000-kroner-motytelse-ingen/70203790
 8. Borgerlønn er bl.a under utprøving i Finland, og også i Norge vil det troleg satt på dagorden, og kunne dermed bidratt til å avvikle eit trungrodd byråkratisk NAV-system. Mange bruker idag mer energi på å kjempe overfor eit NAV-system en å pleie egen sykdom, og slik bør det sjølvsagt ikkje vera. Fastlegen, og sykehuseene er dem som kjenner passientene best, og NAV -systemet bør ha såpass stor tillit til dem at det skulle vera unødvendig på å bruke masse ressurser på å overprøve deres ekspertise. Har aldri skjønt vitsen med å la folk gå på AAP i 3-4 år for å finne ut om de er arbeidsdyktige eller ikkje, og mengder av utredninger. Ved innkalling til sesjon / militærtjeneste på 60 -70 tallet så fekk ein stempelet stridende A-B-C, eller arbeidsdyktig, og den diagnosen vart stilt i løpet av 30 min. Det skulle mye til før unge folk vart fritatt for militærførstegangstjeneste tidligere, og mange unge gutter dimmeterte som med påfyll av mye disiplin i bagsjen når de kom heim. Har ein gått arbeidsledig mer en 1 år så bør det sjølvsagt ringe en bjelle hos NAV- saksbehandlere. Tidleigere så kunne folk jobbe på en og samme bedrift i 10-20-30-40 år, men den tiden er blitt historie, og mange må belage seg på omstillinger å jobbskifte oftere.
 9. Skjønner ikkje poenget med å la såvel unge som eldre få betalt for å gå arbeidsledige, og det samtidig er det mange som sliter så det går på helsa løs. Det å la folk få kome seg i en jobb 10 -100% å dermed føle seg verdisatt uansett hvilke ressurs som finnes i ryggraden hos den enkelte er ein stor givnad for de fleste. Arbeidsledighet er rota til mye dritt, og egentlig burde det vera heilt unødvendig, og ordet arbeidsledighet burde vert utgått på dato. Dersom folk flest fekk jobbe med det de har mest lyst til så hadde effektiviteten økt med 100 %, og det er kanskje bare snakk om å begynne å tenke smartere , og på litt utradisjonelle måter å organsiere NAV på. Før NAV hadde vi eit arbeidskontor så var de ofte besatt av personell m/ mange års yrkesærfaring, og deres primære målsetting var å få folk tilbake i en eller annen jobb midlertidg eller fast fremfor å la de gå ledig, og der hadde de yrkesrettleidere som og kunne innformere. Den tiden var det 3 dagers karentsdager, og ledighetstrygden lavere en idag, og maks 6 mnd. ein kunne heve dagpenger. Noen fant etterkvart ut at ein kunne avvikle / effektivisere ved å samle Trygdekontoret, Arbeidskontoret , Sosialkontoret under eit tak, og gji det navnet NAV der folk kunne " Gå inn bare 1 dør". Idag møter ein påskriften sjølvbetjenning fremfor døra til NAV-kontoret som stort sett er besatt med paragrafryttere. Idag er det slik at er ein arbeidsledig så mister en retten til dagpenger om ein jobber mer en 50%. Her er det noen sprekker i systemet som må tettes igjenn / endres .
 10. Vi har etterhvert fått eit samfunn som skyver folk utenfor arbeidsmarkedet, og B-laget har vokst i omfang. Ein psykiater stiller diagnose på en person, men psykisk er ingen sykdom. Det er heilt normalt å oppleve både angst, depresjoner, motgang, men kanskje er lista her blitt betydeleg senka. Kanskje er det grunn til å tru at det over tid har vert bedre økonomi for samfunnet å uføretrygde personer en å bruke ressurs på å skolere folk til en jobb. Kjenner buss-sjåfører som har angst for å kjøre i tunneler, men like fult har de greidd seg å takle jobben utmerket. Mange mennesker har ceneskrekk, men like fult har de blitt foredragsholdere. En fiskebedrift i Nordnorge henv. seg til NAV etter arbeidskraft, men til tross for høy arbeidsledighet hadde ikkje NAV noen å tilby. Følgen blei at bedriften måtte hente arbeidere utenfor landegrensen, og når ein hører slikt kan ein undre seg over arbeidsmoralen ligg under skosålene. Ein person som har pådratt seg høy gjeld, men opplever å miste jobben og innskrenket kjøpekraft er vel ikkje å betrakte som fattig ? Ein person som har pådratt seg en sykdom, og blitt arbeidsufør av den grunn har uforskyldt opplevd å bli fattige
 11. Sjefen for norges bank spår en boligprisvekst på 6,7 % i 2021. Dette til bekymring for noen, men sjølvsagt til glede for andre som forlengst har fått inngangsbillett til boligmarkedet. Høyning av prisvekst på boligprisene vert lagt til grunn med at folk flest har fått bedre råd, men her kan det reises spørsmål om hvor høy andel av befolkningen har fått en lønnsvekst på 6,7 % ?. Kreditt-tilsynet har over tid vert bekymret for den høye private gjeldsveksten, og bolig utgjør idag troleg en høy andel av den private gjelden. Norge er idag eit av de land hvor ein boligboble er nært forstående, og dette som en følge av en uansvarleg / usosial boligpolitikk som er blitt ført siste 10-15 årene. Den regjering favoriserer de rike, og de som har dårlig råd blir "trøkt" lenger, og lenger ned i gjørma. Til tross for nedgang i renter så har m.a. utleiere av boligere ikkje satt ned prisen på utleie, og denne gruppen som ikkje kan får nyte godt av lave rentesats , avskrivninger, prisstigning på boliger o.s.v. De ferreste som står utenfor boligmarkede har idag ikkje hatt en lønnsvekst som tilsvarer prisveksten på boliger. Følgen blir økt lånvekst ettersom sparing ikkje veier opp mot pistigningen, og inngangsbilletter til egen bolig utan støtte av foreldre. Norge nærmer seg faretruende russiske tilstander innenfor boligmarkedet der det er staten som eier de fleste boligene Tidligere var det muleg for yngre å komme seg innpå boligmarkede utan okonomisk ryggdekning fra foreldre / besteforeldre. Stadig flere må idag be om hjelp fra foreldre som må stille opp som medlånstagere / sikkerhet til foreldrenes bolig for å få tilsagn om lån. Sprekker bobliboblen så blir det mange både unge og gamle som etterhvert troleg kommer under administrasjon hos namsmannen.
 12. Mangel på kommunikasjon er ofte innledningen til konflikter , og innfallsporten til mange samlivsbrudd / familiekonflikter. Det å ha noen å spørre / snakke med, og ikkje bare snakke om er eit viktig bidrag til ein bedre kvardag. Det å ha en åpen og god dialog / kommunikasjon overfor naboer, familie går også mye på trivselen. Foreldre skal vera eit forbilde for barna, og er foreldre gode til i kommunisere har det oftest smitteeffekt overfor barna, og en ballast som de drar med seg inn i voksenalderen. Kanskje er flere en meg som opplever ein at mange er idag sitter med nasa i mobilen, eller foran PC -en, og den gode gammeldagse mellom-menneskelige interne / eksterne kommunikasjonen er iferd med å forsvinne. Ellers så er det mange som tydelegvis elsker å "snakke mer om hverandre " eller "med hverandre". Ellers så deler eg oppfattningen med mange andre om at vi har mistet noen verdier underveis til bedre velferd , og at Egoviruset har spredd om seg siste årene, og ført til mange inn i konflikter.
 13. Kåtehet = Psykisk sexuell tenning Onani = Fysisk stimulering av kjønnsorganet Orgasme = Lammelse / Klimax (oppbygd igjennom tanker /fantasier, og fysiske stimulering
 14. De som trenger "midlertidig beskyttelse" bør få det såfremt det finnes grunnlag for det. Ein må ikkje blande korta når ein snakker om innvandring. Arbeidsinnvandring, Asylinnvandring, flyktninginnvandring. o.s.v. Norge var eit av de land som sendte bombefly til Libya, og Norge var eit de land som støttet innvasjonen av Irak, og som har utløyst flyktningstraumen over middelhavet. England har nå medlt seg ut av EU, og noe av bakrunnen er EU sin arbeidsinnvandrings politikk. Erna Solberg sin målsetting da hun overtok statsministerstolen var å få stoppet eksporten av norske velferdsordninger til utlandet, men her vart den norske regjering tatt med buksene nede, og noe mange opplevde som en kollektivt NAV-skandale. Medan Regjeringsadvokaten m.fl. var iferd med å føre sak for A.B. Breivik i Porsgrunn vart mange uskyldige satt i fengsel for å sone dom for trygdefusk. EØS-reglene åpnet for fri flyt av arbeidskraft over landegrensene i Europa, og med det følger også eksport av Norske velferdsordinger til utlandet. Hele det Europeiske arbeidsmarkedet har endret seg med EØS sitt gavekort. Norge er eit attraktivt land å søke seg jobb, og har jobbet i en bedrift med høyt antall polske arbeidere, og oppsiktvekkende at mange av dem har samme etternavn. Ja, det kan virke som det er familieigjennforening av polske arbeider på mange arbeidsplasser i Norge, og er usikker på hvordan de vert kvalitetsikret. Mange av de jobbene desse polakkene utfører kunne med fordel vert utført av Nordmenn, men norsk ungdom vil ikkje ha slike jobber idag. Norge vil ha behov for arbeidsinnvandring på grunn av m.a. på grunn av ein stor andel yrkesaktive som nå er iferd med å gå ut av arbeidslivet, og over i pensjonstilverelsen. Ellers så har Norge en høy andel Norske uføretrygdede som har fått dårlige råd siste årene.
 15. 100 % stopp i innvandringen, og la jobbene gå til nordmenn. Hvorfor tror du omlag 80 % av arbeidstokken på gølvet innenfor verftsindustrien er besatt av østauropere ( Polen , Romania, Litauere ). ? Hvorfor tror du fleirtallet av bussfører i Oslo , Bergen , og andre byer har innvandrer bakrunn ?. Hvorfor tror du fleirtallet av de som på vasker gulvet på kantina, og på hoteller har innvandrer bakrunn ?. Hvorfor tror du fiskeindustrien velger å ansette østauropere til fordel for norske. ? Nei, her handler det nok ikkje bare om lønns -og arbeidsvilkårene, men vel så mykje holdninger til jobbene. Skrur ein tida 30-40 år så var dette stilliingene besatt hovudsakeleg av nordmenn i faste stillinger. Spørsmålet er på hvilke lønnstrinn ser du for deg at folk flest i Norge bør ha for å leve anstendig ? Dei fleste østauropere som jobber i Norge lever som konger i eget land, og det takket vera gode lønns-og trygdeordninger ifra Norge (EØS -regeleverket ) som de tar med i bagasjen hjem . Samtidig står mange nordmenn i arbeidsledighetskø og vegrer seg for å ta jobber som er dårligere betalt en arbeidsledighetstrygda de får fra NAV. Fiskebedrifter i Nordnorge rettet forespørsel til NAV om ledige kunne stille opp, men NAV hadde ikkje noen ledige til å ta slike jobber. Nå kjenner eg flere som går på dagpenger, men som gjir blaffen i å søke på jobber, og slikt klientell burde NAV igjennomskuet forlengst. Gjekk selv permitert for noen år sidan, og tok del jobbklubb-kurs hvor 12 stk skulle ta del. Igjennomsnittleg 2-3 stk møtte hver gang på desse Jobbklubb-kurs og det var de samme personene. Av flere hundre oppsagde ved min bedrifter ringte min arbeidsgiver og spurdte om eg kunne komme tilbake på midlertidig ansettelse på 2-3 mnd, men 2-3 mnd blei etterhvert til 6-7 mnd. Litt motvillig har eg vert tilbake i jobb på førespurnad , men så syntes eg det burde vert naturleg om bedriften henv. først til de unge arbeidsledige, og ikkje til en som snart fylte 67 år. Hva er årsaken til lønns-og prisveksten i Norge ? Det er vel ikkje mangel på arbeidskraft i Norge, mede 200 000 arbeidsledige. Norge har idag en altfor høy andel byråkratere, og offentlige ansatte , men ingen tørr å stikke hånden ned i dette vepsebolet.
×
×
 • Create New...