Jump to content

VirtDuck

Medlemmer
 • Content Count

  8
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

20 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Hei, Ketill Jeg lovet å komme tilbake med et svar til deg på tirsdag for noen uker side, men påsken tok meg. (Jeg hadde glemt hele påske-tullet.) Noe forsinket svar altså, men samtidig har jeg fått reflektert litt over det du har sagt. (I utgangspunktet gikk piggene ut, da jeg syns "diskusjonsmetodikken" din er søppel. Du tyr til det jeg oppfatter som aggresjon og konspirasjon. Det overskygger budskapet. Når jeg fikk sover på det, så syns jeg dog noe av budskapet ditt er viktig å ta med videre i diskusjonen, og heller ikke uriktig.) Jeg sier meg helt enig i at samtidig forbruk for induksjonstopper neppe skjer nøyaktig 16:00 til 16:03. Så at energiforbruket uansett burde bli delt ut over en lengre periode. Der har jeg nok sett meg litt blind på samtidighetsfaktor og ikke tatt hensyn til at folk ikke er roboter som slutter på jobb 15:30, parkerer bilen 15:45 og skrur platetoppen på "boost" klokken 16:00. Jeg har mottatt noen tall fra en kollega og etterspurt flere tall og informasjon om hva det er som genererer toppene i nettet. Håper jeg får dem, men det er ganske travle tider så det kan ta litt tid. Når det kommer til solceller, så kan de ha ganske god virkningsgrad også langt nord i Norge. Sikkert fordi snø slipper igjennom ganske mye lys, og effektiviteten er høyere når de blir kjølt ned. Tror jeg så en artikkel på TU om dette i påsketider? Glemte desverre å lagre adressen. Og batteribanker er bra saker for å lagre energien lokalt og kan fungere som lokal regulerkraft. At det er irrelevant vil jeg ikke si, da det kommer flere og flere av de, og man må uansett ta hensyn til utviklingen fremover i tid for å dimensjonere nettene. "han"? Hvem sier noe om at det er en han bak tastaturet? Ja. Jeg er ikke kjent for å ha selvinnsikt. Og retningen diskusjonen ble dratt i er milevis unna det jeg jobber med. Jeg er ikke ansatt i nettselskap eller sysler med de utfordringene de møter i hverdagen. Jeg ser det overordnet om hvorfor strøm koster, har innsyn i en del prosjekter (ref. nevnte microgrid), men når det kommer til detaljer rundt belastning på trafoer og linjer kommer jeg til kort. (Jeg burde i utgangspunktet holdt munn om akkurat det. Skal huske det til neste gang.) Men er det tall og informasjon du etterlyser, skal jeg prøve å få ting ut av mine kollegaer. Jeg mener at kraftbransjen ikke er bedre eller verre enn andre bransjer, og får en del unødvendig pepper fra utenforstående. Hadde derimot kraftselskapene gått ut og vist hva jobben de gjør faktisk er, så tror jeg også forståelsen for at strømmen og drift og vedlikehold av nettet koster penger. "Hemmelighold" er ingen tjent med, og det har jeg spillt inn flere ganger til både ledere og andre. Helt enig. Jeg håper virkelig at det skjer. Forøvrig tror jeg du vil få vite mye om akkurat dette hvis du kontakter ditt lokale kraftselskap. Så vidt jeg vet er det ingen som ikke vil levere ut den type informasjon, så fremt den ikke er gradert på grunn av enten personvern eller sikkerhetsmessige grunner, og da snakker man mest trolig om et fåtall trafoer. (Og igjen: Diskusjonsmetodikken din er dritt. Ingen "nedlater seg" til å delta i diskusjonen. Implisitt karakteriserer du "oss" negativt når du snakker om å nedlate seg. Slutt med det, så kanskje du vil oppleve å få svar fra flere.) Ps. Ikke tro at jeg "representerer" kraftselskaper eller kraftbransjen på noe som helst vis. Jeg representerer meg og mine synspunkter. Som nødvendigvis er farget av at jeg jobber i kraftbransjen.
 2. Jeg spør om kompetanse av flere grunner. Som du selv nok vet må man tilpasse sjargongen til mottager. Jeg vil bruke ulike ord og forklaringer til noen som jobben innen helsevesenet enn innen elektro-fagfeltene. Siv.ing. er teknisk, og sjargongen deretter. La meg komme tilbake til deg på tirsdag. Programmet er fullt når det nærmer seg helg. Forresten så har jeg etterlyst oversikt over når det er høyest belastning i strømnettet fra de som sysler med sånt hos oss. Jeg tror 24. desember klokken 17, når svineribbe, pinnekjøtt og lutefisk skal tilberedes, og hele familien skal dusje og vaske seg. Når det kommer til hovedinteressen din skal jeg se om jeg klarer å finne igjen en rapport fra Hafslund(?) der blant annet endringer i belastning i distribusjonsnettet på grunn av "moderne teknologi" er belyst. Jeg har ikke sett den selv, men den ble diskutert over lunsjen i fjor høst om jeg husker riktig. Det er et godt spørsmål hvorfor induksjonstopper (og elbiler) dras frem. Jeg tipper det er fordi "alle" kan relatere til dem (de finnes over alt) og at de er et konkret eksempel på hvordan moderne teknologi kan utfordre gammel teknologi. Potensielt strømdrag er høyere for en induksjonstopp enn en platetopp med varmetråder. Tilført energi til kokekaret er (nesten) den samme, men induksjontoppen tilfører kokekaret (og trekker fra strømnettet) energien på 1/4-1/3 av tiden, og da blir øyeblikksbelastningen høyere. Det er nok ikke induksjontopper isolert som er utfordringen*, men at bruksmønsteret og teknologien i hjemmene endrer seg, og at kraftnettet ikke henger med. Det er ikke snittforbruket som er problemet, men toppene som oppstår når lading av bil og induksjonstopper starter opp klokken 16:30, eller når det er. *Jeg kan ta feil. Jeg vil tro det de gjør det, ja. Men jeg ville uansett sendt en e-post til egen nettleverandør og oppfordret de til å se på den samme modellen. Men, om jeg husker riktig, er "Glitre-prosjektet" et prosjekt i samarbeid med NVE. Jeg tror ikke det er fritt frem for nettselskap elles å endre prismodell etter eget ønske.
 3. Hvis du har satt deg så godt inn i dette, så burde det ikke være nødvendig å forklare det for deg. Du hadde også visst at lokalnett ikke har noe som helst med fordeling av strøm til sluttbruker å gjøre. Det er det derimot lavspent distribusjonett som gjør. At du "har satt deg godt inn i dette" betyr hva? Det tyder i alle fall på at du ikke har noen form for formel utdanning inne elektro-, kraft- eller energibransjen. Korriger meg gjerne. Man trenger strengt tatt ikke mer avansert utstyr enn en amperemeter og en konvensjonell og en induksjonsplatetopp for å få bekreftet hvorfor det er et problem. Den gamle platetoppen min var sikret med 16A. Induksjonsplatetoppen min med 32 eller 40A (husker ikke i farten). En seks-soners induksjonstopp på rundt 12kW fungerer på en 16A sikring.. En stund.. Jeg liker å lage mat, og har fort tre-fire plater på nær full guff samtidig. Da går telleverket fort rundt i sikringsskapet kan jeg love deg. "Nedlater seg", faktisk. Når det er denslags man møter, så forstår jeg hvorfor de fleste av mine kollegaer ikke orker å si i mot alle slags underlige påstander man ser rundtomkring. Om du har et ønske om å se flere av oss, så vil kanskje det å svare oss på en normalt, høflig måte være en god start? "Løgn og propaganda" faktisk? Og hva i det villeste får deg til å påstå det? Er det rett og slett så enkelt som at du ikke tror på det jeg skriver? Fjordkraft og flere andre kraftselskap bistår både med rådgiving og finansiering av privat etablering av solceller. Jeg skrev ikke at solceller løser problemet med peak load. Det er det batteribanker og smart styring som gjør. Forresten: Vi ønsker til og med at for eksempel byggefelt blir så selvforsynt med strøm fra batterier at de kan "kobles fra" og være helt selvforsynt i perioder. (Såkalt microgrid) Hvorfor? Fordi regulerkraft er dyrt. "fire husholdninger", faktisk. Hvilke undersøkelse er så dette? Det er neeeesten så jeg ikke tror deg. Det slår meg at du ikke er elektroingeniør du heller. Glitre sitt alternativ er veldig bra! Jeg tror det er et godt incentiv for å få folk til å lade bilen om natten, og ikke minst skru opp temperaturen i huset om natten og ned på dagen, og "surfe" på den magasinerte varmen i boligmassen. Arrogant? Det beklager jeg i så fall. Jeg er alt annet enn arrogant. Men jeg kan ikke fordra synsing og konspirering. Spesielt ikke når det er så (relativt) enkelt å gå kraftselskapene, spesielt nettselskapene, etter i sømmene. Du kan be om å få utlevert postlister, innsyn i dokumenter, avtaler og stort sett alt. Regnskap ligger hos de aller felste fritt tilgjengelig på nettsidene deres i lag med årsrapporter og annet. I tillegg har NVE store mengder dokumentasjon om/fra hver eneste selskap som sysler med produksjon og transport av elektrisk energi inenfor Norges grenser fritt tilgjengelig på nettsidene sine. Og enda mer til på forespørsel. At vi skal bli møtt med påstander om at vi er svindlere, bedragere, blodsugere og så videre, finner jeg derimot både urimelig og langt forbi hva som bør aksepteres. "Det jeg vet" skriver du. Vet du FAKTISK hva transportkostnaden er? Fint om du kan opplyse meg, for jeg vet det ikke. Du antar i alle fall at det ikke koster titalls miliarder i året. Helt enig i at nettselskapen bør være så transparente som mulig, og også drive så effektivt som mulig. Som jeg refererte til tidligere i tråden: Inntektsrammemodellen er der for å sikrer at ethvert nettselskap med et snev av fornuftig ledelse driftes så kostnadseffektivt som mulig. Tanken om å sette ut på anbud var ikke helt dum. Mon tro om det vil la seg gjøre i praksis. (Genuint nysgjerrig. Ikke sarkastisk ment.)
 4. Ketill Jacobsen, ja. Jeg har av en underlig årsak bitt meg merke i navnet ditt her inne. For å i det hele å kunne svare deg trenger jeg å vite litt mer om bakgrunnen til dine uttalelser. Hvillke løgner og propaganda er det du viser til? Hvilke bakgrunn har du for å kunne si noe om hvordan induksjonstopper og el-bil-lading påvirker kapasiteten i lokalnettet eller ikke gjør det? Du er kanskje kraftingeniør, el-tekniker, montør, eller du rett og slett besitter dokumenter som NVE forsøker å holde skjult? (Forresten så ønsker vi solceller og batteribanker hjertelig velkommen, da de tar nettopp toppene opg sparer oss for en hel masse oppgraderinger. Faktisk har vi gående et forskningsprosjekt på hvordan forbrukerene kan hjelpe oss å unngå kostbare utbygginger i boligfelt ved å bruke batteribanken og elbiler.) edit: Her er oversikt over inntektsrammemodellen til alle nettselskaper i Norge, faktiske inntekter, utgifter, antall meter linje, KILE-utlegg, grunnlagsdata for inntektsramme og mer til siden 1997. Hva var det du sa om åpne kort? https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/okonomisk-regulering-av-nettselskap/inntektsrammer/?ref=mainmenu
 5. Jeg tror nok at dagens lovverk vil dekke situasjon der det går ut over liv og helse. Én mann kan ikke stoppe en by fra å få strøm. (Lite trolig scenario uansett. Redundans, baby!) Men én mann kan hindre forebyggende tiltak, og der vil ikke myndigheten gripe inn. Nettselskapene står selvsagt fritt til å trekke det til retten, men ønsker nok heller å løse det på en smidigere og mindre langtekkelig måte. Men nå er vi over på en helt annen diskusjon, og den er jeg ikke interessert i. :) Jeg er interessert i å balansere bildet som blir malt av de griske, konspiratoriske og uærlige monopolistene...
 6. Tro du meg. Det er mye av lovverket som er suboptimalt for optimalt drift av nett- og kraftselskapene. Ikke bare rundt rydding av trase, men også innen andre felt. Men det er ikke noe nettselskapene kan lastes for, er det? Vi (dvs. selskapene i kraftbransjen) har kun så mye påvirkningskraft ovenfor NVE og andre styrende myndigheter. Dessuten: Nettselskapene er upopulære nok som det er. Bare se i kommentarfeltet her. Hva tror du Folk Flest vil mene om vi plutselig får lov å ta oss inn på annen manns land mot vedkommendes vilje?
 7. Så. Hva er den hele sannheten? Du begynner iallfall med en usannhet. Selskapene er nemlig pålagt å rydde linjetraseene. Hvordan det skal ryddes står beskrevet i blant annet Energiloven, Energilovforskriften, Beredskapsforskriften, Forskrift om elektriske forsyningsanlegg, Skogbruksloven, Vassressursloven, Naturmangfoldloven og flere andre. Jeg skal klare å finne alle lovene og paragrafene om du trenger sengelektyre. Forøvrig bør man heller ikke bedrive snauhogst langs og i trase, da det kan føre til endring i bunnforhold og medføre økt risiko for ukontrollert masseforflytning (altså skred). Dessuten hjelper det lite med skogrydding når ising på linjene knekker stolpene som fyrstikker eller trafoer får taket blåst av. Skogrydding er en marginal sak i den daglige driften av nettet, og det er (i hvertfall i vår region) svært sjelden utfall på grunn av trefall. Forøvrig er det ofte at grunneiere setter seg på bakpå når det gjelder skogrydding. I noen tilfeller nekter de rett og slett nettselskapet tilgang til traseen, og andre ganger får ikke lov å rydde utenfor traseen, selv om trærene er så høye at de vil forårsake skade om de faller. Har du forresten hørt om KILE? Altså Kvalitetsjusterte Inntektsrammer ved ikke-Levert Energi. I det øyeblikket nettselskapet ikke leverer strøm til kundene, enten på grunn av linjebrudd eller annen årsak, så blir selskapet "bøtelagt". Og det kan komme opp i millionbeløp i løpet av noen timer. Noe av poenget med KILE er at kostnaden for utfall er så høy at nettselskapene ikke skal kunne gamble på at det går fint. Når det kommer til krafteksport og ACER skal jeg holde godt munn, da jeg har filla peiling. Dog observerer jeg at det er mye "kunnskap" og konspiratorisk tankegang også på det feltet fra andre som heller ikke har peiling.
 8. Akk. Det mest underholdene (eller frustrerende?) med kommentarfeltene under artikler om kraftprisene i Norge er den evige synsingen fra folk som har filla peiling. Så. Hvor mye det koster å vedlikeholde "kobberen" per kilowattime? Vi hadde en liten storm som passerte vår region for noen uker siden. Det har tatt to uker å rette opp en av feilenene. Og det inkluderte innleie av båter og lektere for transport av dieselaggreat på størrelse med lastebiler, gravemaskiner og andre anleggsmaskiner, innleie av helikopter (først for kartlegging av omfang, deretter for å "tre i nåla" (dvs. trekke nye linjer mellom master)), innkjøp og bytte av trafoer, lønn til mannskap som jobber fra soloppgang til etter solnedgang syv dager i uken, hospitering av nevnte mannskap så de ikke får tre timer reisevei hver dag, etc. Sånt koster. Og sånne "småstormer" ser man oftere og oftere. Og i tillegg så kan man ikke basere seg på å leie den type utstyr når shit hits the fan. Da må maskineriet vere velsmurt, fungerende, og både utstyr og ansatte klar til å rykke ut for feilsøking i løpet av en time. Uansett vær, dag i året, tid på dagen. Juli eller julaften. Klokken 11:30 eller 23:30. Enorme aggregater for å gi strøm ved linjebrutt må stå parat og holdes ved like. Det samme skal gravemaskiner, firhjulinger, snøskutere, lastebiler, traktorer, 50 biler til montørene, verktøy og verneutstyr for millioner av kroner. Og mannskapet skal trenes, (re)sertifiseres og kurses. Verktøyet skal inspiseres av 3.part, vedlikeholdes og rengjøres. Alt dette koster. Det er ikke kablen og de to stolpene som koster penger. Det er kravet om at du og jeg skal få strømmen tilbake innen rimelig tid. Jeg tror nettleien kan halveres. Men da kan jeg ikke love at du får strømmen tilbake i løpet av timer hvis det er ventetid på å få tak i båt eller gravemaskin, eller produsenten av trafoen som må byttes ikke har den på lager, og må venter på deler fra Italia. Men i løpet av noen uker - det skal vi klare. Vi i samfunnet i dag er så vant med at ting blir billigere og billigere etter hvert som mer og mer av det vi kjøpet kommer fra slavearbeidere i Kina, support-teknikere ringer oss fra India, klærne våre blir produsert i sweatshops i Bangladesh og fysiske format blir digitalisert og streamet. I kraftbransjen kan man ikke vente på deler fra Kina, teknikeren fra India og man kan heller ikke digitalisere oss bort fra linjebrudd og knekte stolper. Vi effektiviserer driften hele tiden, men man er til syvende og sist nødt til å forholde seg til at strøm blir levert av fysiske komponenter som trenger at man er fysisk hands on når ting ryker. (Og får noen drar inn 'argumentet' om at man kan stockpile lokal: Det er måte på hvor mange trafoer og annet utstyr man kan lagre. Og man får ikke en 15 tonns trafo som ekspress over natten fra DHL-lageret på Schiphol som man gjør med valsene til en HP-printer eller et Lenovo-batteri..) Ja. Jeg jobber i et kraftselskap. Jeg er selvsagt farget av det. Men jeg kjenner til "alt" av hva som gjør at nettleien er det den er. Og jeg er overrasket over at den ikke er høyere. Og, nei. Jeg får ikke nettleien dekket eller redusert på noe som helst vis. Jeg betaler nøyaktig den samme nettleien som alle andre i vår region. Og jeg kunne fortsatt. Om utbygging av linjer til oppdrettsanlegg lang ute i det øde der det ikke bor folk, om investeringer til flere hundre millioner kroner i nye trafo-stasjoner uten en eneste ny kunde, endringer og oppgraderinger på grunn av endrede krav fra NVE/Storting, store utbygginger på grunn av pliktleveranse til anlegg som vil koste oss mer enn vi får inn i løpet av anleggets levetid. tl;dr: Jeg vil påstå at nettleien er det den er fordi det koster det det koster, ikke fordi "pampene på toppen" sitter med millionlønninger, kraftselskapene er korrupte og det hele er en konspirasjon for å få mest mulig penger fra folk. (Sånt har man da AMS til, må vite! )
×
×
 • Create New...