Jump to content

Kjell Gjære

Medlemmer
 • Content Count

  36
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

50 :)
 1. Spørsmål da datteren min tok førerkort: «Kandidaten skal å kunne betjene kjøretøyets øvrige organer» Med 35 år bak rattet ante jeg ikke hva sensor her forventer. Spørsmål i samme gate som klassikeren: «Hva skal en alltid ha over bilen»?
 2. Hva er «sekundmeter», sm, som det refereres til her? Sekundmeter eller timerkilometer, er uegnede benevninger på vindhastighet.
 3. Det er bare delvis rett. Selve ringetonen settes i telefonen, men for å få dette til å funksjonere sømløst, må telefonen få beskjed fra nettet om at innkommende anrop er omdirigert. Dernest må telefonen forstå denne meldingen og velge «Vakttelefon-ringetonen».
 4. Dette vil jeg ikke kalle lastbalansering, men ladestruping. Systemet måler husets strømtrekk og struper ned ladingen om det blir for mye. Balansering innebærer å justere lastene slik at linjestrømmene blir like. For å kunne gjøre det, må en ev ha en bil med 3 ladere ogkunnejustere disse individuelt. Selv da kan det være vanskelig i IT.
 5. Du får fremdeles bare 3fase 400V og 3 stk enfase 230V mot nøytral. «Fase» er et vrient ord, kan bety en spenning, en leder, en vinkel og mye mer. Innen TN er fasespenning spenningen mellom en linjeleder L og nøytralpunktet N mens linjespenningen er spenningen mellom to linjeledere L. I tegningen over ser en mao tre fasespnninger organisert i stjerne og tre linjespenninger organisert i trekant. Faseforskjellen mellom fasespenningene er 120 grader, mellom linjespenningene 120 grader mens faseforskellen mellom en linjespennng og en fasespenning er 30 rader. i IT er dette mer vrient, her hsr en masse gammel tradisjon. Imidlertid, om en holder seg til at spenningen over viklingene i en stjernekoblet generator fortsatt er fasespenninger og spenningen mellom to linjeledere, nå 230V, er linjespenning, så blir begrepene like for IT og TN. Forskjellen er at i IT er ikke N fremført og sluttbruker har ikke tilgang til fasespenning i IT.
 6. Nå har regjeringens kontorer vært fordelt over hele byen i 9 år. Hvordan har sikkerheten ved disse kontorene vært håndtert? Er alle bygget som uangripelige bunkere? Skal regjeringen være «trygg» må det bygges fjellanlegg under for eksempel Grefsenkollen. Et alternativ vil være å ikke samle alt på én plass, men leve som nå, med distribuerte kontorlokaler. Y-blokka kan også deles opp slik at den «utsatte» delen over tunnelen brukes av mindre utsatte personer utenfor regjeringsapparatet. Da blir et anslag mot tunnelen mindre interessant.
 7. Så lenge effekttariff ikke er koblet opp mot travel time i nettet, er konseptet meningsløst. En kan få månedens straffeavgift for å trekke litt ekstra kl 04:00 om natten når nettet går på tomgang.
×
×
 • Create New...