Jump to content

Hazzaer

Medlemmer
  • Content Count

    6
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0

Single Status Update

See all updates by Hazzaer

  1. 1. Vareopptelling pr 31.12. viser et råvarelager av kurante varer vurdert til anskaffelseskost på kr 2.375.000. Ukurante varer et opptalt til en anskaffelseskost på kr 480.000. De ukurante varene må nedskrives med 70 %. Hva skal man gjøre her??

×
×
  • Create New...