Oppretter en ny spørreundersøkelse på kjøp og levering av RTX 3080/3090 kortene. Den andre forsvant pga. feil ifm. merging av poll og tråd.