Jump to content
Sign in to follow this  
knuto

Ateistar: Kom og slakt meg!

Recommended Posts

Gamletestamentet består av veldig mange profetier som Jesus etterpå oppfylte. Jesus fullbrakte, ikkje opphevde, lova. Den som spotter sine foreldre skal dø, men den straffa tok Jesus.

8106679[/snapback]

Så vidt jeg vet tok jesus bare støyten for synd -- ikke for lover...

Og med det prøver du å seie? Synda hadde ikkje vore til utan lova.

 

Prinsippet med kristendommen:

20 Ikkje noko menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerningar som lova krev; lova gjer berre at vi lærer synda å kjenna. 21 Men no er Guds rettferd, som lova og profetane vitnar om, openberra utanom lova. 22 Dette er Guds rettferd, som blir gjeven ved trua på Jesus Kristus til alle som trur. Her er det ingen skilnad, 23 for alle har synda og manglar Guds herlegdom. 24 Men ufortent og av hans nåde blir dei kjende rettferdige, frikjøpte i Kristus Jesus.
Edited by knuto

Share this post


Link to post
For å ta dei mest grunnleggjande:

- Jesus, messias, skulle bli født av ei jomfru i Davids-ætta.

- Jesus skulle bli født i Betlehem.

- Jesus skulle døy, og stå opp att.

- Jesus skulle ri inn under jubel i Jerusalem på eit esel. (veka før han vart krossfest)

 

Gidder du vise til bibelstedene? Vanskelig å diskutere uten.

 

Nokon trur at alt er sant, nokon trur at alt er symbolsk. Det har i praksis ikkje noko å seia, så lenge du trur at Jesus tok straffa for syndene då han døydde og stod opp at.

8106833[/snapback]

 

Jah, er det ikke enkelt? Hvorfor er akkurat det sant?

Share this post


Link to post
Gidder du vise til bibelstedene? Vanskelig å diskutere uten.

Er vel ikkje så mykje å diskutera. Kan kanskje gjera det ein gong, men tek meg ikkje tid til det akkurat nå i alle fall.

 

Nokon trur at alt er sant, nokon trur at alt er symbolsk. Det har i praksis ikkje noko å seia, så lenge du trur at Jesus tok straffa for syndene då han døydde og stod opp at.

8106833[/snapback]

Jah, er det ikke enkelt? Hvorfor er akkurat det sant?

8106967[/snapback]

Eg trur det er sant. Historiske hendingar, evt. jødisk tradisjon, er ikkje relevant i mi tru. Derfor ser eg ikkje på byrjinga som fakta, men som symbolsk. Mykje er likevel nyttig.

Share this post


Link to post
Annonse
Det er mange ateistar her i forumet, men eg vil gjerne ha første ordet, i staden for å blanda meg inn i ein lang tråd med masse forviklingar. Dei som svarar: Kom med gode og haldbare argument.

 

Det finst ikkje eit einaste bevis for at Evolusjonsteorien er fakta. Eg vil i det same få sagt at eg som kristen ikkje har problem med å godta han, ettersom eg i så fall trur at Gud sjølv stod bak den store smellen. Men det at det heile byggjer på ein teori som ikkje kan, og aldri har vorte bevist, berre godteken. Det finst derimot mykje som strider i mot evolusjonsteorien. Ein kan til dømes ikkje tru på evolusjonsteorien samtidig som ein daterer mange objekt til lenge før den store smellen.

 

Uansett korleis ein tenkjer om verdas eksistens, kan ein ikkje forklare det med naturlovene. Korleis oppstod den store smellen? Jo, ved ei urcelle. Korleis oppstod denne, eller det som laga denne. Dette beviser ikkje at det finst ein Gud, men at det finst noko som ikkje mennesket kan forklara.

 

Gud har, gjennom Bibelen, gjeve oss ei så vanvittig god forklaring. Denne er så god at eg kjøper ho lett. Dei fleste ateistane som seier i mot denne, har ikkje lest bibelen, og har ikkje noko grunnlag til å slakta det.

 

Gud kan verken bevisast eller motbevisast. Det som er sikkert, er at det finst noko som er "større" enn naturlovene og den menneskelege vitskapen.

8102629[/snapback]

 

Selv om vitenskapen ikke sitter på èn konkret og endelig teori på vår eksistens, styrker ikke dette troen på en Gud. Dette er tøys.

 

Din religiøse disposisjon kan ha sammenheng med at barn har en naturlig disposisjon for å høre etter foreldrene sine.

Share this post


Link to post
Eg trur det er sant. Historiske hendingar, evt. jødisk tradisjon, er ikkje relevant i mi tru. Derfor ser eg ikkje på byrjinga som fakta, men som symbolsk. Mykje er likevel nyttig.

8107070[/snapback]

 

Du ser ikke på deler av sannheten som relevant.

 

Hva med naturkatastrofer, sykdommer, virus og andre tragedier ..

 

Barnedrap, uskyldige offer - er denne Guden virkelig så god som det mange tror?

 

:roll:

Share this post


Link to post
Barnedrap, uskyldige offer - er denne Guden virkelig så god som det mange tror?

8107149[/snapback]

Gud er berre god. All tragedie på denne jorda er på grunn av mennesket sin frie vilje.

Share this post


Link to post
Dette er ille.

 

Vil du forklare naturkatastrofer, virus og sykdommer med fri vilje?

8107230[/snapback]

Ja, kvifor ikkje?

Edited by knuto

Share this post


Link to post

Uten og lese alt som står i denne tråden vil jeg si det _jeg_ mener.

Jeg tror ikke på gud, og kan ikke forstå at noen med annet en bananer mellom ørene kan tro og leve etter det som står i bibelen.

På en annen side er jeg helt sikker på at det finnes mange "krefter" vi kjenner til, som jeg ikke tør tenke på engang.

Og ja, jeg tror også på evelusjonsteorien. Men jeg tror at det er en masse med "krefter" og "energier" som vi har litt snøring på nå til dags.

Det var en veldig kort version av min livsteori :)

Share this post


Link to post
Ja, kvifor ikkje?

8107256[/snapback]

 

Dette er vitterlig ikke fenomer som mennesker rår over. Leser du virkelig hva jeg skriver?

 

Hvorfor skulle en allmektig skaper danne en verden full av hull og feil?

Share this post


Link to post
Gidder du vise til bibelstedene? Vanskelig å diskutere uten.

Er vel ikkje så mykje å diskutera. Kan kanskje gjera det ein gong, men tek meg ikkje tid til det akkurat nå i alle fall.

 

Joda, masse å diskutere der. Jeg vet det er en del rare profetier som blir fremstilt som direkte henspillende på jesu liv og levnet, men som skiller seg på vesentlige punkt, og jeg vet det er mange profetier som betyr alt og ingenting. Dersom du skal påstå at det er profetier i GT som jesus oppfyller, må du nesten bakke dette opp med dokumentasjon. Hvis ikke blir det synsing/tro/blablabla.

 

Eg trur det er sant. Historiske hendingar, evt. jødisk tradisjon, er ikkje relevant i mi tru. Derfor ser eg ikkje på byrjinga som fakta, men som symbolsk. Mykje er likevel nyttig.

8107070[/snapback]

 

Hvorfor tror du det er sant? Er det sånn at du velger ut det du liker, og som du vil at skal være sant?

Share this post


Link to post
Hvorfor tror du det er sant? Er det sånn at du velger ut det du liker, og som du vil at skal være sant?

8107401[/snapback]

Eg er overbevist. Kvifor eg er overbevist er vanskeleg å forklare. Ein god porsjon hjelp av Den Heilage Ande er vel omtrent det korrekte svaret. Bønnesvar og liknande styrkjer jo sjølvsagt trua. Guds nærhet.

Share this post


Link to post
Ja, kvifor ikkje?

8107256[/snapback]

Dette er vitterlig ikke fenomer som mennesker rår over.

8107350[/snapback]

I edens hage var alt berre velstand. Løvene tok ikkje kvarandre osv. Så trossa menneska Gud, og Gud jaga menneska ut frå eden, og ut i ei verd av elende. -- Eit resultat av mennesket sin frie vilje. Edited by knuto

Share this post


Link to post
I edens hage var alt berre velstand. Løvene tok ikkje kvarandre osv. Så trossa menneska Gud, og Gud jaga menneska ut frå eden, og ut i ei verd av elende. -- Eit resultat av mennesket sin frie vilje.

8107476[/snapback]

 

Hoi, for et pessimistisk syn, 'a gitt.

 

Men om edens hage: Dersom løver var løver i edens hage, må de ha vært utstyrt med muskler, klør, hoggtenner og fordøyelsessystemer tilpasset jakt og eting av kjøtt. Da kan de ikke samtidig ha vært i stand til å spise gress (se det for deg :p ), eller så har de evolvert uhyrlig fort på de 6000 årene siden skapelsen (jeg går ut fra du er på den baggen der?). Da godtar man at evolusjonen har funnet sted, og da blir det jo problematisk å si når den begynte og at den ikke fortsatt finner sted. Og hva med de andre dyrene; sort enke, hva spiste den? (Og hvordan? Fanget den bær i nettene sine?)

 

Enten var alle dyrene i edens hage helt klare for å gjøre jobben på rette måten når de kom i æksjen på "ei verd av elende", eller så har de evolvert helt sinnsykt fort istedenfor normalt langsomt. Hva gir mest mening?

 

Og hva er egentlig allmektighet, allvitenhet og fri vilje??

Edited by kjetil02

Share this post


Link to post
Synda hadde ikkje vore til utan lova.

 

Jesus fritok menneskene fra synd -- og ikke lov...

 

Hvis ikke du påstår at Jesus opphevet lov -- og at vi nå egentlig har lovløse tilstander..?

 

Prinsippet med kristendommen:
20 Ikkje noko menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerningar som lova krev; lova gjer berre at vi lærer synda å kjenna. 21 Men no er Guds rettferd, som lova og profetane vitnar om, openberra utanom lova. 22 Dette er Guds rettferd, som blir gjeven ved trua på Jesus Kristus til alle som trur. Her er det ingen skilnad, 23 for alle har synda og manglar Guds herlegdom. 24 Men ufortent og av hans nåde blir dei kjende rettferdige, frikjøpte i Kristus Jesus.

8106954[/snapback]

:thumbup:

Frikjøpt fra synd -- forutsatt at de er kristne -- men ikke fra *lov*...

Edited by Andre1983

Share this post


Link to post

Hvis man ønsker å kritisere en teori, og hvis man har som mål at folk skal ta kritikken på alvor, så er det et minimumskrav at kritikeren iallefall har satt seg inn i hva teorien (eller i dette tilfellet teorienE) går ut på.

 

Argumenter som:

- "Ein daterer mange objekt til lenge før den store smellen" og

- "Den store smellen oppstod ved ei urcelle",

er ikke akkurat tillitsvekkende. :no:

Edited by VikingF

Share this post


Link to post
Korleis oppstod den store smellen? Jo, ved ei urcelle. Korleis oppstod denne, eller det som laga denne.

Hva skapte Gud da? Gud har ikke vært her i evigheten. Evigheten har en begynnelse den og.

 

Gud har, gjennom Bibelen, gjeve oss ei så vanvittig god forklaring. Denne er så god at eg kjøper ho lett. Dei fleste ateistane som seier i mot denne, har ikkje lest bibelen, og har ikkje noko grunnlag til å slakta det.

Ja, det tok 7 dager å lage en verden, som var flat, men ikke flat likevel. Og damen ble laget av et ribben. Hvorfor trengte gud 7 dager og ribben? Det er sikkert ikke så vanskelig å trylle fram en verden med rosa drapsmaskiner, spesielt om du er "allmektig". Og hvorfor løy Gud/kirken/biblen om at jorda var flat?

 

Gud kan verken bevisast eller motbevisast. Det som er sikkert, er at det finst noko som er "større" enn naturlovene og den menneskelege vitskapen.

8102629[/snapback]

Gud trengs ikke å bevises, siden dere kommer med påstanden. Selvfølgelig fins det noe større, men lite tyder til at det er Gud.

 

 

And one more thing:

Det finst ikkje eit einaste bevis for at Evolusjonsteorien er fakta.

 

Eg vil i det same få sagt at eg som kristen ikkje har problem med å godta han, ettersom eg i så fall trur at Gud sjølv stod bak den store smellen.

 

Jaha, motsier vi oss selv her? Er ikke det store smellet hele grunnstenen for evolusjonsteorien?

Share this post


Link to post
Det finst ikkje eit einaste bevis for at Evolusjonsteorien er fakta.

Jeg sluttet å lese der. Viss du ikke har fått dette med deg at det er det, er det ikke noe noen her inne kan gjøre for å overbevise deg. Lykke til med overtroen din!

Edited by Aqidon

Share this post


Link to post

jeg tror desverre du har helt rett, warpx. en del mennesker ønsker ikke/er ikke i stand til å se verden på en annen måte enn det de allerede har bestemt seg for er rett metode. Det mest sørgelige med dette er at de fungerer som bremseklosser på dagens samfunn. De er uten videre villig til å sette til side fornuft, logikk og utdannelse.

 

 

Å diskutere vitenskaplige teorier med disse menneskene er som å diskutere alfabetet med en som kun har giddet å høre om 'A' og 'B'. Når du er kommet til 'Z' sitter de fremdeles og som betviler 'C'.

 

Nivået av likegyldighet og ignoranse man finner hos disse menneskene, er ene og alene årsaken til at jeg er pessimistisk for menneskehetens fremtid.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...