Gå til innhold

Vanskelig.. NAV/ytelser - reberegning. Noen som vet?


Gjest 9009d...976

Anbefalte innlegg

Gjest 9009d...976

Jeg er gradert ufør 70% som kjørelærer. Jeg har etter altfor lang tid skjønt at bilgodtgjørelsen,(bruker altså skolebilen privat), at denne godtgjørelsen blir regnet som en pensjonsgivende inntekt. Nav innhenter opplysningene fra skatt øst og beregner da dette slik.

Dette resulterer i at min inntektsgrense(hva jeg får lov til å tjene) hos arbeidsgiver blir vesentlig redusert. Dette ender med at jeg får avkortning i trygd/etterbetalingskrav på et svært tidlig tidspunkt. Bilen er dyr.

Og her kommer problemet. Jeg har fra søknadstidspunkt selvsagt oppgitt til Nav hva jeg normalt vil tjene i en 100% stilling hos arbeidsgiver. Altså inntekt(pensjonsgivende..) Jeg har derimot der aldri oppført bilgodtgjørelsen, innkapslet i opplysningen om lønn. Da ville vel det resultert i en høyere inntektsgrense, sant? Derfor mener jeg dette burde vært gjort.. Nettopp siden denne regnes som pensjonsgivende inntekt.

Men det virker som bilgodtgjørelsen ikke skal få oppføres/iberegnes der, på den siden av regnestykket, på et inntektsskjema til Nav.

Oppsummert så slår vel denne bilgodtgjørelsen dobbelt negativt inn for en beregning av min inntektsgrense hos arbeidsgiver.

Kan dette virkelig være riktig? 

(har snakket med et par saksbehandlere hos Nav, de klarer ikke med sine innøvde forklaringsmodeller å besvare dette spørsmålet, å få temaet til å passe inn i sitt programmerte Nav-språk. Kanskje ikke så overraskende..)

Jeg har bedt om at Nav/ytelse gjør en re-beregning av hele regnestykket. Jeg er forøvrig skeptisk til resultatet som Nav/ytelser vil presentere.

Jeg er ikke akkurat noen økonom, og føler meg egentlig litt teit ved å spørre om dette. Men vennligst.. Takknemlig hvis noen vet/skjønner.

Anonymous poster hash: 9009d...976

Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 9891520 from global

Gjest 9009d...976 skrev (23 timer siden):

Jeg har etter altfor lang tid skjønt at bilgodtgjørelsen,(bruker altså skolebilen privat), at denne godtgjørelsen blir regnet som en pensjonsgivende inntekt. Nav innhenter opplysningene fra skatt øst og beregner da dette slik.

Hvilken kilometersats bilgodtgjørelse får du av kjøreskolen?

Lenke til kommentar
Gjest 9009d...976
mobile999 skrev (41 minutter siden):

Hvilken kilometersats bilgodtgjørelse får du av kjøreskolen?

Det er skolens bil, og den brukes også privat.(firmabil)

Altså kke min egen som jeg får en godtgjørelse for.

Anonymous poster hash: 9009d...976

Lenke til kommentar
Gjest 9009d...976 skrev (32 minutter siden):

Det er skolens bil, og den brukes også privat.(firmabil)

Altså kke min egen som jeg får en godtgjørelse for.

Ikke bruk ordet bilgodtgjørelse om dette.

Fri bruk av arbeidsgivers bil fordelsbeskattes med et inntektspåslag basert på bilens listepris som ny.

Jeg antar at din uføretrygd skulle vært beregnet på grunnlag av en pensjonsgivende inntekt inkludert inntekspåslaget for fri bruk av arbeidsgivers bil. Er ikke dette blitt gjort?

  • Liker 1
  • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Gjest 9009d...976
mobile999 skrev (5 timer siden):

Ikke bruk ordet bilgodtgjørelse om dette.

Fri bruk av arbeidsgivers bil fordelsbeskattes med et inntektspåslag basert på bilens listepris som ny.

Jeg antar at din uføretrygd skulle vært beregnet på grunnlag av en pensjonsgivende inntekt inkludert inntekspåslaget for fri bruk av arbeidsgivers bil. Er ikke dette blitt gjort?

Takk. Godt svart. Og spurt..

Og nei. Det eneste stedet som  "fri bil" er oppført er på lønnsslippen fra arbeidsgiver og skatt øst sin oversikt. Sistnevnte hvor som kjent Nav henter opplysninger fra.

"Fri bil" har aldri vært innberettet til Nav i søknaden om uføretrygd sammen med inntekt hos arbeidsgiver(r). Altså ikke når det skulle innberettes hva jeg ville tjent i 100% arbeid. Det er her det må ryddes opp kanskje ? 

Bilen er jo dyr og stjeler mye av inntektsgrensen min hos arbeidsgiver. Slik jeg forstår det.

Anonymous poster hash: 9009d...976

Lenke til kommentar
Gjest 9009d...976 skrev (2 timer siden):

"Fri bil" har aldri vært innberettet til Nav i søknaden om uføretrygd sammen med inntekt hos arbeidsgiver(r). Altså ikke når det skulle innberettes hva jeg ville tjent i 100% arbeid. Det er her det må ryddes opp kanskje ?

Dette må du følge opp og sjekke!

Så vidt jeg forstår skal inntektspåslaget for fri bil være med i grunnlaget for uføretrygd. Hvis dette ikke er gjort skal du sannsynligvis både ha mer uføretrygd og høyere inntektsgrense.

  • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Gjest 9009d...976
mobile999 skrev (11 timer siden):

Dette må du følge opp og sjekke!

Så vidt jeg forstår skal inntektspåslaget for fri bil være med i grunnlaget for uføretrygd. Hvis dette ikke er gjort skal du sannsynligvis både ha mer uføretrygd og høyere inntektsgrense.

Takk for hjelp. Det er dette jeg har hatt mistanke om. Disse spørsmålene har jeg forsøkt å stille til saksbehandlere hos Nav uten hell. De forstår tydeligvis ikke problemstillingen, dette er for dypt for de, og de er fastlåst i sine forklaringsmodeller. De svarer slik at jeg får svar på alt annet enn det jeg spør om.🥵

Nav/ytelser er avdelingen som skjønner, men de får ikke brukere kontakte..

Anonymous poster hash: 9009d...976

Lenke til kommentar

Du fikk engang et vedtaksbrev med beregning av uføretrygden. Der står grunnlaget (beste 3 av siste 5 år).

Klarer du å finne dette brevet? Det er mulig du kan finne det ved å logge inn på nav sine nettsider. Hvor lenge siden er det du fikk dette brevet?

Noter deg tallene for hvert av de 5 årene.

Endret av mobile999
Lenke til kommentar
Gjest 9009d...976
mobile999 skrev (1 time siden):

Du fikk engang et vedtaksbrev med beregning av uføretrygden. Der står grunnlaget (beste 3 av siste 5 år).

Klarer du å finne dette brevet? Det er mulig du kan finne det ved å logge inn på nav sine nettsider. Hvor lenge siden er det du fikk dette brevet?

Noter deg tallene for hvert av de 5 årene.

2019 fikk jeg vedtaket. Den var basert på info(estimert inntekt i 100%) fra arbeidsgiver og fra dette beregnet Nav trygd.

Jeg har dette aktuelle inntektsskjemaet. Det er der det er utfylt mangelfullt, men også skjemaet i seg selv er mangelfullt. Som evt. faste tillegg utenom inntekt er kun begrepet bilgodtgjørelse benyttet.

Anonymous poster hash: 9009d...976

Lenke til kommentar

Bare så jeg skjønner her. Gradert 70% ufør betyr at du jobber 30% ?

Fri bil, vil da blir en veldig stor del av lønna di. Til det punktet at du bør løse privatbil på en annen måte.

Her er en firmabilkalkulator https://www.bdo.no/nb-no/bransjer/bil/firmabilkalkulator

La oss si at fulltidsstilling bruttolønn for kjøreskolelærer er 600000 kr
30% stilling blir da 200000 kr i bruttolønn.

Hvis du har tilgang på en bil som er verdt 1 000 000 som ny, så vil inntektspåslaget bli 230 000.... for bilen. Jeg klarer ikke å finne noen unntak her. Så vil tro den enklest løsningen er at arbeidsgiver ikke stiller bil til disposisjon for deg. At du må komme deg inn til kontoret, og starte arbeidsdagen der.

Lenke til kommentar
Gjest 9009d...976
bzzlink skrev (22 minutter siden):

Bare så jeg skjønner her. Gradert 70% ufør betyr at du jobber 30% ?

Fri bil, vil da blir en veldig stor del av lønna di. Til det punktet at du bør løse privatbil på en annen måte.

Her er en firmabilkalkulator https://www.bdo.no/nb-no/bransjer/bil/firmabilkalkulator

La oss si at fulltidsstilling bruttolønn for kjøreskolelærer er 600000 kr
30% stilling blir da 200000 kr i bruttolønn.

Hvis du har tilgang på en bil som er verdt 1 000 000 som ny, så vil inntektspåslaget bli 230 000.... for bilen. Jeg klarer ikke å finne noen unntak her. Så vil tro den enklest løsningen er at arbeidsgiver ikke stiller bil til disposisjon for deg. At du må komme deg inn til kontoret, og starte arbeidsdagen der.

Takk. Jeg følger deg på alt dette. Ikke gratis nei. Skatt, samt gir meg lite rom for arbeid før trygd blir avkortet.

Det som vil dempe litt på denne økonomiske ulempen er at fri bil inntektspåslaget også skal innberettes som lønn til beregning fra Nav av hvilket inntektstak du får i bedriften. Det har aldri blitt gjort, tabbe.

Derfor får jeg arbeidet svært lite før jeg får et etterbetalingskrav fra Nav. Sånne ting opplyser selvsagt ikke Nav deg om. De skal kun kontrollere at de får inn alt hva de klarer til seg..

Anonymous poster hash: 9009d...976

Lenke til kommentar
Gjest 9009d...976 skrev (3 timer siden):

2019 fikk jeg vedtaket.

Finner du skattemeldinger/selvangivelser/skatteoppgjør i altinn? F.eks. skatteoppgjøret for skattemelding/selvangivelse levert i 2015 for lønn du fikk i 2014? Var trygdeavgiftsgrunnlaget der høyere enn i inntektsskjemaet?

Endret av mobile999
Lenke til kommentar
Gjest 9009d...976
mobile999 skrev (2 timer siden):

Finner du skattemeldinger/selvangivelser/skatteoppgjør i altinn? F.eks. skatteoppgjøret for skattemelding/selvangivelse levert i 2015 for lønn du fikk i 2014? Var trygdeavgiftsgrunnlaget der høyere enn i inntektsskjemaet?

Den gang var jeg selvstendig næringsdrivende..

Anonymous poster hash: 9009d...976

Lenke til kommentar
Gjest 9009d...976
mobile999 skrev (1 time siden):

Var du ansatt med firmabil i en periode før du ble ufør?

Ja. Var i 100% stilling med firmabil når jeg ble ufør. Ble i samme firma, men som ufør jobbet da kun 40%, senere 30%. Beholdt firmabil.

Anonymous poster hash: 9009d...976

Lenke til kommentar

Strengt tatt skulle Nav sjekket din pensjonsgivende inntekt for de siste 5 årene hos skatteetaten ved beregningen av uføretrygden.

Står det ikke i vedtaksbrevet hvilke summer/år som er brukt? Du kan sjekke summene mot skatteoppgjøret som gjelder det aktuelle inntektsåret.

Endret av mobile999
  • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
mobile999 skrev (19 timer siden):

Strengt tatt skulle Nav sjekket din pensjonsgivende inntekt for de siste 5 årene hos skatteetaten ved beregningen av uføretrygden.

Står det ikke i vedtaksbrevet hvilke summer/år som er brukt? Du kan sjekke summene mot skatteoppgjøret som gjelder det aktuelle inntektsåret.

Joda. Det er utfylt i samsvar med beste års inntekt siste 5.

Slik jeg oppsummerer er pri 1 og få ryddet på plass/satt inn fri bil på rett sted. Samt lønnsvekst, som ikke fører til avkortning i trygd. Sjekke om riktige summer er benyttet til beregning. Mulig noe mer.

I første omgang må jeg få avd. Nav/ytelse i tale, det er disse som driver beregningene. De forholder seg jo f.. ikke til lovverket. Når jeg ber om å bli kontaktet av de via saksbehandler så plikter de å ta kontakt i løpet av to virkedager. Har ikke skjedd selvsagt. Den instansen der er på mange måter fritatt for direkte kommunikasjon med brukere, altså kun på forespørsel. Så dette kan bli vanskelig ja..

Jeg er veldig takknemlig for at du engasjerer deg. Og du treffer spikeren på hodet ved flere anledninger🙂

 

Lenke til kommentar

Grunnlaget for uføretrygd fastsettes etter andre regler (folketrygdloven § 12-11) enn inntektsgrensene (folketrygdloven § 12-9). Inntekt før uførhet skal settes til personens "normale årsinntekt i full stilling før uføretidspunktet", men ikke lavere enn hhv. 3,3G/3,5G/4,5G for ektefeller og samboere/enslige/unge uføre. Beregningsgrunnlaget er beste tre av siste fem år, inntekt før uførhet vil vanligvis kunne være høyere. 

En arbeidstaker som disponerte firmabil privat vil normalt ha oppgitt denne fordelen til beskatning. Har NAV lagt tall fra siste ligning til grunn vil det da være tatt hensyn til dette. 

Inntekt før uførhet kan vanligvis ikke endres med bakgrunn i forhold som har oppstått etter at man ble ufør. Arbeidstakere har imidlertid en utvidet rett til endring i uføretrygdforskriften § 2-3: 

Sitat

Arbeidstaker med gradert uføretrygd kan få fastsatt ny inntekt før og etter uførhet. Endringen av inntekt før og etter uførhet forutsetter at arbeidstakeren har hatt en inntektsøkning som er høyere enn reguleringen av grunnbeløpet uten at stillingsandelen er økt. Personen må selv be om å få endret inntekt før og etter uførhet og dokumentere inntektsøkningen.

Kravene er at man har samme stillingsandel, dvs. at man har samme mengde arbeidsinnsats, men at inntekten har økt mer enn reguleringen av grunnbeløpet, slik at arbeidstakeren får en uforskyldt lavere uføregrad uten at det reflekterer økt innsats på arbeidsmarkedet. 

Ett eksempel på dette kan være at firmabiltillegget i lønn går opp, fordi man får en nyere firmabil. 

  • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...