Gå til innhold

En av fire jenter oppgir å ha blitt utsatt for grove seksuelle krenkelser


Anbefalte innlegg

Psykake skrev (43 minutter siden):

 

Er ikke dette samme logikk som innvanderer benytter seg av?

Hvem er det du egentlig vil ta?

Klassisk skyttergravsargumentasjon som setter grupper opp mot hverandre.
Jeg vil ikke «ta» noen.

Hva med å se på politikken og snillismen de siste 20-30 årene ?

Endret av Inspector
 • Liker 6
Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 7188784 from global

Inspector skrev (18 minutter siden):

Klassisk skyttergravsargumentasjon som setter grupper opp mot hverandre.
Jeg vil ikke «ta» noen.

Hva med å se på politikken og snillismen de siste 20-30 årene ?

Kan du ikke heller kommentere det som er interessant i stedet for å komme med flere tomme påstander og spørsmål.

Hvorfor er kvinnesynet ditt mistenkelig likt kvinnesynet til de muslimene du misliker? Altså at løse jenter som inviterer til sex får skylde seg selv når de til slutt sier nei i.e fritt vilt.

Ser du ikke paradokset i dette?

 

 

Endret av Psykake
 • Liker 7
Lenke til kommentar
skaftetryne32 skrev (3 minutter siden):

Må innrømme at jeg er pisslei av fokuset på innvandrere hver gang seksuelle overgrep skal diskuteres, hadde det bare vært en del av problemstillinga, men som regel utvikler det seg til hoveddebatten, med en haug med innvandringsdebatt avsporinger. 

 

https://www.faktisk.no/artikler/zpm24/statistikk-om-overfallsvoldtekter-holdes-ikke-skjult-i-norge

https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/voldtekt-og-seksuallovbrudd/voldtektssituasjonen-i-norge-2018.pdf

https://www.politiet.no/om-politiet/dokumenter-strategier-og-horinger/dokumenter/?tema=38&enhet=825|829|737

Godt poeng.
Årsakene er som allerede nevnt sammensatte.
De fleste krenkelser/overgrep foregår i rus av personer som er usikre på egne holdninger, som kommuniserer dårlig med det motsatte kjønn, som ikke forstår signaler eller i situasjoner med misforståelse og anger.
 

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Psykake skrev (3 minutter siden):

Kan du ikke heller kommentere det som er interessant i stedet for å komme med flere tomme påstander og spørsmål.

Hvorfor er kvinnesynet ditt mistenkelig likt kvinnesynet til de muslimene du misliker? Altså at løse jenter som inviterer til sex får skylde seg selv når de til slutt sier nei i.e fritt vilt.

Ser du ikke paradokset i dette?

 

 

Enda et stråmannsargument fra Psykake som stimulerer til stigmatisering.

Hvem har sagt at jeg misliker muslimer generelt ? 

 • Liker 5
Lenke til kommentar
Inspector skrev (3 minutter siden):

Enda et stråmannsargument fra Psykake som stimulerer til stigmatisering.

Hvem har sagt at jeg misliker muslimer generelt ? 

Muslimene som bedriver overgrep på norske kvinner basert på deres primitive kvinnekultur.

Det er vel rett antagelse at du misliker disse? Jeg kan godt bytte ut muslimer med innvandrere hvis du mener muslimer blir for konkret, selv om jeg tviler på at du referer til Johan og Pjotr.

Endret av Psykake
 • Liker 5
Lenke til kommentar
lada1 skrev (2 timer siden):

Viser til 

https://www.nrk.no/nyheter/en-av-fire-jenter-oppgir-a-ha-blitt-utsatt-for-grove-seksuelle-krenkelser-1.16515259

der det refereres til at mange unge sier at de er blitt utsatt for seksuelle krenkelser.

Da jeg gikk på VGS så merket jeg ikke til noe som helst av seksuelle krenkelser. Grunnen kan være at jeg er dårlig observatør, men det finnes konkurrerende forklaringer som går på endrinegr i samfunnet de siste 20-30 åra:

1. Er en blitt mer følsom for seksuelle krenkelser?  Og på mote å si at en er blitt utsatt for slikt?

2. Har adferden til unge endret seg generelt?

3. Er forekomsten av seksuelle krenkelser knyttet til spesielle (relativt nye) innvandrer-miljøer?

Hva har skjedd?

 

Er dette en studie som ble foretatt i Mary P. Koss sin ånd? Hvor personene som foretar studien selv definerer hva som er "grove seksuelle krenkelser" og resultatet av denne studien blir dermed farget av disse personenes bias.

Ett forslag som løsning på dette problemet er segregering av kjønnene, fordelene med dette er att gutter ikke risikerer fremtiden sin som kan bli ødelagt av falske anklager og jenter ikke blir utsatt for grove seksuelle krenkelser.

Endret av DjSlayer
Lenke til kommentar
skaftetryne32 skrev (52 minutter siden):

Må innrømme at jeg er pisslei av fokuset på innvandrere hver gang seksuelle overgrep skal diskuteres, hadde det bare vært en del av problemstillinga, men som regel utvikler det seg til hoveddebatten, med en haug med innvandringsdebatt avsporinger. 

https://www.faktisk.no/artikler/zpm24/statistikk-om-overfallsvoldtekter-holdes-ikke-skjult-i-norge

https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/voldtekt-og-seksuallovbrudd/voldtektssituasjonen-i-norge-2018.pdf

https://www.politiet.no/om-politiet/dokumenter-strategier-og-horinger/dokumenter/?tema=38&enhet=825|829|737

Enig. Refleksen fra noen (alltid menn) synes alltid å være å skylde på innvandrere og jenter selv (!), til og med her i denne saken, hvor det ikke finnes noe som helst grunnlag for det - heller ikke i rapporten.

I notisen hos NRK heter det at forskerne har funnet at omfanget av seksuell vold har økt betraktelig:

Sitat

I alt 25 prosent av jenter i videregående skole sier de har blitt utsatt for grove seksuelle krenkelser, fire ganger flere enn blant jevnaldrende gutter.

Det viser en omfattende undersøkelse gjort av NOVA.

– Omfanget av seksuell vold har økt betydelig fra 2015 til 2023 for både jenter og gutter. For nesten alle former for seksuell vold vi har kartlagt, har andelen utsatte doblet seg i løpet av denne perioden, skriver forskerne bak studien.


Spørsmålet om økningen er grunnet økt rapportering tas opp i forskningsrapporten:

Sitat

Vi har særlig satt søkelys på seksuell vold i ungdomstiden i rapporten. Ofte skjer disse krenkelsene hjemme hos noen og utøves av jevnaldrende som den utsatte kjenner fra før. Alkohol er med i bildet i halvparten av de mest alvorlige tilfellene.

I rapporten diskuterer vi tre mulige tolkninger av den markante økningen i seksuell vold blant unge: faktisk økning i omfang, økning i rapporteringsvilje og en kombinasjon av faktisk økning og økt rapporteringsvilje. Vi argumenterer for at det kan ha blitt vanligere å oppleve seksuell vold i ungdomstiden, men at økningen vi finner først og fremst speiler en generell økt bevissthet blant unge om hva en seksuell krenkelse er.

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/11250/3083676/NOVA-Rapport-11-2023.pdf

 • Liker 7
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
DjSlayer skrev (15 minutter siden):

Er dette en studie som ble foretatt i Mary P. Koss sin ånd? Hvor personene som foretar studien selv definerer hva som er "grove seksuelle krenkelser" og resultatet av denne studien blir dermed farget av disse personenes bias.

Har du eksempler på hvilke definisjoner som ble brukt?

Endret av Psykake
 • Liker 4
Lenke til kommentar

Tja. Samfunnet er nok blitt mer oppmerksom på det. Men det er i hovedsak positivt, da det viser seg å være utrolig utbredt. Det er alltid noen som drar ting for langt. Og det er alltid noen som blir uskyldig anklaget. Men det betyr ikke at det ikke skjer.

Hvis du setter deg ned og faktisk snakker med kvinner om hva de har opplevd i løpet av livet, så finner du fort ut at veldig mange, kanskje de fleste, har blitt utsatt for ting som går hinsides "krenkelser".

Når jeg drar opp Facebook-vennelisten min, og teller, så ser jeg at ca. 20% av mine kvinnelige bekjente på et eller annet tidspunkt har fortalt meg om voldtekt og overgrep de har opplevd. Og det er bare de som tør å være åpne om det. Man ønsker naturligvis helst å glemme.

Vi som er menn som ikke voldtar - og det er tross alt den overveldende majoriteten av oss - lever i en boble hvor vi sjelden får innsyn i kvinners verden. Slik uakseptabel oppførsel foregår nesten alltid i det skjulte. Og derfor har vi også et iboende bias mot å tro på at det forekommer i så stor grad som det faktisk gjør.

Mannfolk har en viktig rolle i dette ved å markere motstand mot de som driver med slikt, og ikke bagatellisere "bros" som snakker om ting de gjør mot de som er sårbare eller forsvarsløse. At en kvinne flørter eller drikker seg overstadig beruset og besvimer eller er ute av stand til å gjøre rede for seg er ikke carte blanche til å ta for seg.

 • Liker 6
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
20 minutes ago, Psykake said:

Har du eksempler på hvilke definisjoner som ble brukt?

Ligger her som det ble linket til tidligere. 

 

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/11250/3083676/NOVA-Rapport-11-2023.pdf

 

Man kan si at en svakhet ved undersøkelsen er svarprosenten som er ganske lav som kan gi bias siden personene ikke er tilfeldig utvalg. Men uansett om de resterende nesten 40% hadde svart nei på alt er tallene for høye.

 

 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Psykake skrev (6 timer siden):

Det vil alltid være noen som mener forskjellig?

Enkelte eldre menn mener at jenter må tåle et klaps på rumpa f.eks. 

Utgangspunktet et grove seksuelle krenkelser.  Det er vel definisjon nok.

Nei, definisjonen er ikke klar for hva som er grove seksuelle krenkelser i konteksten av denne undersøkelsen... 

Endret av Serpentbane
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Serpentbane skrev (16 minutter siden):

Altså, jeg sår på ingen måte tvil om tallene, men jeg vet ikke hva de faltisk innebærer. 

Jeg går utifra at det er ting som er fysiske, altså mer enn bare ord. Tafsing eller noe annet/mer.

---

Mange mannfolk sliter av en eller annen grunn å sette seg inn i seksuelle krenkelser og overgrep. Den letteste måten å tenke på hvor uønsket det er er å sette seg inn i kvinnens situasjon men UTEN å snu om på kjønnet til den andre. Det er lett å bagatellisere kvinnfolk som er litt for "frampå" mot mannfolk, fordi de fleste godtar det, men hvis man tenker at en mann hadde gjort det samme så er plutselig grensen for hva som er ok helt annerledes.

Se for deg at det kommer en svær mann og klapser deg på ræva på en åpenbar seksuell måte. Ville kanskje vært ubehagelig. Eller plutselig holder deg opp mot veggen fordi han vil kysse deg.

Da begynner det å ligne på det kvinnfolk opplever. Legg så til trusselen for voldtekt eller drap fordi kvinnfolk er fysisk underlegen.

Endret av Comma Chameleon
 • Liker 6
Lenke til kommentar
9 hours ago, lada1 said:

Jeg er (var) altså dårlig observatør?

Du prøver vel ikke å bortforklare?

Jeg kan ikke svare for dine opplevelser, men jeg husker min egen skolegang som full av slike hendelser, tidvis nokså grove.
Men at det var så normalisert at det antagelig fremstod helt håpløst å på noen meningsfull måte få utrykket at det var et problem, (kanskje med unntak av jentene seg i mellom) og således også vanskelig å få øye på omfanget av problemet om man ikke utsettes for det.

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Kan ikke fatte at dette er kontroversielt. Tror jeg ikke jeg kjenner ei eneste jente som ikke har fått en dickpick fra noen de absolutt ikke ville ha fra. I gamle dager ville blotting vært en grov seksuell krenkelse, men tviler på at det er innenfor definisjonen i denne undersøkelsen.

Når jeg tenker etter så er det vel nesten det samme med antall venninner som har blitt gropet av tilfeldige på en bar/pub uten samtykke og gjerne også etter de har sagt klart ifra at personen skulle holde seg unna og prøvde å fjerne seg fra situasjonen. Det er absolutt en grov seksuell krenkelse.

Endret av shockorshot
 • Liker 4
Lenke til kommentar

Ren spekulasjon fra min side, men jeg kan se for meg en rekke ulike grunner, mange allerede nevnt. Økt bevissthet og "følsomhet" kan godt spille inn, men artikkelen peker på beføling som den vanligste formen for seksuell vold, og jeg tviler litt på at dette var særlig mye mer akseptert i 2015 enn i dag. 

Jeg blir samtidig overrasket om ikke en relativt seksualisert (populær) kultur spiller inn, der jeg tror en har beveget seg vekk fra "kroppen er et tempel" og stadig nærmere "det er bare sex". Det fremstår på mange måter kontraintuitivt at dette tilsynelatende sameksisterer med en økt følsomhet og bevissthet rundt trakassering og overgrep, men jeg tror i en del tilfeller at ønsket om å "frigjøre" og fjerne tabuer ofte går på bekostning av åpenhet og "alvorsprater" rundt konsekvenser og hvor "alvorlig" sex og kropp faktisk er for temmelig mange. 

Når det gjelder innvandring som forklaring kan jo det potensielt trekke begge veier. Artikkelen peker ikke overraskende på at unge med ikkevestlige foreldre er underrepresentert som offer, og selv om det er godt mulig at det er mye trakassering av etnisk norske jenter på skoler der etnisk norske er i mindretall vil jeg tro nettopp dette mindretallet medfører gjør at dette ikke påvirker tallene så mye, men jeg kan ta feil.

Ellers synd diskusjonen blir så preget av "kjekling". Det synes jeg ikke det fortjener. 

 

 

Lenke til kommentar
shockorshot skrev (10 minutter siden):

Tror jeg ikke jeg kjenner ei eneste jente som ikke har fått en dickpick fra noen de absolutt ikke ville ha fra

Det var du som sendte de? Siden du kjenner alle sammen mener jeg.

Psykake skrev (7 timer siden):

Har du eksempler på hvilke definisjoner som ble brukt?

Nei.

scuderia skrev (7 timer siden):

Man kan si at en svakhet ved undersøkelsen er svarprosenten som er ganske lav som kan gi bias siden personene ikke er tilfeldig utvalg. Men uansett om de resterende nesten 40% hadde svart nei på alt er tallene for høye.

Loven om relevanse, hvis spørsmålet ikke er relevant for det så er det høyere sannsynlighet for at man ikke deltar i nevnte undersøkelse.

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
 • Opprett ny...