Gå til innhold

Kongsberg Politivold


Melding lagt til av Uderzo,

Navn og annen identifiserende informasjon er fjernet. Det er ikke aktuelt med "doxxing" her.
Enn så lenge er ikke navn på de involverte, utover de fornærmede, offentliggjort.
Videre forsøk på å dele navn og annen informasjon som leder til identifisering, vil bli premiert med en advarsel.

Anbefalte innlegg

Annonse

[1] Random productId 5438689 from global

Wheeljack skrev (1 time siden):

"Drapstruslene" er angivelig en gestikulerende bevegelse med finger over strupa begått av en berusa person. Det er ingen andre enn vekteren som påstår at dette engang har skjedd.

Er det formildende å drapstrue noen fordi man er full? Hvem andre enn vekteren og knivmannen var tilstede når drapstruslene skjedde?

Ellers bommer du litt på svaret. Poenget var at en kar som er utstyrt for bråk (kniv og batong), ender opp med ptsd når han havner i bråk. Det er en slags skjebnens ironi over det hele.
I gamle dager sa man "er man med på leken, må man tåle steken".

Lenke til kommentar
Reg2000 skrev (6 minutter siden):

Om noe bør man vel heller ta slike trusler fra fulle folk mer seriøst. 


Man tar ikke en gang slike trusler fra edru folk seriøst, ettersom det er påstand mot påstand.

I en domstol så kreves som kjent bevis utover enhver rimelig tvil, og det kan det aldri bli når det er to personer som hevder vidt forskjellige ting.

Ut i fra det vi vet om vekteren, hans oppførsel den kvelden på utestedet, måten han kontakter politiet på, og at han selv sågar angriper en av guttene når situasjonen eskalerer, så er han neppe særlig troverdig uansett.

Endret av 0laf
 • Liker 8
Lenke til kommentar
33 minutes ago, sk0yern said:

Ellers bommer du litt på svaret. Poenget var at en kar som er utstyrt for bråk (kniv og batong), ender opp med ptsd når han havner i bråk. Det er en slags skjebnens ironi over det hele.
I gamle dager sa man "er man med på leken, må man tåle steken".

Fullstendig irrelevant. Voldsmannen i uniform visste ikke om noe av det der før han bestemte seg for å brutalt påføre et annet menneske så mye skade som overhode mulig.

 

36 minutes ago, sk0yern said:

Er det formildende å drapstrue noen fordi man er full? Hvem andre enn vekteren og knivmannen var tilstede når drapstruslene skjedde?

Fulle folk sier mye rart og før noen blir noe så aldeles banka opp så bør i det aller minste påstanden bekreftes og vurderes seriøsiteten av.

Istedet brukte voldsmannen i uniform påstanden som et påskudd til å begå ekstremt voldelige handlinger.

 • Liker 9
Lenke til kommentar
Reg2000 skrev (16 timer siden):

Om noe bør man vel heller ta slike trusler fra fulle folk mer seriøst. da folk gjør mye faenskap i fylla som de ikke ville gjort ellers. 

Men foreløpig er det visstnok anekdotisk bevis, så lite verdi før vi eventuelt får ny informasjon.

Sitat

Et anekdotisk bevis er en form for tankefeil der en «viten» bygger på et enkeltstående tilfelle (ev. et begrenset antall enkeltstående tilfeller) som ikke kan bestrides. Beviset er dermed i logisk forstand et ugyldig argument.

https://no.wikipedia.org/wiki/Anekdotisk_bevisføring

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
0laf skrev (På 16.7.2023 den 16.07):


I en domstol så kreves som kjent bevis utover enhver rimelig tvil, og det kan det aldri bli når det er to personer som hevder vidt forskjellige ting

Med den logikken ville det vært mer eller mindre fritt frem å voldta noen, hvis det ikke er vitner til stede. 

Slik er det heldigvis ikke. 

 • Liker 2
Lenke til kommentar
nirolo skrev (På 15.7.2023 den 19.08):

Og så eskalere han saken noe enormt i følge hans kollegaer. Det er ikke ihht instruks eller lov.

Selvsagt er det lov å eskalere hvis det er nødvendig. Som eksemplet med en som plutselig begynner å skyte folk på gata. Da går man rett til toppen av maktpyramiden. Man må ikke slavisk innom alle de andre trinnene først.

Så jo det er lov, og bakgrunnen for hendelsen var at Simensen hadde drapstruet folk og vært aggressiv.  

 

Powertrainer skrev (På 15.7.2023 den 21.57):

Så de skal ha rett til å utøve blind vold mot noen som har slengt fra seg drapstrusler tidligere på kvelden?? Nei vet du hva, det blir for dumt.

Det er ikke blind vold når han blir tatt kontroll på etter å ha drapstruet folk og vært aggressiv, inkludert mot politiet. Nedleggelsen var en godkjent teknikk, og slagene kom da Simensen holdt på å bryte seg løs.

Mener du virkelig at en potensiell drapsmann ikke skal tas kontroll på med de midler som er nødvendige?  

 

bojangles skrev (På 16.7.2023 den 12.22):

Det er meg bekjent ingen vitner som støtter vekterens historie om drapstrusler. Faktisk er det flere vitner som motsier vekteren. Og eieren av uteplassen har selv sagt at versjonen til dørvakten var så feil at dørvakten ikke lengre jobber ved uteplassen.

Har du en kilde på dette? Det er jo rart det ikke er omhandlet i dommen.

Alt dette ville uansett sannsynligvis vært ukjent for politiet. De måtte forholde seg til den informasjonen de hadde, nemlig at edru vektere sa seg drapstruet, og at Simensen opptrådte aggressivt.

  

Wheeljack skrev (På 16.7.2023 den 13.34):

I følge logikken presentert her, så kan hvem som helst tappe en politimann på skuldra, peke på en random person og si "hoy! Han der drapstrua meg" og så forvente at disse voldsmennene banker han opp.

Det var jo ikke det som skjedde. Politiet prøvde først å prate med de involverte. Det var først da politimannen prøvde å få med seg Simensen til et annet sted for å prate om det at det eskalerte videre.

Så nei, det holder ikke å bare påstå at noen har drapstruet en og så får noen juling. Du utelater mange ting her som gjør at innlegget ditt blir uredelig.

  

0laf skrev (På 16.7.2023 den 16.07):

I en domstol så kreves som kjent bevis utover enhver rimelig tvil, og det kan det aldri bli når det er to personer som hevder vidt forskjellige ting.

Men dette var ikke en domstol. Det var et oppdrag der politiet måtte prøve å finne ut hva som hadde skjedd. Politiet må nødvendigvis basere seg på kjent informasjon når de skal undersøke noe. Selv om informasjonen senere viser seg å ikke stemme, kan ikke politiet bare la være å gjøre noe hvis terskelen er at de nærmest må ha vært vitner til det selv for å kunne snakke med folk om saken.

  

skaftetryne32 skrev (På 17.7.2023 den 17.22):

Det er andre typer bevis. Så nei, det er ikke fritt frem. Heldigvis så er det ikke sånn at en anklage er nok.

Det stemmer ikke. Det er ikke nødvendigvis bevis der og da. "Bevis" kan være prøver som må analyseres for å vite hva det er snakk om. Men like fullt pågriper politiet folk som er mistenkt for voldtekt. Selv om det ikke er klare og entydige bevis. I følge argumentasjonen enkelte kommer med her må politiet nærmest ha domfellelse først for å kunne gjøre noe. De kan ikke bryte inn i situasjoner og snakke med folk basert på informasjon de får som ikke er 100% verifisert.

Endret av Markiii
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Markiii skrev (9 minutter siden):

Men dette var ikke en domstol. Det var et oppdrag der politiet måtte prøve å finne ut hva som hadde skjedd. Politiet må nødvendigvis basere seg på kjent informasjon når de skal undersøke noe. Selv om informasjonen senere viser seg å ikke stemme, kan ikke politiet bare la være å gjøre noe hvis terskelen er at de nærmest må ha vært vitner til det selv for å kunne snakke med folk om saken.


Politiet bør kjenne loven såpass, at de vet at de ikke kan pågripe noen basert på løse rykter, hva en enkelt person hevder, uten ytterligere bevis osv.

Ellers blir det jo veldig enkelt, man trenger bare å peke på folk man ikke liker, så blir de dratt med inn på kammerset, eventuelt får en god runde med cowboy-juling dersom det er i Kongsberg.

 • Liker 5
 • Innsiktsfullt 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
0laf skrev (25 minutter siden):


Ellers blir det jo veldig enkelt, man trenger bare å peke på folk man ikke liker, så blir de dratt med inn på kammerset, eventuelt får en god runde med cowboy-juling dersom det er i Kongsberg.

Man kan håpe at en ny runde i rettsapparatet får orden i rekkene i Kongsberg også. Spesielt at Guddal ikke er suspendert all den tid han utrykker at dette er normal praksis. De burde suspendert han også og tatt en grundig runde holdningsskapende arbeider i området. Dette kan de like godt begynne på uten en dom da alle må forstå at dette ikke er slik det skal være. 

 • Liker 3
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
12 hours ago, 0laf said:


Politiet bør kjenne loven såpass, at de vet at de ikke kan pågripe noen basert på løse rykter, hva en enkelt person hevder, uten ytterligere bevis osv.

Ellers blir det jo veldig enkelt, man trenger bare å peke på folk man ikke liker, så blir de dratt med inn på kammerset, eventuelt får en god runde med cowboy-juling dersom det er i Kongsberg.

Hva mener du? Selvsagt har politiet rett til å pågripe noen basert på hva en annen person sier uten ytterligere "bevis"? Det holder i massevis at de vurderer det som sannsynlig, og at de ønsker å ta deg med inn for å avklare situasjonen - og hvis du da skulle motsette deg dette så har de lov å bruke makt. - Henvis gjerne til stedet i loven der det står at de ikke har lov til dette.

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
kjetilkl skrev (1 time siden):

Selvsagt har politiet rett til å pågripe noen basert på hva en annen person sier uten ytterligere "bevis"? ...
...Henvis gjerne til stedet i loven der det står at de ikke har lov til dette.


Okay, Straffeprosessloven § 171 : 

Den som med skjellig grunn mistenkes for en eller flere handlinger som etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, kan pågripes når:

 1. det er grunn til å frykte for at han vil unndra seg forfølgingen eller fullbyrdingen av straff eller andre forholdsregler,
 2. det er nærliggende fare for at han vil forspille bevis i saken, f eks ved å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige,
 3. det antas påkrevd for å hindre at han på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder,
 4. han selv begjærer det av grunner som finnes fyldestgjørende.


   

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25/kap14#kap14

Det er vel ingen ved sine fulle fem som tror at det holder å peke på noen, å si "han truet meg", og så kommer politiet og pågriper vedkommende, uten annet bevis enn en ubekreftet påstand?

Endret av 0laf
 • Liker 5
 • Innsiktsfullt 3
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
On 7/22/2023 at 11:23 AM, 0laf said:

Det er vel ingen ved sine fulle fem som tror at det holder å peke på noen, å si "han truet meg", og så kommer politiet og pågriper vedkommende, uten annet bevis enn en ubekreftet påstand?

Her skjør du deg vel selv litt i beinet - Du skjønner altså ikke at en "påstand" fra noen, en vekter f.eks, kan gi politiet skjellig grunn til mistanke?

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
 • Opprett ny...