Gå til innhold

Sjokkregning fra elektriker


Anbefalte innlegg

Du fikk beskjed fra han om at "han bare måtte koble om en kabel", men har fakturert for ombygging av sikringskap fra 230V til 400V?. Bestrid fakturaen, og ta saken via forbrukerrådet.

Du har gjort din plikt og bedt om pris. Den ble indikert 3-5000kr + kobling av en kabel. om den kabelen tar 1h å koble er du på maks 6000kr. De har ikke gitt et korrekt prisoverslag elelr estimat på arbeidsmengde og har ikke kontaktet deg så snart de så at jobben overskred estimatet.

Endret av Zepticon
 • Liker 3
Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 2869128 from global

OJ Doe skrev (35 minutter siden):

Enkelt sagt bør alle som utfører arbeid, ALLTID indikere hva det kan koste, og grunnlaget for det. Helt uavhengig av jobben.

Hvis en elektriker har blitt bestilt til å koble til en elbillader til 13 500 kr, og så går i gang med oppgradering til trefas som dobler prisen, så skal man si i fra om kostnadsøkning, uavhengig av om kunden ber om det eller ei. 

Om jeg ønsker å bytte tak på huset, og ringer en tømrer, så forventer jeg at vi snakker om det praktiske, og når et omtrentlig omfang er fremkommet, så skal tømreren komme med et prissjikt for den typen jobb. Om han da sier 250 000, og det ender på 230 eller 270, greit nok. Alle jobber som utføres, skal ha et prissjikt. Det er rettspraksis på det, og det er god skikk. 

Ideelt sett ja, men det er liten tvil om at det har vært kommunikaskonssvikt inne i bildet her. Men det er ikke ulovlig å utføre jobb etter medgått tid og materiell om kunde gir klarsignal uten å ha fått et prisoverslag. 

Det er viktig å skille dette. Dette er to helt forskjellige og uavhengige jobber. Jobb med lader ble utført og kunde var fornøyd med denne. Oppgraderingen til 3fas ble utført i etterkant og ble gjort for å øke kapasiteten på installasjonen. Det er ikke en prisøkning på opprinnelig jobb, men en egen jobb som ble bestilt og utført i etterkant som faktura viser. 

I analogien med taket ditt så er dette mer som at tømrer utfører takjobben til avtalt pris og sier at han ser det råte i bæring og grunnmur er skadd. Murer koster ca 50k og så er det litt jobb for tømrer etterpå. Det er lurt å ordne så taket ikke detter ned. Her kunne du sagt kjør på og vært klar over at det kom en kost på 50k for murer (2-5k til netteier) og en ukjent kost på tømrer som da jobber etter medgått tid/materiell. Alternativt kunne du bedt om pris før oppstart av arbeidet. Der er dumt at du som ikke-fagmann skal anta at jobben til tømrer koster 3k om den kommer på 40k siden du har dårlige forutsetninger for å vite det. Ideelt sett skulle man sikkert skrevet kontrakt på alt mellom himmel og jord, men i praksis blir en del slikt avtalt muntlig. Klok av skade tar jeg alltid slike muntlige avtaler med en bekreftende e-post i etterkant så blir det sjelden problemer. 

Lenke til kommentar
3 hours ago, AndersT2 said:

Regner med du har hentet den ut av denne tråden: https://www.trainor.no/forum/forskrifter-og-normer-dsb/overspenningsvern-ved-ny-kurs

Litt lenger opp står det hele. Så det er helt hvordan man tolker ting virker det som. Som det står først, så skal utvidelse, dvs ny kurs, gjøres etter NEK 400 da gjeldene. NEK400 krever i dag overspenningsvern. Men man kan tolke det flere veier når man leser neste del. Monterer man det ikke inn, så kan plutselig kunde kreve at det leveres gratis i ettertid, når vi ikke har fulgt normen.

Det nevnes i linken din at det er gjort mindre endringer i Elsikkerhet 91, har ikke lest den. Normalt så følger vi NEK, og det er ikke alltid like lett få må med seg småjusteringer i mellom utgavene i en hektisk hverdag.

Fra tråden i linken:

Tolkning: Krav til overspenningsvern ved endring eller utvidelse

Ved en utvidelse/endring av en eksisterende installasjon, skal utvidelsen/endringen utføres i samsvar med NEK 400. Den delen av den eksisterende installasjonen som er forankoblet utvidelsen/endringen er ikke omfattet av nye krav i NEK 400 med mindre det er gitt spesifikke føringer for endringer i montasjeveiledninger for montert utstyr eller ved at sikkerheten i den forankoblede installasjonen er blitt redusert, jf. NEK 400-1:2014, avsnitt 11.2 f).

(Beklager til trådstarter denne parallelle samtalen, men er vel ikke særlig hensiktsmessig å lage egen tråd kun for dette)

Hvis du ser hva forumlederen skriver i sitt siste innlegg, hvor han omtaler tolkningen fra NK64 om krav/ikke krav om OSV ved kursutvidelse:
 

Quote

 

"Denne avgrenser nettopp krav til oppgradering av eksisterende installasjon, ved endringer/utvidelser.

Den delen av den eksisterende installasjonen som er forankoblet utvidelsen/endringen er ikke omfattet av nye krav i NEK 400 med mindre det er gitt spesifikke føringer for endringer i montasjeveiledninger for montert utstyr eller ved at sikkerheten i den forankoblede installasjonen er blitt redusert, jf. NEK 400-1:2014, avsnitt 11.2 f).

For installasjoner fra før 2010 er det altså ikke noe generelt krav til å installere overspenningsvern, ved endringer i installasjonen. Om det derimot gjøres vesentlige endringer i hovedfordeling skal det installeres overspenningsvern. Samme tankegang vil f.eks. også gjelde i forhold til en installasjons jordingssystem.

Uavhengig av krav/ikke krav; det vil selvfølgelig alltid være vesentlig å gi gode råd/anbefalinger til kunde om tiltak som kan heve elsikkerheten i den eksisterende installasjonen."

 

 

Slik jeg leser det, er det altså ikke oppe for tolkning. Skulle man måtte gjøre slike oppgraderinger ihht NEK lenger inn i tavlen, vil vel dette også gjelde for f.eks hovedsikring om dette er UZ-element?

Og da kan man kanskje snu på flisa, vil man kunne få krav mot seg for å ha "forledet" kunde til å installere OSV med påstand om at dette var krav, når det da ikke var det?

Lenke til kommentar
AndersT2 skrev (1 time siden):

Å skrive kontrakt på alle små jobber stjeler mye tid, og vil igjen gi høye kostander.

Mye bedre å ha alt skriftlig, da kan heller ikke kunde sno seg unna med å ikke ha skjønt noe når det står svart på hvit. Vi har eget tilleggskjema i Speedycraft som de kan signere på. Det blir jo nesten som en kontrakt, men ikke helt egen som må fylles ut og sendes frem og tilbake.

Avtale og kontrakt er det samme. Men å bruke ordet kontrakt gjør at det virker mer formelt for mange, så de tar det mer seriøst. Spesielt hvis man må signere på noe.

I andre enden har man avtaler som gjøres med fremmede via Internett - f.eks. FINN. Her brytes avtaler hele tiden og det er skrekkelig irriterende.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
minim skrev (5 timer siden):

Da tolker vi jussen veldig ulikt. Da kan man som kunde altså bare trekke på skuldrene og si at dette forsto jeg ikke å la være å betale hver gang jeg ber om arbeid utført uten å få prisoverslag i forkant. Da kan jeg komme meg unna svært billig fremmover :p Det harmonerer forøvrig ikke med sitatet fra Oslo advokaten (les spesielt det om gjengs pris). 

Det er handtverkaren som er den profesjonelle parten og som har ansvaret for at kunden både veit kva som er bestilt. I tillegg har handtverkaren eit ansvar for å fråråde arbeid.

Det er heilt rett at der pris ikkje er avtalt så tek ein utgangspunkt i gjengs pris, men det er likevel ein føresetnad at partane er einige i kva jobb som skal utførast.
Her har elektrikaren i beste fall vært utydeleg på kor omfattande denne tilleggstenesta var. Om trådstarters versjon stemmer så er det likevel mest sannsynleg at elektrikaren bevist har unngått å gi kunden dei opplysningane som kunden måtte rekne med å få om jobben.
Eg baserer det særleg på at det var gitt eit prisoverslag på kva netteigar ville kunne kreve, og deretter var det opplyst om at elektrikaren måtte koble ein kabel. Om det då hadde blitt fakturert for 4 timars arbeid så ville nok det isolert sett vært innafor det kunden måtte rekne med når han gir elektrikaren aksept for å utføre arbeidet. Men eg kan ikkje sjå at det er grunnlag for å hevde at kunden måtte ha forstått at det også blir 7500 kr i materiell. Når elektrikaren seier *koble ein kabel" så er det vel rimeleg å anta at kabelen alt var tilgjengeleg for å koble, ikkje at kunden måtte kjøpe ein kabel, overspenningsvern og overlastvern for mange tusen.

Attpåtil så er det grunnlag for å spørje seg om ikkje handtverkaren også har brote plikta til å frårå arbeid når kunden blir tilbode oppgradering til trefase. Om dette arbeidet er til rimeleg nytte for forbrukaren sett opp mot kostnaden kan strengt tatt diskuterast, og særleg når kunden ikkje sjølv har forstått kva som er fordelane og ulempane med å montere trefase. Dette i seg sjølv gir grunnlag for at dette er ekstraarbeid som elektrikaren etter håndtverkertjenesteloven ikkje kan ta betalt for.
Det kan ikkje være mange elbilistar med heimelading som har så stort ladebehov at det er hensiktsmessig å betale ekstra for å etablere trefase, og å betale ekstra for å lade med slik ekstra høg effekt. Det finnes sikkert enkelte som ikkje kjem heim før etter kl 23 og som må ha fullada elbil til kl 7 om morgonen koste kva det koste vil, men dette er nok forholdsvis uvanleg behov. Og for all del, det er mange som har investert i "hurtigladar" i eiga garasje, men det er nok ikkje så mange som hadde gjort det om dei fekk gode elektrofaglege råd om å vurdere kost/nytte.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
BadCat skrev (4 minutter siden):

Kunden har fått ei rimelig oppgradering. 4 timer er effektivt. Det er umulig å gjøre folk til lags i dag. Denne tråden minner om tråden til han som trodde han skulle få installert dør og vindu uten å betale vederlag for arbeidet.

Spiller vel liten rolle hvor rimelig eller effektivt det er når jobben blir gjort på feil grunnlag.

Hvis jeg bestiller maling/sliping av et vindu og de samtidig bytter til 3 lags fordi det er dagens norm spiller det ikke noe rolle for meg om det er billig eller effektivt.....

 • Liker 2
Lenke til kommentar
The Avatar skrev (24 minutter siden):

Det er handtverkaren som er den profesjonelle parten og som har ansvaret for at kunden både veit kva som er bestilt. I tillegg har handtverkaren eit ansvar for å fråråde arbeid.

Det er heilt rett at der pris ikkje er avtalt så tek ein utgangspunkt i gjengs pris, men det er likevel ein føresetnad at partane er einige i kva jobb som skal utførast.
Her har elektrikaren i beste fall vært utydeleg på kor omfattande denne tilleggstenesta var. Om trådstarters versjon stemmer så er det likevel mest sannsynleg at elektrikaren bevist har unngått å gi kunden dei opplysningane som kunden måtte rekne med å få om jobben.
Eg baserer det særleg på at det var gitt eit prisoverslag på kva netteigar ville kunne kreve, og deretter var det opplyst om at elektrikaren måtte koble ein kabel. Om det då hadde blitt fakturert for 4 timars arbeid så ville nok det isolert sett vært innafor det kunden måtte rekne med når han gir elektrikaren aksept for å utføre arbeidet. Men eg kan ikkje sjå at det er grunnlag for å hevde at kunden måtte ha forstått at det også blir 7500 kr i materiell. Når elektrikaren seier *koble ein kabel" så er det vel rimeleg å anta at kabelen alt var tilgjengeleg for å koble, ikkje at kunden måtte kjøpe ein kabel, overspenningsvern og overlastvern for mange tusen.

Attpåtil så er det grunnlag for å spørje seg om ikkje handtverkaren også har brote plikta til å frårå arbeid når kunden blir tilbode oppgradering til trefase. Om dette arbeidet er til rimeleg nytte for forbrukaren sett opp mot kostnaden kan strengt tatt diskuterast, og særleg når kunden ikkje sjølv har forstått kva som er fordelane og ulempane med å montere trefase. Dette i seg sjølv gir grunnlag for at dette er ekstraarbeid som elektrikaren etter håndtverkertjenesteloven ikkje kan ta betalt for.
Det kan ikkje være mange elbilistar med heimelading som har så stort ladebehov at det er hensiktsmessig å betale ekstra for å etablere trefase, og å betale ekstra for å lade med slik ekstra høg effekt. Det finnes sikkert enkelte som ikkje kjem heim før etter kl 23 og som må ha fullada elbil til kl 7 om morgonen koste kva det koste vil, men dette er nok forholdsvis uvanleg behov. Og for all del, det er mange som har investert i "hurtigladar" i eiga garasje, men det er nok ikkje så mange som hadde gjort det om dei fekk gode elektrofaglege råd om å vurdere kost/nytte.

Ang det med frarådsningsplikt så les innlegget til @AndersT2 for litt siden. Dette var snakk om et inntak på 1fas 40A opprinnelig og det er lite i utgangspunktet. Legger en til en så stor last som en 16A elbil lader er så forsvinner mye av kapasiteten pga samtidighetsfaktor som må legges til grunn på en elbil lader. Du kan fort summere 16A varmtvannsbereder, 16A elbil lader, 20A platetopp så er du allerede med de tre lastene som potensielt kan ligge inne i over 1time hver godt over hva inntaket er dimmensjonert for. Legg så på andre ting som er normalt i en moderne bolig som oppvaskmaskin 16A, stekeovn 16A, varmepumpe 16A, stikk 16A osv så ser man at det fort kunne blitt en plage med inntak som røyk.

Strengt tatt så er det vel nesten ikke lovlig for elektriker å skrive samsvaræklering på en installasjon som ikke er dimmensjonert korrekt så det er mulig 1fas 40A ble for lite ved bruksendringen som en elbil lader er. Det har vi ikke nok grunnlag for, men om du ser på summeringen min over og trekker fra litt samtidighetsfaktor så er det fortsatt i overkant ville jeg sagt. 

 

Edit: ang kommentaren om at elektrikeren bevisst har gjort dette.  Jeg utelukker det nærmest da han har ingenting å tjene på det. Han har sin timelønn uansett om han er med fru Hansen eller Ola nordmann. for firmaet sin del å spekulere i sånt der man roter bort tid på krangel og dårlig omdømme er meget dårlig butikk da det ikke er mye inntjening på denne jobben i utgangspunktet. Det går nok enten på dårlig kommunikasjon fra elektriker eller kunde som ikke oppfatter/forstår evnt en god miks av begge. 

Endret av minim
 • Liker 1
Lenke til kommentar
minim skrev (20 timer siden):

Ideelt sett ja, men det er liten tvil om at det har vært kommunikaskonssvikt inne i bildet her. Men det er ikke ulovlig å utføre jobb etter medgått tid og materiell om kunde gir klarsignal uten å ha fått et prisoverslag. 

Det er viktig å skille dette. Dette er to helt forskjellige og uavhengige jobber. Jobb med lader ble utført og kunde var fornøyd med denne. Oppgraderingen til 3fas ble utført i etterkant og ble gjort for å øke kapasiteten på installasjonen. Det er ikke en prisøkning på opprinnelig jobb, men en egen jobb som ble bestilt og utført i etterkant som faktura viser. 

I analogien med taket ditt så er dette mer som at tømrer utfører takjobben til avtalt pris og sier at han ser det råte i bæring og grunnmur er skadd. Murer koster ca 50k og så er det litt jobb for tømrer etterpå. Det er lurt å ordne så taket ikke detter ned. Her kunne du sagt kjør på og vært klar over at det kom en kost på 50k for murer (2-5k til netteier) og en ukjent kost på tømrer som da jobber etter medgått tid/materiell. Alternativt kunne du bedt om pris før oppstart av arbeidet. Der er dumt at du som ikke-fagmann skal anta at jobben til tømrer koster 3k om den kommer på 40k siden du har dårlige forutsetninger for å vite det. Ideelt sett skulle man sikkert skrevet kontrakt på alt mellom himmel og jord, men i praksis blir en del slikt avtalt muntlig. Klok av skade tar jeg alltid slike muntlige avtaler med en bekreftende e-post i etterkant så blir det sjelden problemer. 

 

Det du kaller ideelt sett finnes det altså rettspraksis på at er ulovlig å ikke gjøre. Det har ingen ting å si om du definerer det som en "ny jobb". Kunden hadde ikke forutsetninger for å vite det. 

Tankerekkene dine er helt i tråd med det mange håndverkere tror, men de har altså ingen juss som backer det. Hvorvidt det er nødvendig, billig, smart eller hva som helst er irrelevant. Kunden skal informeres om omfang, alltid. Gjengs pris betyr at det ikke kan faktureres vesentlig mer enn det andre foretak ville tatt for samme jobb, det er ikke det samme som at du kan gå i gang med hva som helst uten å opplyse om pris, og si "gjengs pris". 

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
OJ Doe skrev (1 time siden):

 

Det du kaller ideelt sett finnes det altså rettspraksis på at er ulovlig å ikke gjøre. Det har ingen ting å si om du definerer det som en "ny jobb". Kunden hadde ikke forutsetninger for å vite det. 

Tankerekkene dine er helt i tråd med det mange håndverkere tror, men de har altså ingen juss som backer det. Hvorvidt det er nødvendig, billig, smart eller hva som helst er irrelevant. Kunden skal informeres om omfang, alltid. Gjengs pris betyr at det ikke kan faktureres vesentlig mer enn det andre foretak ville tatt for samme jobb, det er ikke det samme som at du kan gå i gang med hva som helst uten å opplyse om pris, og si "gjengs pris". 

Her foreslår jeg at du lærer deg jussen før du belærer andre. Det finnes ingen generell plikt til å gi prisoverslag. Det finnes noen rettslige konsekvenser av å ha gitt et prisoverslag (da kan du ikke fakturere mer enn 15 % mer enn overslaget, hvtjl. § 32), og det finnes plikt til å fraråde dersom det kan forventes at prisen for en reparasjon vil overstige nytten eller dersom et arbeid vil bli vesentlig dyrere enn forbrukeren må vente, eller det er grunn til å tvile på at forbrukeren har interesse av at arbeidet utføres (hvtjl. § 7), og om du ikke fraråder kan du i enkelte tilfeller ikke kreve betaling. Men det er lov til å jobbe på regning uten prisoverslag, og da er spørsmålet om det har oppstått frarådingsplikt (det kan være tilfelle her basert på kommunikasjonen) eller om prisen er urimelig. 

Hvis du som håndverker ikke gir noen informasjon om pris utover timespris så risikerer du å havne i en situasjon hvor prisen blir "betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente", og det kan hende at dette er en slik situasjon, men utgangspunktet er det motsatte av det du skriver. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar

TS: Du har fått mange gode og mange dårlige svar, som det pleier å være her. Etter mitt skjønn har du en kurant sak på at prisen er vesentlig høyere enn du måtte vente, og at du dermed kan nekte å betale med henvisning til hvtjl. § 7 og § 8. Ved å opplyse om en del av totalregningen, så skaper elektrikeren et inntrykk av at denne delen er den viktigste delen av regningen, altså det du trenger å være bevisst på. Du har da en legitim forventning om å få informasjon om det når elektriker-arbeidet er på flere ganger den prisen som faktisk er nevnt. 

Dette er ikke et vanntett argument, kanskje burde det være åpenbart for deg at elektriker skal ha betalt for en halv dags arbeid og at materiell alene kom til å koste mer enn kommunens regning som ble nevnt, men jeg ville nok vurdert å krangle på denne regninga. 

Alt dette med forbehold om at din fremstilling stemmer. 

Det er slik jeg ser det §§ 7 og 8 som er grunnlaget for en eventuell innsigelse. Utgangspunktet er at denne regningen ser kurant ut, og om du bare ringte og ba dem komme og jobbe så tenker jeg dette er helt innafor. Problemet er at du har bedt om prisinformasjon og fått et villedende svar. 

 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Herr Brun skrev (5 timer siden):

Her foreslår jeg at du lærer deg jussen før du belærer andre. Det finnes ingen generell plikt til å gi prisoverslag. Det finnes noen rettslige konsekvenser av å ha gitt et prisoverslag (da kan du ikke fakturere mer enn 15 % mer enn overslaget, hvtjl. § 32), og det finnes plikt til å fraråde dersom det kan forventes at prisen for en reparasjon vil overstige nytten eller dersom et arbeid vil bli vesentlig dyrere enn forbrukeren må vente, eller det er grunn til å tvile på at forbrukeren har interesse av at arbeidet utføres (hvtjl. § 7), og om du ikke fraråder kan du i enkelte tilfeller ikke kreve betaling. Men det er lov til å jobbe på regning uten prisoverslag, og da er spørsmålet om det har oppstått frarådingsplikt (det kan være tilfelle her basert på kommunikasjonen) eller om prisen er urimelig. 

Hvis du som håndverker ikke gir noen informasjon om pris utover timespris så risikerer du å havne i en situasjon hvor prisen blir "betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente", og det kan hende at dette er en slik situasjon, men utgangspunktet er det motsatte av det du skriver. 

Ser ikke hvorfor det er det motsatte av det jeg skriver? 

"eller dersom et arbeid vil bli vesentlig dyrere enn forbrukeren må vente, eller det er grunn til å tvile på at forbrukeren har interesse av at arbeidet utføres" 

Den nemdspraksisen(hvor veldig mange av sakene i denne størrelsen ender) lander ofte på at det skal være lav terskel for å opplyse om omfanget (som blir en form for prisoverslag) fordi det er så lett at det blir vesentlig dyrere enn forbrukeren må vente. Vi fikk koblet til en varmepumpe for en tid tilbake, fikk regning på 75 000, ikke inkludert varmepumpe og elektriker. Det er gjengs pris det, men umulig å vite for en forbruker. En elektriker kan stå med en skoeske med deler, og den kan koste 200 kr, eller 50 000. 

 • Liker 5
Lenke til kommentar
 • 3 uker senere...
BadCat skrev (På 28.3.2023 den 15.24):

Kunden har fått ei rimelig oppgradering. 4 timer er effektivt. Det er umulig å gjøre folk til lags i dag. Denne tråden minner om tråden til han som trodde han skulle få installert dør og vindu uten å betale vederlag for arbeidet.

Kunden visste ikke hva han ville få. Kunden kunne ikke forvente å måtte betale det dobbelte av opprinnelig pris, og særlig ikke når den profesjonelle part på flere måter hadde signalisert at ekstraarbeidet ville bli mye billigere.  

Herr Brun skrev (På 29.3.2023 den 13.25):

kanskje burde det være åpenbart for deg at elektriker skal ha betalt for en halv dags arbeid og at materiell alene kom til å koste mer enn kommunens regning som ble nevnt

Det kan jeg ikke skjønne, når han som kunde ikke har peiling på hva noe koster. Det er jo den profesjonelle part som vet kostnader. Jeg vet selv at jeg er helt blank på slike ting, og har null forutsetning for å vite noe om hva som koster hva. Og hvis det eneste elektrikeren da nevner er "3-5000 kroner" så forventer jeg at dette er taket på prisen.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Markiii skrev (23 timer siden):

Kunden visste ikke hva han ville få. Kunden kunne ikke forvente å måtte betale det dobbelte av opprinnelig pris, og særlig ikke når den profesjonelle part på flere måter hadde signalisert at ekstraarbeidet ville bli mye billigere.  

Det kan jeg ikke skjønne, når han som kunde ikke har peiling på hva noe koster. Det er jo den profesjonelle part som vet kostnader. Jeg vet selv at jeg er helt blank på slike ting, og har null forutsetning for å vite noe om hva som koster hva. Og hvis det eneste elektrikeren da nevner er "3-5000 kroner" så forventer jeg at dette er taket på prisen.

Dobbelt av opprinnelig pris? Her hopper du bukk over at han aldri fikk opplyst pris på jobben. Dette er en ny jobb helt separat fra jobben med å installere laderog prisen har da ingen verdens ting med hva lade installasjonen kostet. Lader var installert tidligere og TS var såvidt jeg kan lese fornøyd med jobb og faktura på denne jobben som ble utført til avtalt pris. 

Da må han ikke iverksette arbeides uten å gjøre seg kjent med pris først. Elektriker opplyste om ca pris på et annet firma sin del av jobben noe det ikke var tvil om heller. Denne summen er også helt feil å blande inn i en totalsum..

Spør jeg om totalpris på en BMW (la oss si den imaginære prisen er 500k) og selger sier jeg vet ikke sånn på stående fot, men klargjøring hos detailer firma koster 10000kr. Så svarer jeg utolmodig ok kjør på jeg skal ha den. Skal jeg da forvente at jeg bare betaler 10000kr for hele bilen også? Jeg er ikke den profesjonelle part her så hvordan skulle jeg vite at den kostet 500k? Overfør det til hvilken situasjon som helst og gjerne noe du selv jobber innen så ser du hvor dumt det blir å forvente dugnadsarbeid fordi man utolmodig bestiller arbeid uten et overslag/estimat/tilbud i forkant.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Når både Herr Brun (jurist) pluss Forbrukerrådet mener at TS har en sak, er det sannsynligvis tilfellet. Hjelper lite å stadig repetere gamle poenger fordi man er uenig.

minim skrev (1 time siden):

å forvente dugnadsarbeid

Nå har du sydd på den stråmannen der over -9- sider ......... 😄

 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
nightowl skrev (4 timer siden):

Når både Herr Brun (jurist) pluss Forbrukerrådet mener at TS har en sak, er det sannsynligvis tilfellet. Hjelper lite å stadig repetere gamle poenger fordi man er uenig.

Nå har du sydd på den stråmannen der over -9- sider ......... 😄

Trolig fordi de har kun fått presentert den ene siden av saken. Må for all del kjøre sak for min del, men vinner man frem bør det være med en bismak i munnen når man lurer til seg arbeid. 

Stråmann? Trådstarter bestiller et stykke arbeid uten å få en pris i forkant og forventer at det utføres vederlagsfritt. Flere har sagt at jobben han fikk ble utført meget rimelig og i tillegg har firma førsøkt å i imøtekomme ved å gi et svært godt avslag. TS fortsetter og ønsker det gratis. Da kaller jeg en spade for en spade med å si at det er dugnadsarbeid. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
minim skrev (3 timer siden):

Stråmann? Trådstarter bestiller et stykke arbeid uten å få en pris i forkant og forventer at det utføres vederlagsfritt.

Nei. Trådstarter har bestilt eit stykke arbeid som han fekk beskjed om skulle koste 2-5000 til netteigar, og deretter skulle det koplast ein kabel. Underforstått at denne kabelkoplinga var så ubetydeleg at det var tusenlappane til netteigar som var den største kostnaden ved jobben.

Ja vi har berre den eine sida av saka, men med det utgangspunktet at trådstarter ikkje lyg så speler det mindre rolle då det er den profesjonelle part som har ansvaret for at forbrukaren er informert og har fortsått kva oppdraget medfører.

Om vi tek elektrikaren sitt utsegn i beste meining så kan det være innafor at både innkjøp, trekking og festing av kabelen er er ein integrert del av å "kople ein kabel". Trådstarter burde sjølvsagt fulgt opp med spørsmål om arbeidet, men det vart ikkje gjort i dette tilfellet. At det vart forbrukt litt kabel og denne "kople ein kabel" jobben viste seg å ta 4 timar er forståeleg, av og til tek ting lengre tid enn ein forventa. Det er likevel absolutt grunnlag for å diskutere om kunden vart ført bak lyset når ein jobb som tek ein halv arbeidsdag vart presentert som ein jobb der det var tusenlappane til netteigar som var største kostnaden.
Det som eg likevel synes er grovt er å legge til overspenning- og overlastsvern til ca 7000 kr, dette måtte elektrikaren ha forstått låg utanom det kunden hadde forutsetning for å vite måtte kjøpast inn, og er i seg sjølv ei så stor investering samanlikna med den prisinformasjonen som vart gitt.

Det blir som når du går i butikken og seier ja takk til ein pose og så får du ein tøypose til 199 kr. som kunde så burde du sjølvsagt spurt om prisen på posen, men når det ikkje er sagt noko anna så har du som kunde grunn til å rekne med at du får ein plastpose til 3 kr som er det som er vanleg. Og sjølv om tøyposen er objektivt sett av høgare kvalitet så har du blitt ført bak lyset når du fekk eit heilt anna produkt enn du trengte.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 5
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
 • Opprett ny...