Gå til innhold

Sjokkregning fra elektriker


Anbefalte innlegg

Hvis boksen ble montert før inntaket ble endret er vel det på en måte dobbelt opp. Hvis de monterte overspenningsvern for 1-fas inntak da. Men ladeboksen er vel en pakkepris du ikke kan gjøre så mye med. Det inkluderer det og det vernet, så og så lang kabel, forutsetter nok plass i skap, alt utenom koster ekstra.

Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 5172022 from global

1 hour ago, plomymto said:

Forresten, til dere som nevnte overspenningsvern: Jeg ser at overspenningsvern står oppført både i installasjon av ladeboksen og i oppgraderingen til 3-fase. Er det to forskjellige vern, eller har vi blitt fakturert dobbelt?

Det kommer litt an på. Hvis f.eks du har to fordelinger (sikringsskap), der det ene står i boligen og det andre i en garasje/uthus/etasje, vil det være naturlig å anbefale overspenningsvern i begge fordelingene. 
Jeg anser det som naturlig å anta at du i pakkeprisen får med _alt_ som er nødvendig for at laderen skal være installert ihht gjeldende krav. Unntak kan f.eks være at de tar forbehold om at det allerede er installert overspenningsvern, og at et slik vil komme på kr XXXX,XX. Dette burde de uansett med letthet finne ut av ved å motta bilde av sikringsskapet/ene du har, og derfor være helt unødvendig å ta nevnte forbehold om, særlig i et tilbud til deg. 
 

Lenke til kommentar
minim skrev (10 timer siden):

Det er ihvertfall slik det ble oppfattet av TS, men enhver elektriker vet at det ikke er så enkelt så det har vært kommunikasjonssvikt her et sted. 

Her kommer det inn et juridisk punkt om profesjonell part. En profesjonell part - altså som har saken som sin profesjon (yrke) har et særlig ansvar for å kommunisere tydelig og opptre redelig ovenfor kunder (som per definisjon er den uprofesjonelle, altså ikke har det som yrke). Når kommunikasjonen svikter så er det i utgangspunktet, og i praksis nesten alltid, den profesjonelle partens feil. I juridisk forstand. Derfor faller ansvaret for kommunikasjonssvikten i praksis nesten alltid på selger, i dette tilfellet elektrikeren.

Det er også logisk at de som jobber med slikt må kunne forventes å ha betydelig mer kunnskap om hvordan de utfører yrket sitt, enn en kunde.

- Har ikke kunde forstått at det var en jobb ut over det everket måtte gjøre -> automatisk elektrikerens feil

- Har ikke kunde forstått hvor mye jobb det var ut over det everket måtte gjøre -> automatisk elektrikerens feil

- Har ikke kunde forstått at det måtte materiell for 7500 bare for elektrikerens del av oppgraderingen -> automatisk elektrikerens feil

- Har ikke kunde forstått at han burde spørre om pris på eventuelt ekstraarbeid som ikke er nevnt -> automatisk elektrikerens feil

Slik fungerer jussen i dette. Det er heller ikke urimelig at det er sånn da kunder normalt ikke vet om man skal spørre om det kommer ekstrakostnader på toppen, ekstraarbeid eller materiell som man ikke ante trengtes. Dette burde elektrikeren vite og det MÅ han forklare så godt til kunden at kunden forstår i hvert fall de vesentligste delene av det, som f.eks pris og tidsforbruk. Dette er nettopp for å unngå at den profesjonelle parten bevisst unnlater å informere, for å kunne dytte uønsket arbeid og kostnader over på intetanende kunder. Når den profesjonelle part har plikt og ansvar for å informere tilstrekkelig, før kunden tar valget, så vil det bare slå tilbake på useriøse fagarbeidere hvis de forsøker å snike inn arbeid som kunden i realiteten ikke ville bestilt.

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar

Angående overspenningsvern: Har enebolig med 63A inntakssikring (dersom jeg husker korrekt), og 1-fase samt overspenningsvern.

Dersom jeg bytter til 3-fase, må jeg da kaste dagens vern, og få installert et helt nytt et? (Som takler disse tre fasene?)

Dersom dette er tilfelle, gir det mening at denne er oppført på utstyrslista. Riktignok ... og for n'te gang: virkelig ikke greit at de ikke informerte om alt utstyr og materialer som i så fall måtte tilkomme. 

Men: hvorfor var det overspenningsvern på originaljobben? 

Har elektriker installert vern for Fase 1 den ene dagen, for så å komme tilbake neste dag og bytte ut med nytt vern? 

Da har 1-fas verner ditt kun blitt noen få timer gammelt, og det høres helt urimelig ut at du skal betale for den. Elektriker skulle ha avklart faseoppgradering før det første vern ble installert, slik at kun ett eneste vern var nødvendig å installere!?!

Jeg forstår heller ikke behovet for to vern ... 

Lenke til kommentar
Minus skrev (18 timer siden):

Her blander du vel overspenningsvern med jordfeilautomat/bryter? 

Blander ikke nei. Det er krav til overspenningsvern i NEK siden 2014 tror jeg det var, i det minste siden 2018. Ny kurs fra tavle skal utføres etter gjeldende norm, og det utløser krevet til overspenningsvern hvis det ikke er der fra før.

qualbeen skrev (6 timer siden):

Angående overspenningsvern: Har enebolig med 63A inntakssikring (dersom jeg husker korrekt), og 1-fase samt overspenningsvern.

Dersom jeg bytter til 3-fase, må jeg da kaste dagens vern, og få installert et helt nytt et? (Som takler disse tre fasene?)

 

Ja, hvis det ikke er ett 3fas overspenningsvern som er montert, ellers så vil man mangle overspenning på 1 fase.

Lenke til kommentar
Simen1 skrev (8 timer siden):

Her kommer det inn et juridisk punkt om profesjonell part. En profesjonell part - altså som har saken som sin profesjon (yrke) har et særlig ansvar for å kommunisere tydelig og opptre redelig ovenfor kunder (som per definisjon er den uprofesjonelle, altså ikke har det som yrke). Når kommunikasjonen svikter så er det i utgangspunktet, og i praksis nesten alltid, den profesjonelle partens feil. I juridisk forstand. Derfor faller ansvaret for kommunikasjonssvikten i praksis nesten alltid på selger, i dette tilfellet elektrikeren.

Det er også logisk at de som jobber med slikt må kunne forventes å ha betydelig mer kunnskap om hvordan de utfører yrket sitt, enn en kunde.

- Har ikke kunde forstått at det var en jobb ut over det everket måtte gjøre -> automatisk elektrikerens feil

- Har ikke kunde forstått hvor mye jobb det var ut over det everket måtte gjøre -> automatisk elektrikerens feil

- Har ikke kunde forstått at det måtte materiell for 7500 bare for elektrikerens del av oppgraderingen -> automatisk elektrikerens feil

- Har ikke kunde forstått at han burde spørre om pris på eventuelt ekstraarbeid som ikke er nevnt -> automatisk elektrikerens feil

Slik fungerer jussen i dette. Det er heller ikke urimelig at det er sånn da kunder normalt ikke vet om man skal spørre om det kommer ekstrakostnader på toppen, ekstraarbeid eller materiell som man ikke ante trengtes. Dette burde elektrikeren vite og det MÅ han forklare så godt til kunden at kunden forstår i hvert fall de vesentligste delene av det, som f.eks pris og tidsforbruk. Dette er nettopp for å unngå at den profesjonelle parten bevisst unnlater å informere, for å kunne dytte uønsket arbeid og kostnader over på intetanende kunder. Når den profesjonelle part har plikt og ansvar for å informere tilstrekkelig, før kunden tar valget, så vil det bare slå tilbake på useriøse fagarbeidere hvis de forsøker å snike inn arbeid som kunden i realiteten ikke ville bestilt.

Da tolker vi jussen veldig ulikt. Da kan man som kunde altså bare trekke på skuldrene og si at dette forsto jeg ikke å la være å betale hver gang jeg ber om arbeid utført uten å få prisoverslag i forkant. Da kan jeg komme meg unna svært billig fremmover :p Det harmonerer forøvrig ikke med sitatet fra Oslo advokaten (les spesielt det om gjengs pris). 

Lenke til kommentar
4 minutes ago, minim said:

Da tolker vi jussen veldig ulikt. Da kan man som kunde altså bare trekke på skuldrene og si at dette forsto jeg ikke å la være å betale hver gang jeg ber om arbeid utført uten å få prisoverslag i forkant

Det er jo ikkje det som er situasjonen her? Her er det opplyst delar av prisen, men ikkje alt. Det har gjort at forbrukaren har fått feil inntrykk av kostnaden.

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
barfoo skrev (7 minutter siden):

Det er jo ikkje det som er situasjonen her? Her er det opplyst delar av prisen, men ikkje alt. Det har gjort at forbrukaren har fått feil inntrykk av kostnaden.

Jo. Da har man ikke fått et prisoverslag på jobben da når en får prisen på et annets firma del av jobben. Igjen så digger jeg den nye ordningen Simen presenterer med at en kan trekke på skuldrene å si man ikke forsto for å slippe å betale for jobber man bestiller. Det hadde passet meg som forbruker veldig godt, men jeg har liten tiltro til at det virker sånn i praksis. 

Lenke til kommentar
minim skrev (22 minutter siden):

Jo. Da har man ikke fått et prisoverslag på jobben da når en får prisen på et annets firma del av jobben. Igjen så digger jeg den nye ordningen Simen presenterer med at en kan trekke på skuldrene å si man ikke forsto for å slippe å betale for jobber man bestiller. Det hadde passet meg som forbruker veldig godt, men jeg har liten tiltro til at det virker sånn i praksis. 

Sånn det virker i praksis er at man, som tilbyder, sier helt klart i fra om hva ting koster. Det er ikke vanskelig. 

Når en kunde spør, "hvor mye vil dette koste?", utelukker man ikke den største delen av kostnaden. 

Det er ingen seriøse aktører som driver på den måten. 

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 3
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
RRhoads skrev (41 minutter siden):

Sånn det virker i praksis er at man, som tilbyder, sier helt klart i fra om hva ting koster. Det er ikke vanskelig. 

Når en kunde spør, "hvor mye vil dette koste?", utelukker man ikke den største delen av kostnaden. 

Det er ingen seriøse aktører som driver på den måten. 

Det er ganske vanlig om kunde bestiller eller igangsetter jobb uten å få pristilbud først så blir det fakturert etter medgått tid og materiell. 

Nekter å tro at man som kunde ikke hadde fått det fra dette firmaet også om man sier man vil ha et prisoverslag før jobben starter. Her ble det dog ihverksatt uten å kjenne til pris. 

Jeg tror det er dårlig kommunikasjon som er problemet og gjerne fra begge parter. Det var ingen tvil om at kostnaden på 2-5000kr var kostnad til en annen leverandør og da må det innhentes pris på resten også om man vil ha total pakken. Montør kunne gjerne ikke gi et godt svar på deres pris og da burde det blitt tatt kontakt med saksbehandler for å få prisoverslag på hele jobben. Men når kunde antar at kost er lav å likevel igangsetter uten å innhente totalpris så har man tråkka litt i salaten. Assumption is the mother of all fuckups igjen. 

De fleste aktører opererer sånn. Om ikke kunde skal ha prisoverslag eller fastpris i forkant av jobb så utføres det etter medgått tid og materiell. Her har det trolig også vært dårlig kommunimasjon begge veier, men da bør man ikke be om å få utført jobben uten å kjenne til totalpris. 

Lenke til kommentar
minim skrev (2 minutter siden):

Montør kunne gjerne ikke gi et godt svar på deres pris og da burde det blitt tatt kontakt med saksbehandler for å få prisoverslag på hele jobben.

Det er jo bittelitt morsomt at montør ikke vet prisen på jobben hen skal gjøre, men forespeiler rimelig nøyaktig pris på det en tredjepart må gjøre :)

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Baranladion skrev (23 minutter siden):

Det er jo bittelitt morsomt at montør ikke vet prisen på jobben hen skal gjøre, men forespeiler rimelig nøyaktig pris på det en tredjepart må gjøre :)

Det er ikke unormalt. Ingen av våre montører kjenner prising direkte mot kunder. De har mulighet å gi ett pris overslag, men fast pris må via kontoret, dette for å slippe ting som i denne tråden. Hvis man jobber mye med slike ting som her, så er det ikke så unormalt at de har fått vite at kosten fra netteier vil ligge i 2-5000,- klassen, og da kan enkelt oppgi det.

Hvis det kan utføres der og da, siden de har med standard materiell i bilen, så er det som regel at det avtales å gjøres på medgått tid og materiell.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
5 hours ago, AndersT2 said:

Blander ikke nei. Det er krav til overspenningsvern i NEK siden 2014 tror jeg det var, i det minste siden 2018. Ny kurs fra tavle skal utføres etter gjeldende norm, og det utløser krevet til overspenningsvern hvis det ikke er der fra før.

Hva tenker du om uttalelsen jeg har limt inn?

image.png.0839c0ad132a9be4ef7214a988a1c01f.png

Lenke til kommentar
Minus skrev (5 minutter siden):

Hva tenker du om uttalelsen jeg har limt inn?

image.png.0839c0ad132a9be4ef7214a988a1c01f.png

Regner med du har hentet den ut av denne tråden: https://www.trainor.no/forum/forskrifter-og-normer-dsb/overspenningsvern-ved-ny-kurs

Litt lenger opp står det hele. Så det er helt hvordan man tolker ting virker det som. Som det står først, så skal utvidelse, dvs ny kurs, gjøres etter NEK 400 da gjeldene. NEK400 krever i dag overspenningsvern. Men man kan tolke det flere veier når man leser neste del. Monterer man det ikke inn, så kan plutselig kunde kreve at det leveres gratis i ettertid, når vi ikke har fulgt normen.

Det nevnes i linken din at det er gjort mindre endringer i Elsikkerhet 91, har ikke lest den. Normalt så følger vi NEK, og det er ikke alltid like lett få må med seg småjusteringer i mellom utgavene i en hektisk hverdag.

 

Fra tråden i linken:

Tolkning: Krav til overspenningsvern ved endring eller utvidelse

Ved en utvidelse/endring av en eksisterende installasjon, skal utvidelsen/endringen utføres i samsvar med NEK 400. Den delen av den eksisterende installasjonen som er forankoblet utvidelsen/endringen er ikke omfattet av nye krav i NEK 400 med mindre det er gitt spesifikke føringer for endringer i montasjeveiledninger for montert utstyr eller ved at sikkerheten i den forankoblede installasjonen er blitt redusert, jf. NEK 400-1:2014, avsnitt 11.2 f).

Lenke til kommentar
Baranladion skrev (47 minutter siden):

Det er jo bittelitt morsomt at montør ikke vet prisen på jobben hen skal gjøre, men forespeiler rimelig nøyaktig pris på det en tredjepart må gjøre :)

Det er ganske vanlig. Det er lenge siden jeg jobbet med dette direkte, men prising gjøres somregel av noen med økonomiansvar som saksbehandler/prosjektleder. Det er heller ikke uvanlig at små jobber utføres etter medgått tid og materiell. Ser ut som @AndersT2 jobber i bransjen så se godt svar der. 

Lenke til kommentar
minim skrev (På 27.3.2023 den 7.39):

Eller kunden har misforstått noe som er mer sannsynlig. Jeg forstår ikke hvor dere har dette med pristak i fra. Dette ble kommunisert som netteiers estimerte kostnad og har ingenting med elektriker sin pris på jobben. Elektriker sin pris ble som TS selv sier ikke avtalt. 

Om pris var så viktig så er det litt rart å ikke få et prisoverslag eller en kostnad før man bestiller arbeidet er det ikke? Men som sagt jeg føler med TS og har gjort lignende feil før ved å "anta" pris og bomme grovt å sitte med en stygg regning. "assumption is the mother of all f ups". 

Elektriker ga aldri noen pris som TS bekrefter selv.. Det var da aldri noen tvil om at dette var en jobb både for netteier og elektriker så disputten her er om regningens størrelse.. Da er man tilbake på sitatet over om å anta igjen. 

Det med pristak handler om at det er naturlig at den største kostnaden er den som kommuniseres til kunden.

Kunden burde ha bedt om prisoverslag, men ble villedet av elektrikeren på to forskjellige måter til å tro at summen ville bli så liten at det ikke hadde noen betydning. I det øyeblikket elektrikeren visste hvor dyrt det ville bli, burde han ha stoppet arbeidet og forsikret seg om at kunden ønsker arbeidet gjennomført til angitt pris.  

minim skrev (4 timer siden):

Da tolker vi jussen veldig ulikt. Da kan man som kunde altså bare trekke på skuldrene og si at dette forsto jeg ikke å la være å betale hver gang jeg ber om arbeid utført uten å få prisoverslag i forkant. Da kan jeg komme meg unna svært billig fremmover :p Det harmonerer forøvrig ikke med sitatet fra Oslo advokaten (les spesielt det om gjengs pris). 

Løsningen er enkel. Den profesjonelle part bør insistere på at det skrives kontrakt.

Den profesjonelle part har plikt til å sørge for at kunden forstår hva han eller hun går med på, og at kunden alltid får i det minste et kostnadsoverslag før arbeidet iverksettes.

Kunden er ikke den som vet noe om slikt, og vet kanskje ikke engang hva man skal spørre om eller hva som koster hva.

Endret av Markiii
 • Innsiktsfullt 4
Lenke til kommentar
Markiii skrev (52 minutter siden):

Løsningen er enkel. Den profesjonelle part bør insistere på at det skrives kontrakt.

Den profesjonelle part har plikt til å sørge for at kunden forstår hva han eller hun går med på, og at kunden alltid får i det minste et kostnadsoverslag før arbeidet iverksettes.

Kunden er ikke den som vet noe om slikt, og vet kanskje ikke engang hva man skal spørre om eller hva som koster hva.

Å skrive kontrakt på alle små jobber stjeler mye tid, og vil igjen gi høye kostander.

Mye bedre å ha alt skriftlig, da kan heller ikke kunde sno seg unna med å ikke ha skjønt noe når det står svart på hvit. Vi har eget tilleggskjema i Speedycraft som de kan signere på. Det blir jo nesten som en kontrakt, men ikke helt egen som må fylles ut og sendes frem og tilbake.

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Det er helt usannsynlig at elektriker ikke har visst omtrentlig hva materiell kommer på og hvor mange timer det omtrent vil ta. Hadde han sagt 5-10000 i materiell og 3-5 timer når han ble spurt om kostnad/pris hadde alt dette surret her ikke eksistert. Her har man (elektriker) åpenbart ikke opplyst om det det ble spurt om (pris) med vilje. At dette nå får konsekvenser / blir en tvist er bare naturlig.

edit: Håper TS kommer med en oppdatering når saken er løst

Endret av wampster
 • Liker 1
Lenke til kommentar
minim skrev (3 timer siden):

Det er ganske vanlig om kunde bestiller eller igangsetter jobb uten å få pristilbud først så blir det fakturert etter medgått tid og materiell. 

Nekter å tro at man som kunde ikke hadde fått det fra dette firmaet også om man sier man vil ha et prisoverslag før jobben starter. Her ble det dog ihverksatt uten å kjenne til pris. 

Jeg tror det er dårlig kommunikasjon som er problemet og gjerne fra begge parter. Det var ingen tvil om at kostnaden på 2-5000kr var kostnad til en annen leverandør og da må det innhentes pris på resten også om man vil ha total pakken. Montør kunne gjerne ikke gi et godt svar på deres pris og da burde det blitt tatt kontakt med saksbehandler for å få prisoverslag på hele jobben. Men når kunde antar at kost er lav å likevel igangsetter uten å innhente totalpris så har man tråkka litt i salaten. Assumption is the mother of all fuckups igjen. 

De fleste aktører opererer sånn. Om ikke kunde skal ha prisoverslag eller fastpris i forkant av jobb så utføres det etter medgått tid og materiell. Her har det trolig også vært dårlig kommunimasjon begge veier, men da bør man ikke be om å få utført jobben uten å kjenne til totalpris. 

Enkelt sagt bør alle som utfører arbeid, ALLTID indikere hva det kan koste, og grunnlaget for det. Helt uavhengig av jobben.

Hvis en elektriker har blitt bestilt til å koble til en elbillader til 13 500 kr, og så går i gang med oppgradering til trefas som dobler prisen, så skal man si i fra om kostnadsøkning, uavhengig av om kunden ber om det eller ei. 

Om jeg ønsker å bytte tak på huset, og ringer en tømrer, så forventer jeg at vi snakker om det praktiske, og når et omtrentlig omfang er fremkommet, så skal tømreren komme med et prissjikt for den typen jobb. Om han da sier 250 000, og det ender på 230 eller 270, greit nok. Alle jobber som utføres, skal ha et prissjikt. Det er rettspraksis på det, og det er god skikk. 

 • Liker 3
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
 • Opprett ny...