Gå til innhold

Kommentar: Det er viktig å avklare hva som fritt kan brukes og gjenskapes, og hva som eies av andre


Anbefalte innlegg

Annonse

Problemene her står i kø.

Hvem spesifikt skal "holde" denne rettigheten? Skal ett lite råd med samer bestemme for alle?

Hva er grensen for noe de skal kunne diktere bruken av? Spesifikke drakter? Noe som ligner? Hva er noe som ligner, hvor går grensen der? Å diktere lover og regler for ett enormt gråområde fungerer dårlig. Det er en grunn til at fartsgrensa er f.eks. 80 km/t. Ikke ca. 80 km/t.

Hele denne saken er dust.

 • Liker 9
Lenke til kommentar

Er dette den såkalte ILO-konvensjonen som var ganske kontroversiell? Jeg mener at andre land ikke ble med fordi det fremstod som litt vilkårlig hva man egentlig forpliktet seg til?

«Konvensjonen fastslår en rekke særrettigheter til grupper av mennesker fordi de er urfolk. Den forplikter stater til å konsultere med urfolk i alle saker som berører deres kulturelle arv og livsform.

Per 8. desember 2022 har 24 land ratifisertavtalen.

Norge ratifiserte konvensjonen i 1990 og er det eneste landet med samisk befolkning som har ratifisert konvensjonen. Russland, Sverige og Finland har altså ikke sluttet seg til avtalen.….

Det finnes ingen offisiell, internasjonal definisjon av urfolk«

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/urfolk/ilo-konvensjonen-om-urfolks-rettigheter

65EB495F-29F0-4603-93D7-0B2312EBEBA8.png

Endret av knutinh
 • Liker 2
Lenke til kommentar
BeThomas skrev (2 timer siden):

Problemene her står i kø.

Hvem spesifikt skal "holde" denne rettigheten? Skal ett lite råd med samer bestemme for alle?

 

Ja, hvorfor tok ikke et urfolk copyright på draktene sine..?

Jeg kommer med bensin, men det er litt for å belyse problemet.

Private bedrifter kan beskytte sin kulturelle eiendom, sin intellektuelle eiendom. Du kan ikke bruke Mikke Mus uten tillatelse selv om de kan produsere musen så mye de vil. At den er over alt gir deg ikke rett til å bruke den for å tjene penger.

Privatpersoner kan beskytte sin intellektuelle, kulturelle, eiendom. Om du tegner en unik tegning eller vever/syr et unikt plagg, så er det automatisk beskyttet, i de fleste vestlige land.

Tenk om de i stedet for å bruke urfolk sine drakter brukte en tegning eller drakt du har laget, og tjener penger på den.

Du ville kunne krevd betaling, eller at de fjernet den.

Det er rart at Mikke Mus er beskyttet, mitt barn sin tegning fra barnehagen er beskyttet, mens det er fritt frem å bruke urfolk sin intellektuelle eiendom ...hva heter noe som noen åpenbart eier, men hvis eierskap simpelthen ikke respekteres..?

...

Jeg sliter litt med å forstå hvorfor Disney sin rett til en fiksjonell mus er så åpenbar, mens rettighetene til hva som åpenbart har mer kulturell verdi  for gruppen som benytter seg av den ikke er beskyttet.

ILO-konvensjonen gir mening.

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Malactica skrev (17 timer siden):

Liker at dere tar i bruk fagfolk på slike saker, det kan gi meg ny innsikt og en annen vinkel en jeg har fått før. håper dere kan bruke fagfolk sånn som advokater i andre saker om spill.

Støttes, fin og litt mer faglig vri på disse spillsakene som i større grad omhandler faktorer utenfor spillet. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Red Frostraven skrev (18 minutter siden):

Jeg sliter litt med å forstå hvorfor Disney sin rett til en fiksjonell mus er så åpenbar, mens rettighetene til hva som åpenbart har mer kulturell verdi  for gruppen som benytter seg av den ikke er beskyttet.

Disney sin rett til en mus henger vel sammen med et ønske om at folk som Disney skal føle et behov for å lage kultur-uttrykk som er til glede for oss alle. Når samfunnet gav Disney et monopol på å selge bøker og plastjuggel med akkurat den musa på så fantes det en grunn for Disney å utvikle akkurat den musa. Litt som at du kan tenke hardt for å komme opp med ny solcelle-teknologi, og hvis du greier det så kan du potensielt patentere ideen.
 

Påtrykk fra sterke krefter med dype pengebøker har helt sikkert påvirket lovgivning - antagelig mot «folkets interesser». Man kan absolutt argumentere for at det kommersielle eierskapet til musa burde dø med Disney.

Burde arvingene til Bach ha kommersiell og kunstnerisk eierskap til den «ikke-materielle» musikken han skapte? Ikke etter min mening.

 

At et Japansk selskap tilbyr virtuell påkledning som ligner litt på samenes drakt er like farlig som som at Finland framstiller det som at nissen er Finsk - eller Coca Cola fremstiller det som om nissen kjører rød lastebil - for oss Nordmenn som vet at nissen lever på låven på gården vi er født på. Kanskje mildt irriterende - men på en Ukraina-skala temmelig ubetydelig.

Det at samene evt skulle ha en slik beskyttelse fordi de er «urfolk» (hva enn det er), mens folk fra Nordland ikke har et tilsvarende eierskap til nordlandsbunden oppleves derimot som institusjonell rasisme.

-k

 

Endret av knutinh
 • Liker 3
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

 

20 minutes ago, Red Frostraven said:

Det er rart at Mikke Mus er beskyttet, mitt barn sin tegning fra barnehagen er beskyttet, mens det er fritt frem å bruke urfolk sin intellektuelle eiendom ...hva heter noe som noen åpenbart eier, men hvis eierskap simpelthen ikke respekteres..?


For det første er ikke samene et urfolk.
For det andre er dette public domain og ikke en IP.

Eller skal hvite amerikanere i USA legge beslag på tskjorter, jeans, solbriller osv. og nekte resten av verden å reprodusere dem, enten visuelt eller i sin helhet, uten at de gjør en innbetaling til en organisasjon for hvite amerikanere?

Mikke Mus og en folkedrakt er to vidt forskjellige ting.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
1 hour ago, knutinh said:

Det finnes ingen offisiell, internasjonal definisjon av urfolk«


Den vanlige meningen med urfolk (indigenous, ikke native på engelsk) er den første gruppen mennesker som bodde i et område.

Den meningen Norge og flere andre land har adoptert gir lite mening, da samene er en amalgamasjon av andre folkegrupper: først og fremst etniske nordmenn/nordiske, men også spanjolske flyktninger og uralske jegere.

Særlige rettigheter ble gitt til grupper som bodde innenfor et geografisk område som ble døpt stat.

Sansyneligvis jagde, drepte og etnisk renset de såkalte samene de proto-norske urfolkene som bodde i nordområdene med sine overlegne våpenteknologi.

Måten staten forgrep seg på samene på de siste århundrene var forferdelig, men la oss ikke late som om Norge står i samme situasjon som f.eks USA og deres urfolk. I Norge var det etniske nordmenn som var urfolk og samer som var kolonister.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Brother Ursus skrev (4 timer siden):

Den vanlige meningen med urfolk (indigenous, ikke native på engelsk) er den første gruppen mennesker som bodde i et område.

Som leder til meningsløse diskusjoner rundt «hvem var først», urfolk som nekter forskere å ta DNA-prøver fra «sine» tusen år gamle graver i frykt for at det skal vise at det slett ikke er «deres» folk etc.

Samer burde ha beskyttelse som en kultur og/eller etnisk gruppe som lever i Norge, men først og fremst som individer og mennesker.

Trøndere og Norsk-Pakistanere burde ha beskyttelse som en kultur og/eller etnisk gruppe som lever i Norge, men først og fremst som individer og mennesker.

Ut fra individets ukrenkelige rettigheter burde det være mulig å utlede at staten skal respektere oss, at vi ikke skal begå kriminalitet mot hverandre, og å forhandle «rimelige» kompromisser for hvordan vi skal leve sammen.

-k

Endret av knutinh
 • Liker 1
Lenke til kommentar

Det er derfor vi har en rettsstat og setter individuelle rettigheter så høyt. Slik at alle og enhver kan bestemme for seg selv hvem og hva de ønsker å være. Alle står fritt til å praktisere sin kultur i Norge.

Det som skjedde med samene de siste få århundrene er forferdelig og må minnes. Men urfolksstatusen til samer i Norge er ikke bare feil, den fører også til en situasjon hvor Samerådet, Sametinget osv. og det å være same skaper et klasseskille. Det er nemlig organisasjonene selv som bestemmer hvem som kan være same, og dermed nyte godt av masse offentlige ressurser de overhodet ikke burde ha krav på. Samer og ikke-samer i Nord-Norge har samme genetiske admiks. De fleste samer bor i Oslo. Nordmenn og samer er uadskillelige etter over 3000 år med oppblanding. Samene er ikke engang en egen etnisk gruppe. Disse organisasjonene står så igjen som sosioøkonomiske interesseorganisasjoner, men bruker lovmakt mot andre på en måte som rettmessig har gitt dem det lokale navnet "samemafiaen".

Lenke til kommentar
Brother Ursus skrev (1 time siden):

 


For det første er ikke samene et urfolk.
For det andre er dette public domain og ikke en IP.

Eller skal hvite amerikanere i USA legge beslag på tskjorter, jeans, solbriller osv. og nekte resten av verden å reprodusere dem, enten visuelt eller i sin helhet, uten at de gjør en innbetaling til en organisasjon for hvite amerikanere?

Mikke Mus og en folkedrakt er to vidt forskjellige ting.

For det første så er samene et urfolk, per definisjon, om man benytter seg av den mest praktiske definisjonen.
 

Sitat

Urfolk er et folk med tilhold i en region fra før denne ble kolonisert av eller innlemmet i en stat dominert av andre folkegrupper.


https://snl.no/urfolk

Jeg tør ikke å spekulere i hvem som søker å pushe definisjonen "de som kom først", da det er en dårlig og uvitenskapelig definisjon som utelukkende brukes som unnskyldning for å ignorere urfolk sine rettigheter og marginalisere dem, nekte dem sin særegenhet og kultur fordi de arbitrært ikke var først, men nummer to og tre -- uavhengig om de assimilerte med eller utryddet befolkningen.
 

Sitat

For det andre er dette public domain og ikke en IP.

Ja, per definisjon.
Men jeg bryr meg ikke om lov eller definisjoner, men om hva som er rett og galt, og fornuftig.
Det er åpenbart at urfolk -- per min/SNL sin definisjon -- har en moralsk rett til sin kultur som er langt sterkere enn et privat selskap sin eiendomsrett over en tegnet figur, og om du ikke ser det så tror jeg at vi må starte på et ekstremt mye lavere nivå innen etikk og moral. 

Endret av Red Frostraven
 • Liker 7
Lenke til kommentar
1 minute ago, Red Frostraven said:

Jeg tør ikke å spekulere i hvem som søker å pushe definisjonen "de som kom først", da det er en dårlig og uvitenskapelig definisjon.


Alle definisjoner av urfolk i historien, før denne konvensjonen ble ratifisert.

 

Quote

Men jeg bryr meg ikke om lov eller definisjoner, men om hva som er rett og galt, og fornuftig.
Det er åpenbart at urfolk -- per min/SNL sin definisjon -- har en moralsk rett til sin kultur som er langt sterkere enn et privat selskap sin eiendomsrett over en tegnet figur, og om du ikke ser det så tror jeg at vi må starte på et ekstremt mye lavere nivå innen etikk og moral. 

 

Personangrep er unødvendig. Samer er ikke urfolk og alle verdens kulturer tilhører alle verdens folk - kollektivt. Ikke individuelt. Er du uenig i det så er det du som sliter og projiserer dine egne holdninger til hvordan mennesker skal inndeles og kategoriseres i grupper.

Lenke til kommentar
Brother Ursus skrev (6 minutter siden):

Alle definisjoner av urfolk i historien, før denne konvensjonen ble ratifisert.

Den ble ratifisert i 1990, og definisjonen er den første jeg personlig ble kjent med.
Men om du er betydelig eldre enn 50 så er det naturlig at man kanskje er kjent med og har erfaring med å benytte en annen definisjon.
 

 

Brother Ursus skrev (6 minutter siden):

alle verdens kulturer tilhører alle verdens folk - kollektivt. Ikke individuelt. Er du uenig i det så er det du som sliter og projiserer dine egne holdninger til hvordan mennesker skal inndeles og kategoriseres i grupper.

Mikke Mus tilhører også alle verdens folk, kollektivt -- i enda større grad.
Er du uenig?

Endret av Red Frostraven
 • Liker 5
Lenke til kommentar

Mikke Mus ble laget av en enkeltperson og går forøvrig over til å være public domain i 2024 pga. foreldelse.

Samenes klesdrakt er minst hundrevis om ikke tusenvis av år gammel og er dermed public domain. For ikke å nevne at man ikke kan sette fingeren på hvem som har laget klesdrakten. Den er kollektiv eiendom.

Eller skal Norge saksøke Blizzard og utallige andre spillseksap og filmselskap over å ha laget spill, film og TV med viking-symboler, viking-klær, langhus, våpen, skip, stavkirker osv. osv. ?

Dette er kollektiv menneskelig historie, og ingens eiendom. Akkurat som Mikke Mus straks blir kollektiv menneskelig og historisk eiendom.

Endret av Brother Ursus
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Red Frostraven skrev (3 timer siden):

Den ble ratifisert i 1990, og definisjonen er den første jeg personlig ble kjent med.
Men om du er betydelig eldre enn 50 så er det naturlig at man kanskje er kjent med og har erfaring med å benytte en annen definisjon.

I følge linken fra FN som jeg bidro med litt lengre opp:

»Det finnes ingen offisiell, internasjonal definisjon av urfolk.»

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/urfolk/ilo-konvensjonen-om-urfolks-rettigheter

 

Endret av knutinh
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Brother Ursus skrev (7 timer siden):

Mikke Mus ble laget av en enkeltperson

At noe ble laget av en enkeltperson gjør saken bare verre;
Noe laget av tusen personer i fellesskap er åpenbart viktigere å beskytte enn noe som ble laget av en enkeltperson.

Og som påpekt så er dette en debatt om etikk og moral, så loven(e) er temmelig irrelevant.
Jeg ser ingen god grunn til at Mikke Mus skal kunne brukes av enhver person så lenge Disney som selskap eksisterer og har fått skaperens tillatelse til å eie musen.

 

knutinh skrev (4 timer siden):

I følge linken fra FN som jeg bidro med litt lengre opp:

»Det finnes ingen offisiell, internasjonal definisjon av urfolk.»

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/urfolk/ilo-konvensjonen-om-urfolks-rettigheter

 

...og derfor bruker jeg den norske definisjonen.

Man må forstå de fleste ord i kontekst av språket det brukes i -- og ord betyr ikke det samme på alle språk. 

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...