Gå til innhold

Hijab i politiet er vurdert tillatt. Religiøse og politiske effekter utenpå politiuniform.


Anbefalte innlegg

Likestilling og diskrimineringombudet viser til at hijab bør tillates i politiet.

"Nemnda kan vanskelig se at folkets tillit til et nøytralt politi svekkes ved å tillate religiøse hodeplagg. Nemnda viser til at den ikke kjenner til spesielle problemer knyttet til politiets tjenesteutførelse i andre land der religiøse hodeplagg er tillatt." https://www.ldo.no/arkiv/klagesaker/2010/Forbud-mot-bruk-av-religiose-hodeplagg-under-utdanning-og-tjeneste-i-politiet----indirekte-diskriminering-/

"For kvinner som bærer hodeplagg av religiøs plikt, vil et forbud i praksis innebære et yrkesforbud. Ombudet fant derfor at et generelt forbud mot bruk av sivile plagg og effekter, herunder religiøse, er forskjellsbehandling."

Referansen over er noen år, men tema er fortsatt slik at det er tema at å nekte religiøse hodeplagg er diskriminering.

Såvidt jeg vet er det ingen religioner som påbyr plikt til å måtte bære synlige religiøse effekter. Dette er enkeltpersoners egne valg og persnlig pliktfølelse. En muslim uten hijab er da ikke en dårligere muslim enn en med hijab!

Vet det er mange opplyste personer her i forumet. Hvilke ikke muslimske land tillater bruk av hijab, turban og lignende religiøse plagg i politiet? Som det vises til i teksten.

Religiøse symboler kan mange mene noe om, det er ikke tema i sin helhet her. Skal politiet i et sekulært land tillate å vise sine religiøse overbevisninger klart synlig i politiepolitidrakten.

Den religiøse skal på ingen måte forkaste sin tro og religion, men klare å ta en pause med sine markører for omverdenen i jobb. I politi eller rettsvesen.

Andre politiske meninger, sympatier og engasjement bør heller ikke vises med plagg og effekter utenpå politiuniformen.

Endret av plankeby
 • Liker 6
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Annonse

plankeby skrev (27 minutter siden):

Såvidt jeg vet er det ingen religioner som påbyr plikt til å måtte bære synlige religiøse effekter. Dette er enkeltpersoners egne valg og persnlig pliktfølelse. En muslim uten hijab er da ikke en dårligere muslim enn en med hijab!

Her treff du det som er stridens kjerne. Bruk av relgiøse effekter i seg sjølv er ganske så uproblematisk også hos eit nøytralt politi. Strengt tatt kan ein nok argumentere for at folket respekterer politiet meir som folk og ikkje ansiktslause soldatar for staten om du kan sjå på dei at dei er vanlege folk med ein relgion, familie heime, og sjølvstendige verdisyn. 

Det som er problemet er når det blir viktigare å flagge sin relgion enn å gjere jobben sin. Eg kjenner ikkje til kor absolutt reglane for bruk av hijab er, men basert på at det under ramadan er akseptert at sjuke og gravide ikkje skal faste, at medisinar er lov å ta likevel, og at det er greit å svelge vatn med uhell under tannpuss og liknande, ja då tviler eg på at påbodet om hijab er så strengt at det ikkje kan gis unntak når det er nødvendig. 

Sjølv synes eg ikkje det er så problematisk om politiet har hijab, tatoveringar, rosa hår, eller kva det skulle være. Men som politi må ein være førebudd på at det er dette som blir brukt mot deg når kriminelle prøver å terge deg til å gjere noko dumt. Brukar du hijab på jobb så vil muslimske fornærmingar hagle i enkelte situasjonar, akkurat på same måte som at kvinneleg politi får kjønnsdiskriminerande bemerkninger, mannleg politi må rekne med å få homofobe bemerkninga, osv.

Om du ikkje er sterk nok i trua til å kunne legge frå deg hijaben når det trengs, så spørs det om du er sterk nok i trua til å la fornærmingane prelle av når det trengs. 

Det som er spesielt med hijaben er at det er symbolverdien som er heile poenget. Reint praktisk er det i dag heilt kurrant for politiet å skjule håret under capsen, det er til og med anbefalt å ikkje ha langt laust hår som nokon kan gripe tak i. 

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Er det noen religioner som påbyr å bruke et religiøst plagg hele tiden?? Merk religioner, ikke land....

I hvert fall ikke islam...

Dette er vel mer egosentrisk selvrealisering, når man krever slikt inn i politiet.

Man kan mene mye om religioner, men det er nå en vernet rett til å velge sin tro og levemåte.

Hvilke dilemmaer kommer en som vil markere sin tro i uniform i, når en rykker ut til hendelse der en medtroende sloss med en ikke medtroende.

Endret av plankeby
 • Liker 2
Lenke til kommentar
plankeby skrev (10 timer siden):

Hvilke dilemmaer kommer en som vil markere sin tro i uniform i, når en rykker ut til hendelse der en medtroende sloss med en ikke medtroende.

Eg trur ikkje dette blir eit så stort problem i praksis, så lenge vi har lav korrupsjon og høg tillit i Norge så trur eg nok at dei fleste vil ha tillit til at politiet opptrer som nøytral representant for staten, og at dei går inn i f.eks. ein slåsskamp for å skilje partane og ikkje for å velge side.

Vi har heller ikkje eit spesielt stort problem med "vanleg" rasisme blant det norske partiet, det er ikkje som at politiet kjem fram til ein slosskamp og tar parti med den som har lik hudfarge som ein sjølv. Det har sikkert skjedd, i alle fall kan det ha oppstått situasjonar der det i etterkant kan blir stilt spørsmål ved kvifor politiet handterte situasjonen slik som dei gjorde, men eg vil tørre påstå at dette ikkje er eit veldig stort problem.

Vi kan likevel få slik "slippery slope" problematikk om det over tid dannar seg ei oppfatting av at politiet forskjellsbehandlar, men eg trur ikkje dette blir spesielt problematisk. Eg har til dømes vanskar for å sjå for meg at ei politikvinne med hijab ikkje blir respektert når ho utøver sin politimyndigheit. Og om nokon skulle prøve seg med å ignorere det politikvinna med hijab gir av pålegg så er det berre den personen det går utover ettersom politikvinna har myndigheit til tvinge gjennom pålegget sitt, om nødvendig ved bruk av vold.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
The Avatar skrev (14 minutter siden):

Eg trur ikkje dette blir eit så stort problem i praksis, så lenge vi har lav korrupsjon og høg tillit i Norge så trur eg nok at dei fleste vil ha tillit til at politiet opptrer som nøytral representant for staten, og at dei går inn i f.eks. ein slåsskamp for å skilje partane og ikkje for å velge side.

Vi har heller ikkje eit spesielt stort problem med "vanleg" rasisme blant det norske partiet, det er ikkje som at politiet kjem fram til ein slosskamp og tar parti med den som har lik hudfarge som ein sjølv. Det har sikkert skjedd, i alle fall kan det ha oppstått situasjonar der det i etterkant kan blir stilt spørsmål ved kvifor politiet handterte situasjonen slik som dei gjorde, men eg vil tørre påstå at dette ikkje er eit veldig stort problem.

Vi kan likevel få slik "slippery slope" problematikk om det over tid dannar seg ei oppfatting av at politiet forskjellsbehandlar, men eg trur ikkje dette blir spesielt problematisk. Eg har til dømes vanskar for å sjå for meg at ei politikvinne med hijab ikkje blir respektert når ho utøver sin politimyndigheit. Og om nokon skulle prøve seg med å ignorere det politikvinna med hijab gir av pålegg så er det berre den personen det går utover ettersom politikvinna har myndigheit til tvinge gjennom pålegget sitt, om nødvendig ved bruk av vold.

Det største problemet for min del, er at politiet er avhengig av å ha respekt, og med det mener jeg ikke at folk skal frykte trusselen om bruk av tvang og vold, men at betjenten de møter er nøytral, opptrer ordentlig og kan lover og regler. Hvis man skal tillate religiøse plagg og symboler så kan dette bli et problem, som igjen kan få en selvforsterkende effekt, der noen ikke respekterer den muslimske kvinnen pga hennes religion og så må kvinnen bruke tvang eller makt for å opprette respektforholdet. Det samme blir gjeldende for folk med kors rundt halsen eller andre religiøse merker. 

Politiets oppgave er ofte å gå inn i situasjoner hvor noen er i en vanskelig situasjon, og må således håndtere kommentarer, hat og andre ting. i tillegg så er politiet etter min oppfatning veldig hårsåre fra før, der man kan bli innbrakt for å vise fingern eller kalle dem et svin. Ved bruk av religiøse plagg og effekter vil det nok bli enda mer usaklig kritikk i kampens hete, og da må i såfall politiet tolerere dette i mye større grad. 

 

 

Endret av Baranladion
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Jeg mener ikke så veldig sterkt om dette og synes generelt hijab er helt ok, folk må få ha på seg hva de vil på huet. Jeg mener det er helt vanvittig sykt at noen mener staten skal kontrollere hva folk har på seg, i diskusjoner det er snakk om generelt forbud.

Men jeg synes synlige og åpenbare religiøse plagg helst ikke bør bæres av offentlig ansatte på jobb i stat og kommune. Enten det gjelder hijab, turban, kors eller annet. 

Samtidig ser jeg at det kan være noen positive ting med å tillate det også, og at religionsfrihet er viktig også i politiet. I tillegg tror jeg ikke det vil føre til så mye problemer å tillate det. De fleste er helt vant til å se en person med hijab.

 • Liker 4
Lenke til kommentar

Hva med likestilling og diskriminering av publikum?
Hva med verdinøytral ordensmakt?
Hva med 'slippery slope'? Hva blir det neste? Ville man godtatt at andre konservative religiøse bevegelser brukte sine plagg? Andre ideologiske bevegelser?

Hijab er i min oppfatning potensielt et hatsymbol som rammes av straffelovens §185. Den spesiferer at med ytring menes også bruk av symboler. Hijab er utvilsomt et kvinneundertrykkende plagg i mesteparten av verden. Det er også et hatsymbol som ikke er basert i islam (ordet hijab i Islam betyr barriere, noe slikt plagg nevnes aldri), men hos konservative bevegelser i samfunnene som oppstod tusenvis av år før islam gjorde.

I daglig praksis er det vanligvis stor forskjell på hakekors og hijab, men i teorien er det ikke det, og lover og regler må skrives på prinsipp pga. faren for misbruk. I dag hijabpoliti, i morgen, shariapoliti?

 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Dubious skrev (8 minutter siden):

Så lenge de ikke snakker om gud og religion når jeg snakker med personer, så bryr jeg meg ikke om hvordan de er kledd.

Men, spørs jo om dette vil bryte med uniform-reglementet?  
Dette vil gjøre det fritt fram for andre å bære hakekors..

Politiet, av alle, må leve med restriksjoner i hvordan de får uttrykke tilhørighet til andre organisasjoner når de er på jobb. Videre så forventes det at de fremstår «ren, velpleid, nøytral».

Spørsmålet er vel hvorvidt hijab burde regnes inn under den «rimelige bluferdigheten» som gjør at kvinnelige politibetjenter slipper å gå toppløs på jobb - fordi samfunnet regner kvinnelige bryster som noe man slipper å vise mot sin vilje.

-k

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Lurer på om det var denne saken som fikk meg til å gå vekk fra venstresiden en gang i tiden faktisk. En fyr fra SV skulle ha meg til å signere på at jeg var for hijab i politiuniformen for de som ønsket det, var type 2006. Jeg signerte ikke.

Var selvsagt ikke bare den saken, men det var nok første skrittet vekk fra venstresiden.

Endret av DukeNukem3d
 • Liker 1
Lenke til kommentar

Ser heller ingen problemer med at politiet går med caps med et stort pentagram på, og samtidig kan de gjerne ha 666-armbånd på begge armene og antichrist i halskjede   - bare de føler det er det riktige å bruke for sin religiøse overbevisning. Satanisme for alle penga. Og dere vil selvfølgelig respektere dette, og ta det som en selvfølge at de har nøytrale verdier. behandler kristne etc. med like mye respekt som andre. ❤️ Hva med en korsfarer-kappe? Det må vel være ok? 

image.jpeg.7a924a638db508ef0654a96a05bbc763.jpeg

 Hvor setter dere streken for uniform? 😃

 • Liker 4
Lenke til kommentar
Snikpellik skrev (1 time siden):

Jeg mener ikke så veldig sterkt om dette og synes generelt hijab er helt ok, folk må få ha på seg hva de vil på huet. Jeg mener det er helt vanvittig sykt at noen mener staten skal kontrollere hva folk har på seg, i diskusjoner det er snakk om generelt forbud.

Men jeg synes synlige og åpenbare religiøse plagg helst ikke bør bæres av offentlig ansatte på jobb i stat og kommune. Enten det gjelder hijab, turban, kors eller annet. 

Samtidig ser jeg at det kan være noen positive ting med å tillate det også, og at religionsfrihet er viktig også i politiet. I tillegg tror jeg ikke det vil føre til så mye problemer å tillate det. De fleste er helt vant til å se en person med hijab.

Helt enig. Det er heller ikke noe jeg stiller spørsmål ved.

Jeg er for at politi og retten (dommere) er frie for religiøse markører. Det er heller ingen religion som påbyr et plagg i all våken tilstand ute.

Det er sikkert flere som vil vise sine, standpunkt politisk, ideologisk med mer. At religiøs overbevisning skal ha et trumfkort forstår jeg ikke.

Forstår ikke at man skal dytte inn personlige behov for religiøse markører. 

Endret av plankeby
Lenke til kommentar
Snikpellik skrev (1 time siden):

Samtidig ser jeg at det kan være noen positive ting med å tillate det også, og at religionsfrihet er viktig også i politiet. I tillegg tror jeg ikke det vil føre til så mye problemer å tillate det. De fleste er helt vant til å se en person med hijab

Det er vel religionsfrihet i politiet? Det er nok ganske mange religiøse som er politifolk. Hvis "religionsfriheten" skal endre betydning til at man med rette skal få kreve at omgivelsene/arbeidsgiver endrer på det den enkelte krever for å få utøve sin religion slik de selv vil, så er vi raskt nedover en slippery slope. 

"Jeg skal få beholde min jobb i kassa på butikken, men jeg skal ikke måtte håndtere svin eller alkohol."
"Jeg krever å få ha niqab utenpå politiuniformen"
"Jeg skal være mannlig kirurg på intensivavdelingen, men skal ikke behandle kvinner" 

Osv osv
 

Endret av Baranladion
 • Liker 2
Lenke til kommentar
 • Hårek endret tittelen til Hijab i politiet er vurdert tillatt. Saklig diskusjon.

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...