Gå til innhold
Trenger du råd om juss? Still spørsmål anonymt her ×

Hvor lenge må jeg betale leia?


Nath

Anbefalte innlegg

Jeg leier en leilighet som jeg har hatt en tidsbestemt leieavtale som gikk ut for 4 mnd. siden, så er det etter lovverket en tidsubestemt avtale på nåværende tidspunkt. Jeg fikk ingen ny kontrakt etter den utløp.

Jeg sa opp i utløpet av oktober mnd. De hadde visning og sa at de hadde noen som vil flytte in 15. januar. De har brukt 15. som dato for start av utleie og betaling av husleie, også da jeg flyttet inn, men som sakt så er det ingen gyldig kontrakt mellom oss nå. Det står heller ingenting om oppsigelsestid i den gamle kontrakten (da den er tidsbestemt). I følge lovverket jeg kan finne så gjelder oppsigelser fra den 1.
 

Jeg lurer nå på om det er slik at jeg må betale frem til 15. januar eller om leieforholdet opphører 1. januar?

Lenke til kommentar
Annonse

Hvis du betalte full leie den første måneden, så tolker jeg det som at du betaler forskudd fra 15. til 15. og at du da 15. desember bare skal betale inn halvparten, tilsvarende frem til 1. januar. 
Dersom du derimot betalte halv månedsleie den første måneden du flyttet inn, så betaler du fullt den 15. desember. 
Alt gitt at du sa opp 1. oktober og har avtalt utflytting 1. januar ofc

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Hvis du sa opp i utløpet av oktober så skal du strengt tatt i utgangspunktet betale ut januar (tre kalendermåneder etter oppsigelsen = november, desember, januar), det hjelper ikke å flytte ut 31. desember. Så kan ikke de kreve deg for hele januar om de leier ut fra 15. januar, men du må betale frem til huseier overtar, og huseier har ingen plikt til å overta før ny leietaker skal flytte inn. 

Tidsbestemte leieavtaler går over til å bli tidsubestemte om leieforholdet fortsetter mer enn 3 måneder etter utløp, jf. husl. § 9-2 siste ledd. Tidsubestemte leiekontrakter har oppsigelsesfrist på tre måneder. 

Merk at dette ikke gjelder dersom kontrakten din var tidsbestemt, men oppsigelig, eller av andre grunner hadde avtalt oppsigelsesfrist som var kortere enn 3 måneder. De øvrige vilkårene i kontrakten din gjelder som før selv om avtalen går over til å bli tidsubestemt.  

  • Liker 1
Lenke til kommentar
3 hours ago, Herr Brun said:

Hvis du sa opp i utløpet av oktober så skal du strengt tatt i utgangspunktet betale ut januar (tre kalendermåneder etter oppsigelsen = november, desember, januar), det hjelper ikke å flytte ut 31. desember. Så kan ikke de kreve deg for hele januar om de leier ut fra 15. januar, men du må betale frem til huseier overtar, og huseier har ingen plikt til å overta før ny leietaker skal flytte inn. 

Tidsbestemte leieavtaler går over til å bli tidsubestemte om leieforholdet fortsetter mer enn 3 måneder etter utløp, jf. husl. § 9-2 siste ledd. Tidsubestemte leiekontrakter har oppsigelsesfrist på tre måneder. 

Merk at dette ikke gjelder dersom kontrakten din var tidsbestemt, men oppsigelig, eller av andre grunner hadde avtalt oppsigelsesfrist som var kortere enn 3 måneder. De øvrige vilkårene i kontrakten din gjelder som før selv om avtalen går over til å bli tidsubestemt.  

Takk for utfyllende svar. Men kan de kreve halve januar? Vi har avtale om overlevering av leiligheten den 13. desember, hvilket gjør at boligen vil være disponibel for dem fra dette tidspunktet. Jeg har ikke noe problem med å dekke innehavende mnd., det forstår jeg at jeg er pliktig til! 

Lenke til kommentar

Jeg leser svaret til Herr Brun slik at du kun står økonomisk ansvarlig frem til huseier overtar, og det sammenfaller vel med normal "folkeskikk" at du ikke skal betale for noe du ikke lenger har 100% tilgang på. Hvis de må bruke litt tid på å sette i stand husrommet til neste leietager, så er ikke det ditt problem. Hvis dere har avtalt overtagelse 13. des, så kan jeg ikke skjønne at du skal betale noe lenger enn til dette?

Lenke til kommentar
2 minutes ago, RookieNO said:

Jeg leser svaret til Herr Brun slik at du kun står økonomisk ansvarlig frem til huseier overtar, og det sammenfaller vel med normal "folkeskikk" at du ikke skal betale for noe du ikke lenger har 100% tilgang på. Hvis de må bruke litt tid på å sette i stand husrommet til neste leietager, så er ikke det ditt problem. Hvis dere har avtalt overtagelse 13. des, så kan jeg ikke skjønne at du skal betale noe lenger enn til dette?

Det er dette jeg stiller meg undrende til selv.. Jeg ønsket å gi fra meg leiligheten på det tidspunktet, da jeg flytter utenlands og ikke har mulighet senere. Så det er greit for meg at jeg ikke har tilgang i perioden 13.-31. De har ikke sakt at de nekter å overta nøklene på det tidspunktet. 
 

Tror deres ståsted er at jeg er ansvarlig for leien inntil den dagen noen nye flytter inn. De selv har satt dato til 15. (hvorfor de foretrekker det over den 1. skjønner jeg heller ikke men det er deres sak). 

Lenke til kommentar
Nath skrev (1 time siden):

Takk for utfyllende svar. Men kan de kreve halve januar? Vi har avtale om overlevering av leiligheten den 13. desember, hvilket gjør at boligen vil være disponibel for dem fra dette tidspunktet. Jeg har ikke noe problem med å dekke innehavende mnd., det forstår jeg at jeg er pliktig til! 

OK, om dere allerede har avtale om tilbakelevering 13. desember og full leie i desember (men kun desember) så forholder du deg til det. Beklager forvirringen, men det sto ikke i første innlegget så det var ikke åpenbart. 

Men du skal naturligvis bare da betale ut desember. Hva sier leieavtalen om fakturering? 

Lenke til kommentar
RookieNO skrev (1 time siden):

Jeg leser svaret til Herr Brun slik at du kun står økonomisk ansvarlig frem til huseier overtar, og det sammenfaller vel med normal "folkeskikk" at du ikke skal betale for noe du ikke lenger har 100% tilgang på. Hvis de må bruke litt tid på å sette i stand husrommet til neste leietager, så er ikke det ditt problem. Hvis dere har avtalt overtagelse 13. des, så kan jeg ikke skjønne at du skal betale noe lenger enn til dette?

Man kan fint avtale det ved opphør av leieavtalen, så har man godtatt "tilbakelevering 13. des men jeg betaler for hele des" så er det bindende. Og om man opprinnelig skulle betale ut januar så tenker jeg det er en fair deal. 

Lenke til kommentar
5 minutes ago, Herr Brun said:

OK, om dere allerede har avtale om tilbakelevering 13. desember og full leie i desember (men kun desember) så forholder du deg til det. Beklager forvirringen, men det sto ikke i første innlegget så det var ikke åpenbart. 

Men du skal naturligvis bare da betale ut desember. Hva sier leieavtalen om fakturering? 

Skulle nok vært mer klar i starten av tråden, og videre forklaringer, beklager! Nok engang må jeg avklare:

Grunnlaget for at jeg søker råd er at det IKKE er en avtale om når leieforhold avsluttes. Jeg mener det avsluttes 31.12, de mener det avsluttes 15.01. (Det ER en avtale om tilbakelevering av leilighet 13.12) 

Kan ikke finne noe om fakturering i leieavtalen?, hva innebærer det?

Lenke til kommentar
8 minutes ago, Herr Brun said:

Man kan fint avtale det ved opphør av leieavtalen, så har man godtatt "tilbakelevering 13. des men jeg betaler for hele des" så er det bindende. Og om man opprinnelig skulle betale ut januar så tenker jeg det er en fair deal. 

Opprinnelig skulle jeg ha betalt ut januar, men de ville at noen skulle overta 15. januar. 
betaling er det vi strides om.

Lenke til kommentar

Hvis man ikke avtaler noe eksplisitt om betaling, kun når tilbakelevering skal skje, vil man ikke da anta at betaling opphører ved tilbakeleveringstidspunktet? Jeg mener det er en naturlig følge av å avtale tilbakelevering.

Hvis utleier krever leie ut januar, så er vel et rimelig motkrav at TS har eksklusiv bruksrett ut januar? Når utleier ikke gir noe avslag på oppsigelsestid så er det urimelig å forvente at leietager skal gi fra seg leiligheten før tiden.

TS: Hvis jeg var deg ville jeg sagt til utleier at da dere avtalte tilbakelevering 13. desember så forstod du det slik at betaling skulle opphøre samtidig/evt siste dag i desember. Når utleier nå krever leie ut januar så bryter han den avtalen og du vil ikke levere tilbake før siste dag utleier krever penger for.

Hensikten med det er å vise at utleier ikke kan få både i pose og sekk og at utleier da fort må bruke mer tid og penger på å finne ny leietager. Utleier kan da enten velge å akseptere at du kun betaler ut desember, eller finne seg i at leieforholdet som skulle starte 15. januar ikke kan starte da. Han får uansett ikke dobbel leieinntekt.

Lenke til kommentar
14 minutes ago, nirolo said:

Hvis man ikke avtaler noe eksplisitt om betaling, kun når tilbakelevering skal skje, vil man ikke da anta at betaling opphører ved tilbakeleveringstidspunktet? Jeg mener det er en naturlig følge av å avtale tilbakelevering.

Hvis utleier krever leie ut januar, så er vel et rimelig motkrav at TS har eksklusiv bruksrett ut januar? Når utleier ikke gir noe avslag på oppsigelsestid så er det urimelig å forvente at leietager skal gi fra seg leiligheten før tiden.

TS: Hvis jeg var deg ville jeg sagt til utleier at da dere avtalte tilbakelevering 13. desember så forstod du det slik at betaling skulle opphøre samtidig/evt siste dag i desember. Når utleier nå krever leie ut januar så bryter han den avtalen og du vil ikke levere tilbake før siste dag utleier krever penger for.

Hensikten med det er å vise at utleier ikke kan få både i pose og sekk og at utleier da fort må bruke mer tid og penger på å finne ny leietager. Utleier kan da enten velge å akseptere at du kun betaler ut desember, eller finne seg i at leieforholdet som skulle starte 15. januar ikke kan starte da. Han får uansett ikke dobbel leieinntekt.

Jeg spurte om dette med betaling siste ‘periode’ (15.12-15.01) da jeg ble informert om at ny leietaker ville flytte in 15.01. Da fikk jeg til svar at dette var det jeg som måtte dekke. (Dette er altså konflikten jeg nå prøver å løse) 

Utleier krever altså IKKE hele januar, men fram til 15. når ny leietaker skal inn. 

Datoen (13.12) var det jeg som ga dem når jeg leverte oppsigelse. Dette var ikke noe de motsatte seg inntil nå. 
 

Jeg opplever det bare som frustrerende mtp at i korrespondansen mellom oss nå, sier utleier «tenker du 31.01» når vi diskuterer overleverings dato (misforståelse etter at jeg sa jeg ville forholde meg til overleveringsdatoen jeg ønsket i oppsigelsesbrevet). På samme tid informerer de om at å holde tilbake utleie er ulovlig (altså om jeg ikke betaler tom. 15) og at de vil tilbakeholde depositum inntil alt er betalt.. 

Leter vell bare etter et lovlig grunnlag for at jeg kan argumentere for at jeg ikke skal betale de 15 dagene de krever..

Lenke til kommentar
nirolo skrev (3 timer siden):

Hvis man ikke avtaler noe eksplisitt om betaling, kun når tilbakelevering skal skje, vil man ikke da anta at betaling opphører ved tilbakeleveringstidspunktet? Jeg mener det er en naturlig følge av å avtale tilbakelevering.

Nei, ikke uten (egne) holdepunkter for at det ble avtalt. Tilbakelevering er ikke en avtale men en beføyelse som leietaker ensidig bestemmer over. Leietaker kan når som helst i et leieforhold tilbakelevere husrommet (men må senest gjøre det den dagen leieforholdet opphører). Når lovens utgangspunkt er at dette er noe leietaker initierer og bestemmer over selv, så må det konkrete holdepunkter til for å anta 1) at dette er en avtale, og 2) at en eventuell avtale regulerer noe mer enn bare selve tilbakeleveringen. 

Lenke til kommentar

Oppdatering: 

jeg prøvde i dag å levere nøkler og si meg ferdig utflyttet fra leiligheten jeg leide. Utleier nektet å se over leiligheten, og de nektet å ta i mot nøklene. Dette var før avtalt dato og overlevering, men jeg ville bare vekk derfra raskes mulig etter «terrorisering» i form av høy musikk og en flott levering av søplet jeg hadde kastet på trappa mi… jeg har dratt i fra byen (da jeg ikke har noe sted å sove), som selvfølgelig er mitt valg men følte meg presset ut derfra…

Spørsmålet er da: hva gjør jeg? 

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...