Jump to content
ITtraktor

Flyktninger med feil farge nedprioriteres

Recommended Posts

1 minute ago, Snikpellik said:

Det tror jeg nok ikke var meningen i det hele tatt. Resultatet blir dog at det naturlig nok oppfattes sånn av mange, og det er ikke akkurat rart. Det er jo diskriminering som ble resultatet, selv om det ikke var hensikten.

Hvis man kun vil se rasisme, så er det hva man finner. Researcher bias står sterkt i svarene jeg leser fra personen

 • Like 4

Share this post


Link to post
Christian86 skrev (1 minutt siden):

Hvis man kun vil se rasisme, så er det hva man finner. Researcher bias står sterkt i svarene jeg leser fra personen

Lett for deg å si. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Christian86 skrev (1 minutt siden):

Hvis man kun vil se rasisme, så er det hva man finner. Researcher bias står sterkt i svarene jeg leser fra personen

Ifølge hen så er alt som kjipt som rammer hen pga "feil farge", alle andre er rasister er det hen i bunn og grunn sier. 

Share this post


Link to post
skaftetryne32 skrev (4 minutter siden):

Ifølge hen så er alt som kjipt som rammer hen pga "feil farge", alle andre er rasister er det hen i bunn og grunn sier. 

Nei

 • Like 2

Share this post


Link to post

Om dette stemmer så er det altså ikke en eneste farget flyktning fra Ukraina i Norge. Ikke en eneste en. Kun hvite.

Stemmer det? Har vi nektet fargede flyktninger fra Ukraina de godene vi gir hvite flyktninger fra Ukraina? 

Share this post


Link to post

Mitt inntrykk er, at maskuline trekk, er stort sett negative, slik som agresivitet, vold, egoisme, overgrep, osv.

Mens feminine er for det meste positive, omsorg, overbaerende, ikkevoldelig, osv.

knutinh skrev (1 time siden):

Nå tviler jeg på at Ukraina er like progressive som Norge. Men det er unektelig litt rart dersom man sier at kvinner og menn er nøyaktig like gode til absolutt alt, at alle som sier noe annet er manns-sjåvinister, men når det kommer til stykket og faktisk krig så baserer man seg mest på menn til krigføring og kvinner til barnepass.

Det er klart at menn er fysisk sterkere enn kvinner i snitt, jeg tror nok at menn har større tendens til aggresjon, og en nasjon/kulturgruppe kan bedre tåle at mange menn dør, enn at mange kvinner dør, hvis hensikten er å repopulere landet.

Gamle Sovjetunionen var vel forøvrig et foregangsland i å benytte kvinner til krigføring, men da ved å være like nonsjalant med kvinner liv som med menns?

-k

 

Share this post


Link to post
Karltorbj skrev (10 minutter siden):

Mitt inntrykk er, at maskuline trekk, er stort sett negative, slik som agresivitet, vold, egoisme, overgrep, osv.

Mens feminine er for det meste positive, omsorg, overbaerende, ikkevoldelig, osv.

Når temaet er bruk av menn vs kvinner som soldater så vil jeg vel si at «ikkevoldelig» er et negativt trekk, jo.

Dette er OT, men jeg tror at vi lever i et samfunn som i mange henseender nedvurderer maskuline arketyper. Gutter får beskjed om å sitte og være flink sånn som jentene på skolen. Menn får beskjed om at de må bli mer lik jenter mhp å dele følelser. Kvinner får ros for at de er frigjort og kjøper seg dildo mens menn som kjøper seg Barbara er tapere.

Det er ikke tvil om at tradisjonell mannlig adferd har noen utfordringer i dagens sivile samfunn. Men kan det tenkes at du (og jeg) har latt oss lure eller lurt oss selv til å tro at alt maskulint er galt og skammelig?

-k

Edited by knutinh
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
knutinh skrev (6 minutter siden):

Når temaet er bruk av menn vs kvinner som soldater så vil jeg vel si at «ikkevoldelig» er et negativt trekk, jo.

Dette er OT, men jeg tror at vi lever i et samfunn som i mange henseender nedvurderer maskuline arketyper. Gutter får beskjed om å sitte og være flink sånn som jentene på skolen. Menn får beskjed om at de må bli mer lik jenter mhp å dele følelser.

-k

Interesant tema, men vi har sport av litt. Forstaar at OT betyr temaavsporing, men hva staar bokstavene for?

Maa si jeg reagerte paa tilstandene i begynnelsen, naar det gjelder de ukranianske flyktingene.

Det var mangen som matte paa banen da og minne oss paa, at det var store problemer, andre plasser paa kloden ogsaa.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Når relasjonen er sterkere, føler man mer ansvar og større solidaritet med dem det måtte angå. Enkelt og greit. Du stiller garantert opp dersom egen familie, venner og bekjente har behov for deg. Fordi du er direkte involvert, er du også mer emosjonelt tilknyttet. I tillegg er forståelsen dere i mellom bedre; nærheten. Det er ingen som reagerer dersom du prioriterer å hjelpe egen familie eller nær relasjon - fremfor vilt ukjente med en helt annen kultur, der forståelsen dere i mellom - og den direkte tilknyttingen er liten / ikke eksisterende. 

Ukrainske flykninger er vår nabo på mange måter. Kulturelt sett er de ikke så annerledes enn oss. De er kun 1500 km i luftlinje fra oss. De har en relasjon med oss, ved at de er en del av Europa. Det er kun et land som står i mellom Norge og Ukraina. Da er det helt naturlig at disse flykningene blir prioritert fremfor andre grupper med flykninger. 

Det har absolutt ingen ting å gjøre med "feil farge" å gjøre. 

Jeg tror de fleste evner å forstå dette. 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 4
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Milhouse85 skrev (25 minutter siden):

Når relasjonen er sterkere, føler man mer ansvar og større solidaritet med dem det måtte angå. Enkelt og greit. Du stiller garantert opp dersom egen familie, venner og bekjente har behov for deg. Fordi du er direkte involvert, er du også mer emosjonelt tilknyttet. I tillegg er forståelsen dere i mellom bedre; nærheten. Det er ingen som reagerer dersom du prioriterer å hjelpe egen familie eller nær relasjon - fremfor vilt ukjente med en helt annen kultur, der forståelsen dere i mellom - og den direkte tilknyttingen er liten / ikke eksisterende. 

Ukrainske flykninger er vår nabo på mange måter. Kulturelt sett er de ikke så annerledes enn oss. De er kun 1500 km i luftlinje fra oss. De har en relasjon med oss, ved at de er en del av Europa. Det er kun et land som står i mellom Norge og Ukraina. Da er det helt naturlig at disse flykningene blir prioritert fremfor andre grupper med flykninger. 

Det har absolutt ingen ting å gjøre med "feil farge" å gjøre. 

Jeg tror de fleste evner å forstå dette. 

Tenker paa naar Norge, i 2008, ga Island 1 milliard ( kroner eller dollar? ) naar de hadde kjoert seg paa raeva oekonomisk.

Da ble jeg veldig stolt.

Island, er jo et strukturert samfunn, som fikser aa ta i mot, et slikt beloep.

Men hva med Haiti og Pakistan, hadde de fiksa det?

Med tanke paa korrupsjon, freks.

Edited by Karltorbj
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

I Europa så hjelper vi selvsagt naboland på flukt og i kriser. Hvorfor nabolanda til Syria og i Afrika ikke stiller opp på samme måten får du stille spørre dem om. Jeg vet ikke om det skyldes hudfarge at styrtrike oljestater i Midtøsten ikke brydde seg noe om syrere på flukt. Så blir vanskelig å svare på hvorfor denne motviljen til å hjelpe land i nærområdene andre steder

 • Like 6

Share this post


Link to post

Folk som slenger ut sjikanøse spekulasjoner i offentligheten burde holdes juridisk ansvarlig om de ikke kan underbygge sine påstander med konkrete bevis. Sånne utspill basert på hypotetiske premisser tilfører bare forvirring, forargelse og fordervelse av offentlig debatt.

Kan det hende at flyktninger fra visse land forskjellsbehandles? 

Det kan ubenektelig virke sånn.

Er denne forskjellsbehandlingens primære drivkraft hudfarge i seg selv? 

Det er en grov påstand som ikke burde stå uimotsagt eller uten påkrevd bevis hevet over rimelig tvil.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Crooked Cracker skrev (2 timer siden):

Folk som slenger ut sjikanøse spekulasjoner i offentligheten burde holdes juridisk ansvarlig om de ikke kan underbygge sine påstander med konkrete bevis. Sånne utspill basert på hypotetiske premisser tilfører bare forvirring, forargelse og fordervelse av offentlig debatt.

Kan det hende at flyktninger fra visse land forskjellsbehandles? 

Det kan ubenektelig virke sånn.

Er denne forskjellsbehandlingens primære drivkraft hudfarge i seg selv? 

Det er en grov påstand som ikke burde stå uimotsagt eller uten påkrevd bevis hevet over rimelig tvil.

Du får bevise at det ikke stemmer da. Men alle er jo så hellig overbeviste om at vi ikke har rasisme i Norge. Så da må vel det stemme, bare å dra nisselua godt ned og lukke øynene! Det verste er egentlig at folk ikke kan innrømme det. 

Edited by ITtraktor
 • Like 2

Share this post


Link to post
DukeNukem3d skrev (5 timer siden):

I Europa så hjelper vi selvsagt naboland på flukt og i kriser. Hvorfor nabolanda til Syria og i Afrika ikke stiller opp på samme måten får du stille spørre dem om. Jeg vet ikke om det skyldes hudfarge at styrtrike oljestater i Midtøsten ikke brydde seg noe om syrere på flukt. Så blir vanskelig å svare på hvorfor denne motviljen til å hjelpe land i nærområdene andre steder

I følge google så er f.eks avstanden Syria-Dubai 2500km og 27 timer med bil, så det er en viss avstand mellom noen av landene. (Oslo-Moskva er 2000km).

Normen når det er borgerkrig er vel at naboland tar imot flyktninger, også i Afrikaog midtøsten med mindre religiøse/sekteriske skillelinjer er for harde?

At land som er fattig selv og har dårlig stabilitet har dårligere tilbud enn Norge er ikke så rart. Kanskje burde rike land bidra mer med folk, utstyr og organisering hvis nabolandene bidrar med areal?

-k

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
ITtraktor skrev (1 time siden):

Du får bevise at det ikke stemmer da. 

Bevisbyrden ligger selvfølgelig hos de som kommer med en påstand. Jeg håper for din skyld at du forstår hvorfor det bør være sånn i et sivilisert og oppegående samfunn.

 • Like 5

Share this post


Link to post
ITtraktor skrev (1 time siden):

Du får bevise at det ikke stemmer da. Men alle er jo så hellig overbeviste om at vi ikke har rasisme i Norge. Så da må vel det stemme, bare å dra nisselua godt ned og lukke øynene! Det verste er egentlig at folk ikke kan innrømme det. 

Det finnes rasisme i Norge.

Jeg er ikke overbevist om at saken du presenterer i første post er grunnet i en tro på at noen etnisiteter er bedre enn andre

.-k

Share this post


Link to post
knutinh skrev (17 minutter siden):

I følge google så er f.eks avstanden Syria-Dubai 2500km og 27 timer med bil, så det er en viss avstand mellom noen av landene. (Oslo-Moskva er 2000km).

Normen når det er borgerkrig er vel at naboland tar imot flyktninger, også i Afrikaog midtøsten med mindre religiøse/sekteriske skillelinjer er for harde?

At land som er fattig selv og har dårlig stabilitet har dårligere tilbud enn Norge er ikke så rart. Kanskje burde rike land bidra mer med folk, utstyr og organisering hvis nabolandene bidrar med areal?

-k

Avstanden fra Syria til Oslo er 4693 km og man må krysse havet, så det er ihvertfall ikke vi som er nærområdet.

De landa i nærområdet som faktisk stilte opp var jo faktisk de fattige landene. De rike oljenasjonene gjorde veldig lite iforhold til hva de kunne klart. Saudi-Arabia har en enorm luksuriøs teltleir som står tom mesteparten av året pga den benyttes til Ramadan vanligvis. De kunne enkelt tatt hundre tusen flyktninger bare i den.

Forvirringen til trådstarter skyldes nok at han ikke ser hvor problemet egentlig ligger. Det kan ikke være slik at hver gang det er krig et eller annet sted i verden så skal man reise til Europa, det er først og fremst i nærområdet hjelpen skal komme. Forhåpentligvis så har vår hjelp til ukrainerne satt en ny standard og ved en eventuell neste krig i Afrika og i midtøsten så vil land i nærområdet stille opp mer.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...