Jump to content
Redaksjonen.

En av Norges rikeste vil starte kjernekraftverk i Norge

Recommended Posts

WiiBoy skrev (5 timer siden):

Jeg forklarte noe, og du og alle andre forstod utmerket godt hva jeg mente. Hvem som da var spydig først kan diskuteres, men ikke i den tråden her :p 

Det er ingen diskusjon om hvem som var spydig. Du skrev feil, jeg påpekte dette på saklig vis og da ble du frekk. Du kan fortsette den linjen eller så kan du slutte med det.

Det jeg vet er at 90% av det Norske folk ikke aner hva en Watt er. Måten du skrev på fikk meg til å tro at du var en av disse. Hvis du ikke vet hva en Watt er så har du heller ingenting å melde i en slik diskusjon. Derfor ba jeg deg om å oppklare hva du mente.

-k

Edited by knutinh

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (6 timer siden):

Hva vil 1 kWh fra R-R's SMR koste. Du har vel en ide om det?

Jeg har selvsagt ingen idè om hva LCOE blir på en SMR, men der er noen estimat å finne på nettet. Et amerikansk prosjekt

Cost Competitive Nuclear Technology | NuScale Power

antyder en LCOE på mellom USD 40 - 65 pr. MWh. Andre er kritiske, og hevder at SMR teknologien vil koste adskillig mer enn fornybare alternativer (se graf) og antyder LCOE på rundt USD 58/MWh;

Small nuclear reactors come with big price tag: report (energycouncil.com.au)

Her er en tredje:

TEA_Projects_5-7_-_SMR_Cost_Reduction_Study.pdf (publishing.service.gov.uk)

Og her RR's eget estimat på £ 35 - 50.

PowerPoint Presentation (nordicnuclearforum.fi)

Men igjen, dette koker ned til serieproduksjon og ikke minst samarbeid mellom de vestlige selskaper/nasjoner som har denne kompetansen. IEA har for lenge siden foreslått at det etableres standardiserte sikkerhetsbestemmelser for kjernekraft i Europa og Amerika. Reglene i dag varierer fra land til land, og i USA endog mellom de ulike delstatene. Kina har det enklere, og kineserne satser massivt på kjernekraft og det med flere ulike konsepter. Hvis ikke Vesten tar seg sammen risikerer vi å måtte kjøpe denne teknologien fra Kina. Kineserne hevder endog at de bare er seks år fra fungerende fisjonsanlegg;

China Approves World's Largest Pulsed-Power Plant; Sets Eye On Achieving Nuclear Fusion Energy In Six Years - Top Scientist (eurasiantimes.com)

China Aims to Have Nuclear Fusion Energy in Six Years With New 'Mega Lab' (newsweek.com)

Slike påstander bør tas med en stor klype salt, gjeldende lære er vel at verden har vært ca. 30 år fra fungerende fisjonsteknologi, og det har verden vært siden 60 - tallet, så dette 30 - års vinduet er et bevegelig mål.

 • Like 1

Share this post


Link to post
2 hours ago, knutinh said:

Det er ingen diskusjon om hvem som var spydig. Du skrev feil, jeg påpekte dette på saklig vis og da ble du frekk. Du kan fortsette den linjen eller så kan du slutte med det.

Det jeg vet er at 90% av det Norske folk ikke aner hva en Watt er. Måten du skrev på fikk meg til å tro at du var en av disse. Hvis du ikke vet hva en Watt er så har du heller ingenting å melde i en slik diskusjon. Derfor ba jeg deg om å oppklare hva du mente.

-k

Sidespor men relevant: vurder innhold, ikke form. Handler om å legge litt godvilje til. For de som skriver en tekst vil det oppleves provoserende at en liten skrivefeil blir det som fokuseres på, fremfor budskapet i teksten. Ikke det at dette rettferdiggjør spydigheter, men begge parter har her et ansvar å sørge for gode diskusjonsklima.

Edited by The Very End
 • Like 3
 • Heart 2

Share this post


Link to post
16 hours ago, Uderzo said:

"Renere" er noe annet en rent, for å være litt pedantisk. Renere i denne sammenhengen betyr at vår utvinning ikke er like ille miljømessig sammenlignet med annen utvinning rundt om kring i verden. Men det er likevel ingen gave til miljøet for å si det slik.
Jeg er enig i at EU og andre er avhengig av vår gass, spesielt nå, og det er ingen grunn til å tro at det vil endre seg med det første. Så å kutte ned på produksjonen(leting) tror jeg ikke er klokt.
Og elektrifisering av sokkelen med elektrisitet vi ikke har, er "beyond" idiotisk.
 

Hva prøver du å si her? Det er ikke snakk om å bygge de her, slik jeg forstår det. Det er små og modulære reaktorer som bygges av utenlandske selskaper. Og hva mener du med velutbygd distribusjonsnett? Hele poenget er at vi ikke har et velutbygd nett, og hvis vi hadde det, så hadde det ihvertfall blir eksportert mer, hvis nettet ut av Norge hadde større kapasitet.
 

Jeg snakker om olje og gass. Det gir ingen mening å selge unna strømmen vår. Du bør se Debatten med Spetalen om du skan ha sjans å følge med. Ekspermentet med kjernekraft er ikke nødvendigvis så rent som du blir forledet til å tro, men vi her enorme mengder Thorium, og burde satse på en skånsom utvinning av det sammen med kunnskap, teknologi og forskning. 

https://tv.nrk.no/serie/debatten/202209/NNFA51090622/avspiller

Rustad kjører også en serie med interessante intervju, som er vel verd å få med seg. Hongset og Tamburstuen er bra folk, som vet litt om hva de prater om. 

https://www.document.no/2022/09/22/doc-tv-elektrifisering-pa-villedende-premisser/

 • Like 1

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (9 timer siden):

Hva vil 1 kWh fra R-R's SMR koste. Du har vel en ide om det?

I Sverige har de anslått at BWRX-300 reaktorer har en byggekostnad i 2030 på 33 millioner kroner per MW, noe som faller til 22 millioner om en bygger flere av dem i serie.
Hva koster nyere havvindprosjekter i f.eks Storbritannia pr MW?

Share this post


Link to post
Roger Dyrøy skrev (1 time siden):

Jeg snakker om olje og gass. Det gir ingen mening å selge unna strømmen vår. Du bør se Debatten med Spetalen om du skan ha sjans å følge med. Ekspermentet med kjernekraft er ikke nødvendigvis så rent som du blir forledet til å tro, men vi her enorme mengder Thorium, og burde satse på en skånsom utvinning av det sammen med kunnskap, teknologi og forskning. 

https://tv.nrk.no/serie/debatten/202209/NNFA51090622/avspiller

Rustad kjører også en serie med interessante intervju, som er vel verd å få med seg. Hongset og Tamburstuen er bra folk, som vet litt om hva de prater om. 

https://www.document.no/2022/09/22/doc-tv-elektrifisering-pa-villedende-premisser/

Ja, jeg skjønner at du snakker om olje og gass, men hva er din definisjon på "ren gass og olje"?

Jeg har aldri sagt at det gir mening å selge all strømmen, men at det er en stor skepsis blant folk når det gjelder kraftutbygging, spesielt nå hvor det er et stort fokus på hvor ivrige staten er på å selge alt de kan til utlandet.
Dette var det jeg sa:

Sitat

Jeg er i utgangspunktet positiv til kjernekraft, og jeg tror slike små, og modulære, kjernekraftverk kan være en god løsning mange steder. Men jeg er skeptisk til at dette nyopprettede selskapet vil kunne bidra til å få installert noe slikt her. Det er rett og slett ikke nok politisk støtte for det. Og grunnene til det er mange.
Og selv om støtten for kjernekraft generelt sett er stor blant norske borgere, så tror jeg mange er skeptiske til enhver kraftutbygging da tilliten til staten er tynnslitt, vil kraften komme dem til gode eller bare bli eksportert?
På kort sikt så er det prisen som er det største problemet for folk(og bedrifter) flest.

Du leser ikke hva jeg skriver, diskuterer du egentlig med en annen person, en person du tror jeg er? Du motsier deg selv i en og samme setning, kjernekraft er ikke så rent men vi burde satse på det likevel?
Hva er en skånsom utvinning av Thorium? For å si det på godt norsk "there's no such thing". Forskningen på thorium forekomstene i Norge indikerer at den kan bli vanskelig å utvinne, ikke minst dyrt. Vi har en del thorium forekomster, men det har flere andre land også, hvor utvinningen kan være lettere, og potensielt billigere. Det må gi økonomisk mening å utvinne det og det vil påvirke miljøet.

 

 • Like 3

Share this post


Link to post
1 hour ago, Uderzo said:

Ja, jeg skjønner at du snakker om olje og gass, men hva er din definisjon på "ren gass og olje"?

Jeg har aldri sagt at det gir mening å selge all strømmen, men at det er en stor skepsis blant folk når det gjelder kraftutbygging, spesielt nå hvor det er et stort fokus på hvor ivrige staten er på å selge alt de kan til utlandet.
Dette var det jeg sa:

Du leser ikke hva jeg skriver, diskuterer du egentlig med en annen person, en person du tror jeg er? Du motsier deg selv i en og samme setning, kjernekraft er ikke så rent men vi burde satse på det likevel?
Hva er en skånsom utvinning av Thorium? For å si det på godt norsk "there's no such thing". Forskningen på thorium forekomstene i Norge indikerer at den kan bli vanskelig å utvinne, ikke minst dyrt. Vi har en del thorium forekomster, men det har flere andre land også, hvor utvinningen kan være lettere, og potensielt billigere. Det må gi økonomisk mening å utvinne det og det vil påvirke miljøet.

 

Hjelpes, og du skal være moderator. 

Thorium som energikilde - Muligheter for Norge (regjeringen.no)

Share this post


Link to post
Roger Dyrøy skrev (20 minutter siden):

Hvilken relevans har det at jeg er moderator?

Javel, hva er poenget ditt? Fint om du kan si hva du er uenig i, hva ditt synspunkt er, i stedet for å bare snakke forbi meg og ikke adressere noe av det som blir sagt.
Thorium forekomstene i Norge er usikre og trenger mer kartlegging. Dokumentet du referer til er preget av mye optimistiske tall, nok av selskaper som har interesse av investeringer som ønsker å blåse opp tallene.
Tallene var ikke korrekte.
https://www.tu.no/artikler/industri-ekspertene-anslo-170-000-tonn-thorium-i-norge-na-er-tallet-halvert/225382
Som jeg tidligere nevnte, thoriumet vi har kan være vanskelig å utvinne.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (7 timer siden):

Og her RR's eget estimat på £ 35 - 50.

Estimatet kommer med en note (2) som ikke er med i din referanse. Den noten vil nok si at £35-50 er pris over 60 år. Altså ca 42 til 60 øre per kWh i snitt over de neste 60 år. Hvordan vil en slik pris stå seg mot solkraft ned på 12 øre per kWh og lavere allerede i dag og enda lavere pris på sikt er et relevant spørsmål. Eller vindkraft i Norge som ligger under 30 øre per kWh og bunnfast som ligger på ca 35 øre per kWh internasjonalt og helt sikkert stadig lavere priser.

R-R sier selv at de må ha en garantert pris på ca 72 øre per kWh.

"16. nov. 2021 ... Rolls-Royce Holdings Plc will need a guaranteed price of 60 pounds ($80.62) ... Tom Samson, chief executive officer of Rolls-Royce SMR Ltd., ..."

https://www.bloomberg.com › news › articles › 2021-11-16 › rolls-royce-lays-out-subsidy-plans-for-small-nuclear-reactors

Figure 1: Comparative costs of SMR and RE technologies

Grafen kom dessverre ikke inn, men den viser en konstant pris på atomkraft på 58$ per kWh i tidsspennet 2030 til 2050, mens sol og vind har en lineær reduksjon ned til rundt 20$ og fra et mye lavere utgangspunkt enn atom kraft.

 

"Sources: UAMPS Presentation to Los Alamos County, page 4. July 21, 2021; National Renewable Energy Laboratory, 2021 Annual Technology Baseline: Utility-Scale PV-Plus-Battery.

The report also raises questions about the development costs with entities “without vested interests in the technology’s commercialization” expecting them to be much higher than NuScale’s current overnight cost estimate of USD2,850/kW". 

Small nuclear reactors come with big price tag: report (energycouncil.com.au) Se Windfarmer's referanse.

Edited by Ketill Jacobsen
 • Like 1

Share this post


Link to post
Roger Dyrøy skrev (5 timer siden):

Jeg snakker om olje og gass. Det gir ingen mening å selge unna strømmen vår. Du bør se Debatten med Spetalen om du skan ha sjans å følge med. Ekspermentet med kjernekraft er ikke nødvendigvis så rent som du blir forledet til å tro, men vi her enorme mengder Thorium, og burde satse på en skånsom utvinning av det sammen med kunnskap, teknologi og forskning. 

https://tv.nrk.no/serie/debatten/202209/NNFA51090622/avspiller

Rustad kjører også en serie med interessante intervju, som er vel verd å få med seg. Hongset og Tamburstuen er bra folk, som vet litt om hva de prater om. 

https://www.document.no/2022/09/22/doc-tv-elektrifisering-pa-villedende-premisser/

At Norge skal spille noen sentral rolle i utvikling av et Thorium verk har jeg liten tro på. Norge har i realiteten lite kompetanse på kjernekraft. Men det viktigste er at bare å beslutte å la kjernekraft bli en del av norsk kraftproduksjon, ligger mange år frem tid, om det i det hele tatt kommer. Politisk er dette foreløpig en død hest. Og i Norge tar det altså ca. 15 år fra noen begynner å tenke på et landbasert vindkraftanlegg før det produserer.

Skal kjernekraft i Norge bli aktuelt må det dukke opp noen gode eksempler fra utlandet, eksempelvis et vellykket SMR der kraftprisen kommer ned på 40 - 50 øre kWt, og der sikkerhetsproblematikken er godt ivaretatt.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (1 minutt siden):

Estimatet kommer med en note (2) som ikke er med i din referanse. Den noten vil nok si at £35-50 er pris over 60 år. Altså ca 42 til 60 øre per kWh i snitt over de neste 60 år. Hvordan vil en slik pris stå seg mot solkraft ned på 12 øre per kWh og lavere allerede i dag og enda lavere pris på sikt er et relevant spørsmål. Eller vindkraft i Norge som ligger under 30 øre per kWh og bunnfast som ligger på ca 35 øre per kWh internasjonalt og helt sikkert stadig lavere priser.

R-R sier selv at de må ha en garantert pris på ca 72 øre per kWh.

"16. nov. 2021 ... Rolls-Royce Holdings Plc will need a guaranteed price of 60 pounds ($80.62) ... Tom Samson, chief executive officer of Rolls-Royce SMR Ltd., ..."

https://www.bloomberg.com › news › articles › 2021-11-16 › rolls-royce-lays-out-subsidy-plans-for-small-nuclear-reactors

Figure 1: Comparative costs of SMR and RE technologies

 

 

"Sources: UAMPS Presentation to Los Alamos County, page 4. July 21, 2021; National Renewable Energy Laboratory, 2021 Annual Technology Baseline: Utility-Scale PV-Plus-Battery.

The report also raises questions about the development costs with entities “without vested interests in the technology’s commercialization” expecting them to be much higher than NuScale’s current overnight cost estimate of USD2,850/kW". 

Small nuclear reactors come with big price tag: report (energycouncil.com.au) Se Windfarmer's referanse.

Nå er det ikke jeg som tar de avgjørelser som blir tatt av bl.a. den nederlandske regjeringen, myndighetene i GB og Kina. Her er noen åpenbare ulemper med bl.a. sol og vind, ulemper som Norge har gode forutsetninger å takle gitt at vi har ca. 40% av Europas magasinkapasitet, og bare er 5,3 mill. innbyggere. Men verken Nederland, GB eller Kina har disse mulighetene, og jeg tviler på at de foretar disse investeringene for moro skyld hvis dette alene kunne løses med fornybart. Det samme tror jeg gjelder Tyskland, og Frankrike har jo allerede bestemt seg. Jeg har ingenting i mot fornybart, tvert i mot mener jeg at Norge burde ha forsert utbygging av landvind da vi trenger mange TWh ny energi de neste årene, og landvind er kjapt å bygge ut, og teknologien begynner å bli moden.

Jeg tror, og det tror tydeligvis kineserne, nederlenderne og engelskmennene også, at der må være en base load av "non intermittent" energitilførsel for å dekke opp når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Vi har den i magasinverkene, men der er vi som nasjon temmelig unike.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (7 minutter siden):

eg tror, og det tror tydeligvis kineserne, nederlenderne og engelskmennene også, at der må være en base load av "non intermittent" energitilførsel for å dekke opp når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Vi har den i magasinverkene, men der er vi som nasjon temmelig unike.

Atomkraft i UK er ganske ubetydelig og satses på på grunn av arbeidsmarkedet (gamle Hinkley reaktorer legges ned) og fordi UK har et atomvåpenprogram og må kontinuerlig ha ekspertise på området. Atomkraft i UK har lite med balanse å gjøre. Reaktorene må gå for fullt året rundt (mest av økonomiske grunner) og de må ha backup dersom de skulle falle ut. De forutsetter derfor at mye av strømmen må komme fra kull og gass.

Tyskland er ferdig med atomkraft i løpet av dette året og satser på at 80% av strømmen skal være fornybar i 2030. Gasskraftverk med både dampturbiner, gassturbiner og dieselmotorer vil sørge for strømbalanse. Verkene vil etter hvert gå over til å fyres med hydrogen og store mengder hydrogen vil importeres fra Nord-Afrika.

Strømbalanse vil i årene fremover vil ikke bli et problem i EU og UK til tross for at strømmen etter hvert vil bli 100% fornybar. 

Høy kapasitetsfaktor for nye vindturbiner i Nordsjøen (på høyde med franske atomkraftverk) og stadig flere solparker med store batteripakker vil også gjøre at balansen blir mye lettere å oppnå.

Share this post


Link to post

De som blir født i dag, vil oppleve slutten på fossilalderen. Etter den tid har menneskeheten to mulige energikilder, solen eller kjernekraft. Solen er vår eneste evigvarende energikilde. På en time mottar jorden nok energi fra solen til å dekke menneskehetens totale, årlige energibehov. Den er tilgjengelig over alt, den er gratis og den gjør ingen skade på miljøet. Problemet er at energi fra solen er uforutsigbar. Så skal energi fra solen drive fremtidens samfunn er det nødvendig å utvikle teknologi for å lagre store mengder energi som kan brukes etter solnedgang og vindstille. Teknologien finnes ikke i dag, russisk gass tjente som ballansekraft, vi vet resultatet av det. Kanskje vil også slik teknologi bli dyr, men det er likevel kanskje den beste veien fremover.

Kjernekraft, både uran og thorium drevet, vil alltid ha ulemper med komplekse anlegg, store konsekvenser av uhell, og radioaktivt avfall som er kostbart å håndtere -  radioaktiv stråling er skadelig for alt og alle. Et stort skritt i riktig retning er utvikling av små, modulære reaktorer (SMR). Der er et ti-talls utviklingsprosjekter på gang, så her skjer det mye. En SMR vil være billig, kan masseproduseres hos leverandør, typegodkjennes og kan bringe prisen på kjernekraft drastisk ned. Ved å utvikle Th-brensel og etter hvert fjerne U fra brensel syklusen, vil Pu239 ikke produseres og nødvendig lagringstid for brukt brensel bringes ned fra noen titalls tusen år, til kanskje 400 år. Kanskje vil også SMR bli så pålitelig og "vanlig" at de kan bygges "hvor som helst", et poeng som reduserer behov for stamnett. 

Fusjonsreaktorer er fremdeles en fremtidsdrøm, som kanskje aldri blir en realitet.

Men at vi Norge har kompetanse til selv å utvikle SMR-teknologi, og selge i verden, kan Trond Mohn glemme, med mindre han ønsker å ende opp som en fattig mann.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (28 minutter siden):

Atomkraft i UK er ganske ubetydelig og satses på på grunn av arbeidsmarkedet (gamle Hinkley reaktorer legges ned) og fordi UK har et atomvåpenprogram og må kontinuerlig ha ekspertise på området. Atomkraft i UK har lite med balanse å gjøre. Reaktorene må gå for fullt året rundt (mest av økonomiske grunner) og de må ha backup dersom de skulle falle ut. De forutsetter derfor at mye av strømmen må komme fra kull og gass.

Tyskland er ferdig med atomkraft i løpet av dette året og satser på at 80% av strømmen skal være fornybar i 2030. Gasskraftverk med både dampturbiner, gassturbiner og dieselmotorer vil sørge for strømbalanse. Verkene vil etter hvert gå over til å fyres med hydrogen og store mengder hydrogen vil importeres fra Nord-Afrika.

Strømbalanse vil i årene fremover vil ikke bli et problem i EU og UK til tross for at strømmen etter hvert vil bli 100% fornybar. 

Høy kapasitetsfaktor for nye vindturbiner i Nordsjøen (på høyde med franske atomkraftverk) og stadig flere solparker med store batteripakker vil også gjøre at balansen blir mye lettere å oppnå.

Hvorfor satser da Nederland på kjernekraft, etter først å ha bestemt seg for å avvikle det? Og hvorfor satser Kina så tungt på det. Og jeg finner det lite sannsynlig at GB har besluttet å bygge flere nye verk, dette i tillegg til Hinkley C, bare for å holde liv i atomvåpenarsenalet. Følende nye verk er planlagt (de med gult er kansellert:)

Name Location Proposed

output

Proposed

builder

Proposed

reactor type

start of construction proposed start of generation Link Notes
Bradwell B Essex 2.2 GW CGN and EDF Hualong One 2025 (proposed) 2030 [1] Target commercial operation date about 2030[145]
Hinkley Point C Somerset 3.2 GW EDF EPR 2018 2023 (now expected 2026) [2] Construction began December 2018
Moorside Cumbria 3-3.4 GW NuGeneration AP1000 Cancelled - [3] 8 November 2018 Toshiba announced withdrawal from the development[146]
Moorside clean energy hub Cumbria 3.2 GW EDF EPR - -   Proposed July 2020
Oldbury B Gloucestershire 2.7 GW Horizon Nuclear Power ABWR Cancelled   [4] Shelved in January 2019[147]
Sizewell C Suffolk 3.2 GW EDF and CGN EPR 2021 (proposed)(not yet started)   [5] Public consultation began in 2012[148]

Granted development consent by the government in 2022[149]

Wylfa Newydd Anglesey 3.0 GW Horizon Nuclear Power ABWR Cancelled   [6] Shelved in January 2019.[147]
Total of active proposals   11.8 GW      

Og dette kommer i tillegg til den delvis offentlige finansieringen av RR's SMR satsing. Å hevde at 16% av Storbrittanias kraftproduksjon er "ganske ubetydelig" henger heller ikke helt sammen. Og i skrivende stund overskrider kraften som kommer fra kjernekraft i GB, vind og sol samlet. I så fall er vind og sol enda mer "ubetydelig."

Live Wind Power (clivebest.com)

Edited by Windfarmer

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (7 minutter siden):

Hvorfor satser da Nederland på kjernekraft, etter først å ha bestemt seg for å avvikle det? Og hvorfor satser Kina så tungt på det. Og jeg finner det lite sannsynlig at GB har besluttet å bygge flere nye verk, dette i tillegg til Hinkley C, bare for å holde liv i atomvåpenarsenalet. Følende nye verk er planlagt (de med gult er kansellert:)

Name Location Proposed

output

Proposed

builder

Proposed

reactor type

start of construction proposed start of generation Link Notes
Bradwell B Essex 2.2 GW CGN and EDF Hualong One 2025 (proposed) 2030 [1] Target commercial operation date about 2030[145]
Hinkley Point C Somerset 3.2 GW EDF EPR 2018 2023 (now expected 2026) [2] Construction began December 2018
Moorside Cumbria 3-3.4 GW NuGeneration AP1000 Cancelled - [3] 8 November 2018 Toshiba announced withdrawal from the development[146]
Moorside clean energy hub Cumbria 3.2 GW EDF EPR - -   Proposed July 2020
Oldbury B Gloucestershire 2.7 GW Horizon Nuclear Power ABWR Cancelled   [4] Shelved in January 2019[147]
Sizewell C Suffolk 3.2 GW EDF and CGN EPR 2021 (proposed)(not yet started)   [5] Public consultation began in 2012[148]

Granted development consent by the government in 2022[149]

Wylfa Newydd Anglesey 3.0 GW Horizon Nuclear Power ABWR Cancelled   [6] Shelved in January 2019.[147]
Total of active proposals   11.8 GW      

Og dette kommer i tillegg til den delvis offentlige finansieringen av RR's SMR satsing. Å hevde at 16% av Storbrittanias kraftproduksjon er "ganske ubetydelig" henger heller ikke helt sammen. Og i skrivende stund overskrider kraften som kommer fra kjernekraft i GB, vind og sol samlet. I så fall er vind og sol enda mer "ubetydelig."

Live Wind Power (clivebest.com)

Om noen år (tidligst 2027) er Hinkley Point C eneste produserende atomkraftverk i UK. Avtalt pris var 92 £ per kWh i 2012 som i dag tilsvarer ca 115 øre per kWh (prisen inflasjonsjusteres fortløpende og prisgarantien gjelder 35 år etter at verket begynner å levere. Britene vil nok synes at å betale en så høy pris for  strøm vil bli mindre festlig for hver dag som går)!

I 2027 (11 år etter første spadetak) vil HPC produsere ca 24 TWh som er ca 7% av dagens produksjon. Sannsynligheten for at HPC er klar for produksjon i 2027 er naturligvis minimal.

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (1 time siden):

Om noen år (tidligst 2027) er Hinkley Point C eneste produserende atomkraftverk i UK. Avtalt pris var 92 £ per kWh i 2012 som i dag tilsvarer ca 115 øre per kWh (prisen inflasjonsjusteres fortløpende og prisgarantien gjelder 35 år etter at verket begynner å levere. Britene vil nok synes at å betale en så høy pris for  strøm vil bli mindre festlig for hver dag som går)!

I 2027 (11 år etter første spadetak) vil HPC produsere ca 24 TWh som er ca 7% av dagens produksjon. Sannsynligheten for at HPC er klar for produksjon i 2027 er naturligvis minimal.

Det forekommer meg at du bare sitter og finner på dine egne fakta. Jeg liker debatt, men jeg misliker sterkt at mine meddebattanter driter i faktum og fyller på med rene påstander, som denne:

Om noen år (tidligst 2027) er Hinkley Point C eneste produserende atomkraftverk i UK.

Og det etter at et enkelt søk på Wikipedia vil vise at dette er feil. Når skal Heysham 2, Torness og Sizewell B legges ned? Og du må ikke blande sammen Accounting date med reell nedleggelse, disse verkene, som kom i kommersiell drift i henholdsvis 1988, 1989 og 1995, vil etter all sannsynlighet få en langt lenger levetid enn den antydede Accounting date.

Og ditt forrige innlegg inneholdt også noen faktiske svisker av bibelske proporsjoner, du hevder bl.a. at:

Atomkraft i UK er ganske ubetydelig og satses på på grunn av arbeidsmarkedet (gamle Hinkley reaktorer legges ned) og fordi UK har et atomvåpenprogram og må kontinuerlig ha ekspertise på området.

Så du påstår at Bradwell B eller Hinkley Point C som skal bygges, opereres og finansieres av China General Nuclear Power Group og Électricité de France, skal sørge fordi at UK har et atomvåpenprogram som kontinuerlig trenger ekspertise på området? Dette i tillegg til å skaffe arbeidsplasser? De må da være usedvanlig snille og samarbeidsvillige disse kinesiske og franske kommersielle aktørene som av ren altruisme skal sørge for at United Kingdom skal kunne opprettholde sitt atomvåpenprogram i tillegg til å skaffe arbeidsplasser.

Som nevnt er jeg all inn for fornybar energi. Men begynner å bli lei av på den ene side "Klimarealister" som bare fyller nettet med sprøyt om at de har "falsifisert drivhusteorien," og på den annen side folk som fyller nettet med påstander om at alt kan løses ved fornybart. Det disse gruppene har til felles er en usedvanlig avslappet holdning til fakta, og der de bare sitter og finner på saker og ting som høres flotte ut, men der en enkel sjekk viser at det er det rene sprøyt. 

 

 

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (1 time siden):

Det forekommer meg at du bare sitter og finner på dine egne fakta. Jeg liker debatt, men jeg misliker sterkt at mine meddebattanter driter i faktum og fyller på med rene påstander, som denne:

Om noen år (tidligst 2027) er Hinkley Point C eneste produserende atomkraftverk i UK.

Og det etter at et enkelt søk på Wikipedia vil vise at dette er feil. Når skal Heysham 2, Torness og Sizewell B legges ned? Og du må ikke blande sammen Accounting date med reell nedleggelse, disse verkene, som kom i kommersiell drift i henholdsvis 1988, 1989 og 1995, vil etter all sannsynlighet få en langt lenger levetid enn den antydede Accounting date.

Og ditt forrige innlegg inneholdt også noen faktiske svisker av bibelske proporsjoner, du hevder bl.a. at:

Atomkraft i UK er ganske ubetydelig og satses på på grunn av arbeidsmarkedet (gamle Hinkley reaktorer legges ned) og fordi UK har et atomvåpenprogram og må kontinuerlig ha ekspertise på området.

Så du påstår at Bradwell B eller Hinkley Point C som skal bygges, opereres og finansieres av China General Nuclear Power Group og Électricité de France, skal sørge fordi at UK har et atomvåpenprogram som kontinuerlig trenger ekspertise på området? Dette i tillegg til å skaffe arbeidsplasser? De må da være usedvanlig snille og samarbeidsvillige disse kinesiske og franske kommersielle aktørene som av ren altruisme skal sørge for at United Kingdom skal kunne opprettholde sitt atomvåpenprogram i tillegg til å skaffe arbeidsplasser.

Som nevnt er jeg all inn for fornybar energi. Men begynner å bli lei av på den ene side "Klimarealister" som bare fyller nettet med sprøyt om at de har "falsifisert drivhusteorien," og på den annen side folk som fyller nettet med påstander om at alt kan løses ved fornybart. Det disse gruppene har til felles er en usedvanlig avslappet holdning til fakta, og der de bare sitter og finner på saker og ting som høres flotte ut, men der en enkel sjekk viser at det er det rene sprøyt. 

 

 

Jeg vil forslå at du konsentrerer deg å imøtegå budskapet i stedet for å ta budbæreren, selv om budskapet byr deg veldig i mot!

Med hensyn til nedleggelse av reaktorer, så er Hinkley A og B nedlagt i år. Planen var at Hinkley Point C skulle være i drift når de to stengte.

Av UK's åtte reaktorer skal 3 stenges i 2024 og 4 i 2028. Den siste Sizewell B (1.200 MW) skal stenge ned i 2036 etter 46 år. Jeg leste at HPC ville være eneste verk i drift når det kommer på lufta. Om HPC kommer i drift i 2028, så vil altså Sizewell B fortsatt være i drift 6 år. Beklager at jeg ikke sjekket det jeg leste mer grundig.

Med hensyn til sysselsetting og kompetanse har naturligvis EDF og det kinesiske selskapet ingen spesielle interesser mht til sysselsetting og militær kompetanse. Deres interesse ligger i bygge verket basert på sin teknologi og opprettholde  kompetanse og virksomhet i Frankrike og Kina. Men for UK som har bestilt HPC og betaler hele regningen, er naturligvis utgangspunktet et helt annet. Der gjelder det å opprettholde arbeidsplasser (det var ca 750 heltidsplaser ved HPB (2 reaktorer) og trolig flere ved HPA (seks reaktorer) og kompetanse. Det bli sagt i UK (kilde Guardian): "No new nuclear power will spell the end of Trident (UK's program for ubåter med atomvåpen og drevet av atomreaktorer)".

I mange år har det vært heftige diskusjoner om HPC i UK. Hadde man visst prisen for strømmen (127 øre per kWh i 2021), så hadde prosjektet aldri vært igangsatt tatt i betraktning dagens priser på vind og sol.

I ditt innlegg kommer du med ingen konkret informasjon (bortsett fra startdatoer for tre reaktorer) og knapt motargumenter i det hele (påstår at jeg "driter i fakta og fyller på med rene påstander". Mine påstander er i hovedsak riktige).

EDF har nå bedt om at 35 års garantert pris skal gjelde også om verket starter først i 2029. 

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (27 minutter siden):

Jeg vil forslå at du konsentrerer deg å imøtegå budskapet i stedet for å ta budbæreren, selv om budskapet byr deg veldig i mot!

Med hensyn til nedleggelse av reaktorer, så er Hinkley A og B nedlagt i år. Planen var at Hinkley Point C skulle være i drift når de to stengte.

Av UK's åtte reaktorer skal 3 stenges i 2024 og 4 i 2028. Den siste Sizewell B (1.200 MW) skal stenge ned i 2036 etter 46 år. Jeg leste at HPC ville være eneste verk i drift når det kommer på lufta. Om HPC kommer i drift i 2028, så vil altså Sizewell B fortsatt være i drift 6 år. Beklager at jeg ikke sjekket det jeg leste mer grundig.

Med hensyn til sysselsetting og kompetanse har naturligvis EDF og det kinesiske selskapet ingen spesielle interesser mht til sysselsetting og militær kompetanse. Deres interesse ligger i bygge verket basert på sin teknologi og opprettholde  kompetanse og virksomhet i Frankrike og Kina. Men for UK som har bestilt HPC og betaler hele regningen, er naturligvis utgangspunktet et helt annet. Der gjelder det å opprettholde arbeidsplasser (det var ca 750 heltidsplaser ved HPB (2 reaktorer) og trolig flere ved HPA (seks reaktorer) og kompetanse. Det bli sagt i UK (kilde Guardian): "No new nuclear power will spell the end of Trident (UK's program for ubåter med atomvåpen og drevet av atomreaktorer)".

I mange år har det vært heftige diskusjoner om HPC i UK. Hadde man visst prisen for strømmen (127 øre per kWh i 2021), så hadde prosjektet aldri vært igangsatt tatt i betraktning dagens priser på vind og sol.

I ditt innlegg kommer du med ingen konkret informasjon (bortsett fra startdatoer for tre reaktorer) og knapt motargumenter i det hele (påstår at jeg "driter i fakta og fyller på med rene påstander". Mine påstander er i hovedsak riktige).

EDF har nå bedt om at 35 års garantert pris skal gjelde også om verket starter først i 2029. 

Jeg skal utelukkende svare på den første setningen din:

Jeg vil forslå at du konsentrerer deg å imøtegå budskapet i stedet for å ta budbæreren, selv om budskapet byr deg veldig i mot!'

Det er et notorisk faktum at du fusker med fakta og forsøker å fremstille fornybar energi som den eneste løsningen. Men siden jeg ikke jobber med energi i det praktiske, må jeg bare konstatere at de som jobber med energi ikke helt stoler på at fornybar energi alene skal løse de problemene 560 ppm CO2 snart vil påføre oss.

Så jeg skal ikke ta budbæreren i stedet for budskapet, jeg ber kort og godt om at budbæreren blir litt mer edruelig i forhold til budskapet. Noen benevner det også som fakta.

Edited by Windfarmer
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (9 minutter siden):

Jeg skal utelukkende svare på den første setningen din:

Jeg vil forslå at du konsentrerer deg å imøtegå budskapet i stedet for å ta budbæreren, selv om budskapet byr deg veldig i mot!'

Det er et notorisk faktum at du fusker med fakta og forsøker å fremstille fornybar energi som den eneste løsningen. Men siden jeg ikke jobber med energi i det praktiske, må jeg bare konstatere at de som jobber med energi ikke helt stoler på at fornybar energi alene skal løse de problemene 560 ppm CO2 snart vil påføre oss.

Så jeg skal ikke ta budbæreren i stedet for budskapet, jeg ber kort og godt om at budbæreren blir litt mer edruelig i forhold til budskapet. Noen benevner det også som fakta.

Jeg kommer stadig med fakta og dokumenterer dem. At du ikke liker disse fakta er en sak, at du ikke en gang gidder å argumentere mot dem er verre og enda verre er påstanden om at jeg "driter i fakta"!

Det er også en merkelig påstand du kommer med: "må jeg bare konstatere at de som jobber med energi ikke helt stoler på at fornybar energi alene skal løse de problemene 560 ppm CO2 snart vil påføre oss".

Tyskland som har vært førende i kampen for et klima vi kan overleve i, har siden 2000 bestemt at atomkraft skal være faset ut innen utløpet av 2022 og holder fast ved, selv i disse kritiske tider (de skal ha verkene i beredskap noen måneder inn i neste år). Tyskland mener at all fossil energi kan erstattes av fornybar energi. Så godt som ingen land i Europa har store planer om utbygging av atomkraft. Derimot skal enorme mengder med sol og vindkraft bygges ut i mange land. Kabler med stor kapasitet fra Marokko til UK skal bygges og Tyskland skal importere store mengder hydrogen fra Nord-Afrika.

I Europa er interessen for atomkraft minimal og Macron sier at nye verk kan produsere tidligst 2035. Hva Frankrike skal gjøre med sine nedslitte reaktorer innen den tid blir spennende å se. Hele 43 reaktorer når sin levetid (40 år) innen 2030.

Du må gjerne tro på de som jobber med energi, men da kan du ikke bare basere deg på et utvalg av dem. På dette forumet må en også argumentere på egen og selvstendig basis og ikke henvise til hva andre tror eller mener.

 

Share this post


Link to post

Jeg tar det med knusende ro. Markedet vil ordne dette og ting vil løse seg. Endelig kommer folk til å installere solcellepanel på tak og andre energibesparende tiltak. MAO vil vi få en naturlig overgang til å kvitte oss med fossilt brensel. Dagens verdifall på børsen reflekterer jo dette. Samtidig blir vi kvitt de fleste klimafornekterne 👋

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...