Jump to content
Redaksjonen.

En av Norges rikeste vil starte kjernekraftverk i Norge

Recommended Posts

7 hours ago, Fri diskusjon og kunnskap said:

Hvis vi ser bort fra at Norge har nok  fornybar vannkraft energi til hele samfunnets behov for oppvarming, nødvendig industri, og elektrisk transport hvis vi vil.  Til en pris av 10 øre pr. kWh. ( 15 øre hvis kraftkommunene får 50%  i leie/fortjeneste.)

Hva koster kjernekraft pr. kWh?

Bra for hvem?   Penge-trillere, merkantilister i privat og offentlig virksomhet.

Vi kan aldri ha nok fornybar energi. Fornybar energi er en vanvittig billig ressurs som vi bør utnytte fullt ut.
Det er egentlig en skandale at begrepet "overskuddskraft" i det hele tatt eksisterer. 

"Arbeidsmengden" som ligger i elektrisk energi er helt enorm. Feks. det å vaske tøy rent for 800 Wh er helt hinsidig effektivt målt opp mot alle andre måter å få tøy rent på.

Vi burde derfor høste alt hva vi klarer av fornybar energi, og finne mater å foredle energien om til produkter og tjenester..

Edited by WiiBoy
Glemte å skrive h etter W, slik at det kun stod effekt og ikke forbruk. Enkelte her inne har fått dagen sin ødelagt pga min enooorme skrivefeil
 • Like 3

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (3 timer siden):

Private kjernekraftverk vil gå ekstremt bra det, helt til det ikke går bra.

Jeg kan garantere deg med 100% sikkerhet at dersom det blir en større kjernekraft ulykke i Sverige, så er det private selskapet konkurs i løpet av kort tid og fellesskapet må ta regningen for oppryddingen.
Dersom ulykken medfører forhøyet kreftrisiko, ubeboelige områder, etc så gjør lokalbefolkningen tilpasninger mens de tidligere eierne tar med sine milliardene og flytter langt derifra. 

Absolutt ingen private selskaper vil/kan ta ansvar for avfallet fra atomreaktorer i 1000 vis av år. Det er staten og innbyggerne som bærer det ansvaret.

Eh, det er Uniper som er eier der borte, ikke hvilket som helst småselskap.
Det burde kunne gå i Norge også selv om Mohn bygger anlegga.

Share this post


Link to post
2 hours ago, Snikpellik said:

Thoriumsutvalget og Statens Strålevern kom i 2008 til at miljøkonsekvensene ved bruk av thoriumbasert atomkraft vil være de samme som ved datidens reaktorer. Miljøkonsekvensene vil være store også ved utvinning. Dette er forrige gang dette ble utredet.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/horinger/horing-thoriumutvalgets-rapport/thoriumrapporten-norsk-versjon.pdf

Utredet de bruk av Thorium i fast drivstoff som før eller MSR? Som fast drivstoff er det samme problemet som før. MSR løser sikkerhetsproblemet "trykkokere med radioaktivt vann" skaper og utnytter vel rundt 10x mer av brenselet.

Share this post


Link to post
Fri diskusjon og kunnskap skrev (2 timer siden):

 

Hva koster kjernekraft pr. kWh?

 

Det som er dyrt ved kjernekraft er byggingen av anlegga.
Men tar man i betraktning den lange levetida, ofte mer enn 60 år, blir det rimeligst allikevel.

Cost Report / Nuclear Is ‘Most Affordable Dispatchable Source Of Low-Carbon Electricity’ :: NucNet | The Independent Nuclear News Agency

Og dersom slike moduler kan masseproduseres så blir det enda billigere.

Edited by Frank Olsen

Share this post


Link to post
14 minutes ago, Frank Olsen said:

Eh, det er Uniper som er eier der borte, ikke hvilket som helst småselskap.
Det burde kunne gå i Norge også selv om Mohn bygger anlegga.

Jeg vet ikke hvordan de legger det opp internt, men jeg kan garantere at det ikke er et selskap som eier alt. Man deler ting ofte opp i mange småselskaper som handler av hverandre. Kanskje en juridisk enhet pr. anlegg, kanskje bygg eies av et selskap og produksjon av et annet, osv.

Hva tror du en atomulykke koster? Hvor mye tror du Uniper har av tilgjengelige midler for å dekke opp det? Hvor mye tilgjengelige midler tror du forsikringsselskapet til Uniper har av tilgjengelige midler?

Aldri i verden at et selskap dekker kostnadene en atomulykke ville kostet uten å gå konkurs..
 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Frank Olsen skrev (20 minutter siden):

Det som er dyrt ved kjernekraft er byggingen av anlegga.
Men tar man i betraktning den lange levetida, ofte mer enn 60 år, blir det rimeligst allikevel.

Cost Report / Nuclear Is ‘Most Affordable Dispatchable Source Of Low-Carbon Electricity’ :: NucNet | The Independent Nuclear News Agency

Og dersom slike moduler kan masseproduseres så blir det enda billigere.

Fra din kilde:

"The report, ‘Projected Costs of Generating Electricity’, says the LCOE of nuclear in 2025 will range from about $55-$95 per MWh. This compares to a maximum of almost $100/MWh for coal and about $80/MWh for gas. The cheapest non-dispatchable source of electricity is onshore wind of more than 1 MW, with an LCOE of $40-$50/MWh. Offshore wind is about $80-$110/MWh and utility scale solar PV $40-$80/MWh".

 

Altså ca 52 til 90 øre per kWh fra atomkraftverk i 2025, og det fra verk som er statseide og finansieres med 2% rente der kommersiell rentenivå vil være ca 9% (se Hinkley Point C) og håpløs nedskrivning over 60 år!

Norsk vindkraft på land ligger nå godt under 30 øre per kWh og de beste solparker ligger på 12 øre per kWh. Nye solparker kommer i California, i Nord-Australia, i India og Kina og flere i Midtøsten med tilsvarende prise. UK vil hente strøm fra Marokko, Singapore fra Australia og Tyskland vil importere hydrogen basert på vind og sol i Nord-Afrika. 

Hvordan atomkraft skal kunne eksistere i et slikt fremtidig landskap, er meg en gåte. Det blir verre for hvert år som går!

 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Gåte:
Tyskland har 4 GW med kjernekraft, 65 GW med vindkraft, 63 GW med sol.
I dag tidlig så energimixen sånn ut:

image.png.8760ad696bb050d3755233141a9eb39f.png

Det å sammenligne LCOE på sol/vind med kjernekraft gir overhodet ingen mening!
Av en samlet kapasitet på 128 GW med sol og vind, produserte de 1,4 GW kl 06!

 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
sk0yern skrev (2 timer siden):

Gåte:
Tyskland har 4 GW med kjernekraft, 65 GW med vindkraft, 63 GW med sol.
I dag tidlig så energimixen sånn ut:

image.png.8760ad696bb050d3755233141a9eb39f.png

Det å sammenligne LCOE på sol/vind med kjernekraft gir overhodet ingen mening!
Av en samlet kapasitet på 128 GW med sol og vind, produserte de 1,4 GW kl 06!

Oj, du har funnet ut at solceller produserer lite kl 06 en høstmorgen før sola har stått opp... men kl 12 produserte de bra.

 

Screenshot_20220922_210043.jpg

Screenshot_20220922-205727_Samsung Internet.jpg

 • Like 3

Share this post


Link to post
Frank Olsen skrev (4 timer siden):

Eh, det er Uniper som er eier der borte, ikke hvilket som helst småselskap.
Det burde kunne gå i Norge også selv om Mohn bygger anlegga.

Tja, når du nevner Uniper.

https://e24.no/boers-og-finans/i/VP1QeW/tyskland-tar-over-kriserammede-uniper-fortum-selger-seg-helt-ut

Ifølge Fortum har Uniper samlet tapt 8,5 milliarder euro knyttet til gassleveranser, og selskapet kan ikke lenger utføre sin rolle som energileverandør. Derfor tar den tyske staten nå over.

Edited by RJohannesen
 • Like 1

Share this post


Link to post
Frank Olsen skrev (4 timer siden):

Det som er dyrt ved kjernekraft er byggingen av anlegga.
Men tar man i betraktning den lange levetida, ofte mer enn 60 år, blir det rimeligst allikevel.

Cost Report / Nuclear Is ‘Most Affordable Dispatchable Source Of Low-Carbon Electricity’ :: NucNet | The Independent Nuclear News Agency

Og dersom slike moduler kan masseproduseres så blir det enda billigere.

Interessant at forskjellige rapporter gir så forskjellige resultat. Lazard regner kjernekraft som en av de dyreste strømkildene, selv om de ikke tar med lagring av avfall.

https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-levelized-cost-of-storage-and-levelized-cost-of-hydrogen/

 

2021 grphx_lcoe-02.png

2021 grphx_lcoe-07.png

 • Like 1

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (4 timer siden):

Fra din kilde:

"The report, ‘Projected Costs of Generating Electricity’, says the LCOE of nuclear in 2025 will range from about $55-$95 per MWh. This compares to a maximum of almost $100/MWh for coal and about $80/MWh for gas. The cheapest non-dispatchable source of electricity is onshore wind of more than 1 MW, with an LCOE of $40-$50/MWh. Offshore wind is about $80-$110/MWh and utility scale solar PV $40-$80/MWh".

 

Altså ca 52 til 90 øre per kWh fra atomkraftverk i 2025, og det fra verk som er statseide og finansieres med 2% rente der kommersiell rentenivå vil være ca 9% (se Hinkley Point C) og håpløs nedskrivning over 60 år!

Norsk vindkraft på land ligger nå godt under 30 øre per kWh og de beste solparker ligger på 12 øre per kWh. Nye solparker kommer i California, i Nord-Australia, i India og Kina og flere i Midtøsten med tilsvarende prise. UK vil hente strøm fra Marokko, Singapore fra Australia og Tyskland vil importere hydrogen basert på vind og sol i Nord-Afrika. 

Hvordan atomkraft skal kunne eksistere i et slikt fremtidig landskap, er meg en gåte. Det blir verre for hvert år som går!

 

Spørsmålet er om en greier å oppnå full dekning med fornybar alene. I Norge er det temmelig uproblematisk, men få nasjoner har slike resurser i kombinasjon med en liten befolkning. Jeg tviler på at Tyskland greier seg uten atomkraft, alternativt må det etableres langt bedre systemer for lagring av vind og sol, og tyskerne begynner å bli lei av at det står vindmøller over alt.  

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (1 minutt siden):

Jeg tviler på at Tyskland greier seg uten atomkraft, alternativt må det etableres langt bedre systemer for lagring av vind og sol, og tyskerne begynner å bli lei av at det står vindmøller over alt.  

Jeg tror nok at det meste du skriver her er feil. For det første så er det god oppslutning om vindturbiner i det tyske folket. Dernest har en masse ledig effektkapasitet i gass og kullkraftverk ved at bare en liten del av kapasiteten er i bruk (ca 35%). Når vind og sol blir dominerende i Tyskland vil det bli produsert mer og mer hydrogen fra strøm som etter hvert kan erstatte naturgassen.

Det er naturligvis Tysklands plan at kraft fra gass og kull skal balansere sol og vind og kull skal være fast ut i 2030 (hydrogen kan også erstatte kull).

Tysklands energisituasjon vil bli mye bedre når det etter hvert blir bedre kabelkapasitet mellom Nord og Sør-Tyskland.

 • Like 1

Share this post


Link to post
RJohannesen skrev (8 minutter siden):

Interessant at forskjellige rapporter gir så forskjellige resultat. Lazard regner kjernekraft som en av de dyreste strømkildene, selv om de ikke tar med lagring av avfall.

https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-levelized-cost-of-storage-and-levelized-cost-of-hydrogen/

 

2021 grphx_lcoe-02.png

2021 grphx_lcoe-07.png

Her er en annen kilde der kjernekraft kommer bra ut;

Kostnader for kraftproduksjon - NVE

Som en annen debattant allerede har skrevet så er byggekostnaden høy bl.a. fordi disse anleggene ikke serieproduseres. I Europa er det nå så ille at de som tegnet disse konstruksjoner på 70 tallet nå er de pensjonister, så kompetansen er i ferd med å forsvinne.

Rolls Royce har nå inngått en avtale med den nederlandske regjering om å bygge en 470MW modulær reaktor:

Rolls-Royce SMR to deploy mini nuclear power stations in the Netherlands | New Civil Engineer

Jeg mener at en tilsvarende kontrakt er inngått med GB. Tanken er å serieprodusere disse, de skal bygges på en ny enda ikke lokalisert fabrikk og settes sammen på langt kortere tid det vanligvis tar å bygge et tradisjonelt kjernekraftverk.

Rolls-Royce: Six sites shortlisted for nuclear reactor factory - BBC News

 • Like 1

Share this post


Link to post
RJohannesen skrev (58 minutter siden):

Oj, du har funnet ut at solceller produserer lite kl 06 en høstmorgen før sola har stått opp... men kl 12 produserte de bra.

 

Screenshot_20220922_210043.jpg

Screenshot_20220922-205727_Samsung Internet.jpg

Stemmer, det produseres basert på vær, og tid på døgnet.
Nå er det en gang slik, at samfunnet trenger strøm til alle tider av døgnet, og alle tider av året.
Vi trenger riktignok mest på dagtid, så sånn sett er sol et fint supplement.

Poenget mitt er at det er meningsløst å sammenligne LCOE på noe som produserer uforutsigbart, mot noe som produserer jevnt mer eller mindre hele tiden.

 • Like 1

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (6 timer siden):

"Arbeidsmengden" som ligger i elektrisk energi er helt enorm. Feks. det å vaske tøy rent for 800 W er helt hinsidig effektivt målt opp mot alle andre måter å få tøy rent på.

Energi måles ikke i Watt. Hva mener du her?

-k

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (1 time siden):

Her er en annen kilde der kjernekraft kommer bra ut;

Kostnader for kraftproduksjon - NVE

Som en annen debattant allerede har skrevet så er byggekostnaden høy bl.a. fordi disse anleggene ikke serieproduseres. I Europa er det nå så ille at de som tegnet disse konstruksjoner på 70 tallet nå er de pensjonister, så kompetansen er i ferd med å forsvinne.

Rolls Royce har nå inngått en avtale med den nederlandske regjering om å bygge en 470MW modulær reaktor:

Rolls-Royce SMR to deploy mini nuclear power stations in the Netherlands | New Civil Engineer

Jeg mener at en tilsvarende kontrakt er inngått med GB. Tanken er å serieprodusere disse, de skal bygges på en ny enda ikke lokalisert fabrikk og settes sammen på langt kortere tid det vanligvis tar å bygge et tradisjonelt kjernekraftverk.

Rolls-Royce: Six sites shortlisted for nuclear reactor factory - BBC News

Hva vil 1 kWh fra R-R's SMR koste. Du har vel en ide om det?

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (18 minutter siden):

Beklager glemte en h etter. Håper ikke verden din raste sammen.

Det er ingen grunn til å være spydig, og all grunn til å passe på begrepene når du skal forklare noe.

-k

Share this post


Link to post
18 minutes ago, knutinh said:

Det er ingen grunn til å være spydig, og all grunn til å passe på begrepene når du skal forklare noe.

-k

Jeg forklarte noe, og du og alle andre forstod utmerket godt hva jeg mente. Hvem som da var spydig først kan diskuteres, men ikke i den tråden her :p 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...