Gå til innhold

Fornybar kraft er et begrenset gode. Er det da riktig å bruke den til å elektrifisere sokkelen?


Anbefalte innlegg

Annonse

[1] Random productId 7358865 from global

Gasskraftverk offshore kan vanskelig få samme virkningsgrad som gasskraft på land fordi plattformene ikke har bruk for restvarmen, den går rett i pipa eller dumpes i havet. Dvs man får totalt sett vesentlig mer nyttig energi ut av gassen gjennom gasskraft på land. Bygg offshore vindkraft omkring disse feltene som dekker både feltenes eget behov og utnytter kablenes kapasitet til å levere strøm tilbake til land. De få dagene det ikke blåser offshore, det er få, kan feltene få strøm fra land. 

Endret av Mattis Espedal Hohmann
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Peccable skrev (53 minutter siden):

Godt spørsmål. Det finnes imidlertid værre ting å bruke den på.

Selvfølgelig, men hvor skal man stoppe da?
Folk som kjører elbil til butikken, når de kan gå/sykle?
Svømmebasseng (innendørs og utendørs)?
Varme gressmatter, slik at man kan spille fotball på vinteren?
Spille playstation?
Denne listen kan bli tilnærmet uendelig lang, bare fantasien setter grenser.

Tilbake til topic, så blir det vel mer og mer klart for de fleste, at dette er mer eller mindre meningsløst, og at det koster vannvittig mye.
Med unntak av politikere da selvsagt, som kun er opptatt av å nå et bestemt mål de har satt seg, uavhengig av andre konsekvenser.
Noe litt kommunistisk over det hele egentlig.

Det er verdt å gjenta denne:

Sitat

Vi skal dedikere rundt 10 prosent av vår kraftproduksjon, 15 TWh, til disse plattformene.
Det betyr ikke bare at det blir mer knapphet på kraften, som forverrer kraftkrisen, men også at vi får mindre karbonfri kraft å bruke på for eksempel eksport til Tyskland, som kunne skjøvet ut noe av deres kullkraft.
Du må ta med begge sider og ikke bare se deg blind på gassmarkedet.

https://www.nettavisen.no/norsk-politikk/elektrifisering-av-sokkelen/klima/forsker-om-elektrifisering-av-sokkelen-vi-lider-av-flink-pike-syndromet/s/5-95-620380

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Mattis Espedal Hohmann skrev (3 timer siden):

Gasskraftverk offshore kan vanskelig få samme virkningsgrad som gasskraft på land fordi plattformene ikke har bruk for restvarmen, den går rett i pipa eller dumpes i havet. Dvs man får totalt sett mer vesentlig mer nyttig energi ut av gassen gjennom gasskraft på land. Bygg offshore vindkraft omkring disse feltene som dekker både feltenes eget behov og utnytter kablenes kapasitet til å levere strøm tilbake til land. De få dagene det ikke blåser offshore, det er få, kan feltene få strøm fra land. 

Varmebehovet på en oljeinstallasjon er skyhøyt. Ekesosvsrmen benyttes f.eks til produksjon av vanndamp. Annen restvarme til generell oppvarming som kreves i produksjonsanlegget.

Så jeg er ikke så sikker på om det er noe serlig å spare på å flytte gassturbinene på land.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
4 hours ago, Egil Hjelmeland said:

Oljeselskapene bør spise sin egen hundemat: Bruk gasskraft med CO2 fangst og lagring. Hvis ikke de er villig til å foran og gjøre det, så demonstrerer de bare at olje og gass ikke har noen fremtid.

Jeg tror absolutt det er en god løsning. Det bør også gjøres for endel av feltene der det allerede er elektrifisert. Så kan kablene  levere strøm til land i stedet. Kombinert med offshore vind vil det gi en veldig stabil forsyning,

 • Liker 1
Lenke til kommentar
6 hours ago, Opsat500 said:

Varmebehovet på en oljeinstallasjon er skyhøyt. Ekesosvsrmen benyttes f.eks til produksjon av vanndamp. Annen restvarme til generell oppvarming som kreves i produksjonsanlegget.

Så jeg er ikke så sikker på om det er noe serlig å spare på å flytte gassturbinene på land.

Du har delvis rett, man kan få opp virkningsgraden med dampgenerator, og noe brukes direkte til varmebehovet i prosessen. Men det er ikke bruk for alt, og restvarmen etter dampgenerator er det i de fleste tilfeller ikke bruk for, som det er på land. Ideelt sett burde man dimensjonere en mindre gassturbin/generator offshore kun etter varmebehovet, da blir virkningsgraden god, så kan resten av det elektriske kraftbehovet tas fra vind/land. 

Lenke til kommentar
34 minutes ago, Mattis Espedal Hohmann said:

Du har delvis rett, man kan få opp virkningsgraden med dampgenerator, og noe brukes direkte til varmebehovet i prosessen. Men det er ikke bruk for alt, og restvarmen etter dampgenerator er det i de fleste tilfeller ikke bruk for, som det er på land. Ideelt sett burde man dimensjonere en mindre gassturbin/generator offshore kun etter varmebehovet, da blir virkningsgraden god, så kan resten av det elektriske kraftbehovet tas fra vind/land. 

Hvor mye tap er det i milevis med kabler? 

Lenke til kommentar
Mattis Espedal Hohmann skrev (1 time siden):

Du har delvis rett, man kan få opp virkningsgraden med dampgenerator, og noe brukes direkte til varmebehovet i prosessen. Men det er ikke bruk for alt, og restvarmen etter dampgenerator er det i de fleste tilfeller ikke bruk for, som det er på land. Ideelt sett burde man dimensjonere en mindre gassturbin/generator offshore kun etter varmebehovet, da blir virkningsgraden god, så kan resten av det elektriske kraftbehovet tas fra vind/land. 

Min mening er uansett at oljeselskapene må finne måter å løse dette på selv og ikke bare ta den ekleste løsningen som er å koble seg til land. Jeg er helt sikker på at de ville kommet med gode løsninger hvis de var nødt til det.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
2 hours ago, Mattis Espedal Hohmann said:

Du har delvis rett, man kan få opp virkningsgraden med dampgenerator, og noe brukes direkte til varmebehovet i prosessen. Men det er ikke bruk for alt, og restvarmen etter dampgenerator er det i de fleste tilfeller ikke bruk for, som det er på land

Det er ikke slik at all varmen utnyttes på land heller. Om sommeren veldig lite.  Det er svære kjøletårn ved mange kraftstasjoner, andre bruker nærliggende ferskvann eller sjøvann for kjøling.. Men det største problemet er all gassen som brennes  uten å gå innom et kraftverk. Det er en svært dårlig utnyttelse i forhold til varmepumper og fjernvarme. 

Lenke til kommentar

Fornybar kraft er ikke et begrenset gode. 4% av Norsk sokkel med vindmøller er nok til å erstatte all Norsk gasseksport. Vi kan bygge ut 100 TWh med solenergi. Problemet er at vi er så f.. trege. Burde ha startet for ti år siden minst. Løsningen er å bygge mye ny fornybar kraft og erstatte fossil kraft både offshore og onshore

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Fornybar energi er ikke veldig begrenset, det er utnyttelsen av den som er begrenset, enn så lenge.

 

Men enig i at feltene bør bygge ut havvind selv i nærheten av feltene og benytte kortreist kraft. Så kan man heller bruke gasskraft eller dieselgeneratorer de gangene det er for lite vind. Med en batteribank i tillegg kan man klare seg ennå lenger uten bruk av gass eller diesel.

solar-energy-chart.jpg

Lenke til kommentar
Peccable skrev (14 timer siden):

 

Godt spørsmål. Det finnes imidlertid værre ting å bruke den på.

Nå er strøm i Norge først og fremst men for å dekke behovet til det norske folk, og de mange norske bedriftene man har i landet. Problemet er ikke at norske bedrifter produserer varer for å kunne drive, ei heller at vi eksporterer varer og tjenester, eller at vi eksporterer av et eventuelt strømoverskudd.

Det som er det virkelige problemet, er den hodeløse eksporten som ikke har tatt hensyn til våre behov for å magasinere til tørrere og kaldere tider. Synes derfor eksempelet var dårlig.

Skal være med på at når våre kraftselskap i sør (NO1 og NO2) har drevet hodeløs tapping, så kan man kanskje se på dette som smakløst, men de er tross alt en norsk bedrift som produserer varer og tjenester for forbruk i Norge. Det er derfor forventet at norske bedrifter sørger for å gjøre det de skal, nemlig å tjene penger.

Strømselskapene får derfor heller snurpe inn på eksporten. Det er "proppen til det badekaret" som må settes på plass.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Utslippene i Nordsjøen er på drøye 12 mill CO2 årlig og står for 1/4 av norske klimautslipp. De er enkle å gjøre noe med, dersom man har tilgjengelig kraft. Det handler om å skifte ut lite effektive gassdrevne turbiner med strøm fra eksterne kilder. Det er langt mer krevende å kutte utslipp i vanlig industri, transport, landbruk.

Kronargumentet mot elektrifisering er at man kun flytter på utslippene til andre land. Dette argumentet kan man også bruke på alle typer reduksjoner - å fase ut kull, fyringsolje, bensin og dieselbiler - all spart fossil energi kan i prinsippet selges til 'andre' - hvilket tilsier at ingen CO2-reduksjon har effekt globalt?  Vel,  resonnementet er banalt, fordi stadig flere land har klimamål og nivåer for utslipp - det gjør at det ikke er fritt fram å selg spart fossil energi i øst og vest, spesielt ikke til EU-landene som kjøper den norske gassen. Klimakutt virker, også i Nordsjøen. 

Men akkurat nå er det bra å kunne produserer mer norsk. gass for salg fordi det er behov i nettopp EU grunnet krigen som raser. Elektrifisering på Troll bidrar til å begrense kullforbruk.

Motstand mot elektrifisering henger ofte sammen med motstand mot fornybar energi.  Ved å kjøre på som før, trenger man ikke nye vindturbiner og mer strøm.  Så meget enklere da å skrive ut sjekker til kjøpe av CO2-kvoter ute for å la EU-land ta hånd om våre utslipp via extra reduksjoner der. En kostbar fornøyelse etter hvert.

Endret av Jarnar
 • Liker 2
Lenke til kommentar
58 minutes ago, Jarnar said:

 

Men akkurat nå er det bra å kunne produserer mer norsk. gass for salg fordi det er behov i nettopp EU grunnet krigen som raser. Elektrifisering på Troll bidrar til å begrense kullforbruk.

Hvis strømmen som blir sendt ut til Troll hadde blitt brukt i varmepumper i stedet, hadde den gitt minst  dobbelt så mye varme som det en får ved å brenne den ekstra gassen. Bare 21% av gassen i Tyskland blir brukt i kraftverk. Å sende ekstra gass til Tyskland vil derfor like gjerne forsinke overgang til varmepumper og andre energisparende tiltak, 

Endret av J-Å
Lenke til kommentar
Mattis Espedal Hohmann skrev (På 10.9.2022 den 9.40):

Gasskraftverk offshore kan vanskelig få samme virkningsgrad som gasskraft på land fordi plattformene ikke har bruk for restvarmen, den går rett i pipa eller dumpes i havet. Dvs man får totalt sett vesentlig mer nyttig energi ut av gassen gjennom gasskraft på land. Bygg offshore vindkraft omkring disse feltene som dekker både feltenes eget behov og utnytter kablenes kapasitet til å levere strøm tilbake til land. De få dagene det ikke blåser offshore, det er få, kan feltene få strøm fra land. 

Skal man legge til grunn å erstatte gasskraft på kontinentet med gassen som ellers blir brukt til driften på sokkelen, så kan man få en energigevinst ved å bruke varmen. Men det er ikke det samme som at utslippene fra gassen reduseres. Det er utslippene som skal ned, og da er det naturlig å legge til grunn at man legger til grunn EU sin politikk, som er å konvertere fra kull til gass - å bygge bro til utslippsfritt ved å bruke gass i en overgangsperiode. Den landkraften som blir brukt på sokkelen vil i like stor grad kutte utslipp på kontinentet som i Norge. Det er jo formålet med el-eksporten. Det kan ikke underslå at dette er et "norsk" avlat uten lar global effekt, og som sagt så velger man her å lage en fortelling om at norsk gasskraft skal veies mot gasskraft på kontinentet. Det er det stikk motsatte av hva som er offisiell politikk, nemlig å bytte ut kullkraft med gasskraft, og kullkraften er først og fremst vinterforsyning.

Endret av NERVI
Lenke til kommentar
J-Å skrev (4 timer siden):

Hvis strømmen som blir sendt ut til Troll hadde blitt brukt i varmepumper i stedet, hadde den gitt minst  dobbelt så mye varme som det en får ved å brenne den ekstra gassen. Bare 21% av gassen i Tyskland blir brukt i kraftverk. Å sende ekstra gass til Tyskland vil derfor like gjerne forsinke overgang til varmepumper og andre energisparende tiltak, 

Tyskland er gode på utslippkutt - de trenger ikke norske bekynringer for at de bruker for lite varmepunper. Norge er problemet - våre store utslipp er kun redusert med 4,5% per 2021 mot 38,9% for Tyskland. 
I dag trenger Tyskland mer naturgass, det er et akutt problem for industri og vanlig folk. Alternativet i dag er kull. 
Varmepumpe-argumentet framtrer som konstruert, slik det pleier å være med disse argumentene mot elektrifisering. Det måtte være at strømproduksjonen stopper helt opp over tid  som hindrer flere tyskere å ta i bruk varmepumper - noe som er meget usannsynlig. De har f.eks kraftoveroverskudd.

Lenke til kommentar
Jarnar skrev (3 timer siden):

Tyskland er gode på utslippkutt - de trenger ikke norske bekynringer for at de bruker for lite varmepunper

Sånt kommer jo an på hvordan man regner også. 
Noe dette er et eksempel på:
 

Sitat

Pellets are shipped across Western Europe, helping countries reach their renewable-power commitments.
None of this is illegal- in fact it's encouraged by green-energy subsidies.
But in reality, burning wood can be dirtier than burning coal

https://www.nytimes.com/interactive/2022/09/07/world/europe/eu-logging-wood-pellets.html

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...