Jump to content
Ellen Viseth

Ser ingen fornuftig måte å hindre krafteksport på

Recommended Posts

Valkyria skrev (4 timer siden):

Klippe kabelen i to?

Jeg ser for meg Valkyria i gummibåt, bevæpnet med avbitertang, snike seg innpå et anlegg i skumringa.. Hvordan ser du for deg den praktiske gjennomføringa av den klippinga?

leifeinar skrev (12 timer siden):

Kablene kan fint være der og brukes til utveksling. like mye strøm inn som ut,  eller et max avvik på 50% begge veier.

Enig, men jeg vil gjerne at vi skal få penger for unødvendig overskuddskraft i tillegg. Akkurat som dumping av Norske saueskrotter til Polen, siden markedet sank i Norge samtidig som produksjonen økte. Bedre å få litt igjen for overskuddet enn å måtte kassere det helt.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Mannen med ljåen skrev (4 timer siden):

Jeg ser for meg at det finnes en nødstopp-knapp i et kontrollrom.

Det er uansett ikke overskudd i sør-Norge nå, og da kan vi ikke eksportere derfra.

Utenlandskablene må kobles ut og magasinene i sør-Norge må tilbake på et normalt nivå før utveksling med Europa kan gjenopptas

Overføringskapasitet nord-syd styrkes, kraftproduksjonen i sør-Norge reduseres  og økes tilsvarende i nord.. En prosess som tar mange år.  I mellomtiden må Nordpool settes under administrasjon og det grønne skiftet bremses

Jeg forventer nå en ydmyk innrømmelse fra markedsliberalistene for dumhetene som har skjedd med norsk energipolitikk de siste årene.

Share this post


Link to post
NERVI skrev (16 timer siden):

Vil tippe at en boligs energibehov til oppvarming og varmtvann ikke vil endres dramatisk av at folk flytter på seg av alle slags årsaker.

En boligs energiforbruk er først og fremst avhengig av dem som bor der. Hvordan kan det *ikke* ha påvirkning om noen flytter inn eller ut? Og hvorfor skal vi gjøre det til en offentlig oppgave å holde styr på dette for å fastsette 'korrekt' strømstøttenivå? Du vil ha mer byråkrati og mindre privatliv, *uten* noen klar gevinst?

NERVI skrev (16 timer siden):

Å gi strømstøtte uten tak på forbruk er vel det økonomer advarer mot. At forbruket vil øke over normalt.

Altså, det øyeblikket strømstøtten slår inn er allerede strømmen 30% dyrere enn normalt. Hvem ved sine fulle fem vil øke forbruket sitt med mindre de må?

Det økonomene er bekymret for er at en strømstøtteordning som er 'for bra' vil dempe folks lyst til å spare ytterligere strøm om prisen stiger. Eksempelvis vil en strømpris på NOK5/kWh 'kun' koste NOK1,13kWh til forbruker (uten nettleie og avgifter) med den nye strømstøttemodellen. 

Edited by Kahuna
tastefeil..

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (12 minutter siden):

En boligs energiforbruk er først og fremst avhengig av dem som bor der. Hvordan kan det *ikke* ha påvirkning om noen flytter inn eller ut? Og hvorfor skal vi gjøre det til en offentlig oppgave å holde styr på dette for å fastsette 'korrekt' strømstøttenivå? Du vil ha mer byråkrati og mindre privatliv, *uten* noen klar gevinst?

Altså, det øyeblikket strømstøtten slår inn er allerede strømmen 30% dyrere enn normalt. Hvem ved sine fulle fem vil øke forbruket sitt med mindre de må?

Det økonomene er bekymret for er at en strømstøtteordning som er 'for bra' vil dempe folks lyst til å spare ytterligere strøm om prisen stiger. Eksempelvis vil en strømpris på NOK5/kWh 'kun' koste NOK1,13kWh til forbruker (uten nettleie og avgifter) med den nye strømstøttemodellen. 

Jeg skjønner problemstillingen, men jeg jeg ser ikke at husholdningene i sørnorge skal ta regningen for feilslått energipolitikk. Prisen etter strømstøtte vil jo være høyere enn i foregående uansett. Og det ser man på salg av varmepumper, solceller mm. allerede. Det gjelder for bedrifter også https://www.energinorge.no/nyheter/2022/eu-apner-opp-for-mer-stroemstoette-til-bedrifter/

Share this post


Link to post
Samms skrev (19 timer siden):

Sett at reguleringa av børsen vart endra slik at det istadenfor vart som ein krøtterauksjon. Kvar enkelt kraftprodusent sitt tilbud vart ein handel og avslutta før neste kom på auksjon. Og kraftprodusentane kunne stå fritt til å tilby kraft for ein time, fleire timar eller dagar. Etter kvar handel vart overføringskapasitet allokert. Og fritt fram for lange kontrakter mellom produsentar og handelshus så lenge handelshusa også hadde tilsvarande lange kontrakter med forbrukarane. Skal sjå at prisbiletet då hadde blitt eit anna.

Marknaden hadde vært like "fri", men prisane hadde blitt ulike.

Markedet er allerede delt opp i flere under markeder. Det er mange store kunder som har bilaterale avtaler på fast avtalt pris som går over mange år. Dersom mange nok vanlige forbrukere velger fastprisavtaler så vil det føre til  mindre salg på day ahead og intra day markedene. Det samme gjelder også bedrifter som i dag ikke har fastpris. De kan får et forutsigbart bilde ved å kjøpe fastprisavtaler.

Ut over disse finnes det også spesielle produkter/markeder som er til for å kunne balansere nettet ved uforutsette situasjoner. Feks at en trafostasjon faller ut eller en stor konsument må stanse produksjonen pga en feilsituasjon hos dem. I de tilfellene må en ha tilgjengelig hurtig regulerbare ressurser. Dette har Statnett en del infomrasjon om her: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/

 • Like 1

Share this post


Link to post
Valkyria skrev (10 timer siden):

Klippe kabelen i to?

Ikke mye fornuft i det. Ettersom vi har kraftprodusenter som ikke har magasin (og de får vi flere og flere av) så ville de måtte stanse produksjon i perioder når forbruket er lavt. Det er også slik at vi med ujevne mellomrom har hat kraftunderskudd i soner i Norge og tar vi i tillegg in balanseringen av nettet så blir bildet enda mere komplekst.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Mannen med ljåen skrev (5 timer siden):

Jeg ser for meg at det finnes en nødstopp-knapp i et kontrollrom.

Det er uansett ikke overskudd i sør-Norge nå, og da kan vi ikke eksportere derfra.

Vi har ikke overskudd av magasinert kraft. Husk at vi også har elvekraftverk uten magasinering samt vindparker og solceller i større og større grad.

HAade vi hatt flere pumpekraftverk så kunne vi benyttet større andel av overskuddet til å øke fyllingsgraden.

 • Like 1

Share this post


Link to post
-Birger- skrev (6 minutter siden):

Ikke mye fornuft i det. Ettersom vi har kraftprodusenter som ikke har magasin (og de får vi flere og flere av) så ville de måtte stanse produksjon i perioder når forbruket er lavt. Det er også slik at vi med ujevne mellomrom har hat kraftunderskudd i soner i Norge og tar vi i tillegg in balanseringen av nettet så blir bildet enda mere komplekst.

Elvekraftverk bør produsere alt de kan fordi etterspørselen er  stor og økende. Flere av dagens elveverk  kan  bygges ut uten større inngrep og burde derfor ha en forenklet konsesjonsbehandling. Det er kraftverk med magasin som må stoppes inntil fyllingsgraden er akseptabel.

 • Like 1

Share this post


Link to post
-Birger- skrev (48 minutter siden):

Vi har ikke overskudd av magasinert kraft. Husk at vi også har elvekraftverk uten magasinering samt vindparker og solceller i større og større grad.

HAade vi hatt flere pumpekraftverk så kunne vi benyttet større andel av overskuddet til å øke fyllingsgraden.

I NO2, altså sørvest-Norge, er mesteparten magasinert vannkraft. Og de aller fleste elvekraftverkene kan styres indirekte av vannkraftmagasinene som finnes over dem i vassdragene.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Mannen med ljåen skrev (9 timer siden):

Jeg ser for meg at det finnes en nødstopp-knapp i et kontrollrom.

Det er uansett ikke overskudd i sør-Norge nå, og da kan vi ikke eksportere derfra.

Det er mer enn nok til å kunne selge mange GWh dyrt på morgenkvisten og kjøpe samme mengde tilbake billig midt på dagen, og så gjenta det samme ved solnedgang.

Noe lignende for vindkraft, bare at der kommer vinden i sykluser a flere dager.

Nettoen bør nok ligge rundt null eller på import en stund fremover for NO2 og NO1, så lenge det ikke begrenser overføringene fra NO3 og NO4. Det bør være høyere prioritert å få brukt mest mulig kraft fra NO3 og NO4 enn importert kraft, på grunn av de respektive prisnivåene. Dette ser Statnett ut til å ha forstått siden det overføres så mye kraft sørover som overhodet mulig. Så får bare NO1 og NO2 sende videre til Europa det de ikke klarer å bruke selv. Dette er langt bedre enn å skru igjen kranene i NO3 og NO4.

Edited by Simen1
 • Like 2

Share this post


Link to post
Inspector skrev (4 timer siden):

Utenlandskablene må kobles ut og magasinene i sør-Norge må tilbake på et normalt nivå før utveksling med Europa kan gjenopptas

Hvorfor bør vi skal slutte å selge X GWh dyrt på morgenkvisten og kjøpe tilbake de samme X GWh midt på dagen til en lavere pris? Forklar hva det gjør med magasinstanden og pengestrømmen inn/ut av landet..

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Når vi tapper magasinene blir magasinene tappet. Strømprisen stiger.

Pengestrømmen havner ikke hos de samme som får økt strømregning.

Edited by Mannen med ljåen
 • Like 4

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (24 minutter siden):

Så får bare NO1 og NO2 sende videre til Europa det de ikke klarer å bruke selv. Dette er langt bedre enn å skru igjen kranene i NO3 og NO4.

Hæ?
"ikke klarer å bruke selv"?
NO2 produserer fortsatt fra magasiner gjennom hele døgnet.
Det er åpenbart for de fleste at dersom NO2 ikke sendte strøm ut av landet, kunne man justert ned denne produksjonen.
 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Mannen med ljåen skrev (14 minutter siden):

Når vi tapper magasinene blir magasinene tappet. Strømprisen stiger.

Spiller det noen stor rolle om vi tapper x GWh kl 09 eller kl 12?

Spoiler

hhv til eksport kl 09 som så importeres for å dekke eget forbruk kl 12? Eller om vi bare dropper å tappe de x GWh kl 09 og heller tapper de til eget forbruk kl 12

 

Mannen med ljåen skrev (16 minutter siden):

Pengestrømmen havner ikke hos de samme som får økt strømregning

Pengene (differansen) fra salg kl 09 og kjøp kl 12 havner hos både Statnett som er deleier i kraftkablene og hos din lokale kraftprodusent som mest sannsynlig er offentlig eid og finansierer kommunale tjenester i din kommune. Billig buss, billig sykehjemsplass, billig SFO osv osv. Vil du heller betale disse tingene over eiendomsskatt, bompenger, dyrere billettpriser, dårligere idrettstilbud etc etc?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Ja, det spiller stor rolle om vi tapper magasinene tilsvarende vårt eget forbruk, kontra om vi også skal eksportere til Tyskland. Da går vi nemlig raskere tom for vann, får høyere priser, og lavere energisikkerhet og risiko for rasjonering.

Tyskland har uttalt at de kanskje ikke vil klare å gjengjelde tjenesten, så det at vi skal eksportere for å kunne importere senere ved behov, faller på sin egen urimelighet. Tyskland kan/vil kanskje ikke.

Min kommune er ikke en kraftkommune.

Jeg ender altså opp med å betale skatt til både hjemkommune og nabokommune, men har ikke glede av nabokommunens tjenester.

 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
sk0yern skrev (7 minutter siden):

Hæ?
"ikke klarer å bruke selv"?
NO2 produserer fortsatt fra magasiner gjennom hele døgnet.
Det er åpenbart for de fleste at dersom NO2 ikke sendte strøm ut av landet, kunne man justert ned denne produksjonen.
 

Hvorfor stopper ikke all strømmen fra NO3, NO4 og NO5 i NO2 da? Sist jeg sjekket sendte NO2 2/3 av den krafta videre ut av landet. NO2 forsynte seg "bare" av 1/3 av det som kom inn i deres område.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Mannen med ljåen skrev (2 minutter siden):

Ja, det spiller stor rolle om vi tapper magasinene tilsvarende vårt eget forbruk, kontra om vi også skal eksportere til Tyskland. Da går vi nemlig raskere tom for vann, får høyere priser, og lavere energisikkerhet og risiko for rasjonering.

Jeg tror du misforstår med vilje. Alternativene gir ingen netto forskjell i kraftforbruk. Den eneste forskjellen er om krafta produseres kl 09 eller 12.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Mannen med ljåen skrev (3 minutter siden):

Tyskland har uttalt at de kanskje ikke vil klare å gjengjelde tjenesten, så det at vi skal eksportere for å kunne importere senere ved behov, faller på sin egen urimelighet. Tyskland kan/vil kanskje ikke.

Det finner vi ut kl 12 samme dag og kan droppe eksport kl 20 om de ikke sender nok i retur kl 12.

Share this post


Link to post

Ingen forskjell på om vi eksporterer til Tyskland eller ikke?

Det er du som misforstår med vilje, og må ha alt forklart med teskje i snart et dusin tråder som handler om strømpriser.

Kraftverkene i Sør-Norge har ikke et overskudd å dele med Tyskland i år. Kanskje noen år, men i år har vi for lite.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...