Jump to content
Redaksjonen.

Regjeringen lover økt strømstøtte tidligere og vurderer begrensninger i eksporten

Recommended Posts

iblazeqt skrev (1 minutt siden):

Jeg tror også det. Men argumentet som fremmes er vel noe i den gata… 

joda

og argumentet kan ha noe for seg, hvis forutsetningen var litt annerledes, -f.eks. hvis vi hadde levd med 3-kroners strøm i tre-fire år uten å motta strømstøtte, og over natta plutselig fått til 50 øre, så kan det hende at folk kosta på seg å ha på en ekstra varmeovn etc. i ren gledesrus.

 • Heart 1

Share this post


Link to post
The Very End skrev (41 minutter siden):

Hvordan ser regnestykket ut totalt sett? 90% av prisen over 70 øre (snitt) er ikke ubetydelig, selv om samtlige avgifter trekker dette oppover noe.

Problemet er bl.a. at momsen beregnes av den fulle spotprisen pluss elavgiften på 10 øre, dvs. at den er 77,5 øre av en spotpris på 300 øre. Så med strømstøtte betaler du først 70 øre, så elavgift på 10 øre, så 77,5 øre i moms, så 10% av differansen mellom 300 og 70 som blir 23 øre. Totalt 180,5 øre. I tillegg betales nettleie med moms på drøye 50 øre.

Share this post


Link to post
Zeph skrev (23 minutter siden):

Innlegget er litt uheldig formulert. Det er brukt ein spotpris på 3 kr, men så brukt pris per kWh inkludert alle andre kostnader på sluttsummen. 90% er òg utan moms, så i praksis ligg støtta høgare enn 70 øre, nærare bestemt 87,50 øre.

For eksempel var gjennomsnittleg spotpris for NO2 i juni 187,67 øre/kWh. Med moms er det 233,34 øre/kWh. 80% av kostnaden over 87,50 blir difor: (233,34-87,50)*0,8 = 116,67 øre/kWh.

Dei med avtale i NO2 fekk difor støtte for 116,67 øre/kWh på sin faktura. Med nettleige osv. blir fort prisen per kWh totalt på over 2 kr. Nøyaktig pris er forskjellig frå abonnement til abonnement sidan prisen per kWh i snitt som står på fakturaen er avhengig av når ein brukte straum. Hadde du brukt 1 kW kontinuerleg heile månaden så ville prisen blitt 233,34. Minus støtte er du nede på tilfeldigvis 116,67. Når du då legg på nettleige og avgifter så er prisen fort opp mot 2 kr/kWh totalt igjen.

"Strømstøtten" dekker 90% av spotprisen, men intet av momsen som beregnes av den totale spotprisen.

Share this post


Link to post

I 2020 var det mye vann i magasinene og veldig lav strømpris. Det året ble det eksportert ca 20 TWh med strøm fra Norge.
I 2021 fikk vi to nye kabler til Tyskland og England og eksportkapasiteten økte da med rundt 20 TWh.
Hadde strømprisen i år 2022 vært veldig lav (noe slikt som i 2020) kunne norsk strømeksport i år ha ligget på kanskje hele 40 TWh (forutsatt at det var nok vann i systemet). Med dagens veldig høye strømpris kan årets eksport kanskje derimot bli 15 TWh til tross for altså en mye større mulig eksportkapasitet. Strømprisen i Norge (i forhold til utlandet) bestemmer størrelsen på norsk strømeksport.

Ønsker man lave strømpriser i Norge, må norsk strømeksport kanskje ligge på noe slikt som 40 TWh pr år med dagens alle kabler.
Det skal ganske mye nye strømproduksjon til (ca 20 TWh) for å få til noe slikt.
På TV2 sa man i dag fra solpanel bransjen, at økt bruk av solpaneler i Sør-Norge ganske raskt kan øke strømproduksjonen med 8 TWh i Sør-Norge. Det skal mange forskjellige tiltak til for å få på plass feks 20 TWh med økt strømproduksjon (og da kan vi forhåpentligvis få tilbake gammel strømpris). Men samtidig vil norsk næringsliv etter eget utsagn også trenge mer strøm til økt virksomhet i Norge (til batterifabrikker etc).      

 • Like 2

Share this post


Link to post

"Det blir gitt mulighet til å forsterke reguleringen for å sikre forsyningssikkerhet. Når magasinfyllingen blir lavere enn det som er normalt for årstiden, skal muligheten for eksport begrenses."

Det høres greit ut.

Meningsløst at vi for eksempel skal ha en ren eksportlinje til Nederland. Den har duret og gått nå i veldig mange år, men vil har knapt nok fått noe strøm fra det landet i retur. Det var vel ikke det som var intensjonen? Linjen er blitt en ren sovepute for Nederland. Nå er den heldigvis ute av drift, og det skal vi være glad for. Eller ville prisen på strøm vært enda høyere.  

Generelt sett,  så bør EU-landene lage mye bedre forbindelser internt, DC linjer med total kapasitet 20 GW mellom ulike regioner,  for å optimalisere utnyttelsen av energikildene.

Eks. større kapasitet mellom nord og syd  i Tyskland for å optimalisere bruk av vind- og solenergi!

 

Edited by hoj
tilleggsinfo
 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Snowleopard skrev (1 time siden):

Bare så synd at du kaster vekk en kWh per kWh du får benyttet, så det koster da nærmere 4,4 kr per effektive kWh. Du bruker dessuten minst 4 kWh per mil i beste fall, så det koster deg med den omregningen/prisen, rundt 8,80 per mil. Det er det billigste du kommer unna.

I eget borettslag betaler jeg 2,5 kr per kWh, og selv med skiboks og stortsett motorveikjøring i 100/110 km realspeed, bruker jeg ikke mer enn 1,8 kWh per mil, men gjerne lavere, og da har jeg ca halve prisen, med 4,5 kr per mil. Fyller jeg på Ionity, så betaler jeg 1,65 per kWh, eller 2,97 per mil.

Orker jeg å ta av skiboksen, så reduseres forbruket ytterligere, og derved pris per mil.

Burde kanskje ikke brukt ordet diesel. Det var bare en sammenligning av hva mat diesel og strøm kostet pr kWh

Så nettop Teslabjørns utregning på hva hurtiglading kostet. Har du feil bil eller feil avtale blir det raskt dyrt å kjøre el bil også. 

Husk at det kjørekomputeren viser ikke er det bilen bruker. Snakket forresten med en som hadde kjørt el bil til italia i sommer. Tror han betalte neste 1 kr km for 6000km. Så du kjører nok billig for halvparten. Med min bensinbil hade nok regning kommet på ca 6500kr. Men jeg hadde sluppet 20x 30min ladestop. Jeg hadde altså tjent ca 50kr timen de 10 timene det hadde tatt. Da har jeg ikke regnet med køer ved ladestasjoner i tyskland.

Share this post


Link to post
Emlyn1971 skrev (1 time siden):

"Strømstøtten" dekker 90% av spotprisen, men intet av momsen som beregnes av den totale spotprisen.

Ja, det er difor eg brukte 87,50 øre/kWh som grense i staden for 70.

Om ein bruker pris utan moms ser det sånn ut: (186,67-70)*0,8*1,25 = 116,67

Share this post


Link to post
Emlyn1971 skrev (2 timer siden):

Problemet er bl.a. at momsen beregnes av den fulle spotprisen pluss elavgiften på 10 øre, dvs. at den er 77,5 øre av en spotpris på 300 øre. Så med strømstøtte betaler du først 70 øre, så elavgift på 10 øre, så 77,5 øre i moms, så 10% av differansen mellom 300 og 70 som blir 23 øre. Totalt 180,5 øre. I tillegg betales nettleie med moms på drøye 50 øre.

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/om/elektrisk-kraft/

Share this post


Link to post
Emlyn1971 skrev (4 timer siden):

Så på en dag som i dag med gjennomsnittspris på 3 kr trenger vi med den nye "støtten" bare å betale ca. kr 2,5 i stedet for ca. 2,75 (inkludert alle avgifter som beregnes fra spotprisen og nettleie).

Støtten settes ut fra gjennomsnittsprisen per måned, ikke per dag eller time. En måned med gjennomsnittlig spotpris på 3 kr vil gi en kundepris på 70 øre + 2,3 kr * 10% = 93 øre. Pluss på 15,41 øre/kWh i elavgift og 1 øre i enova-avgift og legg til slutt på mva. Da er du oppe i 165,83 øre/kWh. Har du valgt en avtale med påslag så kommer det på toppen. Jeg har valgt en avtale med 2 øre negativt påslag i forbindelse med en kampanje så jeg trekker fra disse 2 ørene. Hvordan er ditt regnestykke siden du kommer til et annet resultat?

FrihetensRegn skrev (3 timer siden):

Og hvorfor bare 90%? Sett strømstøtten til 100% over 20 øre/kWt - altså en fastpris.

. og bensin til 2 kr/l, og melk til 2 kr/l, grandis til 10 kr/stk, buss til 50 kr/mnd osv osv. Det er mye man kan drømme om uten at det er særlig realistisk eller smart. Hvem skal f.eks finansiere støtteordningene? Hva vil dette gjøre med forbruket av de subsidierte varene og tjenestene? Er økt forbruk noe vi trenger akkurat nå med lav fyllingsgrad? Du trenger ikke svare - alt jeg vil er å sette i gang en tankeprosess om medaljens bakside.

Emlyn1971 skrev (3 timer siden):

Siden strøm ikke til nå har vært en skatt synes jeg det blir galt å gjøre den om til det nå.

Hva? Er kommunalt eierskap av kraftprodusenter og utbytte derfra til kommunekassene noe helt nytt av året? ;)

iblazeqt skrev (3 timer siden):

Problemet med å avvente den diskusjonen er at de fattige fryser ihjel i vinter. 

Hvorfor finnes ikke den samme diskusjonen om alle fattige som kommer til å sulte i hjel fordi mel koster 50% mer nå enn i fjor? Følger man krisemaksimerernes logikk så vil jo dette også være dråpen for noen.. og hva med renovasjonsgebyret? Det vil jo også være dråpen for noen.. osv osv. Hadde krisemaksimeringslogikken holdt vann og vært realistisk så er det jo rart at noen av oss har overlevd så lenge som vi har..

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Tja, det å betale seg ut av problemer når det er veldig høyt inflasjonspress, ender sjeldent bra. Det er som å pisse i buksa for å holde seg varm. Er ikke fornøyd med at det nå blir økt strømstøtte.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Emlyn1971 skrev (2 timer siden):
Zeph skrev (2 timer siden):

"Strømstøtten" dekker 90% av spotprisen, men intet av momsen som beregnes av den totale spotprisen.

Det er feil. Du kan lese mer eksakt beskrivelse hos NVE og lovdata. Sitat:

Sitat

For de som betaler merverdiavgift på strøm, legges det til 25 % på støttesatsen

 

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (27 minutter siden):

. og bensin til 2 kr/l, og melk til 2 kr/l, grandis til 10 kr/stk, buss til 50 kr/mnd osv osv. Det er mye man kan drømme om uten at det er særlig realistisk eller smart. Hvem skal f.eks finansiere støtteordningene? Hva vil dette gjøre med forbruket av de subsidierte varene og tjenestene? Er økt forbruk noe vi trenger akkurat nå med lav fyllingsgrad? Du trenger ikke svare - alt jeg vil er å sette i gang en tankeprosess om medaljens bakside.

Hvorfor skal bensin koste 2 kr/L? Bensinen burde koste ca. 10 kr/L, noe den vil havne på om vi lar markedet bestemme og fjerner alle avgifter og moms. Om markedsprisen på råolje og bensin går mye opp, feks $300 fatet, så kan vi innføre en midlertidig støtteordning på samme måte som vi gjør med strømprisene i dag.

Strøm burde koste 2 øre i dag, som er det markedsprisen på strøm i Norge er nå uten innblanding fra EU. Om vinteren bør den koste det markedet i Norge bestemmer, hva det blir får vi se til vinteren når vi ser hva den koster i Nord-Norge i motsetning til EUs strømpris i sør.

Uten strømkabler, ACER, Nord Pool og naive norske politikere, hadde vi ikke trengt noen strømstøtte fordi det norske strømmarkedet setter den korrekte prisen. Alternativt kan vi håpe på et generelt opprør mot EU og det grønne skifte i hele Europa, slik at EU kan legges ned og vi kan få tilbake friheten vår.

 

 • Heart 1

Share this post


Link to post
iblazeqt skrev (3 timer siden):

Argumentet er vel at en fastpris på en forholdsvis lav pris (tatt nåværende priser i betrakning) på 50 øre vil føre til økt forbruk/sløsing. 
 

Jeg tror uansett ikke det er mye sløsing, spesielt ikke hos de som har lite/på snittet. Da mener jeg at å unngå å etterisolere for 200 000,- ikke inngår i kategorien ‘sløsing’. De som sløser er de som ikke trenger å tenke på kostnaden, og de vil fortsette å sløse uavhengig av prisen. 

Det er sikkert fristende å tro at lav strømpris fører til sløsing, men fakta viser det motsatte. 

Før, da strømmen koster nesten ingenting, og alle hadde varmekabler i hagen for å la gresset gro hele vinteren, så brukte vi mye strøm. Absolutt! 

Spørsmålet er da hvor mye sløseri vi har fått demmet opp ved å øke prisen med småpene 710%

Svaret er nedslående: ca ingenting!

image.thumb.jpeg.0abc8b9681b05227cf7422686f9ed1bb.jpeg

Kilde: https://klassekampen.no/utgave/2022-08-06/norge-bruker-ikke-mindre-strom

 

Med andre ord: de galopperende prisene har ikke redusert forbruket. Vi koker ikke færre poteter til middag. Vi dusjer tydeligvis ikke  kjappere, og vi kjører nok ca like langt i elbilen vår (selv om elbil-parken riktignok utgjør en svært liten del av strømforbruket). 

De med minst midler tvinges til å ta tøffe grep. De må bremse forbruk for å klare seg; slutte å handle sko/klær, droppe fritidsaktivitet til barna, kan helt glemme ferier, og må spise det billigste fra Rema. Men å la være å bruke strøm? Hvordan skal det gå til? Koble fra varmtvannstank virker ikke særlig hygienisk...

I praksis har dagens priser gitt et ekstremt ekstra skattetrykk på alle som bor sør for NO3. Og vi snakker om usaklige beløp! Urettferdigheten er enorm, og det er til tider vanskelig å ikke bli provosert når folk fra eksempelvis Tromsø synes dagens modell er helt grei, og bare maner til energieffektive tiltak! Hah - hvordan skal jeg klare å effektivisere husstanden tilsvarende prisøkningen jeg opplever, som altså er på over sju hundre prosent? 😢🤯

 

Det sagt så drømmer ikke jeg om fastpris. Jeg ønsker regulering av eksport, slik at vi først må dekke eget behov før vi tillater eksport. Samtidig må dette forvaltes på ulike markedsplasser, slik at innenlandske priser ikke trenger å harmonere med eksport-pris! Klarer vi ikke det, er det nesten fristende å la staten ta fullt eierskap i alle ledd, og heller fakturerte til selvkost + x prosent profitt. Du vet, akkurat slik kommunen din i dag gjør det med vann og kloakk. Her faktureres vi et beløp som til dels samsvarer kostnaden for å mate huset ditt med livsviktig rent vann! 

(Kritisk infrastruktur er noen ganger for kritisk til at det kan settes ut til det private marked)

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 2

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (6 timer siden):

Støtten settes ut fra gjennomsnittsprisen per måned, ikke per dag eller time. En måned med gjennomsnittlig spotpris på 3 kr vil gi en kundepris på 70 øre + 2,3 kr * 10% = 93 øre. Pluss på 15,41 øre/kWh i elavgift og 1 øre i enova-avgift og legg til slutt på mva. Da er du oppe i 165,83 øre/kWh. Har du valgt en avtale med påslag så kommer det på toppen. Jeg har valgt en avtale med 2 øre negativt påslag i forbindelse med en kampanje så jeg trekker fra disse 2 ørene. Hvordan er ditt regnestykke siden du kommer til et annet resultat?

. og bensin til 2 kr/l, og melk til 2 kr/l, grandis til 10 kr/stk, buss til 50 kr/mnd osv osv. Det er mye man kan drømme om uten at det er særlig realistisk eller smart. Hvem skal f.eks finansiere støtteordningene? Hva vil dette gjøre med forbruket av de subsidierte varene og tjenestene? Er økt forbruk noe vi trenger akkurat nå med lav fyllingsgrad? Du trenger ikke svare - alt jeg vil er å sette i gang en tankeprosess om medaljens bakside.

Hva? Er kommunalt eierskap av kraftprodusenter og utbytte derfra til kommunekassene noe helt nytt av året? ;)

Hvorfor finnes ikke den samme diskusjonen om alle fattige som kommer til å sulte i hjel fordi mel koster 50% mer nå enn i fjor? Følger man krisemaksimerernes logikk så vil jo dette også være dråpen for noen.. og hva med renovasjonsgebyret? Det vil jo også være dråpen for noen.. osv osv. Hadde krisemaksimeringslogikken holdt vann og vært realistisk så er det jo rart at noen av oss har overlevd så lenge som vi har..

Fordi mel kan erstattes/velges bort. Prisen på mel er også en pris du blir opplyst om før du kjøper den. Minstepensjonister har ikke Tibber med Tibber Pulse. Prisen på mel er heller ikke opp 10x på ~1år. 
Men dyrere priser på mat er også definitivt noe fattige vil merke. 

Edited by iblazeqt
 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
kremt skrev (10 timer siden):

På ett eller annet vis har det seg slik at det er som oftest de mest udugelige som karrer seg til de store posisjonene. De kan å prate for seg men det er stort sett løgner de farer med, alt for å karre seg oppover i stigen selv.

Desverre er dette ikke i nærheten engang av hvordan det er. Politikere er ekstremt dyktig, inkludert i rollen som skuespillere og løgnere. Det er vi som er dumme, som tror de er dumme. Politikere jobber ikke for det beste for folk flest. De jobber for å gjøre oss til slaver. Derfor virler de så dumme når alt de gjør, bare gjør det værre. 

 • Heart 1

Share this post


Link to post
7 hours ago, Simen1 said:

 

. og bensin til 2 kr/l, og melk til 2 kr/l, grandis til 10 kr/stk, buss til 50 kr/mnd osv osv. Det er mye man kan drømme om uten at det er særlig realistisk eller smart.

Vanligvis pleier du komme med bra inspill i diskusjonen, men her drar du en stråmann.

Vi har ikke vært vant med 2kr/l for hverken bensin eller melk de siste årene. Ikke har vi vært vant med grandiosa til 10 kr/stk heller. Slike priser på disse produktene er ikke rimelig i forhold til hva de koster å produsere. Her må det dekkes et reelt tap.

Det er stor forskjell på å skulle hjelpe strømprisene tilbake på et normalt nivå, enn å skulle justere ned prisene på tilfeldige produkter. Man dekker ikke et reelt tap i strømstøtteordningen, man kompanserer for urimelige priser som av mange grunner tilfeldigvis også settes hos norske produsenter.

Edited by MegaMann2
 • Like 2
 • Heart 2

Share this post


Link to post
29 minutes ago, Selvstendigsaas said:

Desverre er dette ikke i nærheten engang av hvordan det er. Politikere er ekstremt dyktig, inkludert i rollen som skuespillere og løgnere. Det er vi som er dumme, som tror de er dumme. Politikere jobber ikke for det beste for folk flest. De jobber for å gjøre oss til slaver. Derfor virler de så dumme når alt de gjør, bare gjør det værre. 

Om vi hadde levd i Afrika eller eventuelt USA kunne jeg være enig, men i det store og det hele har Norge hatt det trygt og godt siden krigen. Strøm har vært en kjip situasjon, samt at det sikkert andre ting som ikke er oss fordelsaktig, men ser man på helheten har vi forsvinnende lite vi kan si er krise i Norge i dag. Vi må tross alt sammenligne oss med resten av verden, og i den sammenhengen vil nok de fleste se at vi har det veldig greit - totalt sett.  

Edited by The Very End
 • Like 3

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (6 timer siden):

Det er feil. Du kan lese mer eksakt beskrivelse hos NVE og lovdata. Sitat:

 

Ehh, nettopp. Det legges til moms også på støttesatsen, i NVEs eksempel 80% av differansen mellom spot og 70 øre.

 • Heart 1

Share this post


Link to post
Zeph skrev (7 timer siden):

Ja, det er difor eg brukte 87,50 øre/kWh som grense i staden for 70.

Om ein bruker pris utan moms ser det sånn ut: (186,67-70)*0,8*1,25 = 116,67

Momsen må beregnes av 186,67 øre

Share this post


Link to post

Feilen er å tro at markedet skal fungere og skape likhet over flere klimasoner og ulike infrastrukturmodeller ved å harmonisere prisen på ETT innsatsmiddel, som har en veldig skjevfordelt etterspørselskurve. Ikke har vi gassrørnett, ikke har vi oljefyring, hus bygges uten pipe, fjernvarme fra søppel prises av en eller annen 'smart' grunn som EL, og ikke har vi temperert klima. Vi fryser rett og slett ihjel uten strøm.  

Det fantastiske markedet mener da at Nordboere skal straffes fordi vi bor i Nord og fordi vi har valgt en miljøvennlig måte å holde seg varm, produsere og leve.  Vi må tilpasse oss dette markedet ved å bruke mer fossil energi,  flytte, eller dø ut. Denne markedskoblingen er urimelig og bør fjernes!

 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...