Jump to content
jmm@tu.no

Nei til makspris på strøm – ja til nasjonale kabler

Recommended Posts

sverreb skrev (4 timer siden):

Nei, det er omvendt. Strømprisene er høye fordi produsentene ønsker å holde tilbake produksjon.

Strøm er drevet av lastsiden. Strømprodusentene kan bare gjøre en ting når lasten øker og det er å øke pådraget (I.e. vann gjennom turbinene) tilsvarende. Alt annet betyr strømbrudd.

Den eneste måten strømprodusentene kan regulere ned lasten på er å øke prisen, så å be om mer for strømmen betyr at færre er villige til å kjøpe og lasten reduseres og dermed reduseres også produksjonen.

Motvirker man prisøkningen uteblir lastreduksjonen og produksjonen blir like høy.

Da er det nok jeg som har misforstått. Jeg var av oppfatningen at strømproduksjon i Norge var på maksimum kapasitet. Om det stemmer, betyr det jo sammen med hva du sier, at strømprisene faktisk er så lave som mulig nå, noe som er triste nyheter..

Eventuelt at hvis Norge hadde produsert mindre strøm (for å forberede seg til vinteren) ville strømprisene vært enda høyere nå. 

Er vi altså dømt uansett? Hva kan gjøres for å få tilbake mer normale priser? Senke forbruk? Øke produksjon? 

En ide kunne kanskje vært å redusert kapasiteten til eksport kablene, da blir jo lasten redusert->forbruk lavere->reservoarnivå høyere->rimeligere strøm?

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
The Very End skrev (5 timer siden):

Men, hvorfor går mine skattepenger til at folk i Nord Norge får skattereduksjon, når dem attpåtil har langt lavere bokostnader enn oss Søringer? (Boliger, mangel bompenger, ekstra betaling i offentlige stillinger etc.) Vi kan gjerne la være å utjevne kapasiteten innlands, men da kan vi også fjerne de fordeler vi allerede gir til Nordlendingen. Veit at dette er satt til på spissen, og at det er gode grunner til å befolke hele landet, men synes at nordlendinger her kan ta et større ansvar i form av å være med på harmonisering / balanse av det nasjonale energinettet.

Sure - men da antar jeg videre at det er ok for østleninger å redusere lønna si tilsvarende lønnsnivået i nord? For ikke å snakke om klimaforskjellene. Jeg er glad for at folk gidder å bo i nord (boligprisene i sør ville økt dersom hele befolkningen skulle bodd i Oslo og omegn). 

Edited by iblazeqt
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Kommentarer til artikkelen til @jmm@tu.no

Sitat

Det er virkelig vilt. Strømprisen har økt med opptil hundregangeren det vi betalte sommeren 2021. Det er ikke rart at folk reagerer og fortviler.

For at påstanden hundregangeren skal stemme så må man se på timepriser. Oslo og Kristiansand var faktisk nede i 0,04 øre/kWh kl 06-07 den 8. august 2021. Tilsvarende er topp timeverdier i år 667,92 øre/kWh i Oslo og Kristiansand den 8. mars kl 07-08. Så hundregangeren er egentlig en underdrivelse. Fasiten sier 16698 ganger mer. Svakheten i denne påstanden er at en enkelt timeverdi hverken dominerer strømregningen eller er særlig representativ for det generelle prisnivået. Ser vi på månedsgjennomsnitt så må vi sammenligne juli 2022 i Kristiansand med 258,25 øre/kWh med samme sted den billigste sommermåneden i fjor og det var juni med 54,05 øre/kWh. Nå har hundregangeren krympet til under 5 ganger. Regner vi inn strømstøtten så krymper det ytterligere til 2-3 ganger mer. Dette er en langt mer representativ framstilling for det folk i den hardest rammede landsdelen opplever. Nå vil sikkert noen stikke fram hodet og mene at jeg kverulerer, men dette er helt objektive fakta. Vær så snill å ikke overdriv - det svekker artikkelens troverdighet - ikke styrker.

Sitat

Fokuset på utenlandskablene har fått mer oppmerksomhet enn den skandaløse mangelen på kabler mellom nord og sør hjemme i Norge.

Ser vi på hvor ofte det har inntruffet prisforskjell over disse kraftlinjene (det er ikke kabler) som går mellom nord og sør, så er det ganske sjeldent. Det var en situasjon i 2006-2010 med prisforskjeller, men det dabbet av da Trøndelag fikk økt kraftproduksjon, helt fram til i fjor sommer når det hadde oppsto en stor geografisk ubalanse i nedbørsmengde kombinert med litt for rask vindkraftutbygging i Trøndelag. Det har gitt et overskudd av vann som har vært vanskelig å bli kvitt på kort sikt (altså fare for flom innen et par måneder). Det er derimot enklere å bli kvitt vannet på lengre sikt, før vårens bunnpunkt i magasinene i sør. Ved å selge det sørover i Norge. Det er faktisk 9 måneder til bunnpunktet, så NO3 og 4 har faktisk god tid til å sende 3-5 TWh sørover med eksisterende linjekapasitet. Kanskje ennå mer om høsten blir normal eller ennå våtere. Jeg vil derfor hevde at det ikke er noen skandaløs mangel på kraftlinjer mellom nord og sør. Ser vi på framtidig behov så vil nok elektrifisering av Melkøya heve prisnivået i nord og dermed minke prisdifferansen til sør. Mindre prisdifferanse = mindre flyt av kraft. Dermed kan behovet for nye kraftlinjer bli overflødig. Ser vi ennå lengre inn i framtida snakker vi om flere store industriutbygginger i Nord som vil heve prisene ytterligere og minke behovet for krafttransport i retning sør.

Linjene bør ideelt sett kun fungere som en hevert mellom to magasinområder for å utjevne energi og dermed pris. Vi kan jo også anta at nedbøren svinger rundt normalen og ikke forblir vedvarende høy. Tilsvarende sør for Dovre at nedbøren svinger seg rundt normalen og senker prisene. Derfor tror jeg det er overilt å sette i gang en utbygging som kanskje står klart i 2032, når geopolitikken forhåpentligvis har forbedret seg kraftig og nedbørsårene har svingt mange ganger frem og tilbake. Jeg tror det er billigere for oss at svenskene skor seg på denne midlertidige prisforskjellen enn at vi skal bygge en kraftlinje som det kanskje ikke er behov for i 2032.

Rødt-Frp spiller bare på populisme og oppildnethet - det er lite prinsippielt, konstruktivt eller gjennomtenkt ved de forslagene.

Høyre og Ap er på ballen. Sp dilter etter og så lenge de får skvist inn spesifikke ordninger for bønder så blir de fornøyde. Ap er forresten langt mer blanda drops, da det har kommet mye rart fra Ap-veteraner som Gerd Liv Valla, Trygve Tamburstuen og Mari Siljebråten. Men hvis vi sier Støre=Ap så er Ap definitivt på ballen.

Edited by Simen1
Slettet feilsitat
 • Like 5

Share this post


Link to post
Mr.M skrev (8 timer siden):

jo, det stemmer

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/sverige-tjener-godt-pa-stromprisene-i-norge_-kjoper-billig-i-nord-og-selger-dyrt-i-sor-1.16055199

at prisen ikke har økt nevneverdig i nord pga. dette, kan kanskje komme av at magasinene er så proppfulle at de renner over, -da er man liksom ikke i særlig posisjon til å skru opp prisene, men bare være glad til for at noen vil kjøpe? bedre med noen få øre, enn å la vannet gå til spille?

De må også ta hensyn til flomrisiko. Magasinenes "glemte" funksjon er flomvern og da må de ha kapasitet til å ta i mot plutselige mengder med vann. 100% fulle magasiner er altså et alvorlig sykdomstegn.

XIFXEGLO skrev (7 timer siden):

Nesten ikke. Ifølge Terje Aasland i et intervju for noen dager siden ville en god kapaistet mellom nord og sør bare senket prisene i sør med noen øre - mot at prisen i nord kom opp på sørlige nivåer. 

Jeg tror ikke på Aasland der. NO3 og NO4 har ganske betydelig magasinkapasitet og effektkapasitet. Det vil antagelig jevne ut prisene ganske betydelig over et halvt års tid og samkjørt fyllingsgraden i landet. Det vil normalisere prisene i hele landet til rundt 30-70 øre og skape en større differanse mot land sør for oss. Problemet er at linja ikke kan stå ferdig i mårra. Det tar 10 år og bygge og da er nok situasjonen fullstendig endret. Den andre tingen er at prisnivået i hele Norge, i det hypotetiske scenariet, sakte men sikkert ville steget fordi Norge styrer mot et solid kraftunderskudd om vi ikke øker egen produksjon i raskere tempo fram mot 2050. Alternativet er å kansellere mange store industriprosjekter. Dvs. de kan jo kansellere seg selv når de ser at prisene i hele landet styres mot 3-4-5 kr/kWh på permanent basis.

Edited by Simen1
 • Like 1

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (1 time siden):

Enig i at Sintefs prognose på 2-3 kr/kWh var nok en helt grei prognose ut fra de data og kunnskaper de satt på den gangen. At Borten Moe skylder på slett arbeid er både ignorant og etterpåklokt.

Du bommer med en faktor på 100 i siteringen din.

Share this post


Link to post
1 hour ago, iblazeqt said:

Sure - men da antar jeg videre at det er ok for østleninger å redusere lønna si tilsvarende lønnsnivået i nord? For ikke å snakke om klimaforskjellene. Jeg er glad for at folk gidder å bo i nord (boligprisene i sør ville økt dersom hele befolkningen skulle bodd i Oslo og omegn). 

Sist jeg sjekket Finn kunne man kjøpe en svær bolig for 3-4 millioner i Nord, mens i Oslo får man et bøttekott som - om du er heldig, har en kokeplate som kjøkken. Og tror nok ikke at mennesker som bor i by med optimalisert transportsystem, avløp, søppelhåndtering og mindre plassbruk per hode nødvendigvis slipper ut noe mer enn de som mesker seg i store boliger, men om det er noen stastistikk på dette er jeg villig til å lytte. 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
The Very End skrev (10 minutter siden):

Sist jeg sjekket Finn kunne man kjøpe en svær bolig for 3-4 millioner i Nord, mens i Oslo får man et bøttekott som - om du er heldig, har en kokeplate som kjøkken. Og tror nok ikke at mennesker som bor i by med optimalisert transportsystem, avløp, søppelhåndtering og mindre plassbruk per hode nødvendigvis slipper ut noe mer enn de som mesker seg i store boliger, men om det er noen stastistikk på dette er jeg villig til å lytte. 

 

Med klimaforskjeller mente jeg at det er rimelig å anta at man bruker mer energi på oppvarming grunnet kaldere klima, samt mye mer drittvær. Ikke co2 avtrykk - der er jeg helt enig i din antagelse. For å bruke samme retorikk som ble brukt mot meg i en annen tråd (av en annen bruker); hvorfor flytter du ikke bare nordover? Dersom gresset er så mye grønnere. 
 

PS: jeg bor ikke i nord, og kunne aldri tenkt meg å bodd der.

Edited by iblazeqt
 • Like 1

Share this post


Link to post
Jens Kr. Kirkebø skrev (7 timer siden):

Jeg er ikke enig i konklusjonen der: "Norge vil aldri får et kraftoverskudd tilsvarende overføringskapasiteten på 35 terawattimer"

Det er da null problem å bygge ut såpass med vindkraft i Norge. Både til lands og til vanns alene. Skal dagens strømpriser på 300 øre i Europa holde seg blir det da også latterlig lønnsomt. Flytende havvind til 80 øre? Null problem når man går 220 øre i overskudd. 

Null problem var å dra det noe langt. Dessuten er det vel enten regimeskifte i Russland eller full atomkrig om situasjonen fortsetter så lenge at en sånn utbygging forblir lønnsom. Vi er uansett ikke alene om materialene for en sånn utbygging. Kostnadene øker ganske raskt når alle skal bygge ut.

Share this post


Link to post
Bengt Who skrev (29 minutter siden):

 Vi er uansett ikke alene om materialene for en sånn utbygging. Kostnadene øker ganske raskt når alle skal bygge ut.

Denne artikkelen påpeker akkurat dette. 

Sitat

En havvindpark krever 13 ganger mineralinnsatsen til et tilsvarende stort gasskraftverk, ifølge det internasjonale energibyrået (IEA)

https://www.dn.no/innlegg/det-gronne-skiftet/mineralloven/mineraler/innlegg-lognen-om-det-desentraliserte-energisystemet/2-1-1271293

Share this post


Link to post
Frank Drebin skrev (1 time siden):

Du bommer med en faktor på 100 i siteringen din.

Takk - jeg fikser sletter sitatet :)

Edited by Simen1

Share this post


Link to post
The Very End skrev (1 time siden):

Sist jeg sjekket Finn kunne man kjøpe en svær bolig for 3-4 millioner i Nord, mens i Oslo får man et bøttekott

Spørs hvor avsidesliggende man gidder å bo. Sånn er det vel i sør også? Milevis fra internettets rekkevidde så burde det være mulig å finne noe skikkelig billig. Der ingen skulle tru.. har jo episoder fra hele landet.

 • Like 1

Share this post


Link to post
iblazeqt skrev (1 time siden):

PS: jeg bor ikke i nord, og kunne aldri tenkt meg å bodd der.

Jeg tror man gror litt fast i den landskapsformen man er oppvokst i. Dansker synes jo det er så fælt bratt på Østlandet. Sunndalsøringene synes det er så fælt flatt i Bergen. Personlig må jeg se hav, fjelltopper uten trær og kan ikke fordra sol i jula.

 • Like 1
 • Heart 3

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (6 minutter siden):

Jeg tror man gror litt fast i den landskapsformen man er oppvokst i. Dansker synes jo det er så fælt bratt på Østlandet. Sunndalsøringene synes det er så fælt flatt i Bergen. Personlig må jeg se hav, fjelltopper uten trær og kan ikke fordra sol i jula.

Det stemmer nok det. Jeg i trøndelag har nok av natur å boltre meg i også. Men familie og nettverk er nok den største bidragsyteren til at jeg forblir her. Selv om det har fristet nærmest daglig å flytte til sør denne sommeren. Jeg fikk dog 71,- kr på fakturaen fra tibber i går (hvorav 39,- er for abonnementet. Forbruk på 969 kwh) - for juli måned. Dersom jeg skal prøve å forbli positiv :) 

Edited by iblazeqt
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Vi får litt svar om 4-5 år når det gjeld nye linjer. Då vil nok oppgradert Sogndal-Aurland vere ferdig om dei ikkje somlar for mykje.

Den andre 300kV linja frå Sunndalsøra nedover mot Lillehammer og Oslo vil jo ikkje vere oppgradert før om minst 20 år seier Statnett.
Fleire linjer enn det vil det nok ikkje vere behov for om det ikkje vert storstilt utbygging av vind til havs i nord.

Den siste 300kV linja gjennom Nordland er vel også langt fram i tid. Før det skal dei oppgradere 300kV linja Klæbu(Trondheim)-Viklandet(Sunndal).

Ein anna ting som vist skal endrast er korleis kapasiteten i nettet vert utnytta i markedet. Dette kjem vel over nyttår.
Visar jo klart at når NO5-NO3 er sett til 500MW på ei 420kV at noko er riv ruskande gale. Her har ein også sett over 800MW flyte til tider.
Skiljet for NO5-NO3 er på 420kV Høyanger-Sogndal og 132kV Mel-Myklebust

Edited by Gazer75
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Neibæk skrev (10 timer siden):

Jeg tror folk i nord ikke har så lyst på disse kablene ned til sørlandet. Folk er vel bekymret for at prisene skal bli like høye

Har du en trommel klar? Rull ut - så skal du se pengene ruller inn. Problemet er at den ikke står klar før om veldig mange år og det er veldig mye som kommer til å skje i mellomtiden. Tørrår, flom, kraftige snøvintre, kraftkrevende industri (mange), ny kraftproduksjon etc etc. Å løse 10 år gamle problemer er ikke nødvendigvis nyttig i nåtid. Men løser du det nå, eller helst i fjor sommer, så er det mest rettferdig. Rull ut!

XIFXEGLO skrev (10 timer siden):

Bravo! Kom forøvrig nettopp en kronikk i på nrk.no. En av de bedre oppsummeringene jeg har sett. https://www.nrk.no/ytring/energien-var-strommer-ut-1.16056309

Dårlig kronikk. Saklig begrunnet her.

The Very End skrev (10 timer siden):

Men, hvorfor går mine skattepenger til at folk i Nord Norge får skattereduksjon, når dem attpåtil har langt lavere bokostnader enn oss Søringer? (Boliger, mangel bompenger, ekstra betaling i offentlige stillinger etc.) Vi kan gjerne la være å utjevne kapasiteten innlands, men da kan vi også fjerne de fordeler vi allerede gir til Nordlendingen. Veit at dette er satt til på spissen, og at det er gode grunner til å befolke hele landet, men synes at nordlendinger her kan ta et større ansvar i form av å være med på harmonisering / balanse av det nasjonale energinettet.

Tja, det er ikke alt som er rettferdig. Fint at du driver reklame for landsdelen, men den har jo sine negative sider også, noe befolkningstatistikken indikerer. Ordningene du nevner gjelder ikke over alt. De mest attraktive områdene har minst sånt. Poenget er at det gavner hele Norge å ha en aktiv landsdel både på grunn av naturressursene, lokaliseringen og forsvarsevne mot øst. Disse interessedriverne dør ut om det ikke er et fungerende samfunn rundt. Også vil jeg påstå det er en myte med lave bokostnader - om man har tenkt til å bo sentralt og med ok standard. Bompengefriheten også. I Tromsø har har hatt bompenger på bensinen i 30 år eller noe sånt, i stedet for på bommer. Men nå har de funnet ut at de kan loppe oss mer ved å bruke bommer så da ble jo det endret mot 99% av befolkningens vilje. (Eller var det 2% MDG fikk sist - husker ikke). Og selv om det brukes mer på vei per innbygger så er det også mindre per meter vei så standarden er dårligere. Beklager mye frem og tilbake her, men jeg tror befolkningsstatistikken er den beste testen i praksis på hvor godt Norge klarer å bruke hele landet godt.

Edited by Simen1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
2 hours ago, The Very End said:

Sist jeg sjekket Finn kunne man kjøpe en svær bolig for 3-4 millioner i Nord, mens i Oslo får man et bøttekott som - om du er heldig, har en kokeplate som kjøkken. Og tror nok ikke at mennesker som bor i by med optimalisert transportsystem, avløp, søppelhåndtering og mindre plassbruk per hode nødvendigvis slipper ut noe mer enn de som mesker seg i store boliger, men om det er noen stastistikk på dette er jeg villig til å lytte. 

 

Det er nesten like dyrt i Tromsø sentrum som i Oslo, og nesten like billig i rimelig pendleravstand fra byene på Østlandet som tilsvarende nordpå. Du sammenligner epler og pærer. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
12 hours ago, XIFXEGLO said:

Det kan da ikke stemme? Da burde jo prisen økt i nord, da denne "svenskehandelen" ville ført til en etterspørsel som driver prisene opp. Vi har dyr strøm i sør fordi vi er koblet til markeder der det er lite kapasitet og høye priser. Men det gjelder ikke her? 

 

Kanskje produsentene i nord er fornøyd når de får betalt 100 % over markedspris, dvs 4 øre/KWh heller enn 2? Så selger svenskene strømmen til oss eller danskene for 2 kr/KWh. Hvordan kan et velutdannet folkeferd bli styrt av et kobbel med klondrianer?

Share this post


Link to post
6 hours ago, keramikklampe said:

Da er det nok jeg som har misforstått. Jeg var av oppfatningen at strømproduksjon i Norge var på maksimum kapasitet. Om det stemmer, betyr det jo sammen med hva du sier, at strømprisene faktisk er så lave som mulig nå, noe som er triste nyheter..

Eventuelt at hvis Norge hadde produsert mindre strøm (for å forberede seg til vinteren) ville strømprisene vært enda høyere nå. 

Er vi altså dømt uansett? Hva kan gjøres for å få tilbake mer normale priser? Senke forbruk? Øke produksjon? 

En ide kunne kanskje vært å redusert kapasiteten til eksport kablene, da blir jo lasten redusert->forbruk lavere->reservoarnivå høyere->rimeligere strøm?

Nei, det er nok mange kraftverk som står stille nå. Det er i.o.f.s. ikke unormalt på sommeren.  Om vinteren er det nesten ikke drift i elvekraftverkene så da må magasinkraftverkene både dekke de og det generellt økte forbruket.

Det som skjer er jo at alle magasineiere vurderer magasinbeholdningen og den kommende vinteren og ønsker å disponere slik at de kan tjene mest mulig og for all del ikke gå tomme. (Å gå helt tomme utgjør en uakseptabelt høy politisk risiko)

Den produksjonen de nå legger seg på og priser seg til er da tilpasset den vurderingen. Det som er gunstig med den måten å adminisitrere det fremfor å ha en sentral koordinator som dikterer hvem som skal produsere når er at det er de som kjenner kraftverkene og magasinene best som gjør vurderingene.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Kabler til Nord-Norge vil dessverre ikke løse situasjonen i sør. Nordland 12,5% Troms 2,3 og Finnmark 2,8% av Norges kraftproduksjon.

Det virker som om det er et poeng å tappe kraft fra nord siden det er urettferdig at strømmen er rimelig her. 

Det er en grunn til at det er lav strømpris i nord. Det er mye regn, snø og vind her.

Synes vel det er rett og rimelig at vi som bor i dette drittværet får betalt i form av den energien det produserer. 

Hvis det hadde vært mulig å sende sol og utepils i retur kunnet vi snakket om saken 😎

 

Edited by lassolioni
Stavefeil

Share this post


Link to post

hvorfor kan man ikke legge de omtalte overføringskablene nord-sør, langs E6 og jernbanetraseen? Der er det jo gjerne opparbeidet areal endel meter ut på hver side, hele veien. Da slipper man store diskusjoner om naturinngrep skjemmende master, naturvern/inngrep, osv.

:hmm:

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...