Jump to content
Dårligvalgavmenn

Eksen er ut av leiligheten, han vil ha del av depositum tilbake

Recommended Posts

Rawls skrev (1 time siden):

Men slik jeg har forstått det så er det avtaler som varer et år av gangen og hvor man ikke kan si opp avtalen før den er ferdig. Jeg mener å huske dette er veldig vanlig avtale som blir gitt til studenter. Grunnen til at jeg tar det opp er at TS skriver husleieavtalen er ferdig til neste år.

Det står ingenting om hvor lenge hun/de har bodd der, de kan ha tidsbestemt leiekontrakt på 3 år.  Siden TS står som leietager, så har hun ansvaret for leieavtalen.. 

Man kan ha tidsubestemt leiekontrakt med f.eks. 3 måneders gjensidig oppsigelse.
 https://www.husleie.no/ordbok-for-boligutleie/tidsubestemt-leiekontrakt

Eller man kan ha tidsbestemt leiekontrakt der det står hvor lenge leieforholdet skal vare.
 TS nok tidsbestemt leiekontrakt siden hun skriver at leieforholdet opphører neste år (en spesifikk dato). 
https://www.husleie.no/ordbok-for-boligutleie/tidsbestemt-leiekontrakt

Edited by Gufi

Share this post


Link to post
Rawls skrev (1 time siden):

Men slik jeg har forstått det så er det avtaler som varer et år av gangen og hvor man ikke kan si opp avtalen før den er ferdig. Jeg mener å huske dette er veldig vanlig avtale som blir gitt til studenter. Grunnen til at jeg tar det opp er at TS skriver husleieavtalen er ferdig til neste år.

Som det står i linken: da må det stå spesifikt i leieavtalen at den ikke kan sies opp før leietiden utløper. Gjør det ikke det, så er det husleielovens standardvilkår som gjelder, altså 3 måneders oppsigelsestid. 

En tidsbestemt avtale betyr bare at avtalen automatisk utløper etter en gitt tid. Skal den i tillegg være uoppsigelig i perioden så må det altså spesifiseres. 

Share this post


Link to post
henrikwl skrev (18 timer siden):

Som det står i linken: da må det stå spesifikt i leieavtalen at den ikke kan sies opp før leietiden utløper. Gjør det ikke det, så er det husleielovens standardvilkår som gjelder, altså 3 måneders oppsigelsestid. 

En tidsbestemt avtale betyr bare at avtalen automatisk utløper etter en gitt tid. Skal den i tillegg være uoppsigelig i perioden så må det altså spesifiseres. 

Takk for gode svar.

 

Jeg tenker at hvis leieavtalen har en helt vanlig oppsigelsesfrist så er jeg helt enig at hun bør betale så fort hun har mulighet (med mindre det er noe detaljer her som ikke har kommet frem som er viktig).

Derimot hvis leieavtalen er uoppsigelse og dermed at depositumet er bundet så blir det mye mer komplisert og da er jeg usikker på om hva hun bør gjøre.

Share this post


Link to post
Rawls skrev (15 timer siden):

Jeg tenker at hvis leieavtalen har en helt vanlig oppsigelsesfrist så er jeg helt enig at hun bør betale så fort hun har mulighet (med mindre det er noe detaljer her som ikke har kommet frem som er viktig).

Derimot hvis leieavtalen er uoppsigelse og dermed at depositumet er bundet så blir det mye mer komplisert og da er jeg usikker på om hva hun bør gjøre.

Du har heilt rett om ein skal følgje slavisk det som står i leigeavtalen. Etter leigeavtalen så må ei oppseiing følgje det som er avtalt enten det er avtalt oppseiingstid eller det er snakk om ein uoppseieleg avtale med utløpsdato.

I praksis er dette likevel heilt uproblematisk. Så lenge begge partar er einige så kan ein inngå nye avtalar eller endre på det som er avtalt. I ei slik sak så skal det mykje til for at utleigaren gjer seg vanskeleg, særleg når formålet med å seie opp leigeavtalen er å umiddelbart inngå ein ny avtale på same vilkår.
Det vil sjølvsagt være ein fordel for alle partar at både leigeavtalen og depositum står i rett namn slik at ein ikkje risikerer misforståingar i framtida. Utleigaren vil sjølvsagt vite kven som bur der og korleis leigetakaren kan kontaktast, og leigetakaren vil sjølvsagt ha eksen ut av leigeavtalen slik at eksen ikkje kan blande seg opp i leigeforholdet.
Det blir sjølvsagt berre rot om eksen seier opp leigeavtalen og krever depositumet utbetalt for å få tilbake pengane sine, og enda meir rot blir det om eksen seier opp leigeavtalen utan å informere trådstarter.

Det er kun to grunnar eg kan sjå for at utleigar ikkje vil gå med på å rydde opp i leigeforholdet.
Den fyrste grunnen er at det kostar nokre få hundrelappar å opprette ny depositumskonto om kontoen står i begge namna slik at det må opprettast ny konto. Står depositumskontoen berre i ditt namn så treng dykk ikkje å innvolvere banken og kan rydde i depositummet ved å betale privat.
Den andre grunnen til at utleigaren kan motesette seg ei ny leigeavtale er dersom utleigaren ikkje ønsker å fortsette å leige ut til trådstarter. Å leige ut ei stor leiligheit til berre ein person (som i tillegg har trang økonomi) medfører sjølvsagt ein vesentleg større risiko misleghald enn å leige ut til to voksne personar som begge har inntekt.

 

Det er nok ein reell fare for at trådstarter ikkje har råd til å fortsette å bu i leiligheita åleine etter at eksen har flytta ut. I så tilfelle må trådstarter og eksen inngå ei avtale om kostnadsfordeling der eksen fortsetter å bidra økonomisk. Dette kan være aktuelt i barnefordelingssaker for at barnet skal sleppe å måtte flytte på grunn av at foreldra går frå kvarandre.

Om det er slik at trådstarter ikkje har råd til å fortsette å bu i leiligheita åleine så vil det heilt klart være ryddigast å seie opp heile leigeavtalen på dei vilkåra som er avtalt i leigeavtalen. Då vil også eksen være forplikta av leigeavtalen ut oppseiingstida. Eksen kan ikkje berre slå opp og stikke av frå ein avtale som begge partar var med på å inngå. Det er sjølvsagt fullt lovleg for trådstarter og eksen å inngå ein slik avtale om at trådstarter tek over alle rettigheiter og forpliktingar etter leigeavtalen men det er ikkje særleg lurt om trådstarter ikkje har økonomi til å dekke både husleige og depositumskostnadane åleine.

  • Like 2
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Her er det viktig å skille mellom avtaler. Den avtalen som er inngått mellom utleier og leietaker(e) påvirker i utgangspunktet ikke rettsforholdet mellom leietakere, og heller ikke rettsforholdet mellom leietaker og (eks)samboer. 

I forholdet utleier-leietaker er det slik at utleier ikke har noen plikt til å frigi depositumsbeløpet før leieforholdet er over. Endringer i leietakers husstand er utleier uvedkommende. Her fremstår det som om TS alene er leietaker (og eksen var husstandsmedlem, ikke leietaker). Da er utleier uvedkommende også for eksen. Dette er et pengekravsrettslig tilbakebetalingskrav, som ikke reguleres av reglene i husleieloven. 

Siden eksen ikke selv tar del i leieforholdet blir dette i utgangspunktet et pengelån til deg. Et vanlig lån forfaller til tilbakebetaling når kreditor krever det, med mindre noe annet er avtalt (gjeldsbrevlova § 5), det vil si, hvis dere var enige om noe annet. Men misforståelser man ikke var enige om må man bære på egen kappe. Det at du trodde at han ikke hadde krav på noe før leieavtalen er over får ikke betydning hvis ikke han også trodde det samme. 

Han har derfor krav på betaling nå, uavhengig av når du får penger tilbake fra utleier. Dere bør forhandle om en nedbetalingsavtale. 

  • Like 5
  • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post

Problemet er at du skylder noen penger, som du ikke har råd til å betale.

Du kan jo avtale en nedbetalingsplan med han, men husk at du da bør betale han renter om du ikke kan betale alt nå.

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (7 timer siden):

Du har heilt rett om ein skal følgje slavisk det som står i leigeavtalen. Etter leigeavtalen så må ei oppseiing følgje det som er avtalt enten det er avtalt oppseiingstid eller det er snakk om ein uoppseieleg avtale med utløpsdato.

I praksis er dette likevel heilt uproblematisk. Så lenge begge partar er einige så kan ein inngå nye avtalar eller endre på det som er avtalt. I ei slik sak så skal det mykje til for at utleigaren gjer seg vanskeleg, særleg når formålet med å seie opp leigeavtalen er å umiddelbart inngå ein ny avtale på same vilkår.
Det vil sjølvsagt være ein fordel for alle partar at både leigeavtalen og depositum står i rett namn slik at ein ikkje risikerer misforståingar i framtida. Utleigaren vil sjølvsagt vite kven som bur der og korleis leigetakaren kan kontaktast, og leigetakaren vil sjølvsagt ha eksen ut av leigeavtalen slik at eksen ikkje kan blande seg opp i leigeforholdet.
Det blir sjølvsagt berre rot om eksen seier opp leigeavtalen og krever depositumet utbetalt for å få tilbake pengane sine, og enda meir rot blir det om eksen seier opp leigeavtalen utan å informere trådstarter.

Det er kun to grunnar eg kan sjå for at utleigar ikkje vil gå med på å rydde opp i leigeforholdet.
Den fyrste grunnen er at det kostar nokre få hundrelappar å opprette ny depositumskonto om kontoen står i begge namna slik at det må opprettast ny konto. Står depositumskontoen berre i ditt namn så treng dykk ikkje å innvolvere banken og kan rydde i depositummet ved å betale privat.
Den andre grunnen til at utleigaren kan motesette seg ei ny leigeavtale er dersom utleigaren ikkje ønsker å fortsette å leige ut til trådstarter. Å leige ut ei stor leiligheit til berre ein person (som i tillegg har trang økonomi) medfører sjølvsagt ein vesentleg større risiko misleghald enn å leige ut til to voksne personar som begge har inntekt.

 

Det er nok ein reell fare for at trådstarter ikkje har råd til å fortsette å bu i leiligheita åleine etter at eksen har flytta ut. I så tilfelle må trådstarter og eksen inngå ei avtale om kostnadsfordeling der eksen fortsetter å bidra økonomisk. Dette kan være aktuelt i barnefordelingssaker for at barnet skal sleppe å måtte flytte på grunn av at foreldra går frå kvarandre.

Om det er slik at trådstarter ikkje har råd til å fortsette å bu i leiligheita åleine så vil det heilt klart være ryddigast å seie opp heile leigeavtalen på dei vilkåra som er avtalt i leigeavtalen. Då vil også eksen være forplikta av leigeavtalen ut oppseiingstida. Eksen kan ikkje berre slå opp og stikke av frå ein avtale som begge partar var med på å inngå. Det er sjølvsagt fullt lovleg for trådstarter og eksen å inngå ein slik avtale om at trådstarter tek over alle rettigheiter og forpliktingar etter leigeavtalen men det er ikkje særleg lurt om trådstarter ikkje har økonomi til å dekke både husleige og depositumskostnadane åleine.

Avtalen er i TS sitt navn og mannen har ikke hatt noe avtale med huseier. Mannen har vippset TS og så er hun eier av depositumskontoen. Jeg tenker det blir problematisk hvis TS ikke kan betale tilbake til mannen. Hvis det er vanlig oppsigelsestid så er det bare å si opp avtalen og betale tilbake når man får depositumet, men hvis avtalen er uoppsigelse så får hun ikke ut depositumet før avtalen er ferdig. Jeg tviler på huseier vil godta at depositum kontoen blir halvert, slik at hun får betalt mannen. Rent juridisk vet jeg ikke om dette har noe å si, men rent moralskt så ville jeg vurdert TS sin økonomi, mannen sin økonomi, størrelsen på depositumet og størrelsen på leien for å finne ut av hva som er den rimeligste løsningen hvis avtalen er uoppsigelig.

Share this post


Link to post
On 8/1/2022 at 9:27 PM, Dårligvalgavmenn said:

 Han begynner nå å presse meg for depositumspengene. Han vil ha halvparten sin tilbake (12.000kr). 

Hvordan presser han deg? Å spør ganske så intens om å få tilbake penger er ikke urimelig. Han har sikkert et ønske om å gå videre i livet, og at du skal holde på penger for ham er nok lite ønskelig. Du etterlater heller ikke tvil om at halvparten tilhører ham.

On 8/1/2022 at 9:27 PM, Dårligvalgavmenn said:

Jeg er dessverre i en litt trangt økonomisk situasjon ettersom jeg er alene mamma og alle kostnader har naturligvis økt, så mye penger har jeg ikke. Dessuten så trodde jeg at pengene skulle gis da husleieavtalen er ferdig. Kontrakten står på meg, ikke han.

At du har økte kostnader er uvesentlig. Disse pengene er også en kostnad, og det er ikke noe grunnlag til at hans krav skal bli bekostet av andre krav.

Det virker litt som du mener at han skal ta kostnaden av at du er alenemamma og at prisen for å leve er økt. Sorry... Er ikke sånn det skal fungere.

On 8/1/2022 at 9:27 PM, Dårligvalgavmenn said:

Sist truet han meg med at han skulle klage til forliksrådet hvis ikke jeg betaler tilbake, ettersom han har bevis på at han har vippset meg de pengene. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre.. 

Du oppfatter det kanskje som en trusel, men at noen varsler deg om at de vil iverksette rettslige tiltak for å få deg til å betale det du skylder er ikke det man tenker når noen truer noen. Altså man kan si at innkassovarsel for eksempel er veldig skumle og sånn, men vi drar det ikke dit at vi mener innkassobyrå truer deg.

Mtp hva du skal gjøre så er det helt opp til deg. Jeg ville gått i banken og tatt et kjapt forbrukslån. Hvis du ikke får et slikt (veldig enkelt) lån på 12.000 kroner så må du virkelig ha rotet til økonomien din, og da får du selge mobilen, TV, sofa og mikrobølgeovn. Sorry, that's life.

On 8/1/2022 at 9:27 PM, Dårligvalgavmenn said:

Er det greit å si at han skal få de når husleieavtalen er ferdig og jeg får tilbake pengene fra huseieren? Som blir da neste år. 

Nei. Det er ikke greit å si det. Og tenk litt på det, synes du det er greit å skylde eksen 12.000 kroner i ett år? Er da vel mye bedre å bli ferdig med alt og gå videre? 

 

Share this post


Link to post
Dårligvalgavmenn skrev (På 1.8.2022 den 21.27):

Er det greit å si at han skal få de når husleieavtalen er ferdig og jeg får tilbake pengene fra huseieren? Som blir da neste år. 

rozon skrev (35 minutter siden):

Nei. Det er ikke greit å si det. Og tenk litt på det, synes du det er greit å skylde eksen 12.000 kroner i ett år? Er da vel mye bedre å bli ferdig med alt og gå videre? 

Om det er greitt eller ikkje vil være heilt avhengig av om begge partar er einige om det. Sjølv om eksen vil ha pengane no med ein gong så er det sjølvsagt lov å prøve seg med ein avtale om at han kan låne trådstarter pengane i 1 år når leigeforholdet blir avslutta og depositumet utbetalt.
For at eit eksen skal kunne gå med på å låne deg pengane så må du tilby renter, og då vesentleg meir enn dei 0,1% som du har på depositumskontoen, ser også at fleire bankar har 0% på depositumskontoane.
Og sjølv om trådstartar tilbyr ei god rente mot å få låne pengane i 1 år til så må du også tenke på den mellommenneskelege delen. Har dykk fortsatt eit så godt forhold til tross for brotet at dykk både har tillit til kvarandre og klarer å måtte forholde dykk til kvarandre i eit år til? Dei fleste som slår opp ønsker vanlegvis å gjere det heilt slutt slik at ein slepp å måtte ha kommunikasjon som heilt sikkert vil ende opp i nye kranglar om pengar.

 

Share this post


Link to post
6 minutes ago, The Avatar said:

Om det er greitt eller ikkje vil være heilt avhengig av om begge partar er einige om det.

Det er fortsatt ikke greit å si det sånn. Pengene er krevd tilbake NÅ og da er det to utfall; utbetaling eller rettslig innkrevning. 

Jeg sier ikke at det er et hinder at pengene kan betales tilbake over tid, men det kan mottakeren faktisk bestemme ene og alene. Som skyldner har hun ingen rett til å holde penger tilbake. Ingen forhold hos skyldner kan være til last for utlåneren uten at disse er begrunnet i lov.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...