Jump to content
Redaksjonen.

Støre med strømløfte: – Vi skal gjøre det vi kan

Recommended Posts

Mannen med ljåen skrev (8 timer siden):

Du har fått svar gjentatte ganger. Men du glemmer det fra gang til gang, så det må forklares flere ganger. Bare les bakover. 

Du har svart på en rekke spørsmål jeg ikke har stilt. Mulig du er litt forvirret eller ikke klarer å forstå spørsmålet. Bare repeter ligningen som skal brukes så tar vi innsettingen av tall etter det. Tall for tall, så vi blir enige i punkt etter punkt.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Snowleopard skrev (12 timer siden):

Takk for oppklaring. Så da forstår jeg at det er som jeg antydet til @Simen1 at dere ikke trekkes i støtte for den strømmen dere selger tilbake, men får for all den strømmen dere får fra grid.

Det jeg tenkte på, er at dere får full spotpris, og ikke en redusert pga strømstøtte. Altså, selger du all selvprodusert strøm på dagtid, og så kjøper tilbake samme mengde på natta når det ikke produseres, så sitter dere med netto fortjeneste pga strømstøtte, istedet for å gå i 0, når vi ser bort fra nettleien. Selvsagt gitt samme spotpris.

Ja, alle produsenter får full spotpris for salget sitt (om de ikke har inngått kontrakt på noe annet), uavhengig av hvor mye de bruker selv. Salg og kjøp er to helt forskjellige transaksjoner, uten forbindelse til hverandre. 

Skulle jeg blitt trukket strømstøtte for salget ut på nettet så ville jeg gått i minus så det holdt, siden jeg på sommeren produserer mye mer enn jeg forbruker. Da hadde det vært mye mer lønnsomt å slå av hele anlegget. Og det er vel ikke ønskelig i en situasjon med anstrengt kraftmarked. Evt. måtte jeg satt anlegget på en egen måler, registrert på eget firma som ikke er berettiget strømstøtte. En måler med kun produksjon og ikke noe forbruk. Suboptimalisering kalles slike tilpasninger som ikke tilfører noe som helst nyttig. 

Anlegget bidrar ellers til lavere strømstøtte. Jeg får jo ikke strømstøtte for den delen av produksjonen som brukes selv. Dvs. at staten sparer penger på strømstøtte på solcelleanleggene, samtidig som alle andre innimellom sparer penger på strømregningen når mengden solstrøm presser ned prisen på dagtid. Det skjer ikke ofte i Norge foreløpig, men med f.eks en hundredobling av mengden solkraft på tak (et helt realistisk mål) vil man helst klart se en slik effekt. 

Edited by Jens Kr. Kirkebø
 • Like 2

Share this post


Link to post
Jens Kr. Kirkebø skrev (17 minutter siden):

Ja, alle produsenter får full spotpris for salget sitt (om de ikke har inngått kontrakt på noe annet), uavhengig av hvor mye de bruker selv. Salg og kjøp er to helt forskjellige transaksjoner, uten forbindelse til hverandre. 

Skulle jeg blitt trukket strømstøtte for salget ut på nettet så ville jeg gått i minus så det holdt, siden jeg på sommeren produserer mye mer enn jeg forbruker. Da hadde det vært mye mer lønnsomt å slå av hele anlegget. Og det er vel ikke ønskelig i en situasjon med anstrengt kraftmarked. Evt. måtte jeg satt anlegget på en egen måler, registrert på eget firma som ikke er berettiget strømstøtte. En måler med kun produksjon og ikke noe forbruk. Suboptimalisering kalles slike tilpasninger som ikke tilfører noe som helst nyttig. 

Anlegget bidrar ellers til lavere strømstøtte. Jeg får jo ikke strømstøtte for den delen av produksjonen som brukes selv. Dvs. at staten sparer penger på strømstøtte på solcelleanleggene, samtidig som alle andre innimellom sparer penger på strømregningen når mengden solstrøm presser ned prisen på dagtid. Det skjer ikke ofte i Norge foreløpig, men med f.eks en hundredobling av mengden solkraft på tak (et helt realistisk mål) vil man helst klart se en slik effekt. 

Jeg sliter med å se at du skal gå i minus om strømmen du selger skulle bli 0,70 + 20% av spotpris over de 0,70. Altså, er prisen 1,70 i utgangspunktet, ville du fått 0,70 (grensen for støtten) + 0,2 (20 % av 1,00) = 0,90. Og fremdeles trekk på effektavgift/fastdelen.

Prisen på det du selger, vil da være lik prisen du faktisk betaler for det du henter ut fra nettet, og du vil jo fremdeles ha 0,00 på strømmen du produserer, som da gir i realiteten 0,90 per kWh til å dekke opp investeringen i solcelleanlegget. Og i tillegg har du som sagt den reduserte prisen til nettselskapet.

Du vil selvsagt ikke tjene noe ekstra på differansen mellom prisredusert nettstrøm og spotpris man ellers ille fått om strømstøtten er der, slik at eventuell ekstragevinst må komme fra å bruke nettstrøm når den er billigst, og selge når den er dyrest, om man kunne regulert dette selv (med batteribank f.eks.).

Slik det er nå, så kan du altså regne differansen mellom 1,70 og 0,90 = 0,80 som en ekstragevinst du får pga av at du får strømstøtte for den nettstrømmen du bruker, og den solstrømmen du selger.

Share this post


Link to post

Du snakker å være forvirret, men det var du som introduserte en ligning for fyllingsgrad og pris der du glemte å ta med eksport som variabel.

Jeg har forklart sammenhengen i klartekst.

Share this post


Link to post
Snowleopard skrev (1 time siden):

Jeg sliter med å se at du skal gå i minus om strømmen du selger skulle bli 0,70 + 20% av spotpris over de 0,70. Altså, er prisen 1,70 i utgangspunktet, ville du fått 0,70 (grensen for støtten) + 0,2 (20 % av 1,00) = 0,90. Og fremdeles trekk på effektavgift/fastdelen.

Prisen på det du selger, vil da være lik prisen du faktisk betaler for det du henter ut fra nettet, og du vil jo fremdeles ha 0,00 på strømmen du produserer, som da gir i realiteten 0,90 per kWh til å dekke opp investeringen i solcelleanlegget. Og i tillegg har du som sagt den reduserte prisen til nettselskapet.

Du vil selvsagt ikke tjene noe ekstra på differansen mellom prisredusert nettstrøm og spotpris man ellers ille fått om strømstøtten er der, slik at eventuell ekstragevinst må komme fra å bruke nettstrøm når den er billigst, og selge når den er dyrest, om man kunne regulert dette selv (med batteribank f.eks.).

Slik det er nå, så kan du altså regne differansen mellom 1,70 og 0,90 = 0,80 som en ekstragevinst du får pga av at du får strømstøtte for den nettstrømmen du bruker, og den solstrømmen du selger.

Problemet er at i f.eks juli er eksporten 4000kWh og kjøpet 400kWh. Så fordi jeg får strømstøtte for 400kWh kjøpt skal jeg miste halve salgsverdien av 4000kWh? Du skjønner vel da at strømstøtten gjør at regnestykket blir særdeles dårlig og at jeg hadde kommet MYE bedre ut av det uten strømstøtte? Det kan jo ikke være meningen med strømstøtten, og vil bare føre til slike tilpasninger jeg nevnte tidligere (egen måler på firma osv.). 

Det har ikke noe for seg å se salg og kjøp i sammenheng. Tenk at solcelleanlegget står på en egen tomt uten forbruk, et stykke unna. Alltid solgt for spotpris. Ikke kjøpt noe. Så kommer det strømstøtte. Skal inntektene fra solcelleanlegget nå belastes negativ strømstøtte, slik at inntektene går i dass? I så fall hvorfor, og skal det kun gjelde solcelleanlegg og ikke f.eks vannkraftanlegg? 

Og hvis ikke, hvorfor skal det være en forskjell på om solcelleanlegget står på egen tomt, eller på taket av huset? Det siste fører jo som sagt til MINDRE strømstøtte, siden man da bruker en del av forbruket selv. 

Så nei, jeg regner ikke de 80 ørene som "ekstragevinst". De er der som inntekt fordi strømprisen er høy og har ingenting med strømstøtten å gjøre. 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
sk0yern skrev (På 29.7.2022 den 8.32):

Nå er Støre på ballen. Hittil har han fulgt nøye med. Nå er han klar til å ta grep. 

Spennende! 

vet ikke, nå bare et par dager senere, virker det som han kaster inn håndkle og eneste "grepet" er å "advare oss" mot at dette kan vare lenge og at strømstøtte-ordningen er på vei å fases ut(?)

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/y4QPVR/stoere-om-stroemkrisen-kan-vare-i-flere-aar

Støre: "Men det kommer til å bli høyere energipriser og en politikk fra regjeringens side som holder mer igjen, heller enn å gjøre som de siste årene og bare pøse mer på."

Share this post


Link to post
Jens Kr. Kirkebø skrev (16 minutter siden):

Problemet er at i f.eks juli er eksporten 4000kWh og kjøpet 400kWh. Så fordi jeg får strømstøtte for 400kWh kjøpt skal jeg miste halve salgsverdien av 4000kWh? Du skjønner vel da at strømstøtten gjør at regnestykket blir særdeles dårlig og at jeg hadde kommet MYE bedre ut av det uten strømstøtte? Det kan jo ikke være meningen med strømstøtten, og vil bare føre til slike tilpasninger jeg nevnte tidligere (egen måler på firma osv.). 

Det har ikke noe for seg å se salg og kjøp i sammenheng. Tenk at solcelleanlegget står på en egen tomt uten forbruk, et stykke unna. Alltid solgt for spotpris. Ikke kjøpt noe. Så kommer det strømstøtte. Skal inntektene fra solcelleanlegget nå belastes negativ strømstøtte, slik at inntektene går i dass? I så fall hvorfor, og skal det kun gjelde solcelleanlegg og ikke f.eks vannkraftanlegg? 

Og hvis ikke, hvorfor skal det være en forskjell på om solcelleanlegget står på egen tomt, eller på taket av huset? Det siste fører jo som sagt til MINDRE strømstøtte, siden man da bruker en del av forbruket selv. 

Så nei, jeg regner ikke de 80 ørene som "ekstragevinst". De er der som inntekt fordi strømprisen er høy og har ingenting med strømstøtten å gjøre. 

Strømstøtten er der jo for å hjelpe de som får problemer med så kraftig økning. Så da synes jeg ikke det er riktig at noen skal tjene ekstra på dette, mens noen ikke får så mye hjelp som de trenger.

Jeg er dog helt for at man som micro-leverandør i perioder, kan få velge om de vil motta strømstøtte eller ikke, ut fra egen kalkulering på hva som eventuelt lønner seg. Alternativt at man begrenser det til samme mengde kjøpt, og så full pris ut over det. 

Man skal altså ikke få både i pose og sekk, og profitere på strømstøtte. Dessverre er strømstøtten beregnet flatt, og gjør det slik at noen tjener penger på dette, altså får negative strømregninger selv om det ikke er solcellepaneler innvolvert.

Det løser vel og problematikken du trekker op, en ren strømleverandør får betalt for strømmen, men får ikke støtte eller trekk for strømstøtte på det som selges. Men da må man og registrere dette som et foretak, ikke som en del av husholdningen.

Må sies at jeg dog er for at man kan få strømstøtte som privatkunde, også for fritidsboliger/hytter, men igjen, med begrensninger på å kunne profitere på dette, og samtidig få støtte. Igjen så kan dette begrenses på hvor mye strøm man kan få støtte for.

EDIT: Det du snakket om solkonto, er jo en fin måte å balansere ut, ved at man "forbruker egen solstrøm" før man tapper innpå magasinene.

Edited by Snowleopard

Share this post


Link to post
Sitat

Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber med tiltak som stanser eksporten av strøm i perioder. - Det vil ikke ta lang tid før detaljene er på plass, sier statsministeren til Dagbladet.

https://www.dagbladet.no/nyheter/bekrefter-stans-i-stromsalg/76808311

 

Men hva med de viktige, internasjonale avtalene? 😭😭😭

 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

At man struper eksporten når magasinene når et visst nivå er noe som skulle vært innført for lenge siden. Men det er jo positivt hvis Støre&co begynner å få fingern ut av ræva, bedre sent enn aldri.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

tror ikke vi skal ha noen særlige forventninger til hva som kommer av tiltak, det blir vel litt meh…som sist gang. husk at flere politikere involvert gjerne vil jobbe i eu etterhvert og andre har vært på pilgrimsferd til tyskland og lovt bort det ene og det andre.

politikere på dette nivået er svært ambisiøse og tar ikke fem flate øre for å selge landet billig om de kan få noe ut av det selv personlig. fordelsfolk er en passende betegnelse.

 • Innsiktsfullt 3
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Mannen med ljåen skrev (3 timer siden):

https://www.dagbladet.no/nyheter/bekrefter-stans-i-stromsalg/76808311

 

Men hva med de viktige, internasjonale avtalene? 😭😭😭

virker som de rir på to hester samtidig og gjør seg lekre både hjemme og ute

Xx2GZ0P.png

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/noreg-og-eu-samde-om-a-forsterke-energisamarbeidet/id2920673/

så spørs det hvilken "hest" som er sterkest

 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Helt klart at våre politikere ikke er så ivrig etter å ri den norske hesten. Det er helt utrolig hvor mye de jobber mot norske interesser.

bare se hvor mye som må til for at de skal gidde å ta pause i ferien for å løse en nasjonal krise. 

burde værr erklærr misstillit for lenge siden, misstenker grunnen til det ikke er gjort er fordi ingen ønsker å ta over problemet, som igjen betyr at vi burde hatt nye politikere

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Jeg håper denne regjeringen kastes. Men ikke at den erstattes av Høyre i førersetet. De gjorde ingenting når kablene ble bygget.

Så må vi samtidig unngå at vi får folk i regjering som ikke har forstått at det "Grønne skiftet" vil ruinere landet og europa mens de store nasjonene som India, Kina, Pakistan, Russland med flere er avgjørende for klimaendring uten at de gjør noe.

Edited by Theo343 (takk for meg)
 • Like 2

Share this post


Link to post
Theo343 (takk for meg) skrev (24 minutter siden):

Jeg håper denne regjeringen kastes. Men ikke at den erstattes av Høyre i førersetet. De gjorde ingenting når kablene ble bygget.

Så må vi samtidig unngå at vi får folk i regjering som ikke har forstått at det "Grønne skiftet" vil ruinere landet og europa mens de store nasjonene som India, Kina, Pakistan, Russland med flere er avgjørende for klimaendring uten at de gjør noe.

Var nok andre enn Høyre som satte igang dritten. https://e24.no/norsk-oekonomi/i/zG6m4w/enighet-om-kabler-til-tyskland-og-storbritannia

Share this post


Link to post
55 minutes ago, Theo343 (takk for meg) said:

Jeg håper denne regjeringen kastes. Men ikke at den erstattes av Høyre i førersetet. De gjorde ingenting når kablene ble bygget.

Så må vi samtidig unngå at vi får folk i regjering som ikke har forstått at det "Grønne skiftet" vil ruinere landet og europa mens de store nasjonene som India, Kina, Pakistan, Russland med flere er avgjørende for klimaendring uten at de gjør noe.

Det grønne skiftet har ikke noe med saken å gjøre og situasjonen vi står i nå, slutt å forenkle virkeligheten. Vi har ellers hatt runddanser tidligere hvor det er gått i detaljer hvorfor Kina har det største utslippet (innebyggere som slipper ut mindre enn oss men grunn at de er LITT flere enn 5 millioner og produserer alt vesten forbruker), så ikke vits å repetere dette. Det som er interessant er at nevnte aktør er - tross av at de også bygger ut noen kullkraftverk for å kunne produsere dritten du bestiller via en av telefonene med deler produsert i Kina, er at de også gjør mest investering i grønn(ere) energi enn noen andre.

Ellers er det verd å merke seg at det grønne skiftet på sikt vil bidra til at vi kan frigjøre oss fra energi produsert av diktaturer eller karteller (OPEC som driver med prissamarbeid som ellers ville være ulovlig om det ikke var olje f.eks.). Eller tenker du at Norge og verden skal være i Putin og noen sjeikers nåde? Anbefaler deg å studere India mere, det er mye som er i bevegelse der nå som de innser at den største trusselen mot folkehelsen er fossile energikilder som tar livet av millioner av mennesker årlig.

Helt på slutten vil jeg si at det er du, jeg og vesten sin feil at klimaendringene skjer, ikke de fattige landene som f.eks India. Vi, direkte og indirekte, er årsaken til utslippene og når du anklager de fattigste for at ditt overforbruk med påfølgende klimaendringer, viser dette bare hvor egoistisk du er - i god vestlig borgers ånd.

Edited by The Very End
 • Like 1

Share this post


Link to post
Mr.M skrev (11 timer siden):

virker som de rir på to hester samtidig og gjør seg lekre både hjemme og ute

Virker som vanlige folk i Sør-Norge også rir på to hester. De vil ha mer kraftlinjer for å øke prisutjevningen samtidig som de vil strupe kraftlinjer for å redusere prisutjevningen. Bare i to ulike geografiske retninger. De klarer ikke å holde seg prinsipiell, men faller for fristelsen å bli hyklere. De vil helt klart være kraftkompiser med oss i Nord fordi vi har kraft å tilby. Tyskerne vil være kraftkompiser med Sør-Norge, fordi de har kraft å tiilby, men blir bryskt avvist fordi Sør-Norge ikke gidder å avhjelpe energikrisen deres. Burde Nord-Norge oppført seg like usolidarisk mot Sør-Norge? Eller burde vi være litt mer solidariske og prinsipielt konsekvente hele veien fra Nordkapp til Hannover?

Apropos Hannover, så har de nå stengt varmtvannet i alle offentlige bygg med unntak av barnehager, helseinstitusjoner. De har også stengt alle fontener, all parkbelysning, all dekorbelysning av offentlige bygg, innendørs svømmebasenger får ikke varme vannet. Offentlige bygg skal ikke varmes før 1. oktober og da skal termostatene stå på maksimalt 20 grader. Ikke kom og si at ikke de tar sin skjerv i kampen mot Putins gass-utpressing.

Jeg mener vi bør ta vår del av kampen helt opp til Nordkapp og bidra til mindre splittelse. Stå samlet mot Putin, også når det kommer i vår disfafør med tanke på energipriser. Det er både usolidarisk og sikkerhetspolitisk farlig å presse Tyskland til å ta hele smellen alene. Det kan presse Tyskland til å godta mer enn de bør ovenfor Putin. Jeg skulle ønske, helt oppriktig, at Nord-Norge kunne bidratt mer nå. Likevel, det hjelper ingenting å bygge infrastruktur som står klar i 2030, til å bidra i krisen som er i 2022. Stikk fingeren i jorda. Dette er realiteten i dag.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Hvis eksporten skal ned så man beholder magasinfyllingen til man trenger det på vinteren må vel rett og slett prisen opp, og over europeisk pris. Hvis europa skal ha strøm da må de betale mer enn prisen her.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...