Jump to content

Recommended Posts

1 minute ago, JK22 said:

Et "rolig og stabilt samfunn"? Slik ser det ikke ut. Og det samme kan sies om Putins Russland, forskjellen er bare at friheten har blitt nesten helt borte.

USA er et land som langt overgår Norge hva gjelder frihet. Vi burde se til dem når det kommer til mange områder om hvordan vi kunne innrette samfunnet bedre enn det vi har i dag. 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
debattklovn skrev (17 minutter siden):

USA er et land som langt overgår Norge hva gjelder frihet. 

Hvordan definerer du frihet? På hvilken måte mener du USA overgår Norge hva gjelder frihet? På hvilke områder burde vi se til USA på hvordan vi bør innrette samfunnet vårt?

Norge rangeres ikke bare høyere, men som regel en god del høyere enn USA gjør på alle indekser både på frihet, demokrati, pressefrihet, økonomisk frihet, ytringsfrihet, levestandard og trygghet.

Edited by Snikpellik
 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
JK22 skrev (31 minutter siden):

Et "rolig og stabilt samfunn"? Slik ser det ikke ut. Og det samme kan sies om Putins Russland, forskjellen er bare at friheten har blitt nesten helt borte. Det hjelper ikke å si det er mat i butikker, bensin i pumpene, penger i banken, folk går på skole og jobb, ettersom dette er et karakterisk trekk i moderne samfunn over hele verden med klar unntak av de meste totalitære som Nord-Korea. Man kan leve slikt i ufrihet uten rettigheter og prisgitt eksterne faktorer man ikke har innflytelse på.

Polariseringen må avsluttes ved å kaste GOP-partiet ut, det er republikanere som er eneansvarlig for dagens situasjon, og da må det amerikanske folket ta til fornuften og få en slutt på dette vanviddet. Det er ikke "rolig og stabilt" når dissidenter opplever drapstrusler mot egne barn av aggressive "demonstranter". Dette har vært sett i mange delstater, spesielt i Idaho. Det er ikke "rolig og stabilt" når det skjer en underminering av stemmerett, seksuelle rettigheter og personrettigheter.

Til tross for alle konfliktene vi leser om i media, er likevel USA et politisk stabilt samfunn. Samtidig ser vi at polarisering, tribalisme og gruppetenkning utgjør en økende trussel mot samfunnsinstitusjonene, og amerikanere er nervøse for utviklingen. Forhåpentligvis blir det bedre i fremtiden. 

Når det gjelder gruppetenkning eller enkel sort/hvitt tenkning, er dette ganske unødvendig, for egentlig vet vi bedre. En sak har ofte så mange sider, at når personer ser den fra ulike synsvinkler og perspektiver, kan alle ha litt rett.  

Edited by Vaniman

Share this post


Link to post
Inspector skrev (39 minutter siden):

«Skytekåt» var i overført betydning da politiet i USA har fått et svært frynsete rykte. De store opptøyene etter politivold og drap har sine naturlige årsaker. En av årsakene heter Donald Trump…

 Hva med å legge vedkommede i jern fremfor å holde ham i et farlig nakkegrep ?

Det er med gode grunner strenge regler for håndjern. Den tiltalte skal ligge på magen og greier. Politiet i usa venter ofte for lenge med å ta kontroll over en mistenkt.

Opptøyene er ganske viden ansett som aktivisme fra voldsvenstre for å svekke Trump. Opptøyene våre  2020 endte tre dager etter at Don Lemon sa til Anderson Cooper, eller var det Cuomo, på cnn at opptøyene skadet Biden på meningsmålingene. Litt konspiratorisk, men egentlig ikke. Tipper bybrannene starter ganske så organisert om donald stiller til valg. Det til tross for at han har hatt større støtte hos svarte og latinamerilanrre enn noen gop kandidat. Hvite var vel eneste velgergruppen han gikk tilbake hos. Alle andre gikk han frem hos i 2020. Selv homsene.

 

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (21 minutter siden):

Hvordan definerer du frihet? På hvilken måte mener du USA overgår Norge hva gjelder frihet? På hvilke områder burde vi se til USA på hvordan vi bør innrette samfunnet vårt?

Norge rangeres ikke bare høyere, men som regel en god del høyere enn USA gjør på alle indekser både på frihet, demokrati, pressefrihet, økonomisk frihet, ytringsfrihet, levestandard og trygghet.

USA har færre monopoler, reguleringer og skatter enn Norge, og slik sett kan man argumentere for at den individuelle friheten er større, pga lavere statlig kontroll. Men frihet er et vidt begrep, som omhandler mye. Uformelle, uskrevne normer styrer f eks mennesker mer enn formelle, skrevne lover. Og så trenger det ikke handle om frihet fra, det kan også handle om frihet til, f eks frihet til visse tjenester, som vi har i Norge.

Norge er på verdenstoppen ifølge indeksene du viser til, men også USA ligger høyt, og jeg tror nok det finnes del-stater i USA som er foran Norge. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

USA har mer frihet på mange områder. Blant annet ytringsfrihet, frihet til å skaffe seg, eie og bære våpen er noen av områdene der de nyter mer frihet enn Norge. Det betyr derimot ikke at det nødvendigvis alltid er en god ide å følge i fotsporene til alt USA gjør.

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
debattklovn skrev (1 time siden):

USA er et land som langt overgår Norge hva gjelder frihet. Vi burde se til dem når det kommer til mange områder om hvordan vi kunne innrette samfunnet bedre enn det vi har i dag. 

Har du grublet på hvorfor skandinaviske folk er kjent for uhøflighet, kjølighet og liten sosial åpenhet? Det er fordi vi lever i trygge samfunn med lav sosial spenning og høy aksept for toleranse mellom folk, slik at det ikke fantes behov for høflighetskodekser, falske fasader ("falske venn" er det verste en kan tenke seg i Norge) og strenge sosiale atferdsregler. Vår samfunn er mer sosialt stabilt enn det amerikanske som generelt er mer voldelig, mindre trygt og preget av sterk provinsiell selvbetraktning.

Norge har større frihet enn USA fordi det er større trygghet og toleranse sosialt sett. Den individuelle friheten er sterkt oppskrytt - for det avhengiges av hva slags forhold stat og folk har med hverandre. Vi har mye større statstoleranse fordi vi forsto at staten tjener folket - i USA er det derimot voksende statsfiendtlighet som bare blir verre og verre. Den norske staten helt siden 1200-tallet har alltid vært sterk og stabil, trofasthet og samfunnsplikt gjennomsyrer det norske samfunnet i mange århundrer. For oss er staten en venn, ikke en fiende, på godt og ondt.

Et samfunn innbar at alle tar ansvar og kjenner sin plass og potensialitet for at det skal trives og blomstre. Her har USA falt ut i stupet fordi fordumming, løgn og virkelighetsflukt har overtatt. Ærlighet som er et skandinavisk trekk, er essensielt for et levedyktig demokrati.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Regenburg skrev (2 timer siden):

Det er med gode grunner strenge regler for håndjern. Den tiltalte skal ligge på magen og greier. Politiet i usa venter ofte for lenge med å ta kontroll over en mistenkt.

 

Så de hadde ikke kontroll over Floyd der han lå på magen med et kne i nakken ???

 • Like 2

Share this post


Link to post
JK22 skrev (4 timer siden):

Det politiske livet av Trump skal elimineres med alle midler.

Jeg er enig i at Trump, hans lakeier og lignende figurer er en stor utfordring for verdens demokratier.

Jeg er helt uenig i at han skal «elimineres med alle midler». Det spiller bare opp til hans narrativ om at han må begå statskupp for å beskytte landet mot de som ikke skyr midler. Det ender opp med kamper i gatene ala dem mellom nazister og kommunister i mellomkrigstida.

-k

 • Like 1

Share this post


Link to post
knutinh skrev (6 minutter siden):

Jeg er enig i at Trump, hans lakeier og lignende figurer er en stor utfordring for verdens demokratier.

Jeg er helt uenig i at han skal «elimineres med alle midler». Det spiller bare opp til hans narrativ om at han må begå statskupp for å beskytte landet mot de som ikke skyr midler. Det ender opp med kamper i gatene ala dem mellom nazister og kommunister i mellomkrigstida.

-k

Helt rett.

Han skal avsettes med demokratiske midler og etter rettsstatens prinsipper. Da kan den jevne amerikaner se seg i speilet om noen tiår og si at vi gjorde det eneste rette. Så lenge han får lov til å holde på, heller han bensin på bålet og bidrar til USAs kollaps.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Inspector skrev (5 minutter siden):

Helt rett.

Han skal avsettes med demokratiske midler og etter rettsstatens prinsipper. Da kan den jevne amerikaner se seg i speilet om noen tiår og si at vi gjorde det eneste rette. Så lenge han får lov til å holde på, heller han bensin på bålet og bidrar til USAs kollaps.

Han kan ikkje avsettast med demokratiske middel og itte rettsstaten sine prinsip, då han ikkje har gjort noko gale.
Med mindre du meine demokratane sine middel når du skriv demokratiske middel, men då følge du ikkje rettsstaten sine prinsip..

Share this post


Link to post
Gangleri skrev (10 minutter siden):

Han kan ikkje avsettast med demokratiske middel og itte rettsstaten sine prinsip, då han ikkje har gjort noko gale.
Med mindre du meine demokratane sine middel når du skriv demokratiske middel, men då følge du ikkje rettsstaten sine prinsip..

Ikke straffbart å drive oppvigleri ?. Ikke galt å lyve ? Ikke ulovlig å trakassere ? Akseptabelt å fraternisere med diktaturer ? Helt greit for en president å sette seg selv foran nasjonen ?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Inspector skrev (5 minutter siden):

Ikke straffbart å drive oppvigleri ?. Ikke galt å lyve ? Ikke ulovlig å trakassere ? Akseptabelt å fraternisere med diktaturer ? Helt greit for en president å sette seg selv foran nasjonen ?


Han har ikkje gjort noko av da, anna enn kanskje å lyga, og da gjer alle politikara, spesielt her i Noreg, så ser ikkje kva du vil fram til.

Share this post


Link to post
Inspector skrev (55 minutter siden):

Så de hadde ikke kontroll over Floyd der han lå på magen med et kne i nakken ???

Nei, ikke ifølge protokollene til politiet, når han oppførte seg som han gjorde. Han ba for øvrig om å legges på bakken selv og de slapp ham ut av politibilen, noe som var en tabbe/protokollfeil/idioti.

Selv jeg i forsvaret lærte at man ikke har kontroll på en mann før noen sitter på beina hans i kryss med tilsvarende overmakt på overkroppen. Men det er en digresjon.

Kan anbefale deg å se hvilken opplæring politiet får i USA og hvilke protokoller de følger. Uten å blande håndhern/nakkegrep diskusjonen da, men politimennene var kurset i grepet de tok.

De ville trolig ikke blitt dømt om ikke voldsbevegelsen med millionærledere som registrerte Black Lives Matter slagordet som sin eiendom truet med å brenne ned byen om de ikke fikk det som de ville.

Igjen, inntill man bruker en helaftens på å se politiets arbeid fra deres side i storbyene i USA, vil man tendere mot slike tåpelige ideer om at politiet er 'skytegal' og plaffer ned folk til høyre og venstre i usa. Sannheten er at det er 0 alternativ til bevæpnet politi med de protokollene de har.

Alle sammenligninger til landsbyen Norge strander på urbane, geografiske og kriminaldenografiske forskjeller, men man ser jo tilløp til at skandinavisk politi kollapser i Malmø i møte med bilbomber og tung profittbasert gjengvold med ditto væpnet krim.

Share this post


Link to post
Gangleri skrev (18 minutter siden):


Han har ikkje gjort noko av da, anna enn kanskje å lyga, og da gjer alle politikara, spesielt her i Noreg, så ser ikkje kva du vil fram til.

Ikke en gang å ulovlig ta med seg topphemmelige dokumenter hjem til Mar el Lago ?, Ikke en gang å «grab them by the pussy» ?

Du bør ta et lite søk på nettet og legge fornektelsene på hylla…..

 • Like 2

Share this post


Link to post
Inspector skrev (2 timer siden):

Ikke en gang å ulovlig ta med seg topphemmelige dokumenter hjem til Mar el Lago ?, Ikke en gang å «grab them by the pussy» ?

Du bør ta et lite søk på nettet og legge fornektelsene på hylla…..

Nei, å ta med seg "topphemmelige" dokument heim var heilt klart ikkje ulovlig når FBI var innom tidligare og inspiserte, og sa at han måtta festa ein hengelås på døro istaden får å ta dokumenta frå han. Var vist heller ikkje ulovlig når Obama/Bush/Billy C. gjorde da..
"Grab 'em by the pussy" er heller ikkje ulovligt vist folk lar han gjera da, dessutan så var da noko han sa når han og ein anna satt og snakka kødd, og var ein del av ein setning så på Norsk kan brytast ned til "Vist du blir kjent nok, så vil (enkelte) kvinne la deg gjera bortimot kva så helst, inkludert ta dei på musa" så om han faktisk har gjort da er ikkje eingong bevist. Men skit no i kontekst, akkuratt så når Listhaug vart demonisert fordi AP og media snudde eit utsagn om at dei dulla med terroristar til å bli "buhuhu utøya, Listhaug er ond".

Trur du heller skal ta deg ein feire utan internett og media; basert på dine postar og trådar så bur både Putin og Trump gratis i skallen din, og hadde du tatt leiga så hadde begge vore bankrupt no.

Edited by Gangleri
bur bur
 • Like 1

Share this post


Link to post
Gangleri skrev (9 timer siden):Trur du heller skal ta deg ein feire utan internett og media; basert på dine postar og trådar så bur både Putin og Trump gratis i skallen din, og hadde du tatt leiga så hadde begge vore bankrupt no.

Nei disse herrene går nok ikke konk. Til det har de gjemt unna for mange penger fra skattemyndighetene….

Share this post


Link to post
Gangleri skrev (15 timer siden):

Han har ikkje gjort noko av da, anna enn kanskje å lyga, og da gjer alle politikara, spesielt her i Noreg, så ser ikkje kva du vil fram til.

Tja.

Trump er både anklaget for, og etterforskes for å ha planlagt et kupp og oppfordret til et opprør mot demokratiet. Han hevder valget ble stjålet fra han, selv om det er bevist til gangs at dette er løgn.

Han etterforskes i flere saker for alvorlig skatteunndragelse, hindring av føderal etterforskning, og å stjele topphemmelige dokumenter av stor betydning for nasjonal sikkerhet, som han oppbevarte på et hotell.

Han etterforskes for alvorlige lovbrudd etter han forsøkte å presse en delstat til å «finne stemmer» til ham.

Hans personlige advokat ble dømt til fengsel for å betale hysj-penger til en pornostjerne på vegne av ham.

Hans valgkamp mottok hjelp fra Russland, og flere medarbeidere ble dømt til fengsel. Noen av dem benådet han senere som president.

Han støtter og samarbeider med politikere og aktører som mener skolemassakrer er iscenesatte hendelser med barneskuespillere, og som trakasserer de etterlatte.

Han støtter politikere som mener likekjønnet ekteskap bør forbys. Han trekker ikke støtten sin til politiske kandidater som har oppfordret til drap.

Flere av hans nærmeste medarbeidere i Trump Organization er dømt til fengsel for ulike kriminelle forhold.

Han klarte nesten å oppildne en sint mobb til å myrde sin egen visepresident. Han sier selv at han ønsker å ta landet i en mer autoritær retning dersom han blir president igjen. Både han selv og familiemedlemmer har tette bånd til Saudi-Arabia.

Han kastet tallerkener med mat på veggene i Det hvite hus.

Han forsøkte å presse Ukrainas president Zelensky militært for personlig vinning. Han gjorde militærhilsen til Nord-Koreanske generaler.

Dette er egentlig bare en liten samling, og man kunne ha fortsatt en god stund.

Synes du en slik mann er skikket til å lede verdens mektigste land?

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (23 minutter siden):

Synes du en slik mann er skikket til å lede verdens mektigste land?

Jeg anser meg som oppegående og mitt svar er klart og tydelig nei. En person som er president i et (demokratisk) land oppfører seg ikke som en forvokst, gammel unge som raser hver gang han ikke får viljen sin.

Normale mennesker gjør i hvertfall ikke det.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Er det en tilfeldighet at Putin angrep Ukraina når den demente presidenten sitter i det hvite hus? Det tror jeg ikke. 
Putin ville nok ikke angrepet Ukraina under Trump, da han vet han ikke ville slippet unna med det. 

I 2014 under Obama annekterte Russland Krim. Så var det fire år med republikansk sterkt styre 2016-2020, der Putin ikke turde å gjøre noen ting. For deretter å angripe Ukraina i 2022 under demokrat-vanstyre. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...