Jump to content
Redaksjonen.

Et steg for en grønnere veipolitikk?

Recommended Posts

Vegar med meir enn 80 frå Nordland og nordover:

På E6 frå Trøndelag grense til Rognan 7 strekningar på totalt 153km med 90 grense utan midtdelar. Mykje av dette er nytt siste åra etter oppgradering av E6 som ikkje hadde gul stripe. Dette vil gå opp etter som dei forbetrar meir av E6. Ny E6 forbi Trofors er under bygging.

Så er nesten 17km av rv77 frå svenskegrensa nedover Junkerdalen også 90.

På E10 frå Bjerkvik mot Evenes flyplass er det 14,2km 90, og så 13,4km nord for Evenes mot Tjeldsundet.

Vidare på E6 mellom Bjerkvik og Bardufoss er det fire strekker på totalt 34,5km avbrutt av 70 og 80 der det er ein del avkøyrsler og kryss med fylkesvegar
Så er det 12,7km med 90 på E6 før ein kjem til Nordkjosbotn.
På E8 mot Tromsø er det tre stekker, to langs Balsfjorden delt med ei 70 sone ved eit fylkesvegkryss, og så i Lavangsdalen. Totalt 26,7km.
På E8 frå svenskegrensa ned Skibotndalen er det tre strekker på totalt 35,9km.

22,2km av E6 langs Langfjorden vest for Alta. Så 32,6km på E6 over Sennalandet og vidare 14,4km mellom Skaidi og Porsangerfjorden.

Nesten 73km av E45 mellom Alta og Kautokeino har også 90.

På E6 nord for Karasjok er det 29,6km og på E6 langs Tanaelva er det tre strekker på totalt 72,2km.

Så er det 2 strekker på E6 før ein kjem til Kirkenes med totalt 32,3km.

I tillegg så har Finnmark nesten 119km med 90 grense på fylkesvegane.

Totalt så er det nesten 709,6km med 90 grense i Nordland, Troms og Finnmark.
Det er godt over halvparten av dei omlag 1124 km med 90 grense i landet.
Einaste som har midtdelar er vel E8 i Lavangsdalen då den er sånn 2/3 felts veg.

Til samanlikning så har vi omlag 324km 100 grense og 384km med 110.
Vestland fylke har ingen vegar over 80 og Møre og Romsdal har kun 7km med 90 på E39 mellom Molde og Kristiansund.

Edited by Gazer75
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
(not the real) Dr. Bombay skrev (2 timer siden):

Forskjellen mellom 90 og 120 er helt ekstremt irrelevant i Norge. Kjører du på motorvei i Norge har du en gjennomsnittshastighet (så lenge du er på motorveien) på et sted mellom 100 og 110 km/t. 

Kjører du på landeveier skal du være god for å ha noe særlig høyere enn 70-75 i snitthastighet. 

Har du noe høyere snitthastigheter enn det, så kjører du fortere enn fartsgrensen og da blir forbruk enda mer irrelevant.

Dessuten handler kronikken om å sette ned fra 110 til 100 og 100 til 90 på smale motorveier. Det er betydelig mindre forskjell mellom de hastighetene enn 90 til 120 ...

Selvsagt er det relevant. Jeg ser daglig folk i 120 på motorveien.

I tillegg er det relevant ettersom luftmotstanden UANSETT øker med langt mer enn en linjær kurve.. Selv om det kanskje ikke passer inn i din agenda.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Valkyria skrev (2 timer siden):

Roger Dyrøy skriver at det er lite / ingen sone over 80 på vestlandet og i nordnorge. Hvorfor ramser du opp en haug med veier på sørlandet? Du nevner til og med veiene han spesifikt nevner som unntak (sørnorge retning hovedstad)

Dersom du leser innlegget hans en gang til så forstår du det . Kanskje.

Først så vet han ikke at det er 90 veier på Vestlandet eller Nord-Norge.
"Meg bekjent så finnes det ingen veier på Vestlandet og Nord-Norge som har mer enn 80 km/t, med unntak av en kort strekning i Stavanger-Sandnes"

Så melder han - " Så er det vel noen mil på Sørlandet opp mot hovedstaden. ". Det ikke "vel noen mil" det er stort sett 90 eller høyer.

 • Like 3

Share this post


Link to post
debattklovn skrev (5 timer siden):

Luftmotstand øker alltid kvadratisk, men samtidig varierer motorens effektivitet ved ulike hastigheter, i alle fall om du snakker bensin/dieselbil. 

Relation between fuel consumption to gear change of a manual driving car 

I alle dager. Har du tegnet den i paint? Ingenting er vel vitenskapelig bevist før det er tegnet i paint. Tallene er kunstig lave og indikerer en hybridbil av noe slag. Hadde sikkert vært hyggelig om disse tallene var i nærheten av praksis, men ingen erfaring tilsier det. Kan jo nevne at Spania reduserte fartsgrensa på motorveiene sine for noen år siden for å senke importen av olje.

 • Like 2

Share this post


Link to post
-Birger- skrev (2 timer siden):

Dersom du leser innlegget hans en gang til så forstår du det . Kanskje.

Først så vet han ikke at det er 90 veier på Vestlandet eller Nord-Norge.
"Meg bekjent så finnes det ingen veier på Vestlandet og Nord-Norge som har mer enn 80 km/t, med unntak av en kort strekning i Stavanger-Sandnes"

Så melder han - " Så er det vel noen mil på Sørlandet opp mot hovedstaden. ". Det ikke "vel noen mil" det er stort sett 90 eller høyer.

Det som faktisk er sant, er at vestlandet ikke har høyere hastighet enn 80 km/t. 

Riktignok er dette den eneste landsdelen hvor dette er tilfelle. Men det er faktisk korrekt. Veiene på vestlandet er stort sett krise-dårlige, men det eneste politikerne ønsker er å bygge den ene bruen lengre og høyere enn den forrige - i stedet for å sikre dagens traseer. 

Derfor er veinettet smalt, og med dårlige utsikter for høy hastighet. 

Om et halvt års tid vil dette riktignok endre seg. Den nye motorveien mellom Bergen og Os er dimensjonert for hele 100km/t. Kommer til å bli galematias når en gjeng bergensere skal sette bilen i femte-gir for aller første gang! Så fort har de aldri forflyttet seg!

 • Like 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Skal vi tilbake til tema, så må vi huske på at bil konkurrerer med fly mellom storbyene.

Skal jeg velge min utslipsfrie elbil, men må bruke X timer, eller skal jeg fly over på en liten time, samt bruke buss/bane til og fra sentrum?

Lave hastigheter og dårlige veier innbyr ikke til å droppe fly med det første ...

Apropos dårlige veier: smal 4-felt er grusomt! Vi må slutte å lage smale veier uten skuldre å kunne stoppe på. Fare for store ulykker dersom noen får motorhavari eller på annet vis trenger veiskulder, er stor!

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
qualbeen skrev (7 minutter siden):

Det som faktisk er sant, er at vestlandet ikke har høyere hastighet enn 80 km/t. 

Riktignok er dette den eneste landsdelen hvor dette er tilfelle. Men det er faktisk korrekt. Veiene på vestlandet er stort sett krise-dårlige, men det eneste politikerne ønsker er å bygge den ene bruen lengre og høyere enn den forrige - i stedet for å sikre dagens traseer. 

Derfor er veinettet smalt, og med dårlige utsikter for høy hastighet. 

Om et halvt års tid vil dette riktignok endre seg. Den nye motorveien mellom Bergen og Os er dimensjonert for hele 100km/t. Kommer til å bli galematias når en gjeng bergensere skal sette bilen i femte-gir for aller første gang! Så fort har de aldri forflyttet seg!

All den tid Rogaland faktisk er en del av Vestlandet, hvor de har motorvei med 90 km/t, har Vestlandet hatt høyere hastighet enn 80 km/t en god stund allerede. Så nei, det er faktisk ikke sant. 

Dessuten går de aller fleste biler helt fint i femtegir i 80 km/t. 

Edited by ITtraktor
 • Like 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post
ITtraktor skrev (7 minutter siden):

All den tid Rogaland faktisk er en del av Vestlandet, hvor de har motorvei med 90 km/t, har Vestlandet hatt høyere hastighet enn 80 km/t en god stund allerede. Så nei, det er faktisk ikke sant. 

Dessuten går de aller fleste biler helt fint i femtegir i 80 km/t. 

Jeg blander muligens sammen Vestland og vestlandet. Er fylket jeg vil frem til. Well well. Er uansett lite viktig i det store og det hele. 😊

 • Like 3

Share this post


Link to post

Trefeltsvei fungerer sikkert fint i Danmark (og andre plasser uten bakker og svinger),  men alle som har kjørt E39 vet at det ikke gir god flyt i trafikken på Vestlandet.

På trefeltsvei går trafikken godt under fartsgrensen, helt til man kommer til et forbikjøringsfelt der alle (inkludert de som holdt igjen køen) trør gassen i bånn.

Når politiet ønsker å beslaglegge førerkort eller ta inn mange bøter stiller de seg opp med radaren i krabbefelt på E39.

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
(not the real) Dr. Bombay skrev (11 timer siden):

Skuffende at naturvernerne er så dårlig på å argumentere for sin sak. De kunne med enkelthet ha satt punktum og to streker under fasiten ved å vise til konkrete utslippstall. Det er lett for meg som vil komme fortest mulig frem å være uenig med naturvernerne, men det er også lett å være enig dersom de har noe fornuftig å si.

Hva er differansen i utslipp

1. Ved bygging av 23 og 21,5 meter vei (stor motorvei vs smal motorvei)

2. Mellom 100 km/t og 110 km/t for hhv. nullutslippsbiler og de gammeldagse fossilbilene vi nå faser ut

"Vi KrEvEr LaVeRe FaRtSgReNsEr" basert på null fakta er ikke veldig overbevisende. I tillegg kan de spare seg for matjord-argumentet. Det er ikke relativt sett mye matjord mellom f.eks. Oslo og Bergen. Det er derimot jævla mye skog og myr som er naturens CO2-lagre. Det er viktig å bevare.

Klarer de ikke å regne ut dette, eller viser regnestykket at differansen er marginal og dermed irrelevant?

"Null fakta" kan man ikke kalle det som kvalitativt er fundamentale fakta. Når man går i riktig retning i strdet for feil retning, da kan det ikke kalles "irrelevant". 

Det som er irrelevant er tidsbesparelsen ved 110km/t vs 100 km/t. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

E39 er underdimensjonert i forhold til trafikken mellom Bergen og Stavanger. 2 av topp 3 travle ferjesamband er på strekningen. Det tar alt for lang tid da spesielt over Bjørnafjorden med sine 45 min ferjetid.

Boknafjorden med sine kilometerlange køer på store utfartsdager selv med 4 av de største bilferjene som trafikkerer norske samband i sin daglige drift og RV13 som er Rogalands mest rasfarlige vei blir alternativet når ferjene ikke går pga uvær.

Man kan være uenig i mye men E39 Stavanger-Bergen er et av Norges viktigste samferdselsprosjekt. Samfunnsøkonomisk Lønnsomt er det også.

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
17 hours ago, N8591NB4 said:

Kan du ikke legge det patetiske Oslo hatet til side? Flesteparten av de som bor i Oslo er innflyttere, men tilbake saken: naturverner forbundet må se litt på hvor ødleggende seg er for naturen at man legger trasé f.eks. Bergen samme strekning tre, fire ganger fordi man ikke bygger skikkelig første gang? Hvor mye matjord som ligger under asfalt på gamle traséer? 

Du bekrefter langt på vei. Skulle nesten du tok deg nær av det. Tenk om jeg skulle bli fornærmet av gårsdagens innlegg, som skyter på Bergen som "Norges mest dysfunksjoneller by". Man skel lete lenge eter et såpass nedrig utsagn, men legg merke til kommentarene, ikke en eneste bergenser tok seg nær av det. Prøv å være litt hyggelig, så blir det bra det. Epirien viser vel snarere at det ER Oslo som er det som østlendingen her omtaler som Norges mest dysfunksjonelle by. Vei, vann, sløsing i prosjekter osv.  

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/28r1O4/et-vemodig-farvel-til-norges-mest-dysfunksjonelle-by

 • Heart 1

Share this post


Link to post
14 hours ago, debattklovn said:

Giring er også viktig for drivstofforbruket. 

Har du f.eks en bil med 6 gir + revers. 
Ratioene er slik at du må kjøre i 80+ for å ha bilen i sjette. 
Da er det f.eks drivstoffbesparende å kjøre i 80-90 i sjettegir istedenfor å kjøre i 70 i femtegir hvis det skulle være det som var fartsgrensen. 

Luftmotstand øker alltid kvadratisk, men samtidig varierer motorens effektivitet ved ulike hastigheter, i alle fall om du snakker bensin/dieselbil. 

Relation between fuel consumption to gear change of a manual driving car 

Ja, nå som det er null bensinproduksjon her på berget så er det vel på tide å gire opp litt. 

Share this post


Link to post
-Birger- skrev (10 timer siden):

Selvsagt er det relevant. Jeg ser daglig folk i 120 på motorveien.

I tillegg er det relevant ettersom luftmotstanden UANSETT øker med langt mer enn en linjær kurve.. Selv om det kanskje ikke passer inn i din agenda.

Det spiller ingen rolle hva du ser selv. Jeg kjører selv i 120-130 når fartsgrensen er 110. Men det betyr også at jeg ikke er så opptatt av forbruket mitt.

De fleste holder faktisk fartsgrensen. TØI viser til egne analyser hvor de skriver at over 6 av 10 kjører under fartsgrensen, mens Nye Veier kan vise til at gjennomsnittshastigheten øker fra 100 til 105 km/t ved å øke fartsgrensen fra 90 til 110. 

Med andre ord: 120 er helt meningsløst å teste biler i.

 • Heart 1

Share this post


Link to post
NERVI skrev (6 timer siden):

"Null fakta" kan man ikke kalle det som kvalitativt er fundamentale fakta. Når man går i riktig retning i strdet for feil retning, da kan det ikke kalles "irrelevant". 

Det som er irrelevant er tidsbesparelsen ved 110km/t vs 100 km/t. 

Det var mange ord uten å si noen ting. Har du lyst til å prøve igjen, gjerne ved å henvise til disse faktaene?

 • Heart 1

Share this post


Link to post
7 hours ago, qualbeen said:

Jeg blander muligens sammen Vestland og vestlandet. Er fylket jeg vil frem til. Well well. Er uansett lite viktig i det store og det hele. 😊

Den surmaga IT-traktoren kommer selvsagt med løse påstander, men vi har hatt 90 i Bergen en gang. Det er vel snart 20 år siden på en kort strekning, men det er snakk om en kikroskopils andel, sannsynligvis rundt en promille av det totale veinettet. Poenget er, som du helt riktig har oppfattet at det vinnes knapt motorveier på Vestlandet og i store deler av vårt land. 

Det som skjedde var helt klassisk sosialistpolitikk, i stedet for å oppgradere veistandarden til "dagens krav" så ble det gjort  en massiv innsats over hele landet, for å redusere farten fra 80 til 70. Det er et udiskutabelt faktum. 

Skal vi få gjort noe med den kritiske infrastrukturen som jo veier er, så trengs det handlekraft, og penger. Nå alle 70-sonene er tilbake til 80, så kan vi ta en ny diskusjon om motorveier. Men akkuratt nå så handler det om å holde veinettet i drift. 

Siden 2015 er det meldt inn 1273 ras på strekningen som er hovedfartsåren mellom to av Norges største byer. Det utgjør over 15 ras i måneden. 

Mellom Voss og Bergen har det i samme periode blitt innrapportert 867 ras, og strekningen har vært midlertidig stengt i 359 dager, ifølge statistikken.

https://www.p4.no/nyheter/nesten-1300-ras-pa-e16-siden-2015/artikkel/854893/

 

 • Like 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post
18 hours ago, Zepticon said:

Er da 90 soner i fokk og belegg nordover.
Det viser hvor farlig det er nor alt styres fra søring-boblen. Lukter agenda lang vei.

1116501423_Screenshot2022-07-04at14_29_22.thumb.jpg.32224bb8d8fffde9b8e1ec0ba38e57b4.jpg

Nydelig norsk motorvei :)

Share this post


Link to post
Roger Dyrøy skrev (Akkurat nå):

Den surmaga IT-traktoren kommer selvsagt med løse påstander, men vi har hatt 90 i Bergen en gang. Det er vel snart 20 år siden på en kort strekning, men det er snakk om en kikroskopils andel, sannsynligvis rundt en promille av det totale veinettet. Poenget er, som du helt riktig har oppfattet at det vinnes knapt motorveier på Vestlandet og i store deler av vårt land. 

Det som skjedde var helt klassisk sosialistpolitikk, i stedet for å oppgradere veistandarden til "dagens krav" så ble det gjort  en massiv innsats over hele landet, for å redusere farten fra 80 til 70. Det er et udiskutabelt faktum. 

Skal vi få gjort noe med den kritiske infrastrukturen som jo veier er, så trengs det handlekraft, og penger. Nå alle 70-sonene er tilbake til 80, så kan vi ta en ny diskusjon om motorveier. Men akkuratt nå så handler det om å holde veinettet i drift. 

Siden 2015 er det meldt inn 1273 ras på strekningen som er hovedfartsåren mellom to av Norges største byer. Det utgjør over 15 ras i måneden. 

Mellom Voss og Bergen har det i samme periode blitt innrapportert 867 ras, og strekningen har vært midlertidig stengt i 359 dager, ifølge statistikken.

https://www.p4.no/nyheter/nesten-1300-ras-pa-e16-siden-2015/artikkel/854893/

 

Roger ta deg en bolle. Det er tankesett som ditt som er bakgrunn for at vi har elendig veinett. Denne venstreside politikken med å ta litt og litt er katastrofal politikk. Vi kan ikke bygge samme vei 3-4 ganger. Når vi først bygger MÅ vi bygge 100 sone som minimum!

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
13 hours ago, Fluor1 said:

Du har åpenbart ikke vært i Nord-Norge. Eventuelt har du vært i koma de siste 30 årene.

Jeg har vært i koma, men det er mer en 30 år siden. Poenget er vel snarere at vanstyre i hovedstaden blir man ikke kvitt så lenge folket, i nord og i vest, ikke krever handling. Og at motorvei-debatten med anntall 80 eller 90-soner langt på vei er en avsporing. 

På toppen av etterslep på 100 milliarder
Tallene kommer på toppen av et vedlikeholdsetterslep beregnet til 100 milliarder kroner. Ryste mener politikerne nå må prioritere vedlikehold og oppgradering på et helt annet nivå enn de gjør i dag.

– Dette er en kraftig vekker til politikerne. Nesten hver fjerde meter med hverdagsvei er for smal, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund i en pressemelding. NAF har gjennomgått veibredden på alle fylkesveier og riksveier i Norge.

https://bobilverden.no/norge-har-14-000-km-med-for-smale-veier/

 • Like 1

Share this post


Link to post
Roger Dyrøy skrev (1 time siden):

Den surmaga IT-traktoren kommer selvsagt med løse påstander

Det er da du og qualbeen som kommer med løse påstander som flere av oss nå har tilbakevist. Det er udiskutabelt at det finnes fartsgrenser høyere enn 80 km/t på både Vestlandet og i Nord-Norge.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...