Jump to content
Joachim Seehusen

Statkraft vil øke kraftproduksjonen med 30 TWh de neste åtte årene

Recommended Posts

At det er mulig å hente ut mer fra vårt vannkraft system er noe man har visst lenge. Rart man ikke har tenk dette før og flere har påstått at det er umulig. Mange kraftverk er oppgradert og flere vil komme. Bra. Så får man sette opp noen vindmøller på østlandet slik at de også får kortreist strøm. Man bør også vurdere å bygge solcelle tak over motorveier slik at vi kan lade el biler med ren kraft. Det burde være enkelt. En kilometer med 20m brei solcelle tak bør kunne gi noen kilowatt

 • Heart 1

Share this post


Link to post
Trestein skrev (6 minutter siden):

At det er mulig å hente ut mer fra vårt vannkraft system er noe man har visst lenge. Rart man ikke har tenk dette før og flere har påstått at det er umulig. Mange kraftverk er oppgradert og flere vil komme. Bra. Så får man sette opp noen vindmøller på østlandet slik at de også får kortreist strøm. Man bør også vurdere å bygge solcelle tak over motorveier slik at vi kan lade el biler med ren kraft. Det burde være enkelt. En kilometer med 20m brei solcelle tak bør kunne gi noen kilowatt

Det er vel en endring i økonomien i dette, Norge har vel hatt et lite kraftoverskudd i mange år som har blitt eksportert til ca samme lave pris som det har vært i Norge, til andre nordiske land. Mens nå er prisene i sør historisk høyt, med langt mer eksport til UK og Tyskland hvor prisen er mangedoblet høyere enn hva den normalt har vært i Norge. Og da blir jo plutselig regnestykket helt annerledes for mer utbygging og ombygging av eksisterende vannkraftverk. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
knipsolini skrev (1 minutt siden):

Det er vel en endring i økonomien i dette, Norge har vel hatt et lite kraftoverskudd i mange år som har blitt eksportert til ca samme lave pris som det har vært i Norge, til andre nordiske land. Mens nå er prisene i sør historisk høyt, med langt mer eksport til UK og Tyskland hvor prisen er mangedoblet høyere enn hva den normalt har vært i Norge. Og da blir jo plutselig regnestykket helt annerledes for mer utbygging og ombygging av eksisterende vannkraftverk. 

Ja det er selvfølgelig strømprisen som gjør dette, ikke at det ikke var mulig som vi diskuterte for et år siden. 

 • Heart 1

Share this post


Link to post
Trestein skrev (27 minutter siden):

At det er mulig å hente ut mer fra vårt vannkraft system er noe man har visst lenge. Rart man ikke har tenk dette før og flere har påstått at det er umulig. Mange kraftverk er oppgradert og flere vil komme. Bra. Så får man sette opp noen vindmøller på østlandet slik at de også får kortreist strøm. Man bør også vurdere å bygge solcelle tak over motorveier slik at vi kan lade el biler med ren kraft. Det burde være enkelt. En kilometer med 20m brei solcelle tak bør kunne gi noen kilowatt

At vannkraftverkene kan oppgraderes og tildels utvides, har man kjent lenge. Vi har i flere omganger fått økt nettleie som bl.a. skulle gå til utvidelse og rehabilitering av gamle og tildels ineffektive vannkraftverk. Stort sett har vel pengene blitt brukt til hel andre ting, og man har klaget på finansierings og skatte/avgiftspolitikken for likevel ikke å gjøre jobben. Dette har jeg påpekt i noen år nå, når tema har vært oppe.

Jeg er dog skeptisk til de punktet om å øke vannmengden. Ser at endel av løsningen er å sprenge ut fjellhaller og kanskje andre tiltak i eksisterende anlegg. Spesielt det siste kan være skadelig for fisken og undervannsfaunaen. Men jeg klarer ikke helt å se at de ser bort fra å legge større områder under vann, og spesielt med å opprette nye vannmagasin.

Dette vil det nok bli store protester mot. Er tross alt massiv motstand som gjorde at man sluttet å bygge nye anlegg. Se bare hvor stor motstand det er mot å sette opp noen vindmøller på fjellet der folk flest ikke ferdes, og dermed ikke blir plaget av de.

Solcelletak over veinettet, blir dessverre usannsynlig dyrt. Bare en km med et slikt tak, vil kreve 20 K m2 med paneler, + stativer. Et lite hustak koster vel fort 20-30 K inkludert montering, og da har man kanskje bare 8-10 m2. Og dette skal vedlikeholdes og holdes skadefritt.

 Og se for deg en trailer som "er på rømmen. Kutter kanskje 2-3 stolper eller mer på konstruksjonen som skal holde panelene oppe. Samt at den vil kanskje rive med seg paneler fort en halv km, og skape problemer på begge sider av vegen.

Da har jeg langt mer tro på magasinering av varmen som asfalten fanger opp.

Edited by Snowleopard
Skriveleif

Share this post


Link to post

"Statkraft vil øke kraftproduksjonen med 30 TWh de neste åtte årene"

kommer neppe oss vanlige forbrukere tilgode?

halvparten forsvinner vel til ymse datasentre pga. Statkraft og Energi Norge markedsfører seg internasjonalt for å få de hit, og resterende andre halvparten eksporteres nok ut av landet når den tid kommer?

 • Like 1
 • Heart 2

Share this post


Link to post
40 minutes ago, Snowleopard said:

Vi har i flere omganger fått økt nettleie som bl.a. skulle gå til utvidelse og rehabilitering av gamle og tildels ineffektive vannkraftverk.

Har du en kilde?

Meg bekjent går nettleien til netteiere, ikke kraftverkseiere.

 • Like 4

Share this post


Link to post
23 minutes ago, Mr.M said:

"Statkraft vil øke kraftproduksjonen med 30 TWh de neste åtte årene"

kommer neppe oss vanlige forbrukere tilgode?

halvparten forsvinner vel til ymse datasentre pga. Statkraft og Energi Norge markedsfører seg internasjonalt for å få de hit, og resterende andre halvparten eksporteres nok ut av landet når den tid kommer?

Så da er det bedre å gjøre absolutt ingenting som da resulterer i enda verre priser?

Share this post


Link to post
22 minutes ago, Mr.M said:

"Statkraft vil øke kraftproduksjonen med 30 TWh de neste åtte årene"

kommer neppe oss vanlige forbrukere tilgode?

halvparten forsvinner vel til ymse datasentre pga. Statkraft og Energi Norge markedsfører seg internasjonalt for å få de hit, og resterende andre halvparten eksporteres nok ut av landet når den tid kommer?

Ja, alt forsvinner i nye arbeidsplasser i Norge og inntekter til vår felles statskasse.. ingenting som kommer oss til gode nei..

 • Like 3

Share this post


Link to post
44 minutes ago, Snowleopard said:

Solcelletak over veinettet, blir dessverre usannsynlig dyrt. Bare en km med et slikt tak, vil kreve 20 K m2 med paneler, + stativer. Et lite hustak koster vel fort 20-30 K inkludert montering, og da har man kanskje bare 8-10 m2. Og dette skal vedlikeholdes og holdes skadefritt.

Har du mange skader på taket?

Forøvrig smitter det nok før eller senere med regelverk fra sør som krever tak med solceller over alle bare litt større parkeringsplasser. Med sakteladestasjoner under skal du lete lenge etter mer kortreist strøm.

 • Like 1

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (39 minutter siden):

Ja, alt forsvinner i nye arbeidsplasser i Norge og inntekter til vår felles statskasse.. ingenting som kommer oss til gode nei..

Her klippet du vel vekk noe relevant informasjon.

Hvor mye inntekt får vi f.eks av datasenterne Microsoft har i Norge?
Dette er kanskje feil selskap, klarer noen å finne hva de egentlig skatter til Norge? https://proff.no/selskap/microsoft-datacenter-norway-as/oslo/internettdesign-og-programmering/IF8TQ7L0C2C/

Hvilke avtaler har disse datasenterne på strøm, tror noen at disse er basert på spotpriser?
Eller subsidierer vi de nå med billig strøm?
Hvor mange årsverk er knyttet til Microsoft sine datasentere i Norge?

 • Heart 1

Share this post


Link to post

Vedrørende oppgraderingen av Mauranger fra 240MW til 880MW, det skal gi 80-90 GWh mer energi. Hvis årsproduksjonen da blir ca. 1,4 TWh med en installasjon på 880 MW blir brukstiden veldig lav, så det bygges jo for regulering, rett og slett. Flomkraftverk, om man vil..

Share this post


Link to post
Trestein skrev (2 timer siden):

At det er mulig å hente ut mer fra vårt vannkraft system er noe man har visst lenge. Rart man ikke har tenk dette før og flere har påstått at det er umulig. Mange kraftverk er oppgradert og flere vil komme. Bra. Så får man sette opp noen vindmøller på østlandet slik at de også får kortreist strøm. Man bør også vurdere å bygge solcelle tak over motorveier slik at vi kan lade el biler med ren kraft. Det burde være enkelt. En kilometer med 20m brei solcelle tak bør kunne gi noen kilowatt

Du fremstiller det meste helt feil! Kostbare oppgraderinger kan gi 6 til 8 TWh sier Statkraft. At bygging av nye kraftverk (regulering av nye vann, tørrlegging av bekker og elver) kan gi mye kraft (stipulert her til 28 TWh) er det ingen som har nektet for. Det man har nektet for er at oppgraderinger av eksisterende anlegg uten mer vann gjennom systemet kan øke produksjon i størrelsesorden 15 til 30 TWh.

Trestein må nok skaffe seg mer innsikt i temaet i stedet for å komme med falske påstander ("Rart man ikke har tenk dette før og flere har påstått at det er umulig.").

 • Like 4

Share this post


Link to post
NERVI skrev (4 minutter siden):

Vedrørende oppgraderingen av Mauranger fra 240MW til 880MW, det skal gi 80-90 GWh mer energi. Hvis årsproduksjonen da blir ca. 1,4 TWh med en installasjon på 880 MW blir brukstiden veldig lav, så det bygges jo for regulering, rett og slett. Flomkraftverk, om man vil..

Produksjonen øker med 5,7% (effekt med 367%!). Man satser altså på økt produksjon en liten del av tiden når prisene er høye i UK (og dermed Norge også. Av sine egne skal en flås).

 • Like 1

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (11 minutter siden):

Produksjonen øker med 5,7% (effekt med 367%!). Man satser altså på økt produksjon en liten del av tiden når prisene er høye i UK (og dermed Norge også. Av sine egne skal en flås).

Man satser jo da som du skriver på økt produksjon når prisene er høyest som igjen demper de høyeste prishoppene, det er da bra for alle?

Og så skal de spare mer på vannet når prisene er lavest. Som igjen gjør det mer lønnsomt for andre kraftkilder som ikke kan regulere like lett.

 • Like 1

Share this post


Link to post
knipsolini skrev (2 timer siden):

Det er vel en endring i økonomien i dette, Norge har vel hatt et lite kraftoverskudd i mange år som har blitt eksportert til ca samme lave pris som det har vært i Norge, til andre nordiske land. Mens nå er prisene i sør historisk høyt, med langt mer eksport til UK og Tyskland hvor prisen er mangedoblet høyere enn hva den normalt har vært i Norge. Og da blir jo plutselig regnestykket helt annerledes for mer utbygging og ombygging av eksisterende vannkraftverk. 

Det er nok riktig at det økonomiske regnestykket har blitt annerledes nå, men uten å øke magasinkapasiteten vesentlig, så utvikler man en kraftforsyning som blir stadig mer ustabil/variabel. 

Share this post


Link to post
RJohannesen skrev (2 minutter siden):

Man satser jo da som du skriver på økt produksjon når prisene er høyest som igjen demper de høyeste prishoppene, det er da bra for alle?

Og så skal de spare mer på vannet når prisene er lavest. Som igjen gjør det mer lønnsomt for andre kraftkilder som ikke kan regulere like lett.

Det blir litt som å si at man skal spare på vindkraften når prisene er lavest. Å spare mer på vannet når prisene er lavest betinger jo nedbør. Og man sparer ikke vann ved å stoppe et elvekraftverk.

Share this post


Link to post
trikola skrev (1 time siden):

Har du en kilde?

Meg bekjent går nettleien til netteiere, ikke kraftverkseiere.

Kraftverkeierne og nettleieselskapene var før en og samme enhet, men ble skilt ut. Disse eies av de samme eierne, og da først og fremst kommuner, fylker og Staten. Og de har fått lov å bevilge seg utbytte fra inntektene (overskudd før investeringer, avsetninger og utbytte). 

Her er noen "nye" innlegg, dessverre endel værre å finne artikler på nett fra årtusenskiftet og tidligere, fordi de fleste aviser fokuserte mest på papirutgaver da, men mener å huske at første gangen jeg leste om dette, var en gang på på 80-tallet at man gjorde den første "øremerkede" økningen i nettleie med dette som bakgrunn, at det skulle gå til oppgraderinger og større vedlikeholdsarbeider.

https://www.aftenposten.no/norge/i/dldwo/statnetts-overskudd-gaar-til-staten-og-kundene

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=81937

https://dinside.dagbladet.no/bolig/penger-fra-nettselskapene-brukes-til-helt-andre-ting-enn-til-vedlikehold-av-nettet/69540034

https://www.huseierne.no/nyheter/2018/skjult-ekstraskatt-over-nettleien/

trikola skrev (1 time siden):

Har du mange skader på taket?

Forøvrig smitter det nok før eller senere med regelverk fra sør som krever tak med solceller over alle bare litt større parkeringsplasser. Med sakteladestasjoner under skal du lete lenge etter mer kortreist strøm.

Du prøver å sammenligne faren for skader på en bygning med solceller på taket, med en vei med et tak/overbygg med solceller? Med tanke på antall ulykker med trailer, hvor mange går i bygninger slik at taket klapper sammen, sammenlignet med biler som går i grøfta og meier ned rekkverk, stolper med veibelysning og ellers pløyer i grøfta og eventuelt i en fjellvegg, ned en skråning eller ut på et jorde?

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
NERVI skrev (12 minutter siden):

Det blir litt som å si at man skal spare på vindkraften når prisene er lavest. Å spare mer på vannet når prisene er lavest betinger jo nedbør. Og man sparer ikke vann ved å stoppe et elvekraftverk.

Mauranger er ikke et elvekraftverk, men et magasinkraftverk som utnytter fallet på 825 meter fra reguleringsmagasinet i Mysevatn og til sjøen i Austrepollen. Det hentes også inn vann fra flere bekkeinntak i form av en takrennetunnel. Mysevatn er regulert mellom 855 og 755 meter over havet.

Altså kan de spare opp myye vann når det er nedbør og produsere når det viktigst for markedet. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...