Jump to content
Samojedhund

Når en sameier må bytte advokat.

Recommended Posts

Et sameie har en felles advokat til å megle i uenigheter om en arvet hytte, så får den ene i sameiet plutselig beskjed om å skaffe seg egen advokat fordi advokaten i sameiet plutselig bare vil representere de to andre. Kan da advokaten som  har vært sameiets advokat bruke opplysninger/informasjon han har fått fra da alle tre var med i sameiet, eller må advokaten legge bort alt han har fått vite da han representerte alle 3 og begynne med blanke ark med bare de to sameierne ? 
Hvordan ville det blitt f.eks. i en rettsak, kan man da kreve at alt advokaten har fått vite da han representerte alle 3 blir holdt utenfor ? 
Det beste hadde selvsagt vært om begge parter fikk nye advokater, mener jeg. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Advokaten skal etter god avdokatskikk overholde sin tausheitsplikt på opplysningar som ein har fått av sin klient, også når opplysningane ikkje er ramma av lovbestemt tausheitsplikt. Ei slik tausheitsplikt skal ikkje være tidsbegrensa. 

Etter god advokatskikk så skal også advokaten fullføre sitt oppdrag med mindre det føreligg feilaktige opplysningar om saka, om klienten ikkje vil følge advokatråda eller ikkje betalar for seg, eller dersom det føreligg andre omstendigheiter som gjer at det ikkje er rimeleg at advokaten fortsetter oppdraget.

Ein advokat skal heller ikkje represetnere to klientar med motstridande interesser, eller ta på seg oppdrag mot tidlegare klient dersom advokaten har gjennom sitt advokatforhold fått tidlegare kunnskap som kan brukast til urettmessig fordel for den nye klienten.

 

Ein advokat som har representert tre kanidatar og no berre vil representere to av dei vil nok ligge klart i grenseland for kva som er god advokatskikk, men som med alt anna så er konteksten viktig. Kvifor vil advokaten berre representere to av dei tre?
Dersom den som blir bedt om å skaffe seg ein anna representant får den beskjeden fordi vedkommande ikkje vil følgje advokatråda som blir gitt, ikkje betalar for advokattenestene, eller det manglar tillit mellom partane så vil det være innafor.

  • Like 1
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Det er tre stykker som sammen har arvet en hytte? Det er ikke en egen juridisk enhet, et sameie, som har arvet hytten? Og for å unngå krangling har de tre engasjert en advokat sammen som skal megle mellom de tre, eller skal advokaten megle med en annen ekstern part som en annen kreditor til boet eller en fjerde arving?

Og siden advokaten nå skal representere bare to av de tre, er det aktuelt at de to andre vil bruke advokaten til å gå til sak mot den tredje? Det kan være i strid med advokatforeningen sine regler for god advokatskikk, punkt 3.2.4 Oppdrag mot tidligere klient: https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/kommentarutgaven/

Men først bør du selv klargjøre problemstillingen og hvis noen har engasjert en advokat mot deg, ta kontakt med advokat snarest. De fleste har en innboforsikring eller avtale med fagforening som kan gi deg juridisk hjelp.

 

 

Share this post


Link to post
nor.jorgen skrev (27 minutter siden):

Det er tre stykker som sammen har arvet en hytte? Det er ikke en egen juridisk enhet, et sameie, som har arvet hytten? Og for å unngå krangling har de tre engasjert en advokat sammen som skal megle mellom de tre, eller skal advokaten megle med en annen ekstern part som en annen kreditor til boet eller en fjerde arving?

Og siden advokaten nå skal representere bare to av de tre, er det aktuelt at de to andre vil bruke advokaten til å gå til sak mot den tredje? Det kan være i strid med advokatforeningen sine regler for god advokatskikk, punkt 3.2.4 Oppdrag mot tidligere klient: https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/kommentarutgaven/

Men først bør du selv klargjøre problemstillingen og hvis noen har engasjert en advokat mot deg, ta kontakt med advokat snarest. De fleste har en innboforsikring eller avtale med fagforening som kan gi deg juridisk hjelp.

 

 

Denne advokaten ligger klart og balanserer på kanten av de etiske regler pkt. 3.2.

En advokat som eksempelvis påtar seg å bistå et ektepar med å utarbeide en skifteavtale, altså på oppdrag fra begge ektefeller, kan ikke senere droppe den ene, får så å fortsette å representere den andre i samme sak. 

Men som du sier, en må foreta en konkret vurdering.

Edited by Windfarmer
  • Like 1
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...