Jump to content
Oxyforthecortex

Tatt i fotoboks, prikkbelastning

Recommended Posts

Hei, min forlovedes mor fikk et brev i posten idag. I brevet informeres det om at bilen ble fotografert i en fotoboks Januar 2022 86 i en 70 sone.

5000kr og 2 prikker.

Hun har fått beskjed om å møte opp på politistasjonen for å identifisere hvem som kjørte bilen. Saken er at vi alle vet at jeg kjørte bilen. 

Men, etter at jeg ble tatt under prøvetid for noen år siden har jeg allerede 6 prikker i førerkortet. Disse prikkene blir borte 29.06.2022

1. Vil disse prikkene ha tilbakevirkende kraft? Som vil resultere i at jeg mister førerkortet. Eller vil prikkene gjelde ifra datoen jeg blir sendt forelegget

2. Har min "svigermor" forklaringsplikt i denne situasjonen? Hva vil konsekvensene være om hun sier "Jeg husker ikke hva jeg gjorde for er halvt år siden, jeg vet ikke hvem personen på bildet er" 

 

Share this post


Link to post

Slik jeg forstår Straffeprosesslovens §122 kan din svigermor være fritatt vitneplikt hvis du lever i "ekteskapslignende forhold" med hennes barn, så hvis dere er forlovet uten å være samboere (og uten en god "unnskyldning" for å ikke være samboere, som at en av dere midlertidig flyttet ut pga jobb eller utdanning et annet sted), eller nettopp blitt samboere, skal det godt gjøres å få det anerkjent som ekteskapslignende.

Samtidig er dette ikke til hinder for at politiet undersøker litt selv. Hvis svigermor påberoper seg retten til å ikke vitne mot familiemedlemmer trenger de ikke være Sherlock Holmes for å se svigermors alder, eliminere svigermors foreldre og søsken fra regnestykket, og sitte igjen med en liten gruppe bestående av svigermors barn og svigerbarn.

Jeg har en slektning på et lite sted, der møtte to lensmannsbetjenter på døren en lørdag kveld (!) for å "diskutere" hvem som hadde kjørt bilen hans forbi en fotoboks, siden det åpenbart og beviselig ikke var ham selv. Han nektet å vitne mot familiemedlemmer, eller overhodet slippe betjentene inn, vel vitende om at familiebildene på veggen innenfor umiddelbart ville avslørt hvilken sønn som var avbildet av fotoboksen. Akkurat i denne saken ga de da opp, og sønnen forble uidentifisert og ustraffet, men kanskje "dine" politifolk er mer iherdige.

Når det gjelder ikrafttredelse av prikkene er systemet optimalisert for å ta folk: De gamle prikkene utløper 3 år etter at de ble rettskraftige (datoen du signerte forelegget eller ble dømt), men de nye prikkene regnes fra gjerningstidspunktet, selv om det med fotoboks kan ta litt tid før de er rettskraftige.

 

Share this post


Link to post

Det beste du kan gjøre er å ikke svare på forelegget. 

Hun har vel ikke plikt til å forklare nær relasjon

Om hun I verste fall sier det er deg, så bare kast forelegget. Ikke huk av "vedtar ikke" - men rett og slett bare ikke svar. 

Sannsynligvis havner den nederst i bunken, og etter noen år blir den henlagt. 

 

I verste fall purrer de deg og dukker opp på døra og ber deg skrive ja eller nei. 

Men den øker ikke eller lignendefør du faktisk skriver nei. 

 

Snakker av erfaring. 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

 

Sitat

Straffeprosessloven § 122 gir imidlertid fritak for vitneplikt for vitner som er siktedes ektefelle, slektning i rett opp- eller nedstigende linje, søsken og like nær besvogrede.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-112-l-2014-2015/id2408302/?ch=10

Kan alltids nekte å oppgi sjoføren, men vær forberedt på inkalling til rettslig avhør (eier av bil). 

 

Angående prikkbelastning så ser det ikke ut til å ha tilbakevirkende kraft. Prikkene kommer ikke før du har skrevet under på forelegget eller etter en eventuell rettskraftig dom. 

https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/prikker/

Edited by Ephrus

Share this post


Link to post

Litt off-topic men aktuelt nok: Det framgår jo av den politiske diskusjonen at verden nå går mot en tydelig deling mellom "moderne demokratiske land" og "autoritære regimer".

Når Norge overvåker trafikken og registrerer hvor bilene er og hvor fort de kjører, slik at de kan slå opp i et register og se hvor man var og hvor fort man kjørte, har dette noe å gjøre med en moderne demokatisk stat som respekterer personvernet?

Kan det være at Norge i forhold til bruk av fotobokser faktisk praktiserer noe mer "totalitær stat" enn de totelitære statene som vi liker å ta avstand i fra?

Kan det være slik at det er mange gode grunner til å få vekk denne automatiserte overvåkingen av biltrafikk og bilførere, enten nå disse personopplysningene brukes til innkreving av veiavgifter, til å gi prikker på førerkort, eller annen totalitær overvåkning.

Et grunnprinsipp i GDPR og personopplysningsloven, det er jo at man skal minimere lagringen av personopplysninger til et minimum. Lever man i praksis opp til dette idealet?

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

Edited by arne22

Share this post


Link to post
9 minutes ago, arne22 said:

Litt off-topic men aktuelt nok: Det framgår jo av den politiske diskusjonen at verden nå går mot en tydelig deling mellom "moderne demokratiske land" og "autoritære regimer".

Når Norge overvåker trafikken og registrerer hvor bilene er og hvor fort de kjører, slik at de kan slå opp i et register og se hvor man var og hvor fort man kjørte, har dette noe å gjøre med en moderne demokatisk stat som respekterer personvernet?

Kan det være at Norge i forhold til bruk av fotobokser faktisk praktiserer noe mer "totalitær stat" enn de totelitære statene som vi liker å ta avstand i fra?

Kan det være slik at det er mange gode grunner til å få vekk denne automatiserte overvåkingen av biltrafikk og bilførere, enten nå disse personopplysningene brukes til innkreving av veiavgifter, til å gi prikker på førerkort, eller annen totalitær overvåkning.

Et grunnprinsipp i GDPR og personopplysningsloven, det er jo at man skal minimere lagringen av personopplysninger til et minimum. Lever man i praksis opp til dette idealet?

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

Ettersom dette ikke er for å kontrollere hvor du er eller hvor du skal, men for å holde noenlunde litt kontroll på hastigheter for å holde dødtallene nede så blir alternativet å ansette en masse trafikkpoliti for fysisk holde orden. Vil du helst være under kontroll av fotobokser du vet hvor er eller vil du bli stoppet i hytt og gevær av politi som vil se vognkort og førerkort og kanskje også blåse ballong og pirke på mønsterdybde og manglende skiltlys? Av erfaring så kan en politimann med en dårlig dag dra ut en rutinestopp, uten noe å finne, i det uendelige. Ja takk til den hjernedøde boksen fremfor en gretten mann med timebetaling.

 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Femtekolonne said:

Ettersom dette ikke er for å kontrollere hvor du er eller hvor du skal, men for å holde noenlunde litt kontroll på hastigheter for å holde dødtallene nede så blir alternativet å ansette en masse trafikkpoliti for fysisk holde orden.

Det er jo den offisielle varianten, men det som også følger med er jo "kontroll a la totalitær stat".

Jeg ville nok av to onder ha foretrukket en gretten politimann.

Share this post


Link to post
arne22 skrev (6 timer siden):

Det er jo den offisielle varianten, men det som også følger med er jo "kontroll a la totalitær stat".

Nei. 

I Norge tas bildet kun hvis du faktisk gjør noe ulovlig, og bildet brukes kun til å håndtere dette konkrete lovbruddet. Dette er strengt regulert i lovverk. 

La være å bryte loven, så unngår du kontrollen også. Dette er på ingen måte tilsvarende det som skjer i totalitære stater. 

 • Like 6
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Darkbill skrev (15 timer siden):

Det beste du kan gjøre er å ikke svare på forelegget. 

Hun har vel ikke plikt til å forklare nær relasjon

Om hun I verste fall sier det er deg, så bare kast forelegget. Ikke huk av "vedtar ikke" - men rett og slett bare ikke svar. 

Sannsynligvis havner den nederst i bunken, og etter noen år blir den henlagt. 

 

I verste fall purrer de deg og dukker opp på døra og ber deg skrive ja eller nei. 

Men den øker ikke eller lignendefør du faktisk skriver nei. 

 

Snakker av erfaring. 

Og folk lurer på hvorfor offentlige etater spiser opp så mye av statsbudsjettet..

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

rammene for å gjøre feil i trafikken blir smalere og smalere, helt parallelt med økende overvåkning.

nå er trafikkforseelser og straff for dette i norge en spesiell ting, bare se hvordan det tok av med sparkesykler etter at noen fikk frie hender med lovverket. nå har det vært en kampanje lenge mot sparkesykler også frontet av media, som fek tek.no. men reguleringa tok jo fullstendig av med helt ekstremt høyt straffenivå.

blånekt på identifisere personen i bildet.

Share this post


Link to post
arne22 skrev (8 timer siden):

Litt off-topic men aktuelt nok: Det framgår jo av den politiske diskusjonen at verden nå går mot en tydelig deling mellom "moderne demokratiske land" og "autoritære regimer".

Når Norge overvåker trafikken og registrerer hvor bilene er og hvor fort de kjører, slik at de kan slå opp i et register og se hvor man var og hvor fort man kjørte, har dette noe å gjøre med en moderne demokatisk stat som respekterer personvernet?

Kan det være at Norge i forhold til bruk av fotobokser faktisk praktiserer noe mer "totalitær stat" enn de totelitære statene som vi liker å ta avstand i fra?

Kan det være slik at det er mange gode grunner til å få vekk denne automatiserte overvåkingen av biltrafikk og bilførere, enten nå disse personopplysningene brukes til innkreving av veiavgifter, til å gi prikker på førerkort, eller annen totalitær overvåkning.

Et grunnprinsipp i GDPR og personopplysningsloven, det er jo at man skal minimere lagringen av personopplysninger til et minimum. Lever man i praksis opp til dette idealet?

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

Ingen bilder blir tatt av de som kjører lovlig, selv ikke på streknings-atk er det noen som kan se på disse bildene:
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/trafikksikkerhet/automatisk-trafikkontroll/strekningsvis-atk/

Det er kun bilder av de som (fotoboksen mener) har kjørt for fort som blir lagret. Dette bør være godt innenfor minimering av lagring for formålet. 

Det er ikke noe "streaming" e.l. fra norske fotobokser. De er jo ikke alltid aktive engang, selv om man ønsker å øke "oppetiden" til 90% for å ta flest mulig:
https://www.tv2.no/a/14822608/


På helt generelt grunnlag (uavhengig av trådstarter som er uskyldig til det motsatte er bevist), så synes jeg det er bra at de som klarer å få mange prikker på førerkortet blir fratatt førerkortet. Blir man tatt flere ganger og klarer å samle opp nok prikker har man tydeligvis ikke lært og har tydeligvis et problem med å holde seg til fartsgrensene. Er som medtrafikant glad for at slike personer blir luket bort fra trafikken.

 • Like 3
 • Heart 1

Share this post


Link to post
KalleKanin skrev (8 minutter siden):

På helt generelt grunnlag (uavhengig av trådstarter som er uskyldig til det motsatte er bevist), så synes jeg det er bra at de som klarer å få mange prikker på førerkortet blir fratatt førerkortet. Blir man tatt flere ganger og klarer å samle opp nok prikker har man tydeligvis ikke lært og har tydeligvis et problem med å holde seg til fartsgrensene. Er som medtrafikant glad for at slike personer blir luket bort fra trafikken.

prikker er fint, men jeg synes det er blitt overregulert og for strengt. værstingene kjører uansett.

Share this post


Link to post
8 hours ago, arne22 said:

Det er jo den offisielle varianten, men det som også følger med er jo "kontroll a la totalitær stat".

Jeg ville nok av to onder ha foretrukket en gretten politimann.

Sitter dere å jazzer opp hverandre i ett ekkokammer, er det ett resultat av pandemien eller er det bare mange som er utrolig lettpåvirkelige for Hollywood filmer? Jeg tenker konspirasjonsteoretiker og lett nuttcase når man tror fotoboksene er ett ledd i en uoffisiell overvåkning av befolkningen. Min egen mor tror muslimene (absolutt alle sammen) er med på en verdensomspennende sammensvergelse om å utrydde hvite kristne. En tyrkisk kollega tror jødene og USA har har samme agenda med muslimer. Dette er utrolig hemmende for dem og de burde egentlig fått hjelp istedenfor å rote seg mer ned i sin paranoia med likesinnede på nett. Det er ikke noen hemmelighet at enkelte på Stortinget vil vite nøyaktig hvor mange meter bilen din ruller og hvor. Men det er ikke for å logge din reise til elskerinnen, men for å kunne tyne deg for enda mer penger i form av veiskatt.

 • Like 5

Share this post


Link to post
Femtekolonne skrev (6 minutter siden):

Sitter dere å jazzer opp hverandre i ett ekkokammer, er det ett resultat av pandemien eller er det bare mange som er utrolig lettpåvirkelige for Hollywood filmer? Jeg tenker konspirasjonsteoretiker og lett nuttcase når man tror fotoboksene er ett ledd i en uoffisiell overvåkning av befolkningen. Min egen mor tror muslimene (absolutt alle sammen) er med på en verdensomspennende sammensvergelse om å utrydde hvite kristne. En tyrkisk kollega tror jødene og USA har har samme agenda med muslimer. Dette er utrolig hemmende for dem og de burde egentlig fått hjelp istedenfor å rote seg mer ned i sin paranoia med likesinnede på nett. Det er ikke noen hemmelighet at enkelte på Stortinget vil vite nøyaktig hvor mange meter bilen din ruller og hvor. Men det er ikke for å logge din reise til elskerinnen, men for å kunne tyne deg for enda mer penger i form av veiskatt.

sikkert noen konspi som tar det litt langt, men uten motstemmer hadde vi hatt 1984 for lenge siden. uten regulativ, personvern etc så kunne man fint sporet de fleste 24/7 og lett profilert personene. du skulle bare visst hva slags data som finnes der ute og hvilke gærninger som jobber for å koble dette sammen.

Share this post


Link to post
6 minutes ago, neglesprett said:

sikkert noen konspi som tar det litt langt, men uten motstemmer hadde vi hatt 1984 for lenge siden. uten regulativ, personvern etc så kunne man fint sporet de fleste 24/7 og lett profilert personene. du skulle bare visst hva slags data som finnes der ute og hvilke gærninger som jobber for å koble dette sammen.

Kanskje du har rett, men det er ihvertfall ikke norske politikere som kunne gjort noe sånt. De er opptatt av å finne kreative måter for og skaffe skatteinntekter som kan dekke opp det økonomiske rotet deres egen udugelighet medfører. Samt å berike sine egne private kontoer. Og vi har alle sett hvor utrolig ræva de er på det når den ene etter den andre blir tatt med hånda i kakeboksen. Du trenger dessverre ikke være smart for å rykke opp og inn på Stortinget. Det holder å være kjapp i kjeften og kunne kunsten å si veldig lite med mange ord.

Share this post


Link to post
6 hours ago, Femtekolonne said:

Sitter dere å jazzer opp hverandre i ett ekkokammer, er det ett resultat av pandemien eller er det bare mange som er utrolig lettpåvirkelige for Hollywood filmer?

Det fungerer jo ikke slik at det blir tatt bilder ved lovbrudd. Det blir jo også tatt bilder eller registrert passering ved hver eneste passering for beregning av innbetaling av bompenger. Med på kjøpet følger da data for all bilkjøring og alle biler i Norge, der det kreves inn bompenger.

Gjennomførte akkurat et kurs på hovedfagnivå i Cyber Security og problemstilingen rundt innsamlingen av persondata ved ett av våre universiteter. Det som slår meg det er jo hvor utrolig lite mange mennesker forstår av denne problematikken.

Det finnes jo til og med noen i Norge som tror at innsamling av persondata og analyse av de samme data ved hjelp av systemer for kunstig intelligens er noe som bare skjer i Holywood filmer.

Slik som jeg ser det så bør alle de som gjennomfører en videregående skole ha dette med i grunnopplæringen hvordan slike systemer for innsamling av persondata og anelyse av de samme persondata ved hjelp av kunstig inteligens faktisk fungerer.

Så lenge det eventuelt er vanlig å tro at dette er noe som bare skjer i Holywoodfilmer, så vil jo denne teknologien kunne brukes nokså fritt på grunn av at "folk flest" og "den politiske oponionen" ikke forstår og er ajour med hvordan denne teknologien fungerer.

Et eksempel på et selskap som opererer innenfor denne bransjen er jo Meta Platform Inc som drifter bla Facebook.

https://en.wikipedia.org/wiki/Meta_Platforms

Den samme teknologien som brukes for innsamling og analyse av persondata kan selvfølgelig brukes til overvåking av biler, personer og biltrafikk. Man kan også kombinere med andre data, for eksempel bruk av betalingskort (hvis man har tilgang), innlegg på diskusjon.no, osv, osv.

Gjennom systemer som for eksempel sørger for automatisk overvåkning av for eksempel diskusjonsfora og mange andre tilgjengelige fora, så kan man også fange opp politiske strømninger i samfunnet, og for eksempel bistå presidenter og politiske partier for å vinne de demokratiske valgene.

Her er et eksempel som er litt gammelt og teknologien har vel sannsynligvis kommet litt lengre i dag:

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/23/leaked-cambridge-analyticas-blueprint-for-trump-victory

Tidligere så utviklet man først et nytt IT-fag  "data Scientist" for å kunne arbeide med "big data" og store mengder ustukturerte data. Snere så har vel mange av disse arbeidsoppgavene blitt automatisert ved hjelp av systemer for kunstig intelligens.

Det er jo heller ikke slik at man behøver noe større datasenter eller noe slik for å analysere persodata ved hjelp av systemer for kunstig intelligens. Dette er tjenester man kan abonnere på, for eksempel fra Google eller fra IBM. Har man så "grunndata" å legge inn, for eksempel fra kameraer og sensorer for å kreve inn bompenger, og andre data, så er det jo bare "tut og kjør".

Facebook, diskusjon.no og kamraene og sensorene for overvåkning av trafikken er jo bare eksempler på data som er svært godt egenet for videre bearbeidelse ved hjelp av slike systemer for personovervåking ved hjelp av kunstig intelligens.

Sålenge det finnes "borgere" som ikke kjenner til at det er invistert milliarder av dollar for å få denne teknologien til å fungere slik som den gjør, så kan man vel bruke den ganske fritt.  

Det dreier seg jo bare om nokså basic kunnskap om hvordan et moderne teknologisamfunn fungerer. Det synes jeg at vi alle bør ha.

 

Edited by arne22
 • Like 1

Share this post


Link to post
23 hours ago, Ephrus said:

 

Kan alltids nekte å oppgi sjoføren, men vær forberedt på inkalling til rettslig avhør (eier av bil). 

 

Angående prikkbelastning så ser det ikke ut til å ha tilbakevirkende kraft. Prikkene kommer ikke før du har skrevet under på forelegget eller etter en eventuell rettskraftig dom. 

https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/prikker/

Om du sjekker selve forskriften som er den juridiske gjeldende teksten ser du at førerkortbeslag skjer på basis av gjerningstidspunktet for de nyeste prikkene, altså ikke når de ble rettskraftige. Dato de ble rettskraftige gjelder bare for utløp av treårsperioden for de gamle prikkene.

§ 4.Tap av førerett

Den som registreres med åtte prikker eller mer i løpet av tre år skal tape føreretten for seks måneder. Treårsperioden regnes for hver enkelt overtredelse. Beregning av perioden skjer fra tidspunktet da den tidligere overtredelse var rettskraftig avgjort til gjerningstidspunktet for siste overtredelse det blir ilagt straff for.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...