Jump to content
Lite kreativt navn

Hvorfor er ikke kunnskap om yamnaya og indo-europeere allmennkunnskap?

Recommended Posts

Jeg mener, nesten ingen folk har hatt større innvirkning på historien. Så godt som hele verden kan et indo-europeisk språk, de hadde banebrytende teknologi, kulturen deres satt dype spor i hele Europa (norrøn, romersk, gresk mytologi osv.). I tillegg kommer genene av oss skandinaver hovedsaklig fra nevnte folk. 
 

Er det fordi det fryktes at om vi dette blir allment kjent, at folk plutselig tror at en ny Hitler vil oppstå? Selv mener jeg alle folk burde lære om hvem de stammer fra, historien sin og hvem de er.

Share this post


Link to post

Du sauser sammen yamnaya og indo-europeere som om det er samme sak. Forøvrig snakker vi om steinalderfolk, så hvor avansert teknologi snakker vi om her?

Og så trekker du inn Hitler, noe som vekker en mistanke om at du har dette fra et sted som hevder at indo-europeere på et eller annet (eller flere) vis er en "rase" som er overlegen alle andre, noe det vel ikke finnes solid vitenskapelig belegg for.

Grunne til at mange snakker et indo-europeisk språk skyldes kolonialisering og imperiebygging. Ingen av de opprinnelige afrikanske,  øst-asiatiske, eller amerikanske språkene var indo-europeiske. Ikke de opprinnelige europeiske heller.

Det var en sekvens om Yamnayaene i TV-serien Historien om Danmark som ble vist på NRK for noen år siden. De var mørkere i huden enn dagens etniske dansker, så de ville neppe ha falt i smak hos den tyske kansleren på 30-tallet.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Neinei, for å klargjøre mener jeg at ALLE folk, indianere, fillipinere, kongolesere bør lære om hvem de er. Men mener vi også har den retten. Grunnen for at jeg nevnte hitler var fordi jeg lurte på om det var hans fascinasjon for den ariske "rase" som gjør temaet så tabu. Faktum er likevel at få andre folk har større betydning for hvem vi europeere er den i dag, og dette er en veldig sentral del av vår historie og kulturelle og genetiske arv.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Den "ariske rase" er jo slett ikke det samme som indo-europeerne. Moderne DNA-teknologi og gravfunn etc. har gjort det mulig å spore forflytninger av folkegrupper rundt omkring i Eurasia de siste 10000 år, og dette har avdekket et mønster som ikke ligner på det nazistene fantaserte om.

Og når det gjelder språk så er dette noe som kan læres og som ikke overføres genetisk, så det går fint an å snakke et indo-europeisk språk uten å være indo-europeer, eller en etterkommer av indo-europeere. Dette begrepet gir forøvrig en dårlig beskrivelse av folk som lever i dag.

 • Like 1

Share this post


Link to post
7 minutes ago, Lite kreativt navn said:

Har jeg sagt noe annet?

Når du snakker om å være opptatt av "hvem de stammer fra, historien sin og hvem de er", så antok jeg at du snakket om folk som lever i dag, og det er et faktum at vi stammer fra et sammensurium av tidligere europeiske kulturer, og ikke bare yamnayaene, eller andre som snakket et indo-europeisk språk. Hva med de av våre forfedre som allerede levde i Europa (og Norden) da yamnayaene og andre brakte de indo-europeiske språk inn, burde vi ikke lære om dem?

Hvorfor singler du ut yamnayaene og de indo-europeiske språk som noe spesielt, når vi tross alt har en meget sammensatt stamtavle?

 • Like 3

Share this post


Link to post

Og bare så det sagt stwmmer det ikke at yamnaya folket var i steinalderen. De hadde kjennskap til metall, tammet dyr og drev til en viss grad med jordbruk. For ikke om å snakke om at de bragte temmete hester til Europa, noe som utvilsomt fornedrent samfunnet. Trolig er deres genetiske arv også grunnen for at vi er laktosetolerant.

Og når de møtte europeere i det nordligere Europa oppsto stridsøkskulturen, og dette er altså kulturen som la grobunnen for den germanske kulturen.

Edited by Lite kreativt navn
 • Like 1

Share this post


Link to post

Vi vet ikke så mye om den indoeuropeiske kulturen. Det kan være en av grunnene til at det står lite i skolebøkene om teamet. Lingvister har visstnok lykkes i å rekonstruere et ur-indoeuropeisk språk som viser at folkeslaget drev jordbruk og kjente til metaller. Men lite er kjent om f eks religion og samfunnsstruktur. Det gjør at det er vanskelig å si hvilke indoeuropeiske kulturelementer som har overlevd opp til våre dager. Forskning på feltet er nok krevende, og beheftet med usikkerhet. Det ligger langt tilbake i tid, før historisk tid, altså før skriftspråket ble innført, og det finnes sparsomt med arkeologisk materiale. 

Til syvende og sist er kanskje språket det beste utgangspunktet for å bli kjent med kulturen. Dette er noe av et puslespill. Far, fader, father, pater, padre tyder på et felles opphav som er indoeuropeisk. Spyd, spear etc. Ver, altså hangeit, kommer av indoeuropeiske verra, som betyr mann. Kanskje noe lignende kan gjøres med religion, myter og legender, slik at man finner frem til et felles opphav, som er indoeuropeisk?   

Ellers har jeg ikke inntrykk av at teamet er kontroversielt eller tabubelagt. Man har lenge kjent til det indoeuropeiske folket. Det fortrengte og hersket over andre folkeslag, og man har derfor antatt at teknologien og kulturen var høyere utviklet. 

 

Edited by Vaniman
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Det er vel begrenset hvor mye man forsøker å lære bort i grunnskolen da. Ulike perioder i steinalder og utfyllende detaljer. Det er ikke noe "tabu fordi da kommer en ny Hitler", det er bare at dette ikke er alt som er å lære.

Share this post


Link to post
Vaniman skrev (17 timer siden):

(...) Men lite er kjent om f eks religion og samfunnsstruktur. Det gjør at det er vanskelig å si hvilke indoeuropeiske kulturelementer som har overlevd opp til våre dager. Forskning på feltet er nok krevende, og beheftet med usikkerhet. Det ligger langt tilbake i tid, før historisk tid, altså før skriftspråket ble innført, og det finnes sparsomt med arkeologisk materiale. 

Til syvende og sist er kanskje språket det beste utgangspunktet for å bli kjent med kulturen. Dette er noe av et puslespill. Far, fader, father, pater, padre tyder på et felles opphav som er indoeuropeisk. Spyd, spear etc. Ver, altså hangeit, kommer av indoeuropeiske verra, som betyr mann.

 Kanskje noe lignende kan gjøres med religion, myter og legender, slik at man finner frem til et felles opphav, som er indoeuropeisk?   

(...)

 

Selv kan jeg ikke så mye komparativ mytologi, men er det ikke gjort enn del forskning på det? 
 

Og angående ordene du nevnte kan vi også ta noen forutsetninger, som for eksempel at det trolig var patriartisk, krigersk og hadde en hierkirisk kultur. Ut av størrelsen på gravhaugene osv, kan vi se hvem de og hva de verdsatte og hvor de spredde seg osv.

Antas videre at de la stor vekt på ætt og gjestfrihet.

Edited by Lite kreativt navn

Share this post


Link to post
Lite kreativt navn skrev (2 timer siden):

Selv kan jeg ikke så mye komparativ mytologi, men er det ikke gjort enn del forskning på det? 
 

Og angående ordene du nevnte kan vi også ta noen forutsetninger, som for eksempel at det trolig var patriartisk, krigersk og hadde en hierkirisk kultur. Ut av størrelsen på gravhaugene osv, kan vi se hvem de og hva de verdsatte og hvor de spredde seg osv.

Antas videre at de la stor vekt på ætt og gjestfrihet.

Jeg vet heller ikke stort om forskning på mytologi. Men jeg vet at det finnes myter som er vidt utspredt fra et felles opphav, f eks fra det antikke Hellas. Mange Hollywood-filmer, TV-serier og dataspill er basert på gamle myter, så de er fortsatt levende og har påvirkning på vår tids mennesker. Fortellingene er delvis indo-europeiske i sitt vesen slik jeg har forstått det, og avviker fra andre kulturkretsers mytologi. Det blir f eks sagt at den individualistiske kulturen i Vesten går like tilbake til indo-europeisk tidsalder. Øst-asiatiske kulturer var mer kollektivistiske alt den gang. Ihvertfall kan ikke indo-europeere i dag underkaste seg autoriteter slik kinesere og Nord-Koreanere gjør. Personlig tror jeg dette kan stemme fordi hellenerne var individualistiske. Det finnes f eks flere kjente individer fra antikken som ikke var kongelige, noe som er ganske unikt i historisk sammenheng. 

Ellers er det rimelig å anta at den indo-europeiske kulturen var som du beskriver. Opp mot moderne tid (1500 e kr) var nesten alle samfunn slik. Men historiefaget er ofte preget av sin samtid, slik at en historisk periode gjerne beskrives ikke bare som det den faktisk var, men også som et samfunn med normer og tankemønstre som stemmer overens med det som er politisk korrekt i samtiden. F eks eldre samfunn skildres som globaliserte og multikulturelle, ikke fordi det er en rimelig beskrivelse, men fordi forskerne er påvirket av egen tidsalder. Da hører eller leser man kanskje ikke så mye om krigerske og hierarkiske kulturer. Noen forskere går for langt og blir rene politiske aktivister. Men de fleste er nok dyktige og har mye kunnskap om sitt forskningsfelt. 

Hvis du ønsker å vite mer om indo-europeerne, anbefaler jeg at du tar kontakt med nasjonalbiblioteket. Send en e-mail, og forklar at du er interessert i perioden og ønsker å oppdatere deg på forskningen. 

 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Veldig Interresante kommentarer Vaniman, for øyeblikket leser jeg Bagdad vagida (?), og til og med der kan man se sammenhengen med norrøn mytologi. 
 

Her er en trolig rekonstruksjon av den indo-europeiske skapelsesmyten, og hvordan den har påvirket den bibelske, hinduistiske og europeiske myteologiers skapelselseshistorier. Det er tross alt en YouTube video, og jeg kan ikke nok om emnet til å uttale meg om hvorvidt det stemmer, men rent intuitivt gir det mening. Personen bak videoen er åpenbart belest og viser ingen tegn til bias eller rasistiske baktanker. 

Om noen skulle være Interresert:

Og så må det nevnes at han reffererer til kjent kunnskap og argumenterer godt.

Tolkning av den indo-europeiske skapelsesmyten: 

6D138E04-05CE-46EC-890B-7513D077CD64.jpeg

Edited by Lite kreativt navn

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...