Jump to content
Redaksjonen.

Flyteknikere går ut i streik – urealistiske lønnskrav, mener NHO

Recommended Posts

aomt skrev (2 timer siden):

Fint om NHO setter opp reknestykke kor mye elektrikere eller noe i kassa på kiwi hadde fått i lønn, om de jobbet natt, helger, jula, påska og veldig mye overtid. Det blir jo heilt feil å vise til "den høye lønna" når halvparten er kompensasjon for å stå i jobb, når resten av samfunnet synger julesanger. 

Høyeste tariff for butikkmedarbeidere (med full ansiennitet) er lavere enn absolutt minste grunnlønn for flyteknikere. 

Share this post


Link to post
shockorshot skrev (1 time siden):

Mesteparten av de som var permittert under corona kom ikke tilbake, nesten ingen av de unge som ble oppsagt høsten 2020 kom tilbake.

Dette har ganske mye å si for drift når det er snakk om 7 års utdanning og det er ikke mange yrker der store deler av arbeidstokken bytter karriere etter en så lang utdanning. Dette tyder på, hvis du spør meg, et systematisk problem i arbeidslivet deres. Derfor er det å framprovosere tvungen lønnsnemd når de allerede har problemer med rekrutteringen også det samme som å pisse i buksa for å holde seg varm.

7 års utdanning? Stemmer dette? 
 

Utdanning.no melder at man må ha gjennomført samtlige flytekniske eksamener, gjennomføre tre års praksis samt en del kurs. 
 

«I Norge tar man alle eksamener man trenger på andre og tredje året på videregående skole. Praksisen vil man kunne få ved 2 år som lærling i en bedrift, og 1 år videre arbeid som en flymekaniker.» 

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Rutgerus said:

7 års utdanning? Stemmer dette? 
 

Utdanning.no melder at man må ha gjennomført samtlige flytekniske eksamener, gjennomføre tre års praksis samt en del kurs. 
 

«I Norge tar man alle eksamener man trenger på andre og tredje året på videregående skole. Praksisen vil man kunne få ved 2 år som lærling i en bedrift, og 1 år videre arbeid som en flymekaniker.» 

Det du ser på er en flymekaniker, det er ikke de som streiker.

En flytekniker har 7 års utdanning.

 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Det er ufattelig feigt og griskt å ta ut streik nå midt i reiserushet. Det er mange profesjoner som burde fått bedre arbeidsvilkår og lønn, som feks bussjåfører, sykepleiere og helsefagarbeidere. Men de fortsetter slitet sitt. Nå skal millionærene blant arbeiderklassen klage til seg enda mer.

 • Like 1

Share this post


Link to post
shockorshot skrev (Akkurat nå):

Det du ser på er en flymekaniker, det er ikke de som streiker.

En flytekniker har 7 års utdanning.

Jeg skal ikke være bastant på dette da jeg ikke har peiling, men jeg er inne på flytekniker: https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/flytekniker

 

Hvordan er utdanningen for en flytekniker lagt opp, dersom informasjonen på utdanning.no ikke stemmer? Syv år etter videregående på skolebenken, eller snakker vi delvis eller helvis lønnet praksisarbeid etc.? 

Edited by Rutgerus

Share this post


Link to post
Rutgerus skrev (42 minutter siden):

Jeg skal ikke være bastant på dette da jeg ikke har peiling, men jeg er inne på flytekniker: https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/flytekniker

 

Hvordan er utdanningen for en flytekniker lagt opp, dersom informasjonen på utdanning.no ikke stemmer? Syv år etter videregående på skolebenken, eller snakker vi delvis eller helvis lønnet praksisarbeid etc.? 

Slik jeg forstår det regner de med vgs og de er lønnet etter 2. året. 

Share this post


Link to post

Det er mangel på flyteknikere over stort sett hele verden for tiden. Hvis man er villig til å flytte på seg og har spesialkompetanse på en relevant flytype er det ikke urealistisk med en lønn på USD 100.000. 

 • Heart 1

Share this post


Link to post
Opsat500 skrev (10 minutter siden):

Det er mangel på flyteknikere over stort sett hele verden for tiden. Hvis man er villig til å flytte på seg og har spesialkompetanse på en relevant flytype er det ikke urealistisk med en lønn på USD 100.000. 

Jeg tar ikke jobben for mindre enn 118.000$

 • Heart 1

Share this post


Link to post
Kajac skrev (2 timer siden):

Høyeste tariff for butikkmedarbeidere (med full ansiennitet) er lavere enn absolutt minste grunnlønn for flyteknikere. 

Kom gjerne med tall og kilder.

Då er det også greit å få meg seg at det ikkje inkluderer nattarbeid og alle helsefarer det medfører?

Ein kan begynne å jobbe med det når ein er 16 år - uten noe utdanning. Flytekniker - 3/4 år på videregående, 3 år praksis, så type-opplæring. 

Si meg, om vi tar minstelønna ved fulltidsarbeid i kassa i 7-8 år, samtidig som flyteknikere må ta opp lån i lånekassa, kor lang tid vil det ta før de er "break even" med de i kassa? 15-20 år?
Eg skal si deg, kompis av meg gjorde det (kassa). Når eg ble ferdig med utdanninga (ikkje flytekniker, dog) - hadde han kjøpt sitt andre leilegheit i Oslo. Han var flink til å spare. Når eg endelig begynte å tjene litt penger på jobben - han solgte sine to leiligheter med meget god fortjeneste. 

Og opp på det, la oss si noen er opplært på A320. SAS velger å kutte ut alle Airbus/flytte de til Stockholm. Kor mange andre jobbsmuligheiter er det for flyteknikeren? Er ein bosatt i Bodø og basen blir lagt ned - da må ein flytte te Oslo - i beste fall. Veldig mange flyteknikere jobber i andre land i 21 på - 7 av turnus. Det blir nokså lite tid med familien.

Ja, for å ikkje nevne ansvar flyteknikeren har og konsekvenser det kan føre med seg.

 

Det er ikkje for å hakke ned på de som jobber i kassa. Eg har stort respekt for alle yrker - så lenge folk gjør jobben sin skikkelig. Poenget var du kan ikkje se kun på årslønna, ein må ta med seg alle faktora og kva ein ofrer på jobben. Det er ingen 8-16 jobb og det er derfor lønna er så pass høy.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Rutgerus skrev (3 timer siden):

Hvorfor? Pengene får du jo på konto som vanlig. Arbeidstidene er du kjent med i det du går inn i yrket, og man kan fint argumentere for at du blir kompensert fint for ugunstige arbeidstider hvis man ser på gjennomsnittsinntekten. 
 

Hvor mange av disse var for øvrig permittert under store deler av corona-tiden? Er det nærliggende å tro at disse har nytt godt av velferdsstatens goder i snaue to år, for så å kontre med et lønnskrav langt over det de som holdt hjulene i gang under corona fikk? 

Det med "nyte goder" blir jo berre dumt. De fikk nyte godene like mye som resten av samfunnet som ble permittert. Jo, kan hende de fikk litt meir å rote med, men så betaler de også ein del meir i skatt? Kva er poenget ditt?
Si meg, kor mange ble sagt opp og hadde ikkje mulighet til å finne noe alternativ arbeid, siden yrket deres er så pass begrensa? 

Vel, som sagt, elektrikere kan jo også jobbe dag/natt/kveld/morgen/jula/påske, miste alt av bursdager/skuleavslutninger og jobbe enormt med overtid for å "skryte av den høye lønna". 
Hadde flyteknikere jobbet 8-16 M-F - så hadde de hatt lavere lønn enn elektrikere. Og det er vel hele poenget her? Å vise til "den høye lønna" er feil, da lønna er relativt lav, det er høye (ut i fra statens satser) kompensasjoner for alt de ofrer. Men då kan jo alle tjene så pass mye? Det er jo berre å droppe alt som heter døgnrytme og privatliv, så blir du like rik som flytekniker?

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Det eg også reagerer på NHOs "alle andre grupper fikk mindre". Så what? Er det den nye målestokk? Ingen skal få meir enn de første som forhandler om lønna - alle andre som følger etter skal kun ha mindre? Vi skal ikkje se på faktorer som lønnsforhandlinger de siste 2-3 år (flyteknikere sto uten jobb og fikk 0 i tillegg de siste åra)? Skal vi kanskje se på tilbud/etterspørsel av arbeidskraft i markedet for det yrket og ikkje kva servitører eller meglere fikk i lønnstillegg? 
Det er bevist strategi av NFO å forsøke å sette opp resten av samfunnet mot flyteknikere. De er pissredd at resten av samfunnet kommer også til å kreve meir enn eit par ører i lønnstillegg. CEOs (de NHO representerer) har gitt seg lønnstillegg på millioner av kr, plus bonuser, utbetalinger, aksjer, osv. Mens resten av samfunnet skal nøye seg i å gå ned i reellønna.

Vi ser samme shitten med SAS. Piloter blir kastet ut av selskapet, nye piloter må jobbe på kontrakt i Irland, mens CEOs o.l. får millioner i bonus, selv om selskapet taper penger som f.en.

 • Like 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post
FrihetensRegn skrev (3 timer siden):

Det er ufattelig feigt og griskt å ta ut streik nå midt i reiserushet. Det er mange profesjoner som burde fått bedre arbeidsvilkår og lønn, som feks bussjåfører, sykepleiere og helsefagarbeidere. Men de fortsetter slitet sitt. Nå skal millionærene blant arbeiderklassen klage til seg enda mer.

Når skal de ta ut streik da? 

 

Er før sommeren i mai og juni uravstemningen kommer tilbake fra medlemmene. Kan ikke streike på andre tidspunkter i året

 • Like 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post
aomt skrev (7 timer siden):

Fint om NHO setter opp reknestykke kor mye elektrikere eller noe i kassa på kiwi hadde fått i lønn, om de jobbet natt, helger, jula, påska og veldig mye overtid. Det blir jo heilt feil å vise til "den høye lønna" når halvparten er kompensasjon for å stå i jobb, når resten av samfunnet synger julesanger. 

Ja, her er det viktig å sammenligne epler mot epler. 

Altså grunnlønn mot grunnlønn - helt uten tillegg. 

Slik jeg forstår saken er det grunnlønn de mener er for lav. Ikke den faktiske lønnen (som blir mye høyere, dersom de har fornuftige kompensasjoner)?!

På stående fot er det vrient å mene så fryktelig mye i ene eller andre veien, men et krav på grunnlønn på ~18% er drøyt! Svært merkelig utspill. 

Det er helt greit å be om mer enn man ønsker seg/forventer, for så å la forhandlingene tilslutt lande på et sted i mellom. Men det innbyr ikke til godt ordlag med et slikt utspill. 

Share this post


Link to post
qualbeen skrev (4 timer siden):

Altså grunnlønn mot grunnlønn - helt uten tillegg. 

Slik jeg forstår saken er det grunnlønn de mener er for lav. Ikke den faktiske lønnen (som blir mye høyere, dersom de har fornuftige kompensasjoner)?!

Kan garantere deg at det ikke handler om grunnlønn. Om de hadde blitt tilbudt 18 % høyere grunnlønn, i bytte mot 14 % lavere tillegg, slik at de endte opp med en lønnsøkning på ca. 4 %, så hadde de streiket like mye.

Dessuten er grunnlønn helt uvesentlig siden alle også får tillegg. 

 

aomt skrev (7 timer siden):

Kom gjerne med tall og kilder.

Då er det også greit å få meg seg at det ikkje inkluderer nattarbeid og alle helsefarer det medfører?

Ein kan begynne å jobbe med det når ein er 16 år - uten noe utdanning. Flytekniker - 3/4 år på videregående, 3 år praksis, så type-opplæring. 

Si meg, om vi tar minstelønna ved fulltidsarbeid i kassa i 7-8 år, samtidig som flyteknikere må ta opp lån i lånekassa, kor lang tid vil det ta før de er "break even" med de i kassa? 15-20 år?
Eg skal si deg, kompis av meg gjorde det (kassa). Når eg ble ferdig med utdanninga (ikkje flytekniker, dog) - hadde han kjøpt sitt andre leilegheit i Oslo. Han var flink til å spare. Når eg endelig begynte å tjene litt penger på jobben - han solgte sine to leiligheter med meget god fortjeneste. 

Og opp på det, la oss si noen er opplært på A320. SAS velger å kutte ut alle Airbus/flytte de til Stockholm. Kor mange andre jobbsmuligheiter er det for flyteknikeren? Er ein bosatt i Bodø og basen blir lagt ned - da må ein flytte te Oslo - i beste fall. Veldig mange flyteknikere jobber i andre land i 21 på - 7 av turnus. Det blir nokså lite tid med familien.

Ja, for å ikkje nevne ansvar flyteknikeren har og konsekvenser det kan føre med seg.

 

Det er ikkje for å hakke ned på de som jobber i kassa. Eg har stort respekt for alle yrker - så lenge folk gjør jobben sin skikkelig. Poenget var du kan ikkje se kun på årslønna, ein må ta med seg alle faktora og kva ein ofrer på jobben. Det er ingen 8-16 jobb og det er derfor lønna er så pass høy.

Lønnstabell tariffavtalen Virke - HK (for butikkansatte), gjeldene fra 1. april 2022: https://www.virke.no/tariff-og-lonn/finn-tariffavtale/landsoverenskomsten-hk/#lonn
Høyeste lønnstrinn er 432 156 kr. året før tillegg. Dette er selvsagt minstelønn for full ansiennitet (kan ha mer), og man har jo både kvelds- og helgetillegg.

Minstelønn for en flytekniker, før tillegg, er 451 447 kr. https://borsen.dagbladet.no/nyheter/flyteknikerne-langer-ut-mot-nho/76420224. Faktisk lønn er som vi alle vet nå nesten 800 000 kr. 

Alle er enig i at flyteknikere skal få lønnsøkning på lik linje med oss andre, men 18 % er ganske hårreisende. Det er det mange av oss reagerer på. Spesielt når de allerede tilhører de 5 % best betalte i samfunnet.

Edited by Kajac
 • Like 2

Share this post


Link to post
Hamglock skrev (11 timer siden):

Problemet oppstår når det skapes en presedens om at konflikter kan løses ved å fremprovosere tvungen lønnsnemnd. Tror disse viktige og allerede underbemannede yrkene vil slite med rekrutteringen ekstra mye på grunn av det.

Heil einig. Fjorårets lærarstreik vart også avslutta med tvungen lønnsnemd på ein ganske så tynn påstand om at det var fare for liv og helse. I fjor var bakgrunnen at det kunne bli brann i eit gjenvinningsanlegg når dei tilsette ikkje var på jobb, og at ein brann potensielt kan være ein risiko for liv og helse til brannvesenet som skal slukke brannen.

At ein streik får konsekvensar i form av ulemper og kostnadar er heile poenget med streik.
Det er sjølvsagt heilt greit at regjeringa kan gripe inn og stoppe ein streik dersom folk døyr eller blir sjuke på grunn av streiken, men erfaringane for fjorårets streik viser veldig tydeleg at regjeringens har stor vilje til å gripe inn på tynt grunnlag for å stoppe lovlege arbeidskonflikter.
Kva blir det neste at flykteknikar streiken går til tvungen lønnsnemd fordi eit kanselert fly betyr at passasjerane heller må ta toget, og at dersom toget sporar av så vil passasjeren som eigentleg skulle reist med fly kunne bli skada?
Det burde være openbart at ein ved fare for liv og helse siktar til ein fare som har direkte samanheng med streiken, slik som at denne togpassasjeren ikkje får behandling fordi ambulansepersonalet er i streik.
Eller meir relevant for flykteknikar streiken, dersom det no blir lockout slik at alle ambulanseflya må settast på bakken. Då er det ein reell fare for liv og helse ved at folk ikkje rekk fram til sjukehus i tide på grunn av streiken.

FrihetensRegn skrev (10 timer siden):

Det er ufattelig feigt og griskt å ta ut streik nå midt i reiserushet. Det er mange profesjoner som burde fått bedre arbeidsvilkår og lønn, som feks bussjåfører, sykepleiere og helsefagarbeidere. Men de fortsetter slitet sitt. Nå skal millionærene blant arbeiderklassen klage til seg enda mer.

At det er fare for streik inn mot sommarferien er eit resultat av måten tidsplanen for forhandlingar blir lagt opp på. Fyrst forhandlar partane om ein hovedavtale, deretter blir det forhandla med ein hovedtariffavtale som er basert på hovedavtalen.
Dette gjer at ein har komt langt ut på våren før partane i det heile tatt startar å forhandle om hovedtariffavtalen.
Denne hovedtariffavtalen må være klar før ein kan starte eventuelle lokale forhandlingar som då typisk vil starte eit par veker etter sommarferien. 

Så dersom det blir brot i forhandlingane om hovedtariffavtalen så går det litt tid å få inn ein meklar, så vil meklaren prøve å få til eit forslag til ein ny avtale som alle kan godta, dette forslaget må då ut i organisasjonane på begge sider av bordet for godkjenning. Og då er vi fort langt ute i juni før det blir klart at det blir streik.

For å unngå steik i sommarferien så må begge partar være einige om å starte forhandlingane langt tidlegare. Ein tidlegare start på forhandlingane vil medføre eigne utfordringar ved at forhandlingane då må ta utgangspunkt i kva partane trur blir den økonomiske situasjonen neste år. Ved å forhandle seint på våren så veit ein alt kva som er den økonomiske statusen i starten på året som det skal forhandlast om.
Det er også slik at ein del av tariffavtalen er at det blir inngått er at ein i avtaleperioda forpliktar seg til å ikkje gå til streik eller lockout. Utan ein slik klausul i avtaleverket så ville vi hatt streikar gjennom heile året av ulike grunnar.

Eg mistenker også sterkt at det er særleg arbeidsgivarsida som ønsker å ein slik tidsplan. Det gir i dei fleste bransjar langt mindre konsekvensar dersom dei tilsette brukar sommarferien sin på å steike utanfor ein sommarstengt arbeidsplass. Og oftast vil konflikten være løyst før skulestart slik at når arbeidsplassen opnar igjen så er dei tilsette klar til å starte arbeidet sitt.
Ulempen med at streikefaren fyrst og fremst rammar sommarferien er at det gir eit sterkare forhandlingskort til bransjar som er aktive om sommaren, slik som flyteknikarar, hotelltilsette, osv. Dei som kjem svakast ut er lærarane som "ingen" merkar konsekvensane av ein streik på før streiken eventuelt strekk seg heilt fram til fyrste skuledag.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Den åpenbare løsningen her er at regjeringen opphever lockout hos Babcock dersom de mener det er fare for liv og helse. 

Share this post


Link to post
Dassen skrev (21 timer siden):

Kan du ikke minne meg på hvilke goder det er lærerne har igjen?

Enormt lite jobbing på kveld, ingen jobbing på natt, ytterst sjeldent jobbing i helg. Sommerferie på 2+ mnd. Tilnærmet 0 ansvar for liv og helse grunnet ansvarspulverisering på alle nivåer. Sikkert flere jeg har glemt.

 • Like 1

Share this post


Link to post
ali q skrev (15 minutter siden):

Enormt lite jobbing på kveld, ingen jobbing på natt, ytterst sjeldent jobbing i helg. Sommerferie på 2+ mnd. Tilnærmet 0 ansvar for liv og helse grunnet ansvarspulverisering på alle nivåer. Sikkert flere jeg har glemt.

Ingen av de tingene stemmer. Spør hvilken som helst lærer. 

 • Like 4
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Dassen skrev (7 minutter siden):

Ingen av de tingene stemmer. Spør hvilken som helst lærer. 

Når er det egentlig aktuelt med nattjobbing for lærere? At noen lærere eventuelt velger å rette prøver midt på natta er selvfølgelig helt opp til dem selv. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg kjente en barneskolelærer i mange år. Hun hadde en meget behagelig hverdag og begynte som lærer for å få mer fritid, mer tid med egne barn og mindre stress på jobb. Dette etter å ha blitt langvarig syk av stress i den tidligere jobben før hun ble lærer.

Edited by Theo343

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...