Jump to content

Recommended Posts

Hei,

Har spørsmål om sauer som blir plassert inntil private boliger, i inngjerdet område. Sauene blir plassert med bjeller, terrenget er noe kupert. Inngjerdingen er i et område med flere eneboliger.

Dette resulterer i at noen av oss har sauer omtrent 10-15 meter unna soverommet, som igjen berører nattero og søvn. Det er forsøkt å ta dette med grunneier og eier av sauene, ved å foreslå teknologiske bjeller eller færre bjeller, slik at lydnivå kan reduseres. Grunneier og saueeier er ikke særlig interessert i å ta hensyn, eller vil høre på forslagene til tiltak.

Hva kan vi som blir forstyrret kreve, eller gjøre i slike tilfeller? Finnes det lover og regler for hensyn til boliger og forstyrrende støy som kan benyttes i slike tilfeller?

I tillegg hender det til tider at sauer-/lam går fritt rundt i nabolaget, med trafikk og de andre ulemper dette gir for alle andre. Det er satt opp gjerde rundt alle tomter, med porter som kan lukkes, nettopp på grunn av dette.

  • Heart 1

Share this post


Link to post

Jeg har nabo med sau, men ingen som har bjelle. Disse går også å legger seg inne i fjøset på kveldstid.

Har du spurt han hvorfor han skal ha bjeller på dyra sine?

Share this post


Link to post
xClaymanx skrev (2 minutter siden):

Jeg har nabo med sau, men ingen som har bjelle. Disse går også å legger seg inne i fjøset på kveldstid.

Har du spurt han hvorfor han skal ha bjeller på dyra sine?

I innhegningen er det ingen hus, de går fritt slik at lyden av bjeller blir ganske intens i løpet av sommeren.

Jeg har spurt hvofor de må gå rundt med bjeller. Det er for tilvenning av lam etc. Dette er vel en tilvenning de kan ha hjemme hos han som har egen gård, spurte jeg tilbake..... dette ble bare avfeid med at "de hadde slik lyd inntil husveggen selv, så sånn er det bare."

Share this post


Link to post
Sjørøver skrev (6 minutter siden):

Kom husene før det ble beite/dyrket mark? 

Alle boligene her har vært her lenge før det var noen innhegning der. Området er blitt ryddet for kratt de senere år.

På nedsiden av en bekk, og langs tilførselsvegen for området, er det etablert beiteområde for almennigen, med fe-rist klargjort for husdyrhold. Dette gir jo et bedre miljø for oss som er bosatt i boligene nærmest aktuelle innhegning.

Share this post


Link to post
Sverik66 skrev (9 minutter siden):

I innhegningen er det ingen hus, de går fritt slik at lyden av bjeller blir ganske intens i løpet av sommeren.

Jeg har spurt hvofor de må gå rundt med bjeller. Det er for tilvenning av lam etc. Dette er vel en tilvenning de kan ha hjemme hos han som har egen gård, spurte jeg tilbake..... dette ble bare avfeid med at "de hadde slik lyd inntil husveggen selv, så sånn er det bare."

Høres rart ut. Min nabo har også lam. Det har han hvert år, men fortsatt ingen bjeller å høre. Tipper at naboen din holder på gamle tradisjoner som er mer passende langt ut på landet.

Share this post


Link to post
Sverik66 skrev (16 minutter siden):

Alle boligene her har vært her lenge før det var noen innhegning der. Området er blitt ryddet for kratt de senere år.

Da ville jeg tatt det med kommunen, de kan nok sette et vedtak på at det ikke skal være for sjenanse for beboerne. Har hatt en del saker med folk som bygger hus nærme beiter og klager, men de får aldri medhold. Regner med det skal være en smal sak for dere. 

Share this post


Link to post
Sjørøver skrev (1 minutt siden):

Da ville jeg tatt det med kommunen, de kan nok sette et vedtak på at det ikke skal være for sjenanse for beboerne. Har hatt en del saker med folk som bygger hus nærme beiter og klager, men de får aldri medhold. Regner med det skal være en smal sak for dere. 

Ok, Takk for fint forslag. Har du noen erfaring med hvilken etat som kan kontaktes i kommunen?

Share this post


Link to post

Naboloven

Generelt er det sånn at naboer ikke skal utsette naboer for utilbørlige ulemper, herunder støy. Det var et rettsak om støynivåer mellom to naboer i Bærum for et par pr siden, der det ble referert til bestemte grenser støy (desibel) på dagtid, kveld og natt. Dommen handlet om støy fra varmepumper, men det spiller egentlig ingen rolle hva som er støykilden. I lokalavisa har det vært rapportert om flere tilfeller av støy fra båter som laster stein om natta, gravemaskinarbeid inne i en bygård om natta, og feststøy selvsagt. Politiet har myndighet til å beordre støyende aktivitet avsluttet om natta av hensyn til nattesøvnen til de berørte naboene.

Det finnes også flere saker om døgnville haner som galer til alle døgnets tider, der løsningene har blitt alt fra at den ble sendt bort til at den ble middagsmat.

Anbefaler deg å lese deg opp på saker om støy hos huseierne.no . Hvis du ikke er medlem fra før så kan det være lurt av mange grunner, så du bør ta en liten vurdering på det. Håper selvsagt at dere kommer til en god løsning uten å måtte ta det rettslig. Ofte handler det om å få forståelse for plagen og finne en god løsning, eller å referere til lover og saker i retten som viser hvilken vei en rettslig prosess sannsynligvis vil gå.

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (1 minutt siden):

Naboloven

Generelt er det sånn at naboer ikke skal utsette naboer for utilbørlige ulemper, herunder støy. Det var et rettsak om støynivåer mellom to naboer i Bærum for et par pr siden, der det ble referert til bestemte grenser støy (desibel) på dagtid, kveld og natt. Dommen handlet om støy fra varmepumper, men det spiller egentlig ingen rolle hva som er støykilden. I lokalavisa har det vært rapportert om flere tilfeller av støy fra båter som laster stein om natta, gravemaskinarbeid inne i en bygård om natta, og feststøy selvsagt. Politiet har myndighet til å beordre støyende aktivitet avsluttet om natta av hensyn til nattesøvnen til de berørte naboene.

Det finnes også flere saker om døgnville haner som galer til alle døgnets tider, der løsningene har blitt alt fra at den ble sendt bort til at den ble middagsmat.

Anbefaler deg å lese deg opp på saker om støy hos huseierne.no . Hvis du ikke er medlem fra før så kan det være lurt av mange grunner, så du bør ta en liten vurdering på det. Håper selvsagt at dere kommer til en god løsning uten å måtte ta det rettslig. Ofte handler det om å få forståelse for plagen og finne en god løsning, eller å referere til lover og saker i retten som viser hvilken vei en rettslig prosess sannsynligvis vil gå.

Tusen takk for et veldig greit svar. Jeg er medlem av Huseierne, og kan selvfølgelig ta kontakt med de, dette har jeg ikke tenkt på.

Flott også med en vinkling mot å se på andre tilsvarende saker, og sende dette til respektive eiere av innhegning og sauer. Da kan de selv se på saken og eventuelt komme på egne tiltak som bedrer situasjonen. Ofte dette er bedre enn at andre sier hvordan man skal gjøre ting. :)

Share this post


Link to post

Bare hyggelig! :)

Husk at du som medlem i huseierne har 1 time gratis juridisk hjelp i året.

Angående gjerde, så har jeg forstått det sånn at det ikke er eieren av sauene som må bekoste gjerdet siden sauene beiter i såkalt utmark. Dvs. ikke (bare) innenfor bondens gjerder slik man gjør med f.eks høns. Men eier plikter likevel å erstatte skader på eiendom. F.eks gjerder som ødelegges, utplantede blomster som spises, biler som skrapes opp etc. Det er en eller annen beløpsgrense på erstatninger men det husker jeg ikke. I spesielt alvorlige tilfeller (neppe ditt tilfelle) kan også dyr med stort skadepotensiale eller direkte livsfare for dine dyr eller barn eller noe sånt, kan også andres dyr enten beordres avlivet eller i akutte tilfeller, skytes på stedet for å forsvare dine dyr eller barn. Nå er ikke sau et rovdyr så det kommer neppe til anvendelse her. Poenget er bare at det finnes visse grenser for hva man skal godta av andres dyrs ferdsel på din tomt eller i utmark. Dette er spesielt aktuelt med hunder i hekkesesongen til fugler, kalvesesongen for rein og lammesesongen.

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (10 minutter siden):

Bare hyggelig! :)

Husk at du som medlem i huseierne har 1 time gratis juridisk hjelp i året.

Angående gjerde, så har jeg forstått det sånn at det ikke er eieren av sauene som må bekoste gjerdet siden sauene beiter i såkalt utmark. Dvs. ikke (bare) innenfor bondens gjerder slik man gjør med f.eks høns. Men eier plikter likevel å erstatte skader på eiendom. F.eks gjerder som ødelegges, utplantede blomster som spises, biler som skrapes opp etc. Det er en eller annen beløpsgrense på erstatninger men det husker jeg ikke. I spesielt alvorlige tilfeller (neppe ditt tilfelle) kan også dyr med stort skadepotensiale eller direkte livsfare for dine dyr eller barn eller noe sånt, kan også andres dyr enten beordres avlivet eller i akutte tilfeller, skytes på stedet for å forsvare dine dyr eller barn. Nå er ikke sau et rovdyr så det kommer neppe til anvendelse her. Poenget er bare at det finnes visse grenser for hva man skal godta av andres dyrs ferdsel på din tomt eller i utmark. Dette er spesielt aktuelt med hunder i hekkesesongen til fugler, kalvesesongen for rein og lammesesongen.

Om dette er et boligfelt så vil jeg anta at tilstøtende beiter har gjerdeplikt for grunneier det er vel fortsatt en generell gjerdeplikt mot utmark? Det du beskriver mener jeg kun gjelder i f.Eks hyttefelt når dyrene er på utmarksbeite. Står litt om det her https://snl.no/gjerdeloven


Jeg eier et større område i nærheten av hus som jeg leier ut til sauebeite og da er det med i avtalen at leier holder gjerder vedlike ihht gjerdeplikt. Det hender at sauene kommer seg ut der også, men naboene er inneforstått med hvor de bor virker det som. Bonden kjøpte et år uoppfordret nye planter til ei som fikk ødelagt noen blomster ellers har det gått smertefritt for seg. Det blir også mye penere på beitet når dyrene beiter det ned :)

  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Ville sett det som provoserende hvis byfolk skulle blande seg opp i mitt sauehold. Samtidig har jeg vel sett at sauer fikk på bjeller kun når de skulle fraktes til fjells, eller "til heis". Hvis sauene på gården ikke er tilstrekkelig inngjerdet, vil behovet øke for bjeller. Så de lettere kan finne hverandre igjen. Vet ikke hvor i landet dette er, men så snart man beveger seg nord for Trondheim virker det som det er mer "tut og kjør" med inngjerding. Mer dyr som går i veibanen, omtrent som i en thailandsk landsby som yrer av høner og griser. 

  • Like 1
  • Heart 1

Share this post


Link to post
Budeia skrev (5 minutter siden):

Ville sett det som provoserende hvis byfolk skulle blande seg opp i mitt sauehold.

Aha, den gode gamle "byfolk" vs "bygdefolk" splitt og hersk-taktikken. Så lekkert og omtenksomt! :roll:  Naboloven gjelder selvsagt uavhengig av hvor mye kaffe latte man drikker eller hvor mange årsverk man har gjort på traktorsetet.

Det er bedre å realitetsorientere seg i forhold til naboloven og gjerdeloven. Det bør være gode utgangspunkt for å forstå hverandres ulemper i saken og dermed finne en god løsning, så man slipper å eskalere saken med å involverte offentlige etater eller rettsvesenet. Løs det på lavest mulig nivå!

  • Like 5

Share this post


Link to post

Som bygdefolk vil jeg si at jeg ville aldri, under noen omstendigheter, funnet meg i at en nabo aktivt ødelegger helsa mi.

Får nær tettbebyggelse (som denne saken omhandler) har ingenting de trenger bjeller for. Bjellene har null nytteverdi. Naboen din har satt bjeller på fårene for å plage dere.

Dette er et klart brudd på Grannelova (naboloven) §2, og siden dere har vært i kontakt med eier om problemet så vil jeg si at det er et brudd på §10 også.

Retting av bruddet av §2 kan simpelthen løses ved å fjerne bjellene.

Edited by Dragen

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...